Levél ING Biztosító - GVH - Kérelem a kivizsgálásra

Letölthető PDF file

 

Gazdasági Versenyhivatal

1245 Budapest 5,

Pf. 1036

 

Tárgy: hiánypótlás

Ügyszám:      P/0984/2012,

Iktatószám:    P/0984/001/2012

 

Tisztelt Gazdasági Versenyhivatal!

 

Alulírott Placz József, az ING Biztosító Zrt.-vel szemben folyamatban lévő eljáráshoz kapcsolódóan, jelen levelemhez mellékelten megküldöm  a Fővárosi Ítélőtábla jogerős ítéletét (F1) az ING Biztosító Zrt.-vel szemben.  Itt kívánom megjegyezni azt is, hogy az ING Biztosító figyelmen kívül hagyta a PSZÁF 2012. 02. 28-án hozott határozatát (JÉ-II-B-201/2012) is. (F2, Mellékelve)

 

A PSZÁF határozat 1/b bekezdésében utasításban meghatározta az egyoldalú szerződésmódosítás szabályait.  A határozat a közlés napján jogerőre emelkedett.

 

Az ING Biztosító Zrt. a PSZÁF határozatát és utasítását is megszegve, attól eltért és 2012. 04. 10-i dátummal valamennyi ügyfele számára kiküldte az új, 2012-es évre szóló 2. Számú Mellékletet (F3), melyben értesítette ügyfeleit az egyoldalú szerződésmódosítás alkalmazásáról.

 

Az értesítést az ING Biztosító Zrt. postai úton egy nagy borítékban a következő információkkal együtt küldte:

 

  1. Személyre szóló levél (félbe hajtva) (Mellékelve F4)
  2. Szerződés elszámolása (félbe hajtva)
  3. Melléklet (eszközalapokat érintő változások 8 oldal (félbe hajtva)
  4. Lemondó nyilatkozat (félbe hajtva)
  5. Címzett és postai fizetéssel ellátott válaszboríték a lemondó nyilatkozat visszaküldéséhez
  6. 2. Számú Melléklet (3-ba hajtva)
  7. Reklám (3-ba hajtva)

 

A lemondó nyilatkozat és a csatolt címzett és az előre kifizetett postai válaszboríték jelentősége álláspontom szerint az alábbi:

 

Az ING Biztosító Zrt külön figyelmet szentelt annak a tudatosítására, hogy valami fontos jelentősége legyen az általa kiküldött boríték tartalmának, ezért “KÜLÖN, FIGYELEM FELHÍVÓ” eszközt alkalmazott a hírlevelek, a vállalattal kapcsolatos információk kézhezvételének esetleges lemondására.  Nem is érthető miért fordított ilyen mértékű figyelmet e jelentéktelen információ közlésére, mikor az ING saját honlapján a hírleveleknél a változtatás lehetőségére elektronikusan is megadja a lehetőséget a következő honlapon:

 

https://www.ing.hu/public/box/hirlevelek

 

Ami az egyoldalú szerződésmódosítást illeti, az ING mint “jelentéktelen értékű információt” kezelte, és nem hívta fel a figyelmet “KÜLÖN, FIGYELEM FELHÍVÓ” eszközt alkalmazva e nagyon is fontos jogi tény közlésére és elfogadására.

 

A külön figyelemfelhívó értesítés jelentősége minimális azért is, mert az összes ING-vel eredetiben megkötött szerződésben az egyoldalú szerződésmódosítás lehetősége és elfogadása nem volt írásban rögzítve, így annak alkalmazása jogilag alapvetően is törvénybe ütközik.

 

Felhívom tisztelt figyelmét arra a tényre is, hogy az ING által kiküldött borítékban az összes információ (7) kettőbe volt hajtva kivéve a jelentéktelen reklám anyagot és az új 2 Számú Mellékletet.  Álláspontom szerint pontosan az, ami nagyon is fontosságot és figyelem felhívást követelt volna, le lett kicsinyítve a reklám anyag jelentőségére.

 

A levél, mely névre címezve és személyes adatokkal ellátva került megküldésre, második mondatában írja a következőket:

 

“A szerződésére vonatkozóan néhány díj és kedvezmény mértéke évente változik.  Ezek aktuális összegeiről tájékoztatjuk most Önt, a csatolt mellékletben”

 

Valóságban viszont a csatolt 2. Számú Melléklet információja alapján az összes díjak és költségek összege egyoldalúan módosítható.  (Új 2, Számú Melléklet csatolva)

 

Az új 2. Számú Melléklet első mondata így szól:

 

“Jelen melléklet a szerződési feltételekben meghatározott díjakat, költségeket, minimális összegeket és %-os (százalékos) értékeket tartalmazza, melyeket a Biztosító a szerződési feltételek szerint, az ott meghatározott eljárás keretében a tartam során egyoldalúan módosíthat.”

 

Az új 2. Számú Melléklet első mondata tartalmában lényegesen eltér az ING állításától, melyet levelében említ a változásokra vonatkozóan (néhány díj és kedvezmény mértéke évente változik)

 

Felhívom a tisztelt GVH figyelmét arra a tényre, hogy az ING azon kívül hogy félrevezető információt adott ügyfelei számára, az új 2. Számú Mellékletben azt a látszatot kívánta ügyfelei részére kelteni, mintha az egyoldalú szerződésmódosítás nem egy új rendelkezés lenne, amely, 2012. július elsejével kezdődő biztosítási évfordulótól lenne alkalmazva, hanem az már a 2012. július 1-ét megelőző időszakban is érvényben lett volna.

 

Ez álláspontom szerint félrevezető!

 

Az ING Biztosító minden év áprilisában kiküldi az új 2-es számú mellékletet, mely minden évben az új melléklet első mondatában világosan és érthetően felhívja a figyelmet a módosuló / változott adatokra.

 

A 2011-ben kiküldött 2 Számú Melléklet (csatolva) első mondata így szólt: (Mellékelve F5)

“Ez a melléklet a szabályzatban meghatározott, a tartam során módosuló adatokat tartalmazza.  A módosuló tételeket dőlt betűk és számok jelzik.”

Mint látható, a csatolt 2011-es 2 Számú Melléklet első mondatában egyáltalán nincs utalás az egyoldalú szerződésmódosítás alkalmazására, így valamikor 2011 áprilisa és 2012 áprilisa között az ING Biztosító önkényesen és önhatalmúlag megváltoztatta valamennyi már szerződésben levő ügyfél szerződési feltételeit az ügyfél értesítése, beleegyezése és hozzájárulása nélkül.

 

Ezzel a lépésével az ING Biztositó Zrt. az új 2 Számú Melléklet alkalmazásával az ügyfél számlájához tartozó összes költséget – díjat egyoldalúan saját hasznára egyoldalúan módosíthatja.

 

Jogilag értelmezve mivel tudatlanul ugyan, de az ügyfél nem tiltakozik ellene, így az ING Biztosító Zrt. a “RÁUTALÓ MAGATARTÁS” jogi elméletével elfogadtatja az egyoldalú szerződésmódosítás jogi lehetőségét.  Ennek alkalmazásával a biztosító számára valamennyi költség és díj a szerződésben egyoldalúan változtathatóvá válik, és miután már az Ügyfél azt “elfogadta” teljesen ki van szolgáltatva, valamint gazdaságilag a befektetése veszélyeztetett helyzetbe kerül.

 

Az ING Biztosító, Zrt egyoldalú szerződésmódosítása a következő jogszabályokat sérti:

 

PTK 205/A§ (2), 205/B§ (1), (2), 205/C§ (2), 207§ (1), (2), 209§ (1), (2), (3), (4), 209/A§ (2)

PSZÁF Határozat JÉ-II-B-201/2012 1/b

PSZÁF AJÁNLÁS 1/2011, 12, V/1, 6, 7, 8

PSZÁF AJÁNLÁS 5/2001, 2.1, 3.2, 3.3/B, 3.6

 

Kérem a tisztelt GVH az ügy felülvizsgálatára és a befektetők érdekeinek védelmében jogaik megvédésére!

 

Szíves intézkedésüket előre is köszönöm!

 

Tisztelettel:

 

Kecskemét, 2012. 10. 01.

 

Placz József

6000 Kecskemét

Gyenes Mihály tér 17

(36)30-415-4919

EMAIL: placz@t-email.hu

 

Mellékletek:

 

F1, Ítélet II Fokú

F2, PSZÁF Határozat (JÉ-II-B-201/2012)

F3, 2, SZÁMÚ MELLÉKLET (2012)

F4, SZEMÉLYRE SZÓLÓ LEVÉL (NÉHÁNY DIJ MEGVÁLTOZIK)

F5, 2, SZÁMÚ MELLÉKLET (2011)

F6, ÁSZF (2012)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra. 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

 

Videó – Az NN Biztosító (ING) hallgat és mindent tagad! – Megvan rá az oka! (Második rész) (LETILTVA)

 

http://biztositobank.hu/

 

Kapcsolódó anyagok:

 AZ OLDAL ÁLLANDÓAN FELTÖLTÉS ALATT ÁLL!