Tiltakozás az NN Biztosító (ING) Zrt egyoldalú szerződésmódosítása ellen (2012-06-04)

Cimkék:  Placz József

 

Eredeti és nyomtatható dokument

 

ING Biztosító Zrt.
Ügyfélszolgálat
Budapest
Pf. 247 
1364

 

Szerződésszám: 70140707
Nyilvántartási szám: CC-2012/00377
Ref.: 70140707

Tisztelt Ügyfélszolgálat!

Alulírott Placz József Társaságuk 2012. május 25. napján kelt válaszlevélre hivatkozással, az alábbiakkal fordulok Önökhöz:

 

Az egyoldalú szerződésmódosítás lehetőségét biztosító szerződési feltételekről a 2012. április 26. napján kelt levelemben foglalt kérelmem ellenére nem tájékoztattak, így kérelmemmel ismételten Társaságukhoz fordulok.

 

Álláspontom szerint kérelmem megválaszolása tekintetében a köztem és Társaságuk között folyamatban lévő perben hozott ítélet relevanciával nem bír, figyelemmel arra, hogy Társáguknak minden ügyfelével szemben – így velem szemben is - igazolnia kell eljárását és annak jogalapját az egyoldalú szerződésmódosítás során.

 

A fent előadottakra figyelemmel kérem Társaságukat, hogy az általam kért információra, a hivatkozott ítélettől függetlenül válaszolni szíveskedjenek, tehát a szerződésnek azon pontját amely – álláspontjuk szerint - lehetőséget biztosít a 11. pont egyoldalú módosítására, kérem, hogy jelöljék meg.

 

Tájékoztatom Önöket, hogy Gyimesi Albert Tiborné Ügyfelük és Társaságuk közötti perben – melyet az Ügyfél megnyert Társaságukkal szemben és az Ítélőtábla megállapította, hogy ezen módosított pont nem vált a szerződés részévé - az Ítélőtábla ítéletét arra alapította, hogy az egyoldalú szerződésmódosítás – tekintettel arra, hogy a 027 jelű Euró alap befektetéshez kötött biztosítási feltételei (továbbiakban Ászf.) külön erre lehetőséget nem ad - akkor léphetett volna hatályba, ha azt az Ügyfél kifejezetten elfogadja. Figyelemmel a korábbi levelemben kifejtettekre, mind az egyoldalú szerződésmódosítás lehetőségét, mind az átváltási költség maximumának hiányát vitatom, azt el nem fogadom, így az velem szemben a Ptk. 205/A.§ (1) bekezdése alapján nem lép hatályba.

 

Felhívom Társaságuk figyelmét arra a tényre, hogy az Ászf. átváltásról szóló 11. pontja nem ad módot arra, hogy Társaságuk az átváltási költség tekintetében a szerződést egyoldalúan módosítsa, ennek tényét egyebekben a hivatkozott Fővárosi Ítélőtábla által meghozott ítélet is alátámasztja.

 

Kijelentem, hogy a 2012. április 26. napján kelt levelemben foglaltakat továbbra is fenntartom, Társaságuk egyoldalú szerződésmódosítását az átváltási költségek tekintetében határozottan visszautasítom.

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a fent hivatkozott levelükben foglalt felhívásnak eleget téve 186 000,- Ft perköltséget megfizettem a megjelölt bankszámlaszámra.

 

Várom mielőbbi szíves intézkedésüket és tájékoztatásukat.

 

Tisztelettel:

 

Kecskemét, 2012. június 04.

 

Placz József
6000 Kecskemét,
Gyenes tér 17. I. 1.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra. 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

 

 http://biztositobank.hu/

 

Kapcsolódó anyagok:

AZ OLDAL ÁLLANDÓAN FELTÖLTÉS ALATT ÁLL!