NN Biztosító (ING Biztosító) Levél Orbán Viktor Miniszterelnök Úr Részére

Eredeti és nyomtatható PDF dokumentum

Orbán Viktor Miniszterelnök Úr,

Magyarország Miniszterelnöke

1357 Budapest, Pf. 6.

E-mail: miniszterelnok@me.gov.hu

 

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

 

Elkötelezett magyar állampolgárként annak tudatában fordulok Önhöz, mint Magyarország első számú hivatalos személyéhez, hogy amennyiben egy állampolgár bármilyen bűncselekmény elkövetéséről tudomást szerez, azt köteles büntető feljelentésben a hatóság tudomására hozni.

 

Tisztelettel hívom fel az Ön figyelmét arra, hogy ügyem valamennyi magyar hatósági / igazságszolgáltatási / jogi feltárásban elégtételt nyert. (II. fokon és Kúria)  Jelen feljelentésemben és kivizsgálási kérelmemben nem hivatalos statisztika alapján kb. 350 ezer biztosított ügyfél gazdasági érdekei vannak veszélyeztetve.  Sajnálatos módon mind ez ideig nem történt meg a felelősök elszámoltatása, sem a már meghozott jogerős ítéletek érvényesíttetése, végrehajtatása.

 

Jelezni kívánom, hogy e három éve tartó jogi folyamat végén már csak az Ön által kezdeményezendő büntető feljelentésben látom az egyetlen kiutat.

 

Bővebben a jogi tényállásokat terjedelmüknél fogva most nem kívánom ismertetni, mert azok a honlapomon megtalálhatóak (http://biztositobank.hu/).  Őszintén remélem, hogy levelem meggyőzi Miniszterelnök Urat arról, hogy a büntető feljelentés kezdeményezése és az NN Biztosító (ING) gazdasági bűncselekménysorozatának kivizsgálása az állampolgárok gazdasági érdekei védelmében azonnali hatállyal elkezdődik.

 

Röviden ismertetem a vádakat és a tényállásokat:

 

2010-ben testvéremmel külön – külön pert indítottunk az NN Biztosító (IING) Zrt. egyoldalú szerződésmódosítása miatt.  A pert végezetül úgy II. fokon, mint a Kúriánál is jogerősen megnyertük. (2013. 06. 12)

 

A II. fokú ítélet írásban már rendelkezésre áll. (ITÉLET (II. FOKÚ 2012. 05. 22)  A Kúria írásbeli ítélete bármely pillanatban megérkezhet.

 

Az NN Biztosító (ING) figyelmen kívül hagyta a már jogerősen meghozott ítéleteket, és a mai napig nem csak az eredeti szerződésben megnyert „átváltási költségek” egyoldalú szerződésmódosítását folytatja a magyar fogyasztók ellen, hanem a szerződések (ÁSZF) ÖSSZES GAZDASÁGI TÉTELÉT egyoldalúan módosíthatóvá tette 2012 július 1-én. (II. fokú jogerős ítélet 2012. 05. 22-én lett meghozva)

 

Az NN Biztosító (ING) a mai napig üzletkötőin keresztül (kb. 950 fő) árulja a mit sem sejtő szerződő felek részére olyan életbiztosítási szerződést, mely összes gazdasági tétele az ügyfél tudata, kívánsága, gazdasági érdeke, és nem utolsó sorban akarata ellenére nem az ügyfél érdekeit szolgálja.

 

Az NN Biztosító (ING) nem tudatja – értesíti ügyfeleit az egyoldalú szerződésmódosítással kapcsolatos okmányokkal.  ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓ (2012)

 

Magyarázat:            

 

A nyilatkozatban részletes listában a Biztosító felsorolja az összes „jogilag átvett és ismertetett okmányokat, de az „egyoldalú szerződésmódosítással” kapcsolatos ÁSZF”, valamint a hozzátartozó2. SZÁMÚ MELLÉKLETnincs feltűntetve és jogilag megismertetve a szerződő ügyféllel.

 

Az NN Biztosító (ING) a bíróságon a pert jogerősen pontossan ezen a tételen veszítette el.

 

Az NN Biztosító (ING) Zrt. által törvényellenesen alkalmazott egyoldalú szerződésmódosítás csak a jéghegy csúcsa.

 

Tudomásom van arról és eredeti NN (ING) okmányokkal igazolni tudom azt, hogy az ING Biztosító Zrt. a befektetők vagyonának illegális manipulálásával „utcai szabadrablással rabolja, fosztogatja” ügyfeleit. (részletes információ az alábbi honlapon megtalálható: http://biztositobank.hu/)

 

Illegális gazdasági tevékenysége során a fogyasztókat megtévesztve, csalássorozatok elkövetésére alkalmas szerződések kötésével az ügyfelek százezreit károsítja meg.  Az NN Biztosító (ING) által megkötött szerződések 10-20 éves időtartamra szólnak, ezért a Biztosító tudatosan visszaél azzal, hogy egy átlagos magyar fogyasztónak a legjobb körülmények közőtt sincs ideje, türelme, tudása, mersze és nem utolsósorban anyagi fedezete arra, hogy jogos érdekeit megvédje és az ügyet bíróságra vigye.

 

Vádjaimat alátámasztom az NN Biztosító (ING) ZRT saját, eredeti információival is, melyek igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  (részletek az alábbi honlapon megtalálhatóak)

http://www.biztositobank.hu/informacio

 

Kik tudnak már az NN Biztosító (ING) Zrt. gazdasági bűncselekménysorozatának az elkövetéséről?

 

 1. Fővárosi Főügyészség (levél és válasz)
 2. GVH (Gazdasági Versenyhívatal) (2012. 10. 01)
 3. Index Fórum (2013. 09. 03)
 4. ING - Holland (2013. 07. 03)
 5. ING – Budapest - Ms. Cornelia Coman, CEO (2013. 07. 10)
 6. MINISZTÉRIUM(OK) (2)
 7. Népszava (2013. 09. 02)
 8. PSZÁF LEVELEZÉSEK
 9. PSZÁF Elnöke (2013. 05. 24)
 10.  

 

Röviden a megkapott válaszok az általam beadott kivizsgálási kérelmekre:

 

Az NN Biztosító (ING) vezérigazgatósága (magyar és holland) úgy kezeli az ügyet, mintha semmi nem történt volna, nem vesz róla tudomást és semmibe veszi a magyar igazságszolgáltatás ellene hozott jogerős ítéleteit.  Az NN Biztosító (ING) szabadon, minden korlátozás nélkül tovább folytatja ügyfeleinek a nyilvános utcai szabadrablását és fosztogatását.

 

A PSZÁF elnöke nevében kaptam választ, ott semmire nem jutottam

 

A PSZÁF “mint hatóság” részére beadott összes kérvény az ügy kivizsgálására kivétel nélkül eredménytelenül zárult.  Ezt annak ellenére tették, miután a PSZÁF kérésére magát a II. fokú jogerős ítéletet elküldtem részükre, melyben egyértelműen a bírósági ítélet alapján a biztosító törvényt sértett.  Maga a PSZÁF 2013 februárjábanrazziát indított a pénzintézetek által alkalmazott egyoldalú szerződésmódosítások felderítésére”.  Természetesen az NN Biztosító (ING) által elkövetett törvénysértést „nem fedezték fel”.

 

A Gazdasági Versenyhívatal hasonlóképpen eredmény nélkül lezárta a kivizsgálást.

 

A Fővárosi Főügyészség válaszában értesített, hogy az ügy kivizsgálása nem az ő hatáskörükbe tartozik.

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium válaszában értesített arról, hogy bíróságon egy perben kényszerítsem a PSZÁF-ot a kivizsgálás újbóli elindítására.

 

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium továbbította kérelmemet vissza a PSZÁF-hoz, ahol a PSZÁF kb. 8 hónapos újbóli kivizsgálás után újból határozatában értesített, hogy semmilyen törvénysértést nem talált,  és az ügyet lezárta.

 

A Népszava újság kb. 3 hónapos jogi huzavona után bevállalta az ügy nyilvánosságra hozatalát, melyet 2013.  szeptember 2-án jelentetett meg a Népszava újságban.  Az NN Biztosító (ING) jogi perrel megfenyegette a Népszava szerkesztőségét, még nem tudjuk, hogy lesznek-e jogi, peres következményei a kiadott cikknek.

 

Népszava 2013.  szeptember 2-i cikk.

 

http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=673978&referer_id=friss

 

Meg kívánom jegyezni azt is, hogy az NN Biztosító (ING) 2012.  december 4-én emailjében engem is felszólított a honlapomon nyilvánosságra hozott, “jó hírnevet sértő” bejegyzéseim miatt, és perrel fenyegetett, amennyiben nem távolítom el azokat.  A jogos és megalapozott vádjaim alapján én nem töröltem a bejegyzéseimet, mert továbbra is jogi, állampolgári felelősségem teljes tudatában kötelességem képviselni az igazságot.

 

Az Index Fórum egy nappal a Népszava újságban nyilvánosságra hozott cikk után az INDEX által fenntartott nyilvános fórumból kitörölte az összes általam beírt bejegyzést arra hivatkozva, hogy az  “reklám”,  megsértve a szólásszabadsághoz való, egyik legalapvetőbb jogomat.

 

Tudomásomra jutott az a tény is, hogy valamennyi média legalább kétszer gondolkodik és nem szívesen vállalja be az információ nyilvánosságra hozatalát, mert tartanak az NN Biztosító (ING) esetleges perétől.

 

Tisztelettel kérdezem, hogy ez miért történhetett meg?  Miért nem történik meg az NN Biztosító (ING) Zrt elszámoltatása és jogi felelősségre vonása a meghozott jogerős ítéletek végrehajtatásával?

 

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

 

Nehéz időket élünk, mely valamennyiünket komoly kihívás elé állít.  Én napi szinten követem az Ön és a Kormánya küzdelmét a magyar nép nevében és érdekében.  Köszönettel nyugtázom és becsületére váljék küzdelme a közös nemzeti érdekért és jogi védelemért küzdött harcában.  Kevesen merik bevállalni azt, hogy az elnyomás ellen minden kritikát, felelősséget és kockázatot elviseljenek a közös cél és érdek elérése érdekében.  Az Isten óvja és tartsa meg Önt sokáig!

 

Az NN Biztosító (ING) Zrt. arroganciáját tükrözi Dr. Borza Gábor vezérigazgató-helyettes nyilatkozata a Népszava cikkjében, melyben a következőket mondja:

 

“Borza úr azt mondja, mindenkit levélben értesítettek a változásról.  Bár elismeri, hogy ettől még egyoldalú a módosítás, de a testvérpáron és még egy ügyfélen kívül más még nem emelt kifogást.”

 

A magyar fogyasztók nevében és érdekében kikérem magamnak Dr. Borza álláspontját!  Csak azért, mert a “testvérpáron és még egy ügyfélen kívül más még nem emelt kifogást”, álláspontom szerint a kb. 350 ezer ügyfél egyoldalú szerződésmódosítása még mindig tisztességtelen és törvénybe ütközik.

 

Az egyoldalú szerződésmódosítás időzítése az ÁSZF összes gazdasági tételére vonatkozóan több kérdést von maga után.

 

Fontos megemlítenem azt is, hogy nem olyan régen 4 magánnyugdíjpénztár törvényellenesen levont milliárdokat a befizetett nyugdíjalapokból, mely visszafizetésére a bíróság kötelezte a pénzintézeteket.  Ebben a csoportban egyik fő vádlott volt az ING Biztosító.

 

Az egyoldalú szerződésmódosítás alkalmazásának az időpontja majdnem napra azonos az NN Biztosító (ING) által közzétett nyilatkozattal (2012. 07. 05), melyben a biztosító értesíti ügyfeleit arra vonatkozóan, hogy az NN Biztosító (ING) a magánnyugdíjpénztári tagok részére a biztosító törvényellenesen, jogtalanul extra költségeket (milliárdokat) vont le, és a biztosítónak az extrán levont pénzeket vissza kell fizetnie a megkárosított tagok részére.

 

(https://www.ing.hu/public/content/2012-07-05-az-ing-nyugdijpenztar-allaspontja-a-masodfoku-itelet-kapcsan)

 

Az NN Biztosító (ING) 3 nappal előtte 2012-07-02-i dátummal lépteti életbe az ÁSZF-ban feltüntetett összes gazdasági tétel egyoldalú módosításának a kezdetét.

 

2. SZÁMÚ MELLÉKLET (2012)

 

Mindenféleképpen a kettő dátuma “visszafizetés a magánnyugdíjpénztár tagoknak” és “jogtalan terhelés a biztosítással rendelkező tagoknak” 3 nap különbséggel egybeesik.

 

Egy bizonyos formában én is a „merész emberek” csoportjába tartozom, mert hiszem és határozott meggyőződésem az, hogy azok a jogok, melyek nincsenek megvédve, azok el vannak veszítve.

 

Miben is kérem a Miniszterelnök Úr közbenjárását?

 

Kérem, a magam és a több százezer biztosított ügyfél nevében, hogy tegye meg a büntető feljelentést az NN Biztosító (ING) Zrt ellen.  Indítson el egy teljes körű hatósági vizsgálatot a következők kivizsgálására.

 

 1. A törvényellenesen alkalmazott egyoldalú szerződésmódosítás azonnali megszüntetése és leállítása.
 2. Részletes elszámoltatás 2012. július 2-ig visszamenően az összes levont költséggel kapcsolatosan az összes érintett ügyfél részére.
 3. Miután a hatóságok “hivatalosan értesítve lettek” a társadalmat széles kőrben érintett bűncselekménysorozat elkövetéséről, miért nem kezdeményezték a törvény által megkövetelt kivizsgálási eljárás elindítását?
 4. Kivizsgálás a magánnyugdíjpénztári tagok részére való kártalanítás és az egyoldalú szerződés módosításának majdnem azonos idejű összefüggéséről (2012, 07. 02 és 2012. 07. 05).
 5. Kivizsgálás arra vonatkozóan, hogy miután én nyilvánosan is komoly vádakat emeltem az NN Biztosító (ING) működésére vonatkozóan, engem miért nem vontak jogilag felelősségre?  (az NN Biztosító (ING Biztosító) minden felelősségrevonás nélkül folytathatja törvényellenes cselekedeteit, engem jogi rágalmazásaim miatt nem vonnak felelősségre, viszont az NN Biztosító (ING) mindent megtesz annak érdekében, hogy engem elhallgattasson!)  MIÉRT?

 

Teljes hitemmel vallom, hogy több százezren fogunk Ön mellé csatlakozni!  Lehet, hogy ezzel a hazafias és bátor lépéssel, intézkedéssel Ön elveszti az érintett pénzintézet szimpátiáját, ámde elnyeri a magyar polgárok bizalmát.

 

Állításaim nem „vádak”,  hanem „tények”,

 

melyeket hiteles NN (ING) okmányokkal tudok igazolni.  Itt már nem 6-8 hónapos kivizsgálásra van szükség, mert maga a szabadrablás már 2012.  július 2-a óta elszámolás és felelősségre vonás nélkül korlátlan mértékben folytatódik.

 

Kérem, hogy a hatósági kivizsgálást ne a PSZÁF-fal végeztesse el!

(Magyarázat az alábbi információkban)

 

Az NN Biztosító (ING) és a PSZÁF kapcsolata kivizsgálásra vár

Az NN Biztosító (ING) Zrt). bírságolás elleni védelmet kap a PSZÁF-tól rokoni kapcsolata alapján

A PSZÁF közreműködésével – engedélyével az NN Biztosító (ING). szabadon és bűntetlenül fosztogatja – rabolja ügyfelei százezreit.

 

Meggyőződésem az, hogy a mi kis és büszke országunkban nem mindenki korrupt, és előbb – utóbb az ügy teljes kivizsgálására, valamint a felelősök elszámoltatására sor kerül.  Személyem vállalásával, teljes jogi és állampolgári felelősségemmel bárhol és bármikor állok az Ön és bármely hatósági szerv rendelkezésére.

 

 

Köszönöm megtisztelő figyelmét!  Közbenjárásában bízva,

 

                                                    maradok tisztelettel:

 

Placz József

6000 Kecskemét, 2013. október 7.

Gyenes M. tér 17.

(30)415-4919

Email: placz@t-email.hu

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra. 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

 

Videó – Az NN Biztosító (ING) hallgat és mindent tagad! – Megvan rá az oka! (Második rész) (LETILTVA)

 

http://biztositobank.hu/

 

Kapcsolódó anyagok:

 AZ OLDAL ÁLLANDÓAN FELTÖLTÉS ALATT ÁLL!