NN (ING) BIZTOSÍTÓ - FELJELENTÉS - ADATKIEGÉSZÍTÉS (2019-02-11)

Egy valóban megtörtént "rémtörténet"

150 milliárd forintot meghaladó pénzpiaci csalás

 

MNB, BKKP,

Pf. 777, 1534 Budapest,

Freisleben Vilmos Igazgató Úr részére

E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu

 

Iktatószám:    221154-13/2018

Tárgy:            Adatkiegészítés a „Feljelentés és kivizsgálási kérelemhez”

 

Tisztelt MNB – Freisleben Vilmos Igazgató Úr

 

Az általam beadott 2019. január 25-i feljelentésemhez adatkiegészítést kívánok benyújtani.  Az Ön által megírt levél első oldalán az alábbi nyilatkozatot / tájékoztatást tette.

 

„A kétféle „alap" közti, a valós összehasonlítás érdekében szükséges mértékű megkülönböztetés hiányát támasztja alá az is, hogy a Bejelentés az eszközalapoknál is a befektetési alapoknál előírt ISIN azonosítóra hivatkozik, holott az ISIN azonosító alkalmazása csak értékpapírok esetében kötelező, az eszközalap pedig biztosítási termék, így ilyen azonosítóval nem rendelkezik és nem is kell, hogy rendelkezzen.”

 

A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján az NN Biztosító 2008. augusztus 30-ig visszamenőlegesen valamennyi havonta publikált hírlevelében a következőképpen nyilatkozik:

 

„Az itt olvasható információk kizárólag tájékoztatás célját szolgálják, nem minősülnek ajánlattételnek, különösen nem a tájékoztató alapján történő értékpapír kezelésével, vételével vagy eladásával kapcsolatos ajánlatnak, vagy értékpapír befektetési stratégiában történő részvételre vonatkozó felhívásnak.”

A nyilatkozatban egyértelműen és minden kétséget kizáróan “értékpapír kezelésével / vételével / eladásával / befektetési stratégiájával” kapcsolatos információt tesz közzé.  A pénzintézet által publikált összes tájékoztatóban még említés sincs az eszközalapokra mint “biztosítási termék”.  Ennek függvényében a nemzetközileg is kötelező szabályok vonatkoznak az értékpapírok kezelésével és forgalmazásával kapcsolatosan.  (ISIN kód kötelező alkalmazása)

 

Valamennyi publikusan nyilvánosságra hozott dokumentumban egyértelműen a következők vannak részletezve:

 

“részvények vétele, eladása, befektetési kockázatok, minden kockázatot a befektető visel”, stb.

 

A fentiek figyelebevételével kérem hogy a T. Felügyelet a törvényileg reá bízott felelősségteljes és ELFOGULATLAN kivizsgálást folytassa le.  Az általam beküldött feljelentés és kivizsgálási kérelem összes pontját változtatás nélkül fenntartom.

 

Köszönöm megtisztelő figyelmét és várom értesítését! 

 

 

Maradok tisztelettel, 

 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

 

Kelt, Kecskemét, 2019. február 11.

-----------------------------

 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra. 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu 

 

http://biztositobank.hu/

 

Kapcsolódó anyagok:

AZ OLDAL ÁLLANDÓAN FELTÖLTÉS ALATT ÁLL!