LEVÉL ING (NN) BIZTOSÍTÓ - "Választ adva az Ön kérdéseire is" 2012. 05. 25.

Cimkék: ING (NN) Biztosító, KúriaGVHManipulálás nyereségre - veszteségre (LETILTVA), dr. Borza Gábor, Borzáné, dr. Okos Erika, Egyoldalú szerződésmódosítás, Placz József

 

Eredeti és nyomtatható PDF dokument

 

ING Biztosító

H-1068 Budapest,

Dózsa György út 84/B

Ügyintéző: Reketye József

Telefon: 061/255-5422

Nyilvántartási szám: CC-2012/00377

Ref.: 70140707

 

Budapest, 2012. május 25.

 

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Társaságunkhoz 2012. április 26-án elektronikus úton és 2012. május 2-án postai úton érkezett megkereséseire az alábbiakban válaszolunk.   —

 

Ön vitatja a biztosítási szerződése egyes rendelkezéseinek társaságunk általi módosítását, s ennek keretében bírósághoz fordult álláspontjának érvényesítése céljából. A per során az Ön és a társaságunk jogi képviselője is részletesen kifejtette álláspontját, végül a bíróság jogerősen elutasította az Ön keresetét.

 

Megértésünk szerint ezzel a jogerős ítélettel az Ön és a Biztosító közötti jogvita lezárult, választ adva az Ön kérdéseire is.

*

A bírósági ítélet tartalma szerint Önt 36.000 Ft és 150.000 Ft 15 napon belüli megfizetésére kötelezte a jogerős ítélet. Kérjük, hogy az összegek átutalásáról jelen levelünk kézhezvételét követően haladéktalanul intézkedni szíveskedjen a következő számlaszámra:

 

13700016-00053015

 

Az utaláson a közlemény rovatban nevét és a „perköltség megtérítése” szövegrészt kérjük feltüntetni.

 

Megértését köszönjük.

 

Törvényi kötelezettségünknek eleget téve tájékoztatjuk, hogy amennyiben válaszunkkal nem ért egyet, álláspontját alátámasztó bizonyítékaival a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet (levelezési címe: 1534 Budapest 114., postafiók 777., e-mail címe:  uqyfelszolaalat@pszaf.hu). A szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén bírósághoz is fordulhat, vagy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti (levélcím: H-1525 Budapest BKKP Pf.:172., vagy elektronikus formában az ügyfélkapun keresztül: www.maqvarorszaq.hu).

 

Tisztelettel:

 

Fecske Ilona

ügyfélszolgálati osztályvezető

H-1068 Budapest, Dózsa György út 84/B

 

H-1068 Budapest, Dózsa György út 84/B Telecenter: 06 40 464 464 Fax: 267 4833 biztosito@ing.hu www.ing.hu

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra. 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

 

Videó – Az NN Biztosító (ING) hallgat és mindent tagad! – Megvan rá az oka! (Második rész) (LETILTVA)

 

http://biztositobank.hu/

 

Kapcsolódó anyagok:

AZ OLDAL ÁLLANDÓAN FELTÖLTÉS ALATT ÁLL!