TÉNYEK-KÉRDÉSEK-BIZONYÍTÉKOK

TÉNYEK-KÉRDÉSEK-BIZONYÍTÉKOK

 

Tény:               Az NN Biztosító (ING) Zrt. egyoldalúan szerződést módosított az összes ügyfele kárára annak ellenére, hogy úgy a II. fokú, valamint a Kúria ítélete az NN Biztosító (ING) Zrt. jogi álláspontja ellen hozta meg ítéletét – határozatát.

 

Kérdés:          Az NN Biztosító (ING) milyen jogi alapon alkalmazta az egyoldalú szerződésmódosítást?

 

Bizonyíték:      1. ÁSZF EURÓ (2012)

                        2. 2. SZÁMÚ EURÓ MELLÉKLET (2012)

                        II FOKÚ JOGERŐS ÍTÉLET (2012. 05. 22)

                        KÚRIA ÍTÉLETE (2013. 06. 12)

---

 

Tény:               Az NN Biztosító (ING) Zrt. egyoldalúan szerződést módosított az összes forint és euró alapú biztosítási szerződésekben annak ellenére, hogy az akkor érvényben levő “ÁSZF” még nem is tudatta a fogyasztókkal az egyoldalú szerződésmódosítás alkalmazását.

 

Kérdés:          Az NN Biztosító (ING) milyen jogi alapon alkalmazta az egyoldalú szerződésmódosítást?

 

Bizonyíték:      „A felperes, mint biztosított és az alperes mint biztosító 2006 március 29. napján életbiztosítási szerződést kötöttek, mely egyben befektetési felhalmozási célú megtakarítási lehetőséget is jelentet a felperes számára.  Az euró alapú befektetéshez kötött biztosítás feltételeit általános szerződési feltételként az ING Biztosító Rt 027 jelű euró alap befektetéshez kötött biztosításának feltételei megnevezésű általános szerződési feltételek tartalmazta.  Ennek elválaszthatatlan részét képezte a Ptk. 205/A § (3) bekezdése szerint a ,,2. számú melléklet a 024 jelű € alap befektetéshez kötött biztosításhoz" melléklet, mely a biztosítás összes díjára és költségére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazta.  A 2. sz. melléklet akként rendelkezett, hogy a melléklet a szabályzatban meghatározott a tartam során módosuló adatokat tartalmazza, módosult tételeket dőlt betűk és számok jelzik.”

 

Forrás:            GYIMESI I FOKÚ ÍTÉLET (2011. 11. 16)

 

Bizonyíték:      3. ÁSZF HOLLAND (2009)

                        4. 2. SZÁMÚ HOLLAND MELLÉKLET (2009)

---

 

Tény:               A per(ek)ben a per tárgya csak az “átváltási költség” egyoldalú módosítása volt.  Az NN Biztosító (ING) miután figyelmen kívül hagyta a bíróság(ok) ítéleteit, az átváltási költségen kívül a szerződések ÖSSZES GAZDASÁGI PONTJAIT egyoldalúan módosíthatóvá változtatta.

 

Kérdés:          Egyáltalán lenne-e olyan magyar fogyasztó, aki ha tudná hogy az általa megkötött jogi szerződés (legyen az bármilyen) valamennyi tétele tudata – kívánsága – akarata, de nem utolsó sorban gazdasági érdeke ellen van törvényellenesen megírva, aláírna-e egy ilyen jogi szerződést?

 

Bizonyíték 1:  1. ÁSZF EURÓ (2012) (10/e, 10/i, 12/h, 13/g, 14/e, 15/c, 16/d, 16/j, 17/c, 18/b, 19/h, 21/2/b, 21/2/d, 21/3/a, 21/4/a, 21/4/b)

 

Bizonyíték 2:  5. ÁSZF HOLLAND (2012) (9/c, 10/g, 11/e, 12/g, 13/c, 14/d, 14/h, 15/c, 16/d, 17/b, 17/c)

---

 

Tény:               Az NN Biztosító (ING) minden szerződés megkötésekor / átvételekor aláírat a szerződő féllel egy nyilatkozatot “Nyilatkozat az ügyfél tájékoztatásról”, melyben részletesen felsorolja azokat a jogi okmányokat – dokumentumokat, melyeket a szerződő ügyfél a szerződés megkötésekor megismert és átvett.

 

“Alulírott Placz József kijelentem, hogy a biztosítási ajánlat aláírása előtt írásban, közérthető módon, egyértelmű és részletes tájékoztatást kaptam a Biztosító főbb adatairól és a biztosítási szerződés jellemzőiről.

 

Kijelentem, hogy a biztosítási ajánlat megtétele előtt az alábbi dokumentumokat vettem át:”

 

Kérdés:          Miért nincs úgy az „ÁSZF”, valamint a hozzátartozó 2. Számú Melléklet ebben a nyilatkozatban feltűntetve?  A „Kiemelt feltételek” (1 oldalas dokument) megismerését és annak átvételét külön aláírásommal is megerősítettem”

 

Bizonyíték:      6. NYILATKOZAT AZ ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÁSRÓL (2005)

                        7. NYILATKOZAT AZ ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÁSRÓL (2012)

                        8. KIEMELT FELTÉTELEK (PLACZ)

---

 

Tény:               Az NN Biztosító (ING) 2011 áprilisában vesztes eszközalapokat egyik hónapról a másikra eltűntette, majd a következő hónapban mint “ÚJ ÉS NYERESÉGES” eszközalapként eredeti számokkal és értékekkel újból indította.  Ezzel a manipulálással azt érte el, hogy veszteséges múltbeli hozamokat eltűntetve most már +20%-os hozamokkal árulja termékeit a mit sem sejtő ügyfeleknek.

 

Tény:               Majd miután az NN Biztosító (ING) tudtára került az, hogy én felfedeztem a csalást, a Biztosító azonnali hatállyal az összes manipulált dátumokat és hozaminformációkat visszaállította eredeti dátumaira – adataira.

 

Mint ismeretes, az összes NN (ING) befektetési eszközalapokkal kapcsolatos összes hozaminformáció kizárólagosan az NN Biztosító (ING) Zrt-n keresztül érhető el, és miután a mit sem sejtő befektető félrevezető múltbeli hozamok alapján meghozza befektetésével kapcsolatos döntését, utána már hiába megy a biztosítóhoz panasszal, mert a biztosító egyértelműen az összes befektetéssel járó felelősséget visszahárítja a befektetés döntéshozóra.

 

Kérdés:          Hogyan hozhat egy félrevezető (hamis) múltbeli hozaminformáció alapján felelősségteljes döntést a félrevezetett befektető?

 

Kérdés:          Minek alapján állította vissza az NN Biztosító (ING) az összes eredetileg manipulált eszközalapok dátumait – értékeit az eredeti „valós” értékekre?

 

Bizonyíték:       9. HAMISÍTOTT ESZKÖZALAPOK LISTÁJA

                        10. FIGYELMEZTETÉS "HÍRLEVÉL ELSŐ OLDALA” (TEXT)

                        11. FIGYELMEZTETÉS "HÍRLEVÉL ELSŐ OLDALA

 

Példa: A Globális Vállalat eszközalap valódi "ÉVESÍTETT HOZAMA" 4,56%, mely múltbeli "ÉVESÍTETT HOZAMÁT" az NN Biztosító (ING biztosító) hamis - nem valódi értékként 21,66%-on reklámozza.

---

 

Tény:               Az NN Biztosító (ING) manipulál a “hozamszámolóval”.  Miután a Biztosító eltűntette az eszközalap(ok) veszteséges múltját, azzal egyidőben a manipulált eszközalap(ok) múltbeli hozaminformációját is eltűntette.  (-10, -12, -15, -18 év)

 

Kérdés:          Hogyan hozhat bárki is felelősséggel járó befektetési döntéseket hamis – félrevezető hozaminformáció alapján?

 

Bizonyíték:      Példa.  Miután a „Globális Vállalat” valós hozaminformációja 2001. 05. 21-ig visszamenőlegesen valós múltbeli hozaminformációt nyújtott, a manipulálás után ez a hozaminformáció már csak 2011. 04. 29-től ismertette a múltban elért hozamokat.  (-10 év).  Majd miután visszaállította az összes manipulált információ a valós értékekre, hírtelen +10 „Globális Vállalat” éves múltbeli hozaminformáció állt a befektetők rendelkezésére.

---

 

Tény:                           Az NN Biztosító (ING) összejátszik a hatósággal “PSZÁF”.

 

Az NN Biztosító (ING) íratott egy személyreszóló levelet a PSZÁF főigazgató helyettesével az NN (ING) vezérigazgatója részére, melyet elláttak egy „PSZÁF Vezetői Kőrlevél” sorszámával melyet beadtak a bíróságra mint „hatósági utasítás”.  Majd erre a „hatósági utasításra” hívatkozva a Ptk. § 209 /6 paragrafusára hivatkozva mentességet kértek a bíróságtól a törvénysértésük miatt, hiszen Ők „hatósági utasítást követtek”.

 

Valójában, az NN (ING) által beadott „PSZÁF Vezetői Kőrlevél” sem formailag, sem tartalmilag nem hasonlított egy hasonló sorszámmal ellátott „PSZÁF Vezetői Kőrlevélhez.

 

Miután én kérvényt (2) adtam be a PSZÁF-hoz az általuk írt “PSZÁF Vezetői Kőrlevél” minősítésére, írásban értesítettek arról, hogy a kőrlevél tartalma nem nekem szólt, ezért részemre semmi információt nem adnak ki.  Kikérem magamnak azt, hogy a hatóság által írt és esetlegesen ellenem felhasználható okmány minősítésére nekem nem volt jogom.

 

Kérdés:          Milyen kapcsolatok vannak beépítve a PSZÁF-nál az NN Biztosító (ING) védelmére?

 

Bizonyíték:      12. VEZETŐI (PSZÁF) KŐRLEVÉL (VALÓDI PSZÁF)

                        13. VEZETŐI (PSZÁF) KŐRLEVÉL (ING VÁLTOZATA)

                        14. Kérelem a PSZÁF-hoz (levél értelmezésére, 2011. 06. 30)

                        15. Kérelem a PSZÁF-hoz az általa írt Vezetői Kőrlevél minősítésére 2011. 09. 05.

                        16. PSZÁF válasza az általam írt Vezetői Kőrlevél minősítésére vonatkozó kérelemre (133499/2/2011), 2011. 09. 14

                        17. PSZÁF válasza az általam írt Vezetői Kőrlevél minősítésére vonatkozó kérelemre (101427/7/2011), 2011. 09. 15

---

Tény:                                       Az NN Biztosító (ING) és a PSZÁF kapcsolata

 

Valamennyi PSZÁF határozat / végzés melyet a PSZÁF-tól kaptam kivétel nélkül Borzáné, dr. Okos Erika (PSZÁF főosztályvezető-helyettes) asszony aláírásával lett ellátva.  Az is tudott, hogy az NN Biztosító (ING) Zrt. volt vezérigazgató-helyettese dr. Borza Gábor.

 

Határozott meggyőződésem az, hogy az NN Biztosító (ING) törvényellenes cselekedeteinek a sorozatát nem tudta volna végrehajtani a hatóság „PSZÁF” hallgatólagos tudta / beleegyezése nélkül.

 

Kérdés:          Ki ez a Borzáné, dr. Okos Erika?  Milyen rokoni kapcsolat van a kettő „Borza” között?

 

Bizonyíték:

18. PSZÁF "Információt kérek" a Borzáné Dr. Okos Erika (PSZÁF), és Dr. Borza Gábor NN (ING vezérigazgató-helyettese) rokoni kapcsolatának a kivizsgálására 2013. 03. 29

19. Kérelem a PSZÁF Elnökéhez (Dr. Szász Károly) a "Borzáné, Dr. Okos Erika" (PSZÁF), és "Dr. Borza Gábor" NN (ING) vezérigazgató helyettese rokoni kapcsolatának a kivizsgálására 2013. 05. 24

20. PSZÁF válasza a "Borzáné, Dr. Okos Erika" (PSZÁF) és "Dr. Borza Gábor" NN (ING) vezérigazgató helyettese rokoni kapcsolatáról 2013. 05. 29

21. Levél Dr. Soltész Judit Részére "Borzáné Dr. Okos Erika" (PSZÁF) és "Dr. Borza Gábor" NN (ING) vezérigazgató helyettese rokoni kapcsolatáról 2013. 06. 03 

22. PSZÁF válasza a "Borzáné, Dr. Okos Erika" (PSZÁF) és "Dr. Borza Gábor" NN (ING) vezérigazgató helyettese rokoni kapcsolatáról 2013. 06. 11

---

 

Tény:               Az NN Biztosító (ING) egyedüli védelme az, hogy Őt a hatóság “PSZÁF” kérésemre több alkalommal kivizsgálta és átvilágította, és mindent rendben talált.

 

Valamennyi PSZÁF által “elvégzett kivizsgálás” a következő végzéssel végződött:

 

„Tekintettel arra, hogy a Felügyelet által hivatalból indított felügyeleti ellenőrzési eljárás során a Felügyelet rendszer szinten vizsgálta a unit-linked befektetések kezelését, a unit-linked eszközalapok befektetési politikáit is, így a Psztv. 67. § a) pontja szerint a Kérelmezők egyedi fogyasztói beadványa alapján a Felügyelet fogyasztóvédelmi eljárást nem folytathat, és a hivatkozott rendelkezésnek megfelelően - a hivatalból folytatott eljárása iktatószámának közlésével — a jelen eljárást megszüntette.”

 

„A Felügyelet eljárása során megállapította, hogy a 2011. augusztus 8. napján kelt kiértesítő levél alapján a Biztosító működésének átfogó ellenőrzésére hivatalból indított felügyeleti ellenőrzési eljárás keretében átfogó vizsgálatot (a továbbiakban: vizsgálat) folytatott le a Biztosítónál. A vizsgált időszak 2009. január 1-jétől a vizsgálat lezárásáig terjedt. A Felügyelet a 106387/2011., illetve 8409/2012. iktató számokon folytatott felügyeleti vizsgálatában egyebek között a vizsgálat tárgyává tette Biztosító befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékeit jogi és aktuáriusi szempontból, a Biztosító unit-linked befektetéseinek kezelését, a unit-linked eszközalapok befektetési politikáit is.

 

UL termékek, valamint a kapcsolódó kockázatok, illetve azok Biztosító általi azonosítása, kezelése. A Felügyelet a vizsgálatot a JÉ-II-B-201/2012. számú határozattal zárta le. A Felügyelet fenti határozatát 2012. március 5. napján honlapján közzétette.”

 

Tény:               A hivatkozott “JÉ-II-B-201/2012” számú határozatban ugyan a PSZÁF felügyeleti eljárása során kivizsgálta az NN Biztosító (ING) működését, de a nevezett határozatnak semmi köze nem volt az általam kifogásolt problémáknak.

 

Bizonyíték:      23. HATÁROZAT (JÉ-II-B-201/2012) PSZÁF

 

 

Tény:             Az utolsó 2 határozatot a PSZÁF 2013. 07. 15-én hozta meg. 

 

Az első határozatában utalt arra, hogy

 

a Psztv. 67. § a) pontja szerint a Kérelmezők egyedi fogyasztói beadványa alapján a Felügyelet fogyasztóvédelmi eljárást nem folytathat, és a hivatkozott rendelkezésnek megfelelően - a hivatalból folytatott eljárása iktatószámának közlésével — a jelen eljárást megszüntette.”

 

A második határozatában már nem volt semmi problémája a Psztv. 67. § a), így minden további jogi akadály nélkül a vizsgálatot le tudta folytatni, és törvénysértést nem talált.

 

A kettő határozatból az egyik nem fedheti a valóságot!

 

 

Kérdés:          Hogyan hozhatott a PSZÁF úgy a II. fokú, valamint a Kúria állásfoglalásával szembeni helybenhagyó határozatot?

 

Maga a PSZÁF hirdetett „razziát” a pénzintézetek egyoldalú szerződésmódosításának a felfedezésére 2013 február végén.  Miután a PSZÁF előzőlegesen írásban is értesítve lett az NN Biztosító (ING) egyoldalú szerződésmódosításáról, miért nem fedezte fel ezt az általa végrehajtott „razziában”?

 

A PSZÁF miután megtudta, hogy az NN Biztosító (ING) olyan szerződéseket árul országszerte és éveken keresztül mely szerződési feltételeinek pontjai egyoldalúan a szerződő felek kárára van megírva, hogyan hozhatott egy „semmit nem találó határozatot”?

 

24. RAZZIA "PSZÁF" (PÉNZINTÉZETEK EGYOLDALÚ SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSA FELDERÍTÉSÉRE)

 

Bizonyíték:

25. PSZÁF értesít az eljárás megszűntetéséről (4490-9/2012), V-FK-II-139/2012, 2012. 05. 04 (4-ik oldal, 2-3-5 bek)

26. PSZÁF értesít az ügy áthelyezését kivizsgálásra a GVH-hoz (4490-12/2012), 2012. 06. 05 (2-ik oldal, 3-4-6 bek)

27. PSZÁF értesít az eljárás megszűntetéséről (7787-17/2013), V-FK-II-724/2013), 2013. 05.08 (4-5-69 oldal)

28. A PSZÁF értesít az ügy áthelyezéséről kivizsgálásra a GVH-hoz. (891-37/2013) 2013. 07. 15 (2-ik oldal, utolsó bek)

29. A PSZÁF értesít az eljárás megszűntetéséről. (891-39/2013) 2013. 07. 15 (6-7-8 oldal)

30. A PSZÁF értesít a fogyasztóvédelmi eljárás lezárásáról. (Részletes) (H-FK-II-182/2013, 891-40/2013) 2013. 07. 15  (4-5-7-8-9 oldal)

---

Tény:                           Az NN Biztosító (ING) manipulálásai nyereségre / veszteségre

 

Kérdés:          Egyáltalán ez hogyan történhet meg?

 

Bizonyíték:      http://www.biztositobank.hu/az-ing-biztosito-manipulalasai-nyeresegre-vesztesegre (LETILTVA)

 

---

 

Ez kissé hosszúra sikerült, de úgy érzem, hogy az olvasó részére kellő információ áll rendelkezésre.  Amennyiben további információra, esetlegesen magyarázatra van szüksége bárkinek is, én mindig állok rendelkezésére.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra. 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

 

Videó – Az NN Biztosító (ING) hallgat és mindent tagad! – Megvan rá az oka! (Második rész) (LETILTVA)

 

http://biztositobank.hu/

 

Kapcsolódó anyagok:

AZ OLDAL ÁLLANDÓAN FELTÖLTÉS ALATT ÁLL!