Tiltakozás az NN Biztosító (ING) Zrt egyoldalú szerződésmódosítása ellen (2012-06-11)

Cimkék: ING (NN) Biztosító, KúriaGVHManipulálás nyereségre - veszteségre (LETILTVA), dr. Borza Gábor, Borzáné, dr. Okos Erika, Egyoldalú szerződésmódosítás, Placz József

 

 

Eredeti és nyomtatható PDF dokument

 

 

ING Biztosító Zrt.
Ügyfélszolgálat
Budapest
Pf. 247
1364

 

Tisztelt ING Biztosító Zrt!

 

Figyelmemet most ragadta meg az a tény, hogy ez év áprilisában kiküldött új 2. számú melléklet a „027 jelű Euró Alap befektetéshez kötött biztosításhoz” első mondata eltér az összes előzőleg kiküldött és az internetes honlapon is elérhető 2. számú mellékletek első mondatának a tartalmától.

 

A szerződés régi szövege:

 

„Ez a melléklet a szabályzatban meghatározott, a tartam során módosuló adatokat tartalmazza. A módosuló tételeket dőlt betűk és számok jelzik.”

 

A szerződés új szövege:

 

„Jelen melléklet a szerződési feltételekben meghatározott díjakat, költségeket, minimális összegeket és %-os (százalékos) értékeket tartalmazza, melyeket a Biztosító a szerződési feltételek szerint, az ott meghatározott eljárás keretében a tartam során egyoldalúan módosíthat.”

 

Ennek alapján azt a látszatot és jogi álláspontot kívánják mutatni, mely szerint az egyoldalú szerződésmódosításnak a jogi alapja nem egy új, 2012. július 1. napját követő biztosítási évfordulótól érvényesített, hanem az már a 2012. július 1. előtti időszakban is hatályban volt.

 

Ezen állításuk helytelen és félrevezető, továbbá az egyoldalú szerződésmódosítás lehetőségét nem áll módomban elfogadni.
Az előző években minden 2. számú melléklet kiadásakor éppen a nevezett melléklet első mondatát használták fel arra a célra, hogy dőlt betűkkel és számokkal felhívják a fogyasztók figyelmét azokra az információkra, melyek az előző évhez képest változtak.

 

Az újonnan alkalmazott szövegezés alapján Társaságuk önkényesen és önhatalmúlag jogot formált az összes megkötött szerződés egyoldalú szerződésmódosításának lehetőségére, mely a fogyasztók hátrányára a már megkötött szerződés összes tételét (díját és költségeit) magába foglalja:

 

1. Éves kezelői díjak
2. Adminisztrációs költség
3. Átváltási költség
4. Átirányítási költség
5. Részleges visszavásárlás költsége
6. Rendszeres pénzkivonás költsége
7. Vételi és eladási ár közötti különbség növelése
8. Magasabb jóváírási díjak
9. Minimumdíj
10. Eseti minimumdíj
11. Részleges visszavásárlás minimális összege
12. Rendszeres pénzkivonás minimális összege
13. Baleseti halálra szóló biztosítási összeg
14. Baleseti halálra szóló kockázat díja
15. Befektetési arány
16. Számlakivonat költsége
17. Napi tájékozódás a befektetések elhelyezéséről és értékéről

 

 

Ennek figyelembevételével egyáltalán miért is köt egy fogyasztó szerződést az ING Biztosítóval, amikor Társaságuk annak valamennyi, a fogyasztó és Társaságuk között létrejött megállapodásban foglalt tételét (költségeit és díjait) egyoldalúan megváltoztathatja?

 

Társaságuk álláspontom szerint az egyoldalú és önkényes szerződésmódosítást a következő PTK és Hatósági (PSZÁF) Határozat paragrafusai ellenére hajtották végre:

 

PTK 205/A. § (2), 205/B. § (1), (2), 205/C., § PSZÁF JÉ-II-B-201/2012. számú határozat (2012. február 28. dátummal) 1/b, 1/d,
 

 

Felhívom szíves figyelmüket arra, hogy a PSZÁF által, az ING Biztosítóval szemben hozott JÉ-II-B-201/2012. számú határozata nem azért készült, hogy azt az ING Biztosító Zrt. teljesen figyelmen kívül hagyja, hanem azért, hogy kötelezze a Biztosítót a szabályok betartására. A gyakorlatban álláspontom szerint viszont az történt, hogy az ING Biztosító Zrt. a rá kirótt 4.000.000 forint büntetést kifizette, majd utána tovább folytatta ügyfelei százezrein önkényes és jogellenes tevékenységét.

 

Tudomásom szerint a 2011 áprilisában kiküldött 2. számú melléklet időpontjától (mely a 2011. július 1. napját követő biztosítási évfordulótól lépett hatályba) 2012 áprilisáig semmilyen figyelemre felhívó információ és értesítés nem érkezett Társaságuktól arra vonatkozóan, hogy időközben, a fennálló szerződések esetében a szerződési feltételek módosítása alapján Társaságuk tekintetében az egyoldalú szerződésmódosítás lehetősége hatályba lépett.

 

Kérem, szíveskedjenek írásban értesíteni a 027 jelű szerződések változtatásainak a következő pontjairól:

 

1. Mikor lépett hatályba az egyoldalú szerződésmódosítás lehetősége 2011 áprilisa és 2012 áprilisa között?
2. Milyen írott és külön kiemelt, figyelemfelhívó eszközt alkalmaztak ennek a közlésére?
3. 2011 júliusa és 2012 júliusa között az ügyfeleik részére mikor, milyen mértékben, valamint mely tételekre éltek az egyoldalú szerződésmódosítás lehetőségével?
4. Szíveskedjenek részemre megküldeni a hatályos 027 jelű Euró alap befektetéshez kötött biztosítási feltételeit.
Ugyanezek a kérdések fennállnak a 717 jelű Hollandus szerződésekhez is azzal a különbséggel, hogy ott már 2011-ben hatályba léptett ez a változás. (Részletes információt kérek a 027 jelű kérdésekhez hasonlóan.)

 

Felhívom szíves figyelmüket arra, hogy a Társaságuk által alkalmazott egyoldalú és önkényes szerződésmódosítás valamennyi ügyfelüket érinti. Feltételezem, hogy nem csak a 027 és a 717 jelű szerződéseknél alkalmazták az egyoldalú szerződésmódosítás taktikáját, hanem az összes ING termékre vonatkozóan is, amely az ING Biztosítóval szerződésben levő összes ügyfelet, fogyasztót is érinti.

 

Várom mielőbbi szíves intézkedésüket és tájékoztatásukat.

 

Tisztelettel:

 

Kecskemét, 2012. június 11.
Placz József

6000 Kecskemét,
Gyenes tér 17. I. 1.

 

Csatolva:

 

2011-évi 2 Számú Melléklet
2012-évi 2 Számú Melléklet

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra. 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

 

Videó – Az NN Biztosító (ING) hallgat és mindent tagad! – Megvan rá az oka! (Második rész) (LETILTVA)

 

http://biztositobank.hu/

 

Kapcsolódó anyagok:

AZ OLDAL ÁLLANDÓAN FELTÖLTÉS ALATT ÁLL!