Levél NN (ING) Biztosító (dr. Sőre Zsolt) "azaz visszaélésszerűen" 2012. 11. 14

Cimkék: ING (NN) Biztosító, KúriaGVHManipulálás nyereségre - veszteségre (LETILTVA), dr. Borza Gábor, Borzáné, dr. Okos Erika, Egyoldalú szerződésmódosítás, Placz József

 

Eredeti és nyomtatható PDF dokument

 

ING BIZTOSÍTÓ ZRT.

H-1364 Budapest, Pf. 247

 

Zelles és Társa Ügyvédi Iroda Dr. Zelles Zoltán ügyvéd részére

Budapest Pasaréti út 52/b.

1026

 

Tisztelt Ügyvéd Úr!

 

Hivatkozással 2012. augusztus 30. napján kelt, Placz József, Gyimesi Albert Tibomé és Takács Tamás képviseletében részünkre megküldött levelében foglaltakra az alábbiakat kívánjuk előadni.

 

Levelében Placz József, Gyimesi Albert Tibomé és Takács Tamás az ING Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely:   1068 Budapest, Dózsa György út 84. B. ép., cégjegyzékszám: 01-10-041574, a továbbiakban: „Biztosító”) megkötött befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződések egyoldalú módosítása révén a Biztosítóval szemben felmerült jogvita rendezése érdekében kártérítés jogcímen összesen 25.000.000,- EUR, azaz huszonötmillió euró összegű, költségek jogcímen pedig összesen 2.667.750,- Ft, azaz kettőmillió hatszázhatvanhétezer hétszázötven forint, valamint 320,- EUR, azaz háromszázhúsz euró összegű követelést (a továbbiakban: „Követelés”) támaszt a Biztosítóval szemben.

 

Ügyfelei és a Biztosító közötti jogvitában korábban több alkalommal előadottak alapján, továbbá ügyfeleinek a Biztosítóval fennálló befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződéséből eredő jogai visszaélésszerű gyakorlására - azaz az eszközalapok közötti átváltás visszaélésszerű gyakorlására - tekintettel a Követelés jogalapját határozottan vitatjuk.

 

Megjegyezzük továbbá, hogy ügyfelei és a Biztosító közötti jogviták jelenlegi állása szerint a jogvita Placz József és Gyimesi Albert Tibomé esetében a Kúria előtt jelenleg is folyamatban van, míg Takács Tibor a Biztosítóval szemben jogerősen pervesztes. Ügyfeleinek a Biztosító ellen támasztott követelései jogalapjának megalapozatlansága mellett szóló érveinket ezen jogvitákban több esetben részletesen előadtuk és továbbra is fenntartjuk, illetve a Kúria előtt folyamatban lévő felülvizsgálati eljárásokban ismételten elő kívánjuk adni, így a jogalap fennállásának határozott vitatása mellett jelen levelünkben ezekre nem kívánunk kitérni, A követelések jogalapjának elutasítása mellett azok összegszerűségét a Biztosító nem vizsgálta.

 

Budapest, 2012. november 14.

 

Dr. Sőre Zsolt

vezető jogtanácsos

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra. 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

 

Videó – Az NN Biztosító (ING) hallgat és mindent tagad! – Megvan rá az oka! (Második rész) (LETILTVA)

 

http://biztositobank.hu/

 

Kapcsolódó anyagok:

AZ OLDAL ÁLLANDÓAN FELTÖLTÉS ALATT ÁLL!