Nyílt levél a Budapesti VI-VII. Kerületi Ügyészségség részére - Nagy valószínűséggel a Buda-Cash, Quaestor, stb. balszerencséje az NN (ING) Biztosítóhoz viszonyítva nem más, mint a ......

Nyomtatható PDF dokumentum

 

Nyílt levél a Budapesti VI-VII. Kerületi Ügyészség részére

Pf. 156

1368 Budapest

Tel: 06-1-321-4050

Email: 6_7_kerulet@mku.hu

Hivatkozási szám: B. VI-VII.1457/2017/9., 10.

 

Tisztelt Dr. Takáts Adrienn Ügyésznő, Budapesti VI-VII. Kerületi Ügyészség!

 

Elkeseredéssel nyugtázom 2018. február 26-án írt elutasító határozatát, melyet a 199. § (1) bekezdésének b) pontja alapján hozta és tiltakozásomat szeretném ezügyben kifejezni.  Elutasító határozatát annak ellenére hozta, hogy úgy az Ügyészség, valamint más társhatóságok részére is részletes, eredeti okmányokkal és bizonyítékokkal ellátott adatok, tények álltak (és állnak)  rendelkezésére annak a bizonyítására, hogy az ING (NN) Biztosító Zrt. az általa kezelt eszközalapok befektetési adatait (árfolyam, eszközérték és hozam) manipulálja.  Jogi álláspontot Ön úgy foglalt,  hogy a szükséges pénz- és tőkepiaci szakértő véleményezését szándékosan mellőzte.  Tisztelettel kérem Önt újfent arra, hogy sok szakmai elfoglaltsága mellett is szakítson időt a tények és adatok alapos átvizsgálására, és a fogyasztók érdekeinek védelmében a pénz- és tőkepiaci szakértői vélemények figyelembevételével, és ennek alapján fogalmazzon meg valós és hiteles állásfoglalást.

 

Nagy valószínűséggel a Buda-Cash, Quaestor, stb. balszerencséje az NN (ING) Biztosítóhoz viszonyítva nem más, mint a beépített védettségi kapcsolatok hiánya úgy a Buda-Cash, Quaestor, stb. igazgatói tanácsaiban, valamint a felügyeleteknél (MNB / PSZÁF, BRFK / ORFK, Ügyészségek, Minisztériumok, stb.), így az NN (ING) Biztosító minden korlátozás és retorzió nélkül nyílt utcai szabadrablással fosztogathatja és fosztogatja a magyar fogyasztók százezreit.

 

A Budapesti VI-VII. Kerületi Ügyészség 2017 február 1-je óta több alkalommal lett írásban és eredeti ING (NN) bizonyítékokkal értesítve affelöl, hogy az ING (NN) Biztosító Zrt. által forgalmazott eszközalapok befektetési adatai manipuláltak és nem felelnek meg a valóságnak, mivel az ING (NN) Biztosító ezeket gyakran fiktív, egymásnak ellentmondó befektetési adatokkal (árfolyam, eszközérték és hozam) forgalmazza.  Megjegyezném, hogy a  pénzintézet által forgalmazott “unit-linked életbiztosítási” eszközalapok értéke meghaladja a 150 milliárd forintot. (2016. 08. 31-i adat)

 

A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján az ING (NN) Biztosító a valós és nemzetközileg is nyilvántartott eszközalapok befektetési adataitól eltérően forgalmazza eszközalapjait feketén / fiktíven a mit sem sejtő fogyasztók részére. 

 

Az ING (NN) Biztosító által forgalmazott eszközalapoknak / értékpapíroknak / befektetési jegyeknek valós pénzpiaci értéke nincs.

 

A pénz és tőkepiaci jogszabályok, az ISIN AZONOSÍTÓRÓL SZÓLÓ 35/2013. (XII. 16.) MNB KORMÁNY RENDELET, az ISIN AZONOSÍTÓRÓL SZÓLÓ 20/2014. (VI. 3) MNB RENDELET valamint az ÁSZF 7/b pontját figyelembe véve jogilag elképzelhetetlen, hogy egy egyedi azonosítóval ISIN” (international security identification number / nemzetközi biztonsági azonosító szám) rendelkező eszközalapnak egyidejűleg több, egymástól teljesen eltérő változata (hozama, eszközértéke, árfolyama, stb.) legyen forgalomban, miközben az eszközalapok összes befektetési adatai (ISIN azonosító, befektetési politika, költségek, alap összes adatai, visszatekinthető hozamok, naptári éves hozamok, befektetési stílus, kimutatások, kockázati jellemzők, VAR, Eval, piaci kockázat, hitelezési kockázat, devizakockázat, kamatkockázat, S&P besorolás, országok szerinti megosztás, kamatkitettség) 100%-ban utolsó betűig elvileg egységesek és azonosak.

 

A fogyasztók százezrei a kezdetektől (2004) nem a valós árfolyamon, valamint hozamok, tranzakciók alapján  (vétel, eladás, átváltás) vásároltak a befektetési eszközalapokból, hanem a valóságnak nem megfelelő értéken, fiktív befektetési adatok alapján lettek elszámolva és ennek következtében lettek és vannak megkárosítva.  A pénzintézet azon törvénytelen cselekedetével, hogy a fogyasztók által rájuk bízott befektetések adatait a valóságnak nem megfelelő befektetési adatokkal (árfolyam, eszközérték és hozam) forgalmazza, kimeríti a nemzetgazdasági szintű gazdasági bűncselekmény fogalmát és tudatosan, szándékosan megtéveszti, megkárosítja fogyasztóit.

 

Határozatában Ön tudat arról, hogy „több olyan különböző hatóság által lefolytatott és eltérő szempontú hatósági vizsgálat folyt le, melyek szabálytlanságot nem tártak fel, iratszerű”.

 

Határozatában tudat arról, hogy „több olyan különböző hatóság által lefolytatott és eltérő szempontú hatósági vizsgálat folyt le, melyek szabálytlanságot nem tártak fel, iratszerű”.

 

A rendelkezésre álló okiratokra való hivatkozással Ön ezen állítása nem felel(het) meg a valóságnak.

 

 1. VI. VII. KER. ÜGYÉSZSÉG – más kivizsgálást elvégző hatóságok nem létező eredményeire való hivatkozással elutasította a kivizsgálási kérelmet
 2. IX. KER. ÜGYÉSZSÉG – elutasít, továbbít VI. VII. Ker. Ügyészségre
 3. LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG - továbbít Fővárosi Főügyészségre
 4. FŐÜGYÉSZSÉG – nincs lehetősége intézkedésre, továbbít IX. Ker. Ügyészségre
 5. BRFK – eljárást megszűnteti, továbbküldi, elutasít
 6. Fővárosi Főügyészség – jogi tájékoztatást ad
 7. GVH – eredmény nélkül lezárja a kivizsgálást
 8. ING BIZTOSÍTÓ – a valóságnak nem megfelelő / hazug választ ad
 9. MINISZTÉRIUM(OK) (2) - nincs hatásköre intézkedésre, továbbít PSZÁF-hoz
 10. MNB – ING Biztosító a valóságnak nem megfelelő nyilatkozataira való hivatkozással tájékoztatást ad
 11. ORFK - továbbít BRFK (Teve utca), elutasít, továbbít VI. VII. Ker. Ügyészségre, tájékoztatást ad
 12. PSZÁF - ING Biztosító a valóságnak nem megfelelő nyilatkozataira való hivatkozással tájékoztatást ad

 

A fenti listán megnevezett és érintett hatóságok a valós érdemi kivizsgálást az általuk rendelkezésre bocsájtott határozatok / végzések információja alapján nem folytatták le, hanem felső nyomásra tologatták, tovább küldték a kivzsgálandó anyagot más hatóságok felé, mert senki nem merte bevállalni a valós kivizsgálásának az eredményét, valamint a vele járó elkerülhetetlen jogi következményeket.  Minden tény és adat birtokában magabiztosan kijelenthetem, hogy ami késik, az nem múlik!

 

Határozatában utal arra, hogy az ING (NN) Biztosító Zrt. által forgalmazott eszközalapok „külföldi jogi szabályozás alá eső” eszközalapok, és „az eltérő jogi szabályozású, eltérő kondíciókkal működő eszközalap és mögöttes termék, és azok egyes adatai nem feleltethetők meg egymásnak, így értelemszerűen azok azonosítói sem egyezhetnek”.

A rendelkezésre álló bizonyítékokra való hivatkozással Ön ezen állítása nem felel meg a valóságnak.

A nevezett eszközalapok függetlenül attól, hogy kinek a jogi szabályozása alá esnek, az összes azonosítójuk 100%-ban azonos “azonosító” adatokat tartalmazzák.

 

Eszközalap neve:                    NN (L) Euro Equity

ISIN azonosító:                       LU0095084066

Bloomberg Kód:                      INGEMEA LX

Referencia Index:                    MSCI EMU

 

 1. EU RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP - EURÓ (2018-01-31)
 2. EU RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP - HUF (2018-01-31)
 3. EU RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP - VISTA - EURÓ (2018-01-31)

 

Az EU Részvény Eszközalap Magyarországon forgalmazott változatainak (3) összes azonosítója 100%-ban betűre azonos adatokat tartalmaz, beleértve az alábbi (4-5) egyazon eszközalap eredeti Holland befektetési adataival.  Függetlenül attól, hogy az eszközalapok “eltérő jogi szabályozás” alá tartoznak vagy nem, az eszközalapok befektetési adatai a hazai, valamint a nemzetközi pénz- és tőkepiaci jogszabályok értelmében azonosnak kell lenniük.

 

A befektetési adatok (árfolyam, eszközérték és hozam) nem csak a valós, nemzetközileg is elismert, publikált és nyilvántartott befektetési adatoktól eltérőek, hanem a Magyarországon forgalmazott változatainak (3) adataik egymáshoz viszonyítva sem azonosak.  Ez úgy hazailag, valamint nemzetközileg / törvényileg elképzelhetetlen és jogszabályba ütközik.  (ISIN AZONOSÍTÓRÓL SZÓLÓ 35/2013. (XII. 16.) MNB RENDELET )

 

 • Árfolyam
 • Eszközérték
 • Devizanem
 • Indulás dátuma
 • Hozam

 

 1. EU RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP - NN - HOLLAND - ANGOL - EURÓ (2018-01-31)
 2. EU RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP - NN - HOLLAND - MAGYAR - EURÓ (2018-01-31)

 

A fenti 2 (4-5-ös) eredeti eszközalaptájékoztató adatai betűre 100%-ban azonosak azzal a különbséggel, hogy más nyelven van fogalmazva.  Továbbá, az EU RÉSZVÉNY AZ INTERNETEN (37) HELYEN 100%-BAN AZONOS BEFEKTETÉSI ADATOKKAL TALÁLHATÓ (2016-12-27)Ez egyértelműen bizonyíték arra, hogy egyazon ISIN azonosítóval ellátott eszközalap összes befektetési adatai 100%-ban betűre azonos adatokat kell hogy tartalmazzon függetlenül attól, hogy a dokumentum milyen nyelven van közzétéve.

 

A hírlevél utolsó oldalán tájékoztatás van affelöl, (www.nn.hu/dokumentumtar) hogy az eszközalaptájékoztatót hol lehet megtalálni.  A hivatkozás alatt az eszközalaptájékoztató nem található meg.

 

 1. UTOLSÓ OLDAL (EURÓ)
 2. UTOLSÓ OLDAL (HUF)
 3. UTOLSÓ OLDAL (VISTA)

 

Ugyanott a “mögöttes alapok hírlevelei” letöltésére a http://www.nnip.com/library/en honlapra van utalás, ahol természetesen az utalással ellentétben a világ valamennyi főbb nyelvén, magyar nyelven is letölthető az összes eszközalaptájékoztató, valamint azok hiteles és nemzetközileg is nyilvántartott befektetési adatai.  Az ING (NN) Biztosító a magyar nyelven megjelenő eszközalaptájékoztatókat az összes valós befektetési adatokkal tudatosan nem kívánja a fogyasztók részére ismertetni, mert akkor egyértelműen világossá válik a csalás és félrevezetés a fogyasztók részére.

Meg kívánom említeni azt a tényt, hogy az ING (NN) Biztosító Zrt. által havonta nyilvánosságra hozott hírlevelek e levél írásakor (2018. 05. 22) 4 hónapos elmaradással 2018. 01. 31-i dátummal vannak nyilvánosságra hozva annak ellenére, hogy a Holland anyacég már a 2018. 04. 30-i hírleveleket is publikálta.  A pénzintézet e cselekedetével eltűnteti az általa kezelt eszközalapok befektetési adatainak az összehasonlítási lehetőségét a valós, nemzetközileg is publikált befektetési adatokkal.

 

Az alábbi hivatkozás az EU RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP “mögöttes befektetési alapjait” mutatja, melyeknek egyedi ISIN azonosítójuk van, és semmi közük nincs a nevezett EU RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP egyedi ISIN azonosítójához.

EU RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP "MÖGÖTTES" BEFEKTETÉSI ESZKÖZALAPJAI (2018-03-31)

 

Összefoglalás:

 

A fenti bizonyítékok és hivatkozásokra való tekintettel a nevezett és érintett nyomozó hatóságok a kivizsgálást nem végezték el, és egymásra mutogatva azt a látszatot kívánják kelteni, hogy felelősségteljes munkájukat a törvényi előírásoknak megfelelően tisztességesen elvégezték.  A rendelkezésre álló összes végzésben és határozatban azon kívül, hogy “elutasítva”, “továbbküldve”, “magyarázat adva”, “nincs hatásköre” nincs utalás a kivizsgálás valós érdembeli elvégzésére.  Egyértelműen a pénz- és tőkepiaci szakértő bevonását az általa várható szakértői vélemény, valamint a vele járó jogi következmények miatt mellőzték.

 

Az általam beküldött kivizsgálási kérelmekben számtalan alkalommal kértem, hogy a kivizsgálást pénz- és tőkepiaci igazságügyi szakemberek bevonásával végeztessék el.  Azt is felajánlottam, hogy a szakértő munkájának a költségét 100%-ban vállalom.  Továbbá, személyes meghallgatásomat is számtalan alkalommal kértem, melyet minden alkalommal mellőztek, így a valós tényekkel való szembesülést sikeresen(?) elkerülték.

 

A rendelkezésre álló bizonyítékokra való hivatkozással a kivizsgáló hatóságok tudatosan, szándékosan megtagadták a kivizsgálás tisztességes és törvényes levezetését.

 

Minden kétséget kizáróan Önök is tisztában vannak (legalább is kellene) azzal, hogy nincs az a pénz- és tőkepiaci igazságügyi szakértő, aki jogi felelősségének tudatában azt merné bevállalni és állítani, hogy egyazon eszközalap egyazon ISIN azonosítóval, 100%-ban azonos befektetési adatokkal eltérő árfolyammal, eszközértékkel, különböző devizanemben, és nem utolsó sorban eltérő indulási dátummal az adatok manipulálása nélkül lehessen forgalomba.  Ennek következményeként az ING (NN) Biztosító a felügyeleti hatóságok tudatos, szándékos és szisztematikus asszisztálásával és megtévesztésével nyílt utcai szabadrablásban fosztogathatja és fosztogatja a mit sem sejtő magyar fogyasztókat.

 

Köszönöm azon felvilágosítását, melyben tudat arról, hogy “pótmagánvádló”-ként a bíróságon pert indíthatok az ING (NN) Biztosító ellen.  Ezzel a lehetőséggel nem kívánok élni, mert az ING (NN) Biztosító Zrt. által rendkívül magas összegben elkövetett pénzpiaci csalás kivizsgálásának a felelőssége, valamint az ezzel járó költségek nem egy magánszemély nevezetesen “Placz József” felelőssége, hanem társadalmilag elvárt és megkövetelt, hogy a “fogyasztók érdekeinek védelmezésért” közérdekért, és a költségek közpénzből legyenek fizetve.  Nem utolsó sorban én már a “reám eső költségeket” kifizettem, (búsásan kifizettették velem) miután a pénzintézet 2013 őszén a “jó hírneve(?) megsértéséért” beperelt a Kecskeméti Törvényszéken.  A per menetében az állításomat bizonyító eredeti, hiteles bizonyítékokat és okiratokat mint “nem a per tárgyát” képező információt sikeresen(?) kizárták a bizonyítási eljárás jogi menetéből.

 

Ez nem véletlen!  Nincs az a pénzintézet, aki be merné vallani, vagy bárkivel bizonyítani azt, hogy az általa kezelt 150 milliárd forint (2016. augusztus 31-i adat) értéket meghaladó befektetők vagyonát már a kezdettől (2004) a jelenig a valóságnak nem megfelelő hazug / manipulált befektetési adatokkal forgalmazzák.

 

Az NN (ING) Biztosító a “mit sem tudó és sejtő fogyasztók részére a kezdettől (2004. jelenig) értéktelen / fiktív befektetési jegyeket / eszközalapokat forgalmaztak és adtak el, melyeknek valós pénzpiaci “befektetési értéke” nincs.

 

Tisztelt Dr. Takáts Adrienn Ügyésznő!

 

Függetlenül attól, hogy Ön e levelemmel a benne levő bizonyítékokkal mit csinál, én hiszem azt, hogy a nevezett pénzintézet által a fogyasztók százezrei kárára elkövetett rendkívül nagy összegben elkövetett gazdasági bűncselekmény előbb / utóbb ki lesz vizsgálva még akkor is, ha annak az eredménye nem az ING (NN) Biztosító, valamint a pénzintézetet védő hatóságok érdekeit fogják szolgálni.  Talán érdemes lenne Önnek e levél tartalmát megosztani feletteseivel az esetleges és szükséges további intézkedések megtétele érdekében.  Egy dologban Önt biztosítani kívánom!  Ez a probléma magától nem fog megoldódni, és én meg fogok tenni mindent annak érdekében hogy az információ napvilágra kerüljön.  Ezt meggátolni már nem tudják, és csak is idő kérdése!

 

Örülök annak, hogy most már a nyomozó hatóságok valamennyi ágazata is írásban, bizonyítékokkal ellátva tudomást szerezhetett a fentiekről.  A teljes dokumentáció eredeti formátumában a http://www.biztositobank.hu/ing-nn-biztosito-hatosagi-feljelentesek-levelek-valaszok honlapon megtalálható.  Az is egyértelmű, hogy az általam felterjesztett feljelentés és kivizsgálási kérelem elbírálása nem áll meg a Budapesti VI-VII. Kerületi Ügyészségnél.  Hiszem azt, hogy előbb / utóbb egy felettes nyomozó hatósági szervezet kezébe és tudomására fog jönni a pénzintézet által rendívül nagy összegben elkövetett gazdasági bűncselekmény elkövetése, akinek már lesz törvényi kötelessége, bátorsága és mersze a Magyar alkotmányos törvények tiszteletben tartása, és a kötelező kivizsgálást le fogják folytatni, valamint a tettekért felelős személyeket törvényellenes cselekedetükért felelősségre fogják vonni.

 

A kivizsgálás menetében az NN (ING) Biztosító Zrt. a valóságnak nem megfelelő információval sikeresen(?) megvezette és végighazudta a nyomozó hatóságokat, akik felső nyomásra egy tollvonással elutasították és mellőzték a törvényi előírásokban meghatározott kivizsgálást.  Én nagyon bízom abban, hogy az effajta törvénytelenség és a hatalommal való visszaélés előbb / utóbb egy demokratikus és európai országban nem történhet meg felelősségrevonás nélkül.

 

Természetesen, amennyiben szükségesnek tartja, további és részletes bizonyítékokkal szolgálok, és a rendelkezésére állok!  Köszönöm megtisztelő figyelmét!

 

Tisztelettel,

 

Placz József

30-415-4919

Email: placz@t-email.hu

 

Kelt. Kecskemét, 2018. május 22.

-----------------------------------------

 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN (ING) Biztosító által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra. 

 

Placz József

(30) 415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

http://biztositobank.hu/