NN BIZTOSÍTÓ (ING) ÉRDEMI (PSZÁF) VIZSGÁLAT NÉLKÜL ELUTASÍTVA

Egy valóban megtörtént "rémtörténet"

 

Az NN (ING) Biztosító a perekben a mai napig állítja - hazudja, hogy a PSZÁF valamennyi feljelentést "átfogóan kivizsgálta", és semmilyen törvénysértő magatartást az NN (ING) Biztosító részéről nem talált.  Ez állítását az NN (ING) Biztosító jogi képviselője az általa bíróságra beadott anyagokban írásban meg is tette.

 

A bíróság az ING (NN) Biztosító a PSZÁF kivizsgálással kapcsolatos hazug állításait elfogadta, és ítéleteiben - végzéseiben bele is foglalta.  Ha Felügyelet "PSZÁF" valójában és tisztességesen elvégezte volna az "átfogó kivizsgálást", akkor ma 7-ik éve nem lennék perben az ING (NN) Biztosítóval.  Ennek kövekeztében az ING (NN) Biztosító már 6,5 évet elrabolt az életemből, nem beszélve a több 10 millió forintos perrel járó költségekkel.

 

Természetesen mindennek előbb - utóbb vége lesz, és a rendelkezésre álló eredeti ING okmányokra való hivatkozással egyértelműen és minden kétséget kizáróan bizonyított, hogy az ING (NN) Biztosító utcai szabadrablással a mai napig fosztogatja a mit sem sejtő fogyasztókat.

 

Hogyan károsítja meg az ING (NN) Biztosító Zrt. a fogyasztókat?

 

 

Csodálatos módon az ING (NN) Biztosító Zrt. az általa indított "jó hírnév sértése(?)" per bizonyítási eljárásában mindenről kíván részletesen és félrevezetően vitatkozni a valós bizonyítási anyag kivételével.  Az ING (NN) Biztosító a magánszakértőket (2) felsorakoztatva harsogja az általa kívánatos, de a per bizonyítási anyagához nem kötődő hazugságok elemzését és analizálását.  Ez nem véletlen!  Nincs és nem is lehet a Biztosítónak magyarázata arra, hogyan változott meg például a Globális Vállalat  Eszközalap indulási dátuma 2011 november 30-ára 2011. 04. 29-re (10 évet elcsalt), melynek következtében a valós évesített hozam 4,56%-ról 21,66%-ra emelkedett.  Ez 4,75-szörös "évesített hozamemelkedés" egyik hónapról a másikra.

 

Kemény kihívás lesz a Biztosító részére annak a megmagyarázása, hogyan változott vissza minden eredeti állapotára 9 hónappal később (2012. 09. 30) mikor az ING (NN) Biztosító tudtára hoztam azt, hogy észrevettem a csalást.  Hasonlóképpen, de ellenkező irányba a Globális Vállalat  Eszközalap évesített hozama egyik hónapról a másikra visszaállt 21,66%-ról 4,58%-ra. (kevesebb mint 1/4-e)

 

A Felügyelet (PSZÁF) a kivizsgálási kérelmeket kivizsgálta (?) és törvénysértést nem talált.

 

PSZÁF határozatok ennek pontossan az ellenkezőjét bizonyítja. (3 a 4-ből)

 

PSZÁF értesít az eljárás megszűntetéséről (4490-9/2012), V-FK-II-139/2012, 2012. 05. 04

„Jogerős, fellebbezésnek nincs helye”

Eljárás megszűntetve - a kivizsgálás Érdemi vizsgálat nélkül elutasítva

Psztv. 67-re utalás: 4-ik oldal, 2-ik bek.

Aláírva: Borzáné, dr. Okos Erika (PSZÁF főosztályvezető-helyettes)

----

 

PSZÁF értesít az eljárás megszűntetéséről (7787-17/2013), V-FK-II-724/2013), 2013. 05.08

„Jogerős, fellebbezésnek nincs helye”

Eljárás megszűntetve - a kivizsgálás Érdemi vizsgálat nélkül elutasítva” 

Psztv. 67-re utalás: 4-ik oldal, 6-ik bek.

Aláírva: Borzáné, dr. Okos Erika (PSZÁF főosztályvezető-helyettes)

----

A PSZÁF értesít az eljárás megszűntetéséről. (891-39/2013. V-FK-II-1002/2013) 2013. 07. 15

„Jogerős, fellebbezésnek nincs helye”

Eljárás megszűntetve - a kivizsgálás Érdemi vizsgálat nélkül elutasítva” 

Psztv. 67-re utalás: 6-ik oldal, 1-bek.

Aláírva: Borzáné, dr. Okos Erika (PSZÁF főosztályvezető-helyettes)

----

A PSZÁF értesít a fogyasztóvédelmi eljárás lezárásáról. (Részletes) (H-FK-II-182/2013, 891-40/2013) 2013. 07. 15 

„a közlés napján jogerős”,  „fellebbezésnek nincs helye”

Nincs utalást a Psztv. 67-re.  Most már tételesen a vizsgálatot a PSZÁF lefolytathatta és a törvény már LEHETŐVÉ TESZI A KIVIZSGÁLÁS LEFOLYTATÁSÁT.

Jogszabálysértés megállapítása hiányábban elutasítja

Aláírva: Borzáné, dr. Okos Erika (PSZÁF főosztályvezető-helyettes)

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

A Felügyelet "PSZÁF" indokolásában azt írja, hogy az ING (NN) Biztosítónál végzett átfogó ellenőrzést elvégezte(?), és ennek eredményeként határozatában (JÉ-II-B-201/2012) meghozta azokat a követelményeket, melyek az átfogó kivizsgálás alatt kifogásolt.

 

Valójában az általa hozott határozatban annak ellenére hogy az "átfogó ellenőrzést elvégezte(?)", nincs említés a Minisztériumhoz felterjesztett feljelentés és kivizsgálási kérelem tartalmáról.

 

  1. Manipulálás - az eszközalapok értékeivel  (LETILTVA)
  2. Manipulálás – hozamszámolóval  (LETILTVA)
  3. Manipulálás - hozamokkal  (LETILTVA)
  4. Manipulálás -  félrevezetés a reklámokkal
  5. Manipulálás -  eszközalapok indulási időpontjával  (LETILTVA)
  6. Egyoldalú szerződésmódosítás

 

Összefoglalásként, a PSZÁF hivatkozása arra vonatkozóan, hogy az "átfogó ellenőrzést elvégezte(?)" és jogsértést nem talált nem más mint a valóság és a fogyasztók teljes félrevezetése és átverése.  Az összes elutasító határozatot Borzáné, dr. Okos Erika PSZÁF főosztályvezető-helyettes asszony aláírásával született meg. Ez idő alatt az ING (NN) Biztosító Zrt. vezérigazgató-helyettese dr. Borza Gábor volt.  A "Borza kapcsolat" sikere (?) nem más mint a fogyasztók szándékos és tudatos megkárosítása, valamint a felügyeleti szerv "PSZÁF" teljes és tudatos félrevezetése és átverése.

 

E tettet Borzáék nem a "saját jólelkűségükből" végezték el, hanem az ING Biztosító Zrt. gazdasági érdekeinek a védelmében. Az is bizonyos, hogy NINCS INGYEN EBÉD!  Nem utolsó sorban maga az ING (NN) Biztosító a Hatóság félrenézésével és közreműködésével törvényellenesen megkárosította valamennyi ügyfelét.

 

Az ING Biztosító (NN) Zrt előre és írásban lett figyelmeztetve arról, hogy előbb - utóbb jogi felelősségre lesz vonva többek között a szerződésben vállalt kötelezettségük bűnös módon való kijátszása, a szerződések súlyos, egyoldalú megszegése, valamint a további befektetők, fogyasztók különböző manipulációs eszközzel végrehajtott félrevezetése, megkárosítása miatt. 

 

Ez csak idő kérdése! Az ING (NN) Biztosító mohó gátlástalansága és törvénytelen pénzpolitikája felháborító és tarthatatlan, miközben, többek közt a publikusan közzétett információja alapján (havi hírlevél – eszközalap tájékoztató – hozamszámoló) 100%-ban azonos névvel, befektetési információval - azonosítóval (ISIN) forgalmazza egyazon eszközalapnak 2-3 változatát, melyek egymástól 100%-ban eltérő hozamokkal - évesített hozamokkal - eszközértékekkel - árfolyamokkal, stb. rendelkeznek. (fiktív eszközalapok forgalmazása több 10 milliárdos értékben)

 

 Az ISIN (nemzetközi biztonsági azonosító szám) szerepe éppen abban áll, hogy az eszközalapot vásárló befektető  bárhol az adott ISIN azonosítóval ellátott részvényt egyértelműen beazonosíthassa, annak teljes és valós pénzügyi adatait megtekinthesse; elemezhesse az alap nettó eszközértékét és annak a változásait, múltbéli teljesítményét, stb, hozamát, (havi és évesített, stb.), majd az eredeti és hiteles információ alapján meghozhassa befektetési döntését.  Az ING (NN) Biztosító az adatok manipulálásával a saját gazdasági érdekében tudatosan félrevezeti – megkárosítja a fogyasztókat és befektetőket. (bizonyíték - egy eszközalapnak egy ISIN azonosítóval 2, esetlegesen 3 változata eltérő adatokkal - "árfolyam -  eszközérték - eszközérték változása - hozam -  évesített hozam")

 

Az  ING Biztosító (NN) ellen a vádak bizonyítására eredeti ING okmányok állnak rendelkezésre a saját, jogvédett tartalmú PDF formátumban.

 

Előbb - utóbb a felelősségrevonást Borzáné, Dr. Okos Erika  (PSZÁF volt főosztályvezető-helyettese, valamint Dr. Borza Gábor az ING (NN) Biztosító Zrt. volt vezérigazgató-helyettese) nem kerülheti el!

 

Megjegyzés: A PSZÁF 2013. 07. 15-én kettő határozatot hozott ugyanabban a témában egymástól eltérő jogalapra való hivatkozással. Az információ alapján az előző 3 kivizsgáláshoz viszonyítva amikor a Psztv. 67-re való hivatkozással a PSZÁF-nak nem volt jogi lehetőség a kivizsgálásra, azonban ugyanazon a napon a második határozat létrehozásában már a "törvény nem akadályozta meg a kivizsgálás jogi lehetőségét".

 

Feltűnő az a tény, hogy az ING (NN) Biztosító jogi képviselője beadványaiban "elfelejtette bevallani" és nyilvánosságra hozni azt a tényt, hogy a PSZÁF az általa hozott első 3 elutasító határozataiban valójában a kivizsgálást  NEM VÉGEZTE EL és MEGSZŰNTETTÉK Psztv. 67-re utalásra hivatkozva. Érdemi vizsgálat nélkül a kivizsgálást elutasították”.

 

Jogi magyarázatot követel annak a logikája, hogyan hozhatott a PSZÁF egy napon ugyanabban a témában kettő teljessen különböző jogalapon egymástól merőben eltérő határozatot? 

 

 

Valamennyi PSZÁF által “elvégzett kivizsgálás” a következő végzéssel végződött:

 

„Tekintettel arra, hogy a Felügyelet által hivatalból indított felügyeleti ellenőrzési eljárás során a Felügyelet rendszer szinten vizsgálta a unit-linked befektetések kezelését, a unit-linked eszközalapok befektetési politikáit is, így a Psztv. 67. § a) pontja szerint a Kérelmezők egyedi fogyasztói beadványa alapján a Felügyelet fogyasztóvédelmi eljárást nem folytathat, és a hivatkozott rendelkezésnek megfelelően - a hivatalból folytatott eljárása iktatószámának közlésével — a jelen eljárást megszüntette.”

 

„A Felügyelet eljárása során megállapította, hogy a 2011. augusztus 8. napján kelt kiértesítő levél alapján a Biztosító működésének átfogó ellenőrzésére hivatalból indított felügyeleti ellenőrzési eljárás keretében átfogó vizsgálatot (a továbbiakban: vizsgálat) folytatott le a Biztosítónál. A vizsgált időszak 2009. január 1-jétől a vizsgálat lezárásáig terjedt. A Felügyelet a 106387/2011., illetve 8409/2012. iktató számokon folytatott felügyeleti vizsgálatában egyebek között a vizsgálat tárgyává tette Biztosító befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékeit jogi és aktuáriusi szempontból, a Biztosító unit-linked befektetéseinek kezelését, a unit-linked eszközalapok befektetési politikáit is.

 

UL termékek, valamint a kapcsolódó kockázatok, illetve azok Biztosító általi azonosítása, kezelése. A Felügyelet a vizsgálatot a JÉ-II-B-201/2012. számú határozattal zárta le. A Felügyelet fenti határozatát 2012. március 5. napján honlapján közzétette.”

 

A Felügyelet "PSZÁF" 2013 márciusában bejelentette a következőt azt, hogy "Márciustól razziázik a PSZÁF"

 

"Márciusban a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete végig vizsgálja az összes bankot, annak ürügyén, hogy találnak-e egyoldalú szerződésmódosítást.

 

A PSZÁF márciusban kezdi meg razziáját. Átvizsgálnak minden banki tevékenységet, hátha egyoldalú szerződésmódosításra bukkannak. Az ilyen intézkedés ugyanis már tilos minden bank számára."

 

 

A rendelkezésre álló információk alapján a PSZÁF e bejelentését komoly szándékkal tette, melyről részletes információ áll rendelkezésre.  (FOGYASZTÓVÉDELMI ELJÁRÁSOK - KIVIZSGÁLÁSOK)

 

Válaszra - magyarázatra vár annak a felderítése, hogy a Felügyeleti Hatóság "PSZÁF" miért nem talált törvénysértést az ING (NN) Biztosító Zrt. által alkalmazott egyoldalú szerződésmódosítása felderítésére?  Az is bizonyított, hogy a biztosító törvénytelenül alkalmazott egyoldalú szerződésmódosításáról a PSZÁF elnöke, dr. Szász Károly is írásban lett értesítve.

Kérelem a PSZÁF Elnökéhez 2012. 03. 26)

 

 

Kapcsolódó információ:

A PÉNZINTÉZET (ING) ÉS A HATÓSÁG(OK) ÖSSZEFONÓDÁSA

 

A teljes HATÓSÁGI kivizsgálás előbb - utóbb el lesz végezve / végeztetve még akkor is, ha az nem az ING (NN) Biztosító Zrt. gazdasági érdekeit szolgálja! 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra.

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

 

Videó – Az NN Biztosító (ING) hallgat és mindent tagad! – Megvan rá az oka! (Második rész) (LETILTVA)

 

http://biztositobank.hu/

 

Kapcsolódó anyagok:

 AZ OLDAL ÁLLANDÓAN FELTÖLTÉS ALATT ÁLL!