Placz József története az NN Biztosító (ING Biztosító) Zrt-vel

Egy valóban megtörtént "rémtörténet"

 

A történet egy "kisember" (Placz Józseftörténete, mely 2005 novemberében kezdődött, amikor egy befektetéssel egybekötött életbiztosítást (unit linked) kötöttem az NN Biztosító (ING) Zrt-vel. 2008 tavaszáig minden haladt a maga útján, mert az ING logóján szereplő oroszlán árnyékában biztonságban éreztük magunkat és családunk anyagi stabilitását.

 

2008 tavaszán csak úgy kíváncsiságból leellenőriztem a befektetés kezdete óta elért hozamokat, és megdöbbenéssel vettem tudomásul, hogy kb. 30%-os veszteséget könyveltem el az elmúlt majdnem 3 évben. Realizáltam a valóságot, és azonnal kezembe vettem családi vagyonunk kezelését. Az év végére kifejlesztettem egy befektetési stratégiát, mely alkalmazásával 2009 kezdetével megfordítottam veszteségeinket, és átlagosan évi kb. 60%-os nettó (euró) hozamot értem el. Időközben felfigyeltem arra a tényre, hogy az ING (NN) Biztosító nem követi az általam rendszeresen befektetett eszközalap teljesítményét, mert rendszeresen meghiúsultak az általam elvárt teljesítmények. 2008 tavaszától több alkalommal írásban felhívtam az NN Biztosító (ING) figyelmét az elszámolási problémákra, de sajnos, soha nem jutottam velük közös nevezőre.

 

Annyira elfajultak a nézeteltérések az ING (NN) Biztosítóval szemben, hogy valamikor 2010-ben egy előre megbeszélt időpontban személyes találkozásra is sor került az NN Biztosító (ING) székházában az NN Biztosító (ING) által alkalmazott elszámolási módszer megértésére és megvitatására. Természetesen annak ellenére, hogy az NN Biztosító (ING) felsorakoztatta szakértőit a felvilágosításomra, azonban elszámolási módszerükről akkor sem adtak információt, és a továbbiakban is minden az általuk megszokott szerint változatlanul történt.

 

Az NN Biztosítónak (ING) nagy valószínűséggel nem tetszett az, hogy amíg ők „kezelték-elkezelték” a befektetők vagyonát, én éves átlagban több mint 60%-os hozamot könyveltem el. Cselekedtek is annak érdekében, hogy elvegyék a befektetési kedvemet, így 2009 júliusával kezdődően megemelték az átváltási költséget a szerződésben megállapodott 11 euróról 30 euróra. Őszintén szólva nem tetszett a 270%-os költségemelés, de nem szóltam semmit. Természetesen időközben a levelezések áradatát (EMAILEK) küldtem az NN Biztosító (ING) részére az eszközalapok napi értékének a meghatározásával kapcsolatosan. Rendszeresen előfordult, hogy amikor átváltottam, akkor a valódi árnál magasabbat fizettettek meg velem az eszközalap vételi áránál, és amikor eladtam, akkor nem kaptam meg azt, amit az eszközalap sikeres eladásából elvártam.

 

Mivel engem a 270%-os költségemelés nem állított le befektetési szándékomtól, ezért 2010 júliusában az NN Biztosító (ING) egy újabb költségemelést jelentett be. Ez alkalommal a szerződésben eredetileg elfogadott átváltási költséget megemelték az átváltott összeg 0,5%-ára. Itt már nem kockáztattak semmit, és biztosra vették azt, hogy innentől kezdve én már a megemelt átváltási költség miatt nem leszek képes tovább kezelni a vagyonomat.

 

Elszántságukkal sikeresen végrehajtották tervüket, és sajnos, igazuk volt! Az én esetemben ez a 0,5%-os költségemelés átváltásonként kb. 2.200 eurót jelentett, amelyet már nem lehetett kitermelni. Ez az összeg már több mint 200-szorosa volt a szerződésben írásban elfogadott értéknek.

 

(Egy átváltási ciklus 2 váltást igényel. Első alkalommal váltás egyik eszközalapból egy másikba, majd még egy váltás azért, hogy eredeti eszközalapba váltsak vissza. Ennek függvényében egy átváltási ciklus költsége így kb. 4,400 eurót jelentett.)

 

2010 májusában bíróságra vittem ezt az igazságtalanságot. A per menetében egyik csalódás követte a másikat. Már a kezdet kezdetén az NN Biztosító (ING) a bírósággal elutasíttatta a keresetemet anélkül, hogy egyáltalán beidéztek volna, arra hivatkozva, hogy a keresethez az „életbiztosítási szerződés” nem volt becsatolva. Természetesen még én is, mint laikus tudom, hogy nincs életbiztosítási szerződés, csak életbiztosítási kötvény. Fellebbezéssel végül is bejutottam a bíróságra kb. 7 hónapos késéssel és több százezer forintos extra jogi kiadással.

 

A per menetében ami tisztességtelenséget el lehet képzelni, az mind megtörtént. Az NN Biztosító (ING), hogy „igazát megvédje”, íratott a PSZÁF főigazgató-helyettesével egy személyes és névre szóló levelet az NN Biztosító (ING) vezérigazgatója részére, amelyet ellátott egy valódi PSZÁF Vezetői Körlevél sorszámával (PSZÁF Vezetői Kőrlevél (4/2009) (NN Biztosító (ING) Változata). Ezt a levelet az NN Biztosító (ING) beadta a bíróságra, mint „PSZÁF Vezetői Kőrlevél", és mivel e levél alapján az NN Biztosító (ING) hatósági utasítást követett, így mentességet kért a bíróságtól a törvénysértése, nevezetesen az egyoldalú szerződésmódosítás alól. (Ptk. 209/6)

 

Az NN Biztosító (ING) nagy hibát ott követte el, hogy az általuk alkalmazott vezetői körlevél sorszámával egy valódi PSZÁF Vezetői Körlevél (PSZÁF Vezetői Kőrlevél (4/2009) lett közzétéve a PSZÁF hivatalos honlapján, melynek tartalma, formátuma még megközelítőleg sem volt hasonló azzal, amelyet ők adtak be a bíróságra.

 

Azonnal levélben kértem a PSZÁF-ot a levél minősítésére (Kérelem a PSZÁF-hoz (levél értelmezésére, 2011. 06.30), melyre a válaszuk az volt, hogy a nevezett levél nem rám tartozik. (PSZÁF válasza az általam írt Vezetői Kőrlevél minősítésére vonatkozó kérelemre 2011. 09. 14.) (PSZÁF válasza az általam írt Vezetői Kőrlevél minősítésére vonatkozó kérelemre 2011. 09. 15.) Magyarul mondva az NN Biztosító (ING) próbált ellenem egy hatóság által megírt levelet használni, melyet amikor én kérdőre vontam a hatóság előtt, ők (PSZÁF) engem elutasítottak.

 

2010 novemberében, a biztosítási évfordulóm napjától tőlem az NN Biztosító (ING) megvonta a szerződésben megadott jogomat, melyet a mai napig nem tudok gyakorolni. Ekkor a befektetett pénzemet áttettem a testvérem ING -nél lévő hasonló számlájára, mivel az ő biztosítási évfordulója a következő év márciusában volt, így ott addig lehetőségünk volt a 30 eurós átváltási költséget alkalmazni. 2011 márciusára viszont már a testvérem befektetési lehetősége is hasonlóan korlátozva lett, és ekkorra a kettőnk átváltási költsége az összeg nagyságát tekintve a szerződés kezdetén alkalmazott 11 euróról már kb. 3.500 euróra emelkedett volna váltásonként. Természetesen a testvérem is beadta keresetét a bíróságra, melyet első fokon elutasítottak. Egy barátom is pert indított ugyanezen ok miatt, így párhuzamosan már három per folyt ugyanazzal a bíróval és jogi képviselővel. A barátom első fokon pert veszített, melyet másodfokon újból megismételt a bíróság. Az én perem első fokon nyert, majd másodfokon veszített. Testvérem első fokon veszített, másodfokon viszont jogerősen nyert, így most már „egyenesben” vagyunk. Az én másodfokú vesztes peremet a jogi képviselőm beadta a Kúriához felülvizsgálatra, mely tárgyalása 2013 május 15, 9 órára van kitűzve. Végezetül, a testvérem pere a Kúriánál nyert.

 

Nos, valójában innen kezdődik  a mondanivalóm.

 

Minél mélyebben belementem az NN Biztosító (ING) elszámolási módszerének a megértésébe, annál többet és hajmeresztőbbet tapasztaltam a visszaélésekből, melyeket az NN Biztosító (ING) minden nap elkövet minden egyes ügyfelével szemben.

 

2012. február 28-án a PSZÁF hozott egy határozatot (JÉ-II-B-201/2012) az NN Biztosító (ING) szemben, melyben többek között kötelezte a Biztosítót az egyoldalú szerződésmódosítás szabályainak a betartására. Az NN Biztosító (ING) figyelmen kívül hagyta a hatósági utasítást, és 2012. április 10-i dátummal minden ügyfelét értesítette arról, hogy 2012. július 1-jével „néhány díj és költség mértéke megváltozik”, és a levélben mellékelt 2. Számú melléklet tartalmazza a változásokat. Valójában az összes gazdasági tétel egyoldalúan megváltoztatható minden ügyfél részére az NN Biztosító (ING) által újonnan alkalmazott egyoldalú szerződésmódosítás hatályba lépésével.

 

Mit is jelent ez a változás az ügyfelek részére? 

 

Magyarul mondva utcai szabadrablás, a befektetők vagyonának a teljes kizsákmányolása.

 

Természetesen leveleket írtam az NN Biztosító (ING) felé, melyekben tiltakoztam az egyoldalú szerződésmódosítás ellen, de hiába. Annak ellenére, hogy jogilag az egyoldalú szerződésmódosítás alkalmazása szigorúan korlátozva van úgy a Kúria, valamint a GVH által, a mit sem sejtő befektető innentől kezdve teljesen ki van szolgáltatva vagyonával az NN Biztosítónak (ING).

 

Tovább kutatva kerestem az okát annak, hogy az NN Biztosító (ING) miért is ragaszkodik az elvéhez. A válasz megdöbbentő!

 

Az NN Biztosító (ING) hivatalos információja alapján (ING Hirlevel EUR Nem Gar 2012. 08. 31) a befektető szerencsés lesz, ha a befektetett vagyonát névértékben visszakapja a 10 vagy 20 évre kötött szerződés lejárta után. (LETILTVA) Nagyon komoly elszámolási és manipulálási lehetőségeket alkalmaz az NN Biztosító (ING) a céljai elérése érdekében. Nevezetesen havi rendszerességgel euró 10 milliókat és forint 100 milliókat, időnként forint milliárdokat helyeznek el az eszközalapokban megmagyarázatlanul pl. (MÉRLEG FEJLŐDŐ EU).

 

A táblázatban a „D” oszlop információja kivételével az összes adat kizárólagosan az NN Biztosító (ING) Zrt. által nyilvánosságra hozott hivatalos okmányokra hivatkozik.  A táblázatban levő összes információ eredeti formájában bármikor – bárki részére rendelkezésre áll.

 

Tény: Első látásra feltűnő az a tény, hogy az esetek döntő többségében amikor a hónapban elért hozam („E” oszlop) minusz volt, akkor a („D” oszlop) értéke is minusz.  (20 a 38-ból)

 

Tény: Hasonlóképpen, az esetek döntő többségében amikor a hónapban elért hozam („E” oszlop) értéke plusz volt, akkor a („D” oszlop) értékei is plusz.  (12 a 38-ból)

 

Tény: 2011. 05. 31 és 2014 06. 28 időszak között eltelt 38 hónap.  Ez idő alatt a „minusz – minusz” értékek 20 alkalommal, a „plusz – plusz” értékek 12 alkalommal egyeztek.

 

Tény: Összességében a 38 hónapból 32 alkalommal (84%) egyeznek az értékek. („plusz – plusz”, minusz – minusz”)

 

Tény: A 38 hónapból 6 alkalommal mikor a „D” és „E” oszlop értékei  („plusz – plusz”, minusz – minusz”) nem egyeztek, akkor minden alkalommal az oszlopokban levő értékek egyike nominálisak (1% alatt) voltak.

 

Tény: Még véletlenül sem történt meg az, hogy ezekben az esetekben nagyobb összegeket (akár plusz, akár minusz) helyeztek volna az eszközalapba.

 

Tény: 2011 május 1 és 2014 június 28 között az elért évesített hozam -4,77% volt. 

Tény: Kezdő árfolyam 2011-04-30-án 1,97072 euró

Tény: Záró árfolyam 2014-06-28-án 1,68828 euró.

Tény: Árfolyam veszteség 2011-04-30 és 2014-06-28 időszak között -14,33%

 

(LETILTVAAz NN Biztosító (ING) rendszeresen kivon euró milliókat vesztes eszközalapokból, és természetesen a vesztes eszközalapokba befektetőktől levonja a jogos veszteséget 100%-ban, viszont a havi jogos veszteségen kívül az NN Biztosító (ING) kivesz euró milliókat a befektetők vagyonából, ezzel megmenti az extrán kivont pénzt a veszteségtől, majd ezt az extrán kivont euró milliókat befekteti egy általa nyereségesre manipulált eszközalapba, melynek nyereség hozamát mint „magánpénzt” zsebre vágja.

 

Az NN Biztosító (ING) által nyújtott hivatalos információ alapján e tevékenységet kb. 78,5%-ban gyakorolja. (2012. 08. 31 alapján)

 

(LETILTVAHavi rendszerességgel komoly extra euró milliók kerülnek nyereséges eszközalapokba, míg euró milliókat von ki a veszteséges alapokból. Gyakran előfordul az a jelenség, hogy egy nyereségre manipulált eszközalap értékét milliókkal (euró) növeli, míg a következő hónapban ugyanezt az eszközalapot veszteségesre manipulálja, és az eszközalap értékét milliókal (euró) csökkenti.

 

2011. május 31. és 2012. augusztus 31. között az euró alapú befektetésből kb. 63 millió eurót vont ki, valamint a forint alapú befektetésből 2011 augusztusától 2012 augusztusáig kb. 6 milliárd forint lett kivonva az alapokból.

 

ING marketing:

 

Az NN Biztosító (ING) hivatalos honlapján a mit sem sejtő leendő ügyfelek teljes félrevezetése történik a reklámban alkalmazott szlogenek által (ÁLOMESKÜVŐYACHTKISTESTVÉRVÁLTSA VALÓRA ÁLMAITDIPLOMAMagasabb Hozam Elérése ÉrdekébenReklám-Jövő kiszámítható, (youtube videó) stb.) Megjegyezni kívánom, hogy az ezeket a reklámokat az NN Biztosító (ING) törölte a hozamszámoló információ fejlécéről.

 

Az NN Biztosító (ING) rendkívül okos módon kezeli az általa kiadott hozaminformációkat. Hivatalos NN Biztosító (ING) statisztika alapján valamennyi befektetése veszteséges a kezdettől (kb. 2004-től) (Hozam (Valódi), (Az átlag "ÉVESÍTETT HOZAM" a kezdettől kb. 2,6%.  2011 októbertől novemberig a 22 EU alapú eszközalapból 8-at 2011. október 31-én megállított, majd a következő havi hírlevelében (2011. november 30-án) mint ÚJ ESZKÖZALAP-ot a veszteséges múltja eltörlésével újból elindított.)  

 

Fontos megjegyezni azt, hogy a hivatalos információ alapján (TKM (MABISZ) valamennyi eszközalap évi kezelési költsége kb. 2-4-5%, így ennek a figyelembe vételével a befektető részére garantált veszteséget jelent.

 

·         Hogyan történhetett meg az, hogy minden befektető aki a „Fejlődő Európa” eszközalapba fektetette be a vagyonát az eltelt 38 hónap alatt -4,77%-os évesítet veszteséget realizált, mikor az ING Biztosító az eltelt időszak alatt 84%-ban élt azzal a lehetőségével, hogy már előre, (LETILTVA) a hónap elején mielőtt még tudta volna a havi hozam értékét havi plusz (NYERESÉGES) hozam esetén extra pénzeket fektetett be az eszközalapba, valamint mikor a havi hozam minusz (VESZTESÉGES) lett, akkor már előre a hónap kezdetén euró milliókat kivett az eszközalapból, ezzel megmentette a kivont pénzt a hónapban elszenvedett veszteségektől?

 

·         Hogyan történhetett meg az, hogy az NN Biztosító (ING) a vizsgált 38 hónap leforgása alatt 52,63%-ban (38-ból 20 alkalommal) (LETILTVA) veszteséges hónapokban már a hónapot úgy kezdte, hogy előre csökkentette az eszközalap értékét, ezzel csökkentette / megmentette vagyonát a hónap alatt elszenvedett veszteségektől?

 

·         Hogyan történhetett meg az, hogy az NN Biztosító (ING) a vizsgált 38 hónap leforgása alatt 31,53%-ban (38-ból 12 alkalommal) (LETILTVA) nyereséges hónapokban már a hónapot úgy kezdte, hogy előre növelte az eszközalap értékét, ezzel előre tudta hogy befektetése garantált hozamot fog elérni a hónapban?

 

·        (LETILTVA) Mi alapján tudta az NN Biztosító (ING) már előre a hónap elején eldönteni azt, hogy előre nagy összegeket, esetenként euró milliókat helyez nyereséges hónapokban az eszközalapba, valamint előre komoly összegeket, esetenként euró milliókat vont ki veszteséges hónapokban, mikor a hónapban elért nyereség / veszteség nem volt előre ismert csak a hónap végén?

 

·         Ha az NN Biztosító (ING) már a hónap elején tudta hogy (LETILTVA) a hónap „nyereséggel fog záródni”, miért nem értesítette az eszközalap kezelője valamennyi befektetőket arra, hogy az adott nyereséges hónapban helyezzék / összpontosítsák az összes befektetésüket a „Fejlődő Európa” eszközalapba?

 

·         Hasonlóképpen, mikor az NN Biztosító (ING) már a hónap elején tudta hogy (LETILTVA) a hónap veszteséggel fog végződni, miért nem értesítette a vagyonkezelő a befektetőket arra, hogy befektetők a veszteséges időszakra vonják ki pénzüket a veszteséges eszközalapból?

 

·         (LETILTVAMi a magyarázat arra, hogy plusz hozam esetén még „az extrán számlára helyezett összeg” gyarapodott (hozamot hozott) a befektetett összegre, valamint minusz (veszteség) esetén a kivont pénz elkerülte a hónapban elszenvedett veszteséget, addig a befektetők akik mindvégig benne vannak az eszközalapba nem realizálnak nyereséget plusz hónapban, valamint a veszteséges hónapban teljes mértékben elszenvedik a veszteségeket?

 

Ezzel a manipulálással egyik napról a másikra egy-egy veszteséges eszközalapból (LETILTVA) (melynek 6-8 évesített hozama 0,56% volt) készített egy új befektetési lehetőséget, most már 20%-os hozammal (Hozam Meghamisított) Ezzel a marketing információval árulja a garantáltan vesztes termékeit.

 

A probléma viszont abban rejlik, amikor egy mit sem sejtő új befektetővel elhiteti a befektetési lehetőséget, aki – miután vagyonát már befektette – nem léphet ki a szerződésből a 10 vagy 20 év lejárta előtt anélkül, hogy ne szenvedjen el komoly anyagi veszteségeket.

 

Összefoglalva, mi is történt velünk 2010 óta? Az NN Biztosító (ING) megvonta tőlünk a szerződésben megállapodott jogunkat. Amíg vagyonomat tudtam kezelni, addig havi átlagban nagyon komoly hozamokat értem el. Azóta már milliókat költöttem jogi kiadásokra, bevételünk viszont semmi nincs. Családunk anyagilag tönkretéve, álmunk rémálomra változott.  (VÁLTSA VALÓRA ÁLMAIT,  (Reklám-Jövő kiszámítható,) Az ING (NN) Biztosító reklámjainak ellenére nyugdíjas éveink,  gyerekeink, unokáink jövője tönkretéve, veszélyeztetve van. Életmódunk teljesen megváltozott, a kilátástalanság – kiszolgáltatottság garantált.

 

Mindentől függetlenül nem keseredünk el, mert hiszünk az igazunkban. Fenntartjuk a jogunkat a szerződésben foglaltak gyakorlására a szerződés időtartama végéig. Továbbá fenntartjuk jogunkat és igényünket a teljes mértékű anyagi kártalanításra.

 

Végezetül egy nagyon fontos gondolat:

 

Azok a jogok, amelyek nincsenek megvédve, azok el vannak veszítve!

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra. 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

 

http://biztositobank.hu/

 

Kapcsolódó anyagok:

AZ OLDAL ÁLLANDÓAN FELTÖLTÉS ALATT ÁLL!