NN (ING) BIZTOSÍTÓ - FELJELENTÉS ÉS KIVIZSGÁLÁSI KÉRELEM (2019-01-25)

Egy valóban megtörtént "rémtörténet"

150 milliárd forintot meghaladó pénzpiaci csalás

 

MNB, BKKP,

Pf. 777, 1534 Budapest,

Freisleben Vilmos Igazgató Úr részére

E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu

 

Iktatószám:                221154-13/2018

Tárgy:                        Feljelentés és kivizsgálási kérelem

*A hivatkozások tartalma az interneten megtekinthetőek

 

 

Tisztelt MNB – Freisleben Vilmos Igazgató Úr! 

 

Köszönettel nyugtázom 2018. decemberi (pontos dátum nélküli) levelét, melyben tájékoztatott arról, hogy a Felügyelet “MNB” elvégezte a szükséges kivizsgálást és semmilyen törvénysértést nem talált az NN Biztosítónál.  Sajnálatos az, hogy a Felügyelet csak az NN Biztosító által szolgáltatott, a valóságnak nem megfelelő “hazug” információ alapján hozta meg kivizsgálásának eredményét.

 

Ebben a feljelentésben eddig nem ismertetett tényállások és bizonyítékok vannak, melyek eddig ismeretlenek voltak számára.  Így, mint “új tényállások”, megkövetelik úgy a nyomozó hatóságok, mint a Felügyelet “MNB” figyelmét.  Mielőtt a csatolt irdatlan mennyiségű bizonyítékot megtekintené, egy “rövidített” változatban áttekintheti az anyag lényegét.

Tények és bizonyítékok “rövidített / egyszerűsített formában”.

 1. A deviza “átváltással” kapcsolatos félrevezetés!

 

Az “LU1078611909eszközalap nemzetközileg is KIZÁRÓLAGOSAN euró pénznemben van forgalmazva (F25), így nem fogadható el a deviza átváltása következtében elszenvedett veszteség / nyereség / különbsége.  Amennyiben a pénzintézet az IT Szektor eszközalapot forintban kívánná forgalmazni, akkor azt a hazai, (PSZÁF ISIN AZONOSÍTÓRÓL SZÓLÓ 35-2013._xii._16._MNB RENDELET) valamint a nemzetközi jogszabályok figyelembe vételével az F25 adatai alapján az “LU0509951199” ISIN azonosítóval kellene ellátnia és forgalmaznia.

 

 1. Az “alapkezelési díjjal” kapcsolatos félrevezetés!

 

Az “alapkezelési díjjal” kapcsolatos magyarázat nem hiteles, mert annak a havi költsége (0,08 – 0,17%) oly minimális, mely érdemileg nem befolyásolhatja a hozam ilyen radikális változásának az értékét.

 

Példa: IT SZEKTOR, 2014. December 31-i adat.  ((F31) 2-ik oldal, 41 sor)

Hollandus (HUF)                    4,12%

Galaxis (HUF)                        3,12%

Vista (Euró)                            0,30%

Holland – anyacég     -           -0,07% (2014-11-30 = €5,346,60, 2014-12-31 = €5,342,88, F7)

 

A Vista / Hollandus hozamának a különbsége 13-szoros.  A Felügyelet által megnevezett tényezők miatt ilyen mértékű hozamkülönbségek nem keletkez(hetnek).

 

 1. A”Biztosítási termék” - “ISIN” kapcsolatos félrevezetés!

 

Az NN Biztosító a kezdettől (2004.) 2014. December 31-ig, valamint az Holland anyacég a kezdettől a jelenig az NN Biztosító összes eszközalapját NYELVI VÁLTOZATOKTÓL FÜGGETLENÜL KIZÁRÓLAGOSAN AZ ISIN AZONOSÍTÓVAL LÁTTÁK / LÁTJÁK EL.  Az NN Biztosító a valóságnak NEM MEGFELELŐEN “tévesen tájékoztatta(?) azt a hatóságot “Felügyeletet”, akinek már első látásra pontosan tudnia kellett volna a törvényi előírásokat.  Nem csak tudnia, de be is kellene tartatnia mindenkivel, beleértve az NN Biztosítót is.  Az eszközalapok ISIN azonosítóval való azonosítása az NN, valamint a Holland anyacégen kívül is nemzetközileg KIZÁRÓLAGOSAN AZ ISIN AZONOSÍTÓVAL van azonosítva.  Nincs és nem lehet eltérés, minden magyarázat meddő!

 

 1. Befektetési jegy” (értékpapír) vagy “Biztosítási termék”?

 

Levelének első oldalán utolsó bekezdés végén a következőképpen nyilatkozik:

 

“,,,,, holott az ISIN azonosító alkalmazása csak értékpapírok esetében kötelező, az eszközalap pedig biztosítási termék,……”

 

A fenti nyilatkozatával ellentétben az F17 melléklet “Tájékoztató” 4-ik bekezdésében az NN Biztosító a következőként nyilatkozik:

 

“Az itt olvasható információk kizárólag tájékoztatás célját szolgálják, nem minősülnek ajánlattételnek, különösen nem a tájékoztató alapján történő értékpapír kezelésével, vételével vagy eladásával kapcsolatos ajánlatnak, vagy értékpapír befektetési stratégiában történő részvételre vonatkozó felhívásnak.

 

Az F33 melléklet “Kockázati jellemzők” utolsó mondatában az NN Biztosító a következőképpen nyilatkozik:

 

“Nem vállalunk semmilyen garanciát arra, hogy induló befektetésének összegét visszakapja.”

 

E nyilatkozat a 2014. 12. 31-én publikált, valamint a Holland anyacég által havonta publikált nyelvi változatosságtól függetlenül összes eszközalaptájékoztató “Kockázati jellemzők” alcím alatt minden eszközalaptájékoztatóban megtalálható.  Természetesen, az NN Biztosító Zrt. által havonta publikált eszközalaptájékoztatókba ez a figyelmeztetés 2015. 05. 31-óta VÉLETLENÜL(?) kimaradt.

 

Magyarázatot követel annak a megértése, hogy ha a fogyasztó “befektet” 1,000,000 forintot, mely befektetési kockázatát KIZÁRÓLAGOSAN a befektető vállalja be, akkor az minek számít?  A rendelkezésre bocsájtott bizonyítékok alapján egyértelmű, hogy a befektető az eszközalapok kiválasztásával bevállalja, “a befektetési kockázatot minden esetben az ügyfél viseli”.  ((F4)p aja)Felügyelet, valamint az NN Biztosító nyilatkozatai alapján egy “befektetés” “biztosítási termék”, aminek az értéke nőhet / csökkenhet, és természetesen a “befektetéssel járó összes kockázatok a befektető felelőssége.”  (??????)

2015-ben miért tűntette el az eszközalaptájékoztató eredeti formátumát az NN Biztosító?

 

A válasz egyszerű!  Valaki az NN Biztosítónál észrevette / rájött arra, hogy az általuk publikált eszközalaptájékoztatók befektetési adatai a valós, nemzetközileg is publikált befektetési adatokat tartalmazta, mely adatok NEM VOLTAK AZONOSAK egyazon hírlevél első oldalán feltűntetett eggyazon eszközalap befektetési adataival.  Továbbá, azokat az eszközalapokat, melyeknek 2-3 változatát is forgalmazták, (pl. IT Szektor) annak 3 változatára 100%-ban betűre azonos eszközalaptájékoztató állt rendelkezésre annak ellenére, hogy a pénzintézet vallomása szerint 3 “különböző termékről” van szó, melyek befektetési adatai nem csak a nemzetközileg nyilvántartott és publikált befektetési adatokkal nem eggyeztek, hanem egymással sem azonosak.  Ezért a valós befektetési adatokat azonnal EL KELLETT TŰNTETNI, mert így túlságosan feltűnö volt a csalás, és nehéz lett volna a csalást “észrevétlenül” tovább folytatni, mert az adatok különbségére könnyen rá jöhetett volna valaki.  (Placz József erre rájött, be is perelték azonnal a “jó hírnevük(?) megsértéséért)

 

 1. A “gátlástalan hazugságnak” nincsen felső határa az NN Biztosítónál!

 

Az F34 melléklet az eszközalapokban levő eszköztipusok százalékos arányát mutatja.  Az NN Biztosító által szolgáltatott információ alapján az IT Szektor Részvény Eszközalapba “0% részvény” van befektetve.  Az IT Szektor eszközalaptájékoztató (F19) “Befektetés politika” alcím alatt a pénzintézet a következőképpen nyilatkozik:

 

“Az alap információs technológiai vállalatok, például technológiai szoftvereket gyártó és technológiai szolgáltatásokat kínáló, valamint technológiai hardvereket és eszközöket gyártó vállalatok részvényeibe fektet be.”

 

Az IT Szektor 10 legnagyobb “Mögöttes Befektetéseinek ISIN hivatkozásai” az F24 mellékleten megtekinthető.  Most már csak az a kérdés, hogy “ki kinek hazudik”?

 

Úgy a hazai, valamint a nemzetközi pénz- és tőkepiaci jogszabályokat figyelembe véve minden befektetési jegynek, (értékpapír, részvény, kötvény, biztosítási termék, stb.) amennyiben “befektetésre”, “nyereség / veszteség”, “kockázatviselés” köze van azt csak is  KIZÁRÓLAGOSAN ISIN AZONOSÍTÓVAL LEHET FORGALMAZNI.  Az NN Biztosító esetében miután az eszközalapokat a “mögöttes alap ISIN” azonosítójával látták el, így eggyazon “mögöttes alap ISIN” kóddal ellátott terméknek törvényileg manipulálás nélkül“ NEM LEHET TÖBB, ELTÉRŐ BEFEKTETÉSI ADATTAL RENDELKEZŐ VÁLTOZATAI / LEHETŐSÉGEI”.

 

Az F4 (Hollandus), F5 (Galaxis), F6 (Vista), F7 (Holland anyacég) mellékletek megtekintésével lehetősége van a befektetési adatok (árfolyam, eszközérték és hozam) összehasonlítására.  Az adatokból egyértelműen bizonyítható az is, hogy a “három különböző terméknek” az eszközalaptájékoztatója (F7, F8, F9) 100%-ban betűre azonos befektetési adatokat tartalmaz.

 

Az F25 melléklet adatai alapján világossá válik, hogy azLU1078611909ISIN kóddal ellátott eszközalap KIZÁRÓLAGOSAN EURÓ PÉNZNEMBEN VAN FORGALOMBA HOZVA.  (9-ik sor)  Ennek figyelembe vételével a “Hollandus”, “Galaxis”, valamint “Vista” termékben befektetett összeg (kb. 16 milliárd huf (2018. 11. 30-i adat) értékben fiktíven “FEKETÉN” vannak forgalomban.  A táblázat adatai alapján az is egyértelmű, hogy egyazon ISIN kóddal azonosított eszközalap CSAK IS EGY ESZKÖZALAPRA vonatkoztatható.  A táblázaton feltűntetett 12 eszközalap azonos névvel, “mögöttes alap neve” de 12 “NEM AZONOS ISIN KÓDDAL VAN ELLÁTVA.  (más deviza, árfolyam, eszközérték, hozam, CAP, DIST, stb.)  A táblázat alján levő “3 különböző(?) eszközalap” azonos névvel, ISIN kóddal, de nem azonos árfolyammal van ellátva, ami csak is az NN Biztosító találmánya.

 

Törvényileg elképzelhetetlen egy ISIN azonosítóval ellátni bármilyen eszközalapot, (befektetési jegy, biztosítási termék, értékpapír, stb.) melyek nem azonos árfolyammal, devizával vannak forgalomban.

 

Ha a fenti rövid összesített bizonyítékok alapján az Önök revizorjai nem látják és nem értik a pénzintézet által elkövetett törvénysértést és pénzpiaci csalást, akkor kérem ne vesztegessék idejüket további vizsgálatokra!  A teljes és hiteles kivizsgálást pénz- és tőkepiaci szakértők bevonásával mások el fogják végezni Önök helyett.

Tények és bizonyítékok részletesen

A kezdetektől (2004.) a jelenig a Biztosító az IT Szektor Részvény eszközalapját az eszközalap eredeti Angol nevével “ING (L) Information Technology” azonosította.  (F1, F2, F3Ennek következtében az “ING (L) Information Technology” elnevezésű eszközalap azonos lett az “IT Szektor Részvény” befektetési adataival.

 

Továbbá, az “ING (L) Information Technology” (biztosítási termék, befektetési jegy, részvény, kötvény, mögöttes vagy egyéb) eszközalap az LU1078611909 ISIN azonosítóval lett ellátva.  Innentől kezdve az “ING (L) Information Technology”, “IT Szektor Részvény”, valamint az ISIN LU1078611909azonos tényt / fogalmat foglal magába.

 

A mellékelt F4, F5, F6 csatolmányok egyértelműen azt igazolják, hogy maga a pénzintézet mindhárom dokumentum alján világosan utal a befektetés fontosságára.  Mint “biztosítási termék”, SEHOL NINCS MEGEMLÍTVE.  Mint minden pénzügyi tétnek, így a befektetésnek törvényileg is azonosítójának kell lennie.

 

“Eszközalapok kijelölése, az azokba befektetni tervezett arány megjelölése előtt az Eszközalap tájékoztatót alaposan áttanulmányozni szíveskedjen, és csak annak ismeretében hozza meg a befektetésre vonatkozó tájékozódott döntését.”

 

A fenti figyelmeztetés mindhárom (F4, F5, F6) dokumentumban betűre 100%-os azonossággal fel van tűntetve.

 

A következő csatolmányok (eszközalaptájékoztatók) (F7, F8, F9) az előző csatolmányok folytatásai.  Kiemelten felhívom szíves figyelmét arra, hogy mindhárom csatolmány tartalma 100%-ban betűre azonos információt (befektetési adatokat) “árfolyam, eszközérték és hozam” tartalmaz annak ellenére, hogy úgy a Felügyelet, valamint az NN Biztosító nyilatkozata alapján 3 különböző termékről van szó.  (3 “különböző termék, a dokumentumban azonos árfolyam, eszközérték és hozam”????????)

 

A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján az NN Biztosító annak a dokumentum tartalmának (F7, F8, F9) a teljes ismerete és áttanulmányozásása után kéri hogy a befektető hozza meg “tájékozott döntését”, mely tartalmának (adatainak) SEMMI KÖZE NINCS a valós, befektetni kívánt eszközalap befektetési adataihoz!  A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján egyértelmű, hogy az F4, F5, F6 dokumentumok befektetési adatai NEM AZONOSAK az F7, F8, F9 dokumentumok befektetési adataival.

 

A “Befektetési politika” alcímű bekezdésben egyértelműen kifejtik, hogy “vállalatok részvényeibe való befektetésről” van szó, megemlítve a befektetéssel járó kockázatokat is.

 

A “Kiemelten fontos információk” alcím alatt az alap ISIN kódja, valamint a nemzetközileg nyilvántartott azonosítói is (Bloomberg, Reuters) fel vannak tűntetve.

 

Az eszközalapok (mindhárom) az ISINLU1078611909kóddal vannak ellátva és azonosítva.  Három “különböző termékről” beszél a Biztosító, azonban egyazon termékismertető 100%-ban AZONOS befektetési adatait ismerteti.    (F4F7), (F5F7), (F6F7).  (eléggé kellemetlen lehet ennek a kimagyarázása)

 

Annak ellenére, hogy a három “különböző(?) terméknek egyazon termékismertetője (eszközalaptájékoztatója) van, az árfolyamok nem azonosak.  Jelen esetben a termékek közti árfolyamkülönbség a valós, nemzetközileg is nyilvántartott  (Holland) árfolyamhoz képest 5-10 ezer-szeres.  (NEM ELÍRÁS)

 

2015. május 30-án a következő eszközalap tájékoztató első oldalán (F10, F11, F12) az addig “részvény”-nek nevezett eszközalapok minden további magyarázat nélkül ÁTNEVEZŐDTEK “részvény eszközalap”-ra, bár továbbra is ugyanazt az azonosítót és eszközalapot tartalmazza.  TARTALMILAG SEMMI NEM VÁLTOZOTT, kizárólag formailag.

 

Az F13 melléklet 5-ik oldalának 101 soros bekezdésében egyértelműen látható, hogy az alap ÖSSZES BEFEKTETÉSI ADATAI a kezdettől 100%-ban betűre azonosak egymással, beleértve a Bloomberg, Reuters és Telekurs kódokat is.  A Felügyelet, valamint az NN Biztosító álláspontjával ellentétben az “Information Technology” befektetési jegy (eszközalap) NEM KIZÁRÓLAGOSAN “MAGYAR BIZTOSÍTÁSI TERMÉK”, hanem egy nemzetközileg is nyilvántartott befektetési jegy.  Az interneten bármely kód (Bloomberg, Reuters, Telekurs) beírásával KIZÁRÓLAGOSAN az LU1078611909 befektetési adatai találhatóak.  Bloomberg, Reuters, Telekurs, stb. nem fog egy “kizárólagosan Magyar biztosítási terméket” a nemzetközi porondon napi szinten nyilvántartani.  Miért is tenné?

 

Az F14, F15, F16 mellékletek a 2015. 05. 31-én publikált eszközalap tájékoztatókat tartalmazza.  Látszatra 3, egymástól független termék eszközalaptájékoztója, a valóságban azonban egy és ugyanaz.  Tisztelettel felhívom figyelmét arra, hogy a Holland anyacég mindhárom(?) termékre csak egy, befektetési adataiban 100%-ban betűre azonos eszközalaptájékoztatót publikál havonta.  (F19) más dátum, de egyazon termék.  Ez hogyan történhet meg? 

 

A tájékoztatók formátuma megváltozott.  A “Kiemelten fontos információk” alcím eltűnt  (már nincs szükség a “Kiemelten fontos információk”-ra!)

 

Az eszközalapok neve valamint ISIN azonosítója mint “Mögöttes alap neve és azonosítója” van feltűntetve, de az alapok azonosítását igazoló adatok 100%-ban betűre azonosak.

 

A “Befektetési Politika” egyértelműen mindhárom dokumentumban utal arra, hogy a befektetés elsődlegesen “vállalatok részvényeibe” “befektetés céljából” fektet be.  Mint “biztosítási termék-re”, hol van az utalás.

 

Az F17 melléklet a 2015. 05. 31-én publikált eszközalap tájékoztató utolsó oldala.

 

A lap alján a “További információ az eszközalapokról” alcím 3-ik bekezdésében hivatkozás van arra, hogy hol lehet a “mögöttes befektetési alapok hírleveleit” a neten megtalálni.  (http://www.nnip.com/library/en)

 

Az F17 melléklet “További információ” 3-ik bekezdésében az NN Biztosító a következőként nyilatkozik:

“A választólistában a Fund documents-et, Fact sheet-et (hírlevél) kiválasztva, majd a Fund or ISIN mezőbe az ISIN kódot szükséges beírni.”

 

Tisztelt Igazgató Úr!

 

Amennyiben a pénzintézet által kezelt eszközalapok “ISIN nélküli biztosítói termékek”, akkor az F17 melléklet 3-ik bekezdésének alapján miért szükséges a dokumentum megtekintése kiválasztásához az ISIN kódot beírni?  Kérem tisztelettel döntse el már végre, hogy a fenti nyilatkozatok (2) alapján most “értékpapírról”, vagy “biztosítási termékről” van szó?  A nyilatkozatok alapján “biztosítási termék” az összes rendelkezésre álló dokumentumokban SEHOL nincs megnevezve, viszont “ÉRTÉKPAPÍR KEZELÉSE, VÉTELE, ELADÁSA, BEFEKTETÉSI STRATÉGIÁJA” egyértelműen utalva és kifejezve.

 

Az F18 melléklet formátuma és teljes tartalma visszatért az eredeti 2014. December 31-i formátumhoz, és azóta is a Holland anyacég KIZÁRÓLAGOSAN az eredeti formátumot használja.  Nem létezik, és az eredeti okmányokban soha nem is létezett “Mögöttes név”, “Mögöttes ISIN Kód”.  A “Mögöttes” kifejezés az NN Biztosító kizárólagos és félrevezető hazug találmánya.  Az eszközalaptájékoztató a világ valamennyi főbb nyelvén is publikált.  Az F18 dokumentum Magyar nyelvű változata az F19 mellékleten megtekinthető.

 

Magyarázatot követel annak a megértése, miért létezik az F19 Magyar nyelvű melléklet, ha nem a Magyar fogyasztók részére lenne a termék forgalmazva?  Az F18 és az F19 melléklet adatai 100%-ban betűre azonos adatokat tartalmaz, az egyedi különbség a szöveg nyelvezete.  Magyar nyelven  a teljes lista (F30)) megtekinthető.

 

A Felügyelet (MNB) valós problémája az általa elvégzett “kivizsgálásra” itt kezdődik.

 

A “Kiemelten fontos információk” újra megjelentek.  (F19) melléklet)

 

A “Mögöttes alap neve” és “Mögöttes alap ISIN” kódja nem létezikA Holland anyacégtől “külön – külön” (egyedi) eszközalaptájékoztató a Hollandus, Vista és Galaxis termékekre nem létezik és idáig sem létezett..

 

A Holland anyacég honlapján megtalálható a pénzintézet által publikált összes eszközalaptájékoztató, melyeket többek közt Magyar nyelven is havonta publikálnak. (F19)

 

Az F20, F21, F22 mellékletek a 2016. 11. 30-án publikált (F18, F19) eszközalaptájékoztatók első oldala.

 

Az F17-es melléklet mindhárom terméknél betűre azonos hivatkozással (http://www.nnip.com/library/en) utal arra, hogy a “mögöttes befektetési alapok hírleveleit” hol lehet megtekinteni.  (betűre azonos utalás egyazon honlapra)  Az F19 , F20, F21 és F22 csatolmányok kiadási dátuma 2016. 11. 30.

 

Egyazon eszközalap, egyazon azonosítók!  Az F19 csatolmány a hiteles és nemzetközileg is publikált befektetési adatokat tartalmazza.  Az F20, F21, F22 csatolmányok nem csak az eredeti és hiteles nemzetközileg nyilvántartott befektetési adatokkal nem egyeznek, hanem az adatok egymáshoz viszonyítva sem azonosak.

 

 • A 2014. December 31-i, valamint az összes előtte kiadott (HÍRLEVELEK) eszközalaptájékoztatókban feltűntetett befektetési adatok sem azonosak egyazon eszközalaptájékoztató első oldalán feltűntetett befektetési adatokkal. (hozam, árfolyam, eszközérték)  (Mega milliárdos pénzpiaci csalás mesterfokon az első pillanattól!

 

Az anyacég által publikált eszközalaptájékoztatók KIVÉTEL NÉLKÜL a befektetéssel kapcsolatos összes hiteles, és nemzetközileg is rendszeresen publikált eszközalaptájékoztatók, valamint azok egyöntetű adatai szerepelnek.

 

A nyelvi változatoktól FÜGGETLENÜL egyazon eszközalap befektetési adatai 100%-ban azonosak nem csak a pénzintézet által publikált befektetési adatokkal, hanem más forrásokból (Bloomberg, Reuters, Telekurs, Sedol, stb.) egyazon eszközalapra vonatkozó adatokkal is.

 

Az “IT Szektor Részvény” ISIN LU1078611909nyelvi változatait az F23 mutatja.  Az információra hivatkozva egyértelmű az, hogy “IT Szektor Részvény” ISIN “LU1078611909”, “ING (L) Information Technology” eszközalapot a Holland anyacég Svájc, Magyarország, Olaszország és Luxemburg területén forgalmazza.

 

Mögöttes alap neve

 

Valamennyi befektetési alap u.n. “mögöttes alapokba” fektet be.  A “mögöttes alap” elnevezésnek SEMMI KÖZE NINCS az eszközalap nevéhez vagy ISIN kódjához.  Az IT Szektor 10 legnagyobb “Mögöttes Befektetéseinek ISIN hivatkozásai” az F24 mellékleten megtekinthető.

 

Valamennyi “mögöttes alap” saját és egyedi ISIN kóddal rendelkezik.

 

Az F26, F27, F28 mellékletei egyértelműen azt igazolják, hogy az “NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity” (USA Részvény Eszközalap) befektetési adatai egymástól teljessen független nemzetközi forrásokból is 100%-ban azonos árfolyamokat mutatnak és ezek nem egyeznek a Magyar árfolyamokkal.

 

Az F29 melléklet az “IT Szektor Részvény” hozaminformációját mutatja.  A Felügyelet magyarázata értesülése alapján az eszközalapok hozamkülönbsége nem felel(het) meg a valóságnak.

 

Az F30 melléklet a Holland anyacég által havi szinten Magyar nyelven publikált eszközalaptájékoztatók listája.  A táblázatban felsorolt Magyar nyelven publikált eszközalaptájékoztatók befektetési adatai (árfolyam, eszközérték és hozam) NEM AZONOSAK egyazon időben egyazon eszközalapra az NN Biztosító által publikált befektetési adatokkal.

 

Az F31 melléklet az IT Szektor befektetési adatait tartalmazza.  A táblázat “L-M-N” oszlopai tartalmazzák az elért hozamok értékét.  Igazságügyi szakértő véleménye szükséges annak a megállapításához, hogyan térhetnek el az értékek egymástól?

 

Az F32 melléklet az “Information Technology” (IT Szektor Eszközalap) interneten található változatait mutassa.  Az információ alapján az F25 mellékleten feltűntetett “Information Technology” ISIN változatai vannak feltűntetve.  Az adatlap információja alapján az “Information Technology” eszközalap befektetési adatait úgy a Bloomberg forrásából, mint bármely más (Morningstar, stb.) hírforrásaiból is napi szinten nyilvánosságra hozzák.  Egyértelműen bizonyítható, hogy az “Information Technology” eszközalap egy nemzetközileg forgalmazott “befektetési jegy”.

 

A “praktikázásnak” vége!

 

Az NN Biztosítóval 2013 szeptembere óta folytatódik egy jogi per, melyben az Ő “jó hírnevük(?) megsértéséért bíróságra vitték az ügyet.

 

 1. A pert per pillanat vesztesként(?) szenvedtem el, mert a per menetéből sikeresen(?) kivonták a bizonyítékok bemutatását.  (ennek még egyáltalán nincsen vége)
 2. 2018-ban az ügyészség is elutasító határozatot hozott, melyben 60 napot adott a fellebbezésre.  Ezt az értesítést 2 nappal a 60 napos határidő lejárta után kaptam kézbe.  (a “jog nevében még esélyem sem volt érdemlegesen reagálni)
 3. Az Ön által írt level dátumozás nélkül érkezett pontosan 3 hónapra miután az én levelemet kézbesítették az Önök részére.  A levél nem születhetett meg a Felügyelet “MNB” tollából, mert ha valakinek kellene tudnia a jogszabályokat azok pontosan Önök.  Önöknek nem csak tudniuk kellene, hanem azok betartásáért is felelősek! Idáig minden kérelmemet egyhangúan az NN Biztosító nyilatkozataira való hivatkozással elutasították, szakértői véleményt megtagadtak, kihallgatásomat mellőzték.

 

Az Ön levele alapján az Önök által levezetett kivizsgálás célzata az “eszközalap napi összetétele”, “letétkezelői igazolások””, adatok “egyes napra megvizsgálva”.

 

Egyáltalán ki kérdőjelezte meg az NN Biztosító napi fogalmának a hitelességét?  Levelében utal arra, hogy “ISIN azonosító alkalmazása csak értékpapírok esetében kötelező.”  Kérem tisztelettel hogy vegye szemügyre pl. az F7 “Befektetési politika” alcím alatti információt.  Abban megtalálja annak a megértését, hogy a jelen esetben “befektetésről”, “befektetési jegyről”, “befektetési alap”, “befektetési jegyek értéke”, “befektetés kockázata”, stb. vagy “biztosítási termékről” van-e szó?  A válasz egyértelmű!

 

Összefoglalás:

 

A fent felsorolt bizonyítékok csak egy kis töredéke annak, melyek rendelkezésre állanak annak a bizonyítására, hogy az NN Biztosító az általa kezelt eszközalapok befektetési adatait manipulálja.  A tét rendkívüli!  2013 óta az ING (NN) Biztosító valamennyi nyomozó hatóságot berántotta egy nagyon kellemetlen szituációba.  A kezdetben nagy valószínűséggel a “berántottak” nem értették azokat a kockázatokat és a vele járó következményeket, melyeket tudatlanul ugyan, de bevállaltak.  A pénzintézet által kezelt befektetések összege meghaladja a 150 milliárd forintot, melyet a fogyasztók az ING (NN) Biztosító neve, hiteles múltja és égisze alatt jóhiszeműleg befektettek nála.

 

Sajnálatos módon úgy a Felügyelet (MNB), mint más nyomozó hatóságok “támogató társként” segítik és védik a pénzintézetet a felelősségre vonástól.  Függetlenül attól, hogy a Felügyelet tisztességesen a fogyasztók védelme érdekében elvégzi-e a reá bízott kivizsgálást, ez a probléma NEM FOG MAGÁTÓL ELTŰNNI ÉS MEGOLDÓDNI.

 

A fogyasztóknak a kezdettől (2004.) minden tranzakcióban a valóságnak nem megfelelő befektetési adatokkal kezelték vagyonukat.  A fogyasztók az ING / NN Biztosító nemzetközi hitelessége alapján biztonságban érezve magukat.  Az ING (NN) Biztosító visszaélt a fogyasztók bizalmával, kihasználva a fogyasztók tudatlanságát.

 

E kivizsgálási kérelemben bemutatott bizonyítékok alapján “csak szándékosan más irányba nézve” lehet figyelmen kívül hagyni az NN Biztosító Zrt. által rendkívül nagy összegben elkövetett pénzpiaci csalást.  Az ilyen szintű hatalommal való visszaélés komoly jogi következményekkel jár úgy az elkövetők, valamint az elkövetők védői részére.

 

Továbbá tudatom Önnel, hogy 2019. február 25-én e feljelentés és kivizsgálási kérelem teljes anyagát publikussá fogom tenni.  Előbb, utóbb valaki csak felfigyel rá, és a tisztességes és hiteles kivizsgálást el fogja végezni / végeztetni.  Egy 150 milliárd forintot meghaladó pénzpiaci csalás kivizsgálása, valamint az elkövetők felelősségre vonása meg fog történni.

 

Az NN Biztosító tudatosan, szándékosan, a valóságnak nem megfelelő hazug adatokkal félrevezette az Őt kivizsgáló hatóságokat.  A Felügyelet (MNB) meg tudatosan “félrenéz”, és a toronyig érő, a pénzintézet által publikusan is elérhető bizonyítékokat figyelmen kívül hagyva védi az NN Biztosítót.

 

Az NN Biztosító Zrt., valamint az Őt felügyelő Felügyeleti hatóságok problémája az, hogy a pénzintézet által publikált eredeti és hiteles bizonyítékok pontosan a pénzintézet, és az Önök álláspontjával ellentétben nyilatkoznak.  Elképzelhetetlennek tartom azt, hogy a toronyig érő hiteles bizonyítékok ellenére a Felügyelet a valós kivizsgálást megtagadhatja, és e cselekedetével hatóságilag hozzájárul a fogyasztók félrevezetéséhez és kizsákmányolásához, akiknek a védelmére kellene hogy legyenek.

 

A Felügyeleti Hatóság (MNB) a fogyasztók megkárosítása érdekében jogában áll megtagadni a kivizsgálás lefolytatását, de ezzel még nagyobb problémába vezeti be úgy az NN Biztosítót, mint saját magát.  Mennél jobban tiltakoznak a kivizsgálás, valamint az érintettek felelősségrevonása ellen, én annál elszántabban fogom KIKÖVETELNI A HITELES KIVIZSGÁLÁS LEFOLYTATÁSÁT és az érintettek felelősségre vonását.  Ebben Önök engem nem tudnak megakadályozni!

 

A rendelkezésre álló ÖSSZES bizonyítékra való hivatkozással egyértelmű, hogy mint “biztosítási termékre” való hivatkozás SEHOL nincs megemlítve.  Az is egyértelmű, hogy “befektetés, befektetési jegy, befektetési kockázat, értékpapír kezelése, értékpapír vételével, értékpapír eladásával, stb.” egyértelműen kifejezve.  Minden publikusan közzétett dokumentum ezt bizonyítja!  Az, hogy ezt a tényt a Felügyelet “MNB” hogyan tudja és meri figyelmen kívül hagyni, előbb / utóbb kiderül.  Mindenesetre a Felügyelet “egy nagyon merész, vakmerő vállalkozáshoz” hatóságilag adta a nevét és gyalogolt be.

 

Az NN Biztosító “jól képzett ügynökei” jól hangzó szlógenekkel “Váltsa valóra gyermeke álmait”, “Gondoljon optimálisan a nyugdíjas kora”, stb. magas hozamot igérő táblázatokkal elkápráztatják a mit sem sejtő fogyasztókat.  Azt viszont nem tudatják az ügyféllel, hogy az NN Biztosító által kezelt eszközalapok, melyek úgy hazailag mint nemzetközileg is ISIN (nemzetközi biztonsági azonosító szám) azonosítóval vannak ellátva, azok valamennyi befektetési adatai (árfolyam, eszközérték és hozam) NEM AZONOS a nemzetközileg is napi szinten publikált befektetési adatokkal.  Az NN Biztosító kénye és gazdasági érdeke szerint “elkezeli” a reá bízott befektetők vagyonát.  Az is TERMÉSZETES, hogy miután a fogyasztó a pénzintézetre bízta vagyonát, MINDEN FELELŐSSÉG KIZÁRÓLAGOSAN a fogyasztót terheli.

 

Fontos tudni azt, hogy emberek életéről, anyagi biztonságáról és stabilitásáról van szó.  Ami az elszámolást / számlavezetést illeti, annak hitelességében nincs, és nem is lehet tolerancia.  A valóságban a “mit sem sejtő fogyasztó” azt gondolja, hogy “a nagy oroszlán árnyékában”, és egy több mint 150 hiteles múlttal rendelkező világvállalat égisze alatt biztonságban van. 

 

Kérem és elvárom, hogy a Tisztelt MNB pénz- és tőkepiaci szakemberek bevonásával úgy a hazai, valamint a nemzetközi törvényi előírások figyelembe vételével azonnali hatállyal kezdje meg a kivizsgálást, valamint eredményének a nyilvánosságra hozatalát.

 

Amennyiben kérdése volna, esetleg több információra lenne szüksége, vagy személyes meghallgatásomat is igényelnék, én természetesen mint idáig is a rendelkezésére állok.

 

Köszönöm megtisztelő figyelmét és várom értesítését! 

 

Maradok tisztelettel, 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

 

Kelt, Kecskemét, 2019. január 25.

 

 

Mellékletek:

 

 1. ESZKÖZALAP NÉV / ANGOL NÉV (HUF)
 2. ESZKÖZALAP NÉV / ANGOL NÉV (GALAX)
 3. ESZKÖZALAP NÉV / ANGOL NÉV (VISTA)
 4. HÍRLEVÉL (HUF) ELSŐ OLDAL 2014-12-31
 5. HÍRLEVÉL (GALAX) ELSŐ OLDAL 2014-12-31
 6. HÍRLEVÉL (VISTA) ELSŐ OLDAL 2014-12-31
 7. ESZKÖZALAP TÁJÉKOZTATÓ IT SZEKTOR - ING-HUF (2014-12-31)
 8. ESZKÖZALAP TÁJÉKOZTATÓ IT SZEKTOR - ING-GALAX (2014-12-31)
 9. ESZKÖZALAP TÁJÉKOZTATÓ IT SZEKTOR - ING-VISTA (2014-12-31)
 10. HÍRLEVÉL HUF (ELSŐ OLDAL) 2015-05-30
 11. HÍRLEVÉL GALAX (ELSŐ OLDAL) 2015-05-30
 12. HÍRLEVÉL VISTA (ELSŐ OLDAL) 2015-05-30
 13. ESZKÖZALAPOK BEFEKTETÉSI ADATAI (2018-11-30)
 14. ESZKÖZALAP TÁJÉKOZTATÓ IT SZEKTOR - ING-HUF (2015-5-31)
 15. ESZKÖZALAP TÁJÉKOZTATÓ IT SZEKTOR - ING-GALAX (2015-5-31)
 16. ESZKÖZALAP TÁJÉKOZTATÓ IT SZEKTOR - ING-VISTA (2015-5-31)
 17. HÍRLEVÉL (UTOLSÓ OLDAL) 2015-05-30
 18. ESZKÖZALAP TÁJÉKOZTATÓ IT SZEKTOR – HOLLAND - ANGOL (2016-11-30)
 19. ESZKÖZALAP TÁJÉKOZTATÓ IT SZEKTOR – HOLLAND - MAGYAR (2016-11-30)
 20. HÍRLEVÉL (HUF) ELSŐ OLDAL 2016-11-30
 21. HÍRLEVÉL (GALAX) ELSŐ OLDAL 2016-11-30
 22. HÍRLEVÉL (VISTA) ELSŐ OLDAL 2016-11-30
 23. IT SZEKTOR "LU1078611909" NYELVI VÁLTOZATAI (2018-12-18)
 24. IT SZEKTOR "MÖGÖTTES BEFEKTETÉSEINEK ISIN” LISTÁJA"
 25. IT SZEKTOR ISIN VÁLTOZATAI (2018-12-31)
 26. USA RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP - NN HOLLAND (MAGYAR) (2018-11-30)
 27. USA RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP - FUNDSQUARE (2018-11-30)
 28. USA RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP - FINANCIAL TIMES (2018-11-30)
 29. HOZAM "IT SZEKTOR" (BEFEKTETÉSI ADATOK) (2018-11-30)
 30. HOLLAND ANYACÉG ÁLTAL HAVONTA PUBLIKÁLT ESZKÖZALAPTÁJÉKOZTATÓK "MAGYAR NYELVŰ" KIADVÁNYAI (2016-11-30)
 31. HOZAM "IT SZEKTOR" (BEFEKTETÉSI ADATOK) (2018-11-30)
 32. HIVATKOZÁS - "NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY"
 33. NEM VÁLLALUNK SEMMILYEN GARANCIÁT ARRA HOGY INDULÓ BEFEKTETÉSÉT VISSZAKAPJA (2014-12-31)
 34. ESZKÖZALAP ÖSSZETÉTEL (2018-12-28)

 

--------------------------------

 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra. 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

 

 

http://biztositobank.hu/

 

Kapcsolódó anyagok:

AZ OLDAL ÁLLANDÓAN FELTÖLTÉS ALATT ÁLL!