Kérelem - Minisztérium (2012. Nov. 28)

Letölthető PDF formátum

 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Budapest

Pf. 2

1357

 

Tisztelt Varga Mihály Miniszter Úr!

 

Alulírottak Placz József (6000 Kecskemét, Gyenes Mihály tér 17), Gyimesi Albertné (6000 Kecskemét, Őz u. 9.) és Takács Tibor (7634 Pécs, Mária dűlő 78.) kérjük szíves segítségét, útmutatását arra vonatkozóan, hogy az ING Biztosító Zrt. által a fogyasztók ellen elkövetett gazdasági bűntettek sorozatáról szóló információt a megfelelő hatósági szervhez eljuttathassuk hatósági kivizsgálás céljából.

 

Előzmények:

 

Mind a hárman 2005/2006-ban egy befektetéssel egybekötött életbiztosítási szerződést kötöttünk az ING Biztosítóval.  Az ING Biztosító 2009, valamint 2010 júliusában megemelt egy költséget a szerződésben megegyezett és elfogadott összeg 333-szorosára.  Mind a hárman pereltük a Biztosítót az egyoldalú szerződésmódosítás miatt, mely eljárások közül Gyimesi Albertné a pert másodfokon jogerősen megnyerte.

 

Tények:

 

Az eltelt több mint 2 év alatt olyan számviteli manipulációk kerültek napvilágra, melyek Placz József figyelmét felkeltették.  Minél mélyebben belelátott a visszaélésekbe, annál súlyosabb gazdasági problémákat, visszaéléseket vett észre, melyeket az alábbiakban részletezünk:

 

  1. Manipulálás - az eszközalapok értékeivel

Az ING Biztosító havi rendszerességgel komoly euró milliókat, forint százmilliókat, esetenként forint milliárdokat helyez, illetve von ki az általa nyereségesre, illetve veszteségesre manipulált eszközalapokba, illetve eszközalapokból.

 

Az ING Biztosító az extrán befektetett pénz hozamát, mint „magánnyereséget” kezeli és kivonja az eszközalapokból.  Miután Az ING Biztosító az általa nyereségesre manipulált eszközalapból kivonta a saját hozamát, rövidesen utána az eszközalapot veszteségesre manipulálja, ezzel a művelettel az ING Biztosítóval egyidőben a „nyereséges eszközalapba befektetők” nyeresége vissza van állítva alapállásra (veszteségre).

 

Az ING Biztosító által a veszteségesre manipulált eszközalapokba befektető ügyfelei elszenvedik 100%-ban az árfolyamveszteséget, majd Az ING Biztosító az eszközalapokból extrán kivont pénzt „megmenti” az általa veszteségesre manipulált eszközalapokból, és ezt a kivont pénzt mint „magánpénzt” rendszeresen újból befekteti az általa nyereségesre manipulált eszközalapokba.  Ilyen módon Az ING Biztosító az extrán kivont pénzt megmenti a veszteségtől, és ezt az összeget most már mint „magánvagyont” kezeli.  A hivatalos (valódi) hozaminformáció alapján a kezdetre (2004) visszamenőlegesen függetlenül attól hogy euró vagy forint alapú a befektetés, azok közül valamennyi veszteséges.

 

  1. Manipulálás – ING hozamszámolóval

Az ING Biztosító a honlapján rendelkezésre bocsátott hozamszámoló működését időtartamban korlátozta.  Jelenleg csak 2011. április 9-i kezdettel láthatóak az egyes eszközalapok hozamai, az ING Biztosító azok veszteséges múltját eltűntette.  Álláspontunk szerint ezzel a nem valós (nyereséges) hozaminformációval tudatosan a saját gazdasági érdekében félrevezeti a mit sem sejtő fogyasztókat.

 

  1. Manipulálás - ING hozamokkal

A nyilvánosan közzétett havi hírlevelek alapján az ING Biztosító legtöbb terméke (euró és forint befektetésű) a kezdettől kb. 77%-ban vagy veszteséges, vagy az éves átlaghozam kevesebb mint 1%, vagy az éves hozam még az éves infláció által okozott veszteséget sem fedezi.  Az ING Biztosító a manipulált és félrervezető hozaminformációval valamennyi veszteséges eszközalapot „nyereséges” eszközalapként tűnteti fel.

 

  1. Manipulálás -  félrevezetés a reklámokkal

A hivatalosan nyilvánosságra hozott és nyereségre hamisított hozaminformációkkal egyidőben az ING Biztosító reklámjaiban „ÁLOMESKÜVŐ”, „VÁLTSA VALÓRA ÁLMAIT”, „DIPLOMA”, stb. szerepel, amely annak fényében, hogy szinte minden befektetési alap veszteséget hoz csak, igen félrevezető.

 

  1. Manipulálás -  eszközalapok indulási időpontjával

Az ING Biztosító 2011. november 30-i dátummal a 22 EU alapú eszközalapból 12 veszteséges eszközalapot egyik nap megszüntetett, majd a következő nap mint „ÚJ ESZKÖZALAPOT” tiszta és nyereséges befektetési múlttal újból elindított.  Ezzel a lépésével tudatosan és szándékosan a saját gazdasági érdekében félrevezeti a befektetőket.  Az ING Biztosító az újonnan elindított „NYERESÉGES ESZKÖZALAPOKAT” 15-20-30-szoros „nyereséges múltbeli hozammal” reklámozza a veszteséges eszközalapok valódi múltbeli hozamai helyett.

 

  1. Manipulálás - a bíróság megtévesztése

Az ING Biztosító a jogi procedúra menetében a saját védelme érdekében egy személyre szóló levelet íratott a PSZÁF főigazgató-helyettes aláírásával az ING Biztosító vezérigazgatója részére, melyet ellátott egy valódi PSZÁF Vezetői Körlevél sorszámával.  Ebből kifolyólag ugyanazzal a sorszámmal két különböző tartalmú és formájú PSZÁF Vezetői Körlevél létezik.  E levelet beadta a bíróságra mint „Hatósági Utasítást”, majd a Ptk. 209. § 6. bekezdésére hivatkozva mentességet kért a bíróságtól az egyoldalú szerződésmódosítás törvénysértő alkalmazása alól, mivel „Hatósági utasítást” követett.  Az ING Biztosító által íratott és „Hatósági Utasítás” szerepet betöltő levél tartalma és  formája egyáltalán nem egyezik meg a hasonló sorszámmal ellátott és a PSZÁF honlapján közzétett Vezetői Körlevéllel.  (álláspontunk szerint az ING Biztosító és a PSZÁF kapcsolata ezen eset alapján igen érdekes lehet)

 

  1. Egyoldalú szerződésmódosítás

Az ING Biztosító figyelmen kívül hagyta a Hatóság határozatát, melyben többek között utasította  a Biztosítót az egyoldalú szerződésmódosítás szabályainak a betartására.  Az egyoldalú szerződésmódosítás alkalmazásával a szerződések ÖSSZES GAZDASÁGI tételét (15) a saját hasznára módosította. Gyimesi Albertné az ING-vel szemben megnyert perében éppen az egyoldalú szerződésmódosítás szabálytalansága miatt nyert, ennek ellenére az ING továbbra is alkalmazza ezen technikát az ügyfeleivel szemben.

 

  1. Manipulálás – Bizonyítékok Eltűntetése

Az ING Biztosító, miután fény derült törvénysértő cselekedeteire, valamennyi bizonyítékot eltűntette a honlapjáról.  (legalább egy évre visszamenőleg eltűntette a havi hírleveleket, korlátozta a hozamszámoló működését).  Ezeket az információkat még időben mentettük, így azok rendelkezésre állnak.

 

Eddig megtett intézkedések

 

Az ING Biztosító felé 2008 óta legalább 14 levél került megírásra az elszámolási problémákkal kapcsolatban.  A probléma nem oldódott meg.

 

Placz József személyes kihallgatást kért az ING Biztosítónál a kérdések – problémák megértésére, megoldására.  Ennek nem lett eredménye.

 

Placz József kérelemmel fordult a PSZÁF-hoz arra vonatkozóan, hogy vizsgálják felül az ING Biztosító által a napi értékek megállapítására alkalmazott értékelési módszert.  A vizsgálatot elkezdték, lezárták.  Határozatukban tájékoztatást adtak az ING Biztosító álláspontjairól.

 

A PSZÁF átküldte az anyagot kivizsgálásra a Gazdasági Versenyhivatalhoz. (GVH) A GVH a kivizsgálást elkezdte, majd az ügyet értesítés nélkül lezárta.

 

Placz József kérelemmel fordult a Fővárosi Főügyészséghez, hogy vizsgálják felül az ING Biztosító által az eszközalapok napi értékének a megállapítására alkalmazott értékelési módszert.  Válaszukban értesítést küldtek jogszabályi hivatkozásokkal arról, hogy az ügy kivizsgálása nem az ő hatáskörükbe tartozik.

 

Placz József kérelemmel fordult a PSZÁF-hoz arra vonatkozóan, hogy vizsgálják ki az általuk megírt „PSZÁF Vezetői Kőrlevél” tartalmát és minősítsék hogy az megfelel-e egy „valódi PSZÁF Vezetői Körlevélnek”?  Válaszuk az volt, hogy a levél, melyet ők írtak, nem az ügyfélre tartozik.

 

Placz József kérelemmel fordult a GVH-hoz arra vonatkozóan, hogy vizsgálják ki az ING Biztosító által alkalmazott egyoldalú szerződésmódosítás jogosságát.  A GVH a kivizsgálást elkezdte, majd az ügyet lezárta.  A GVH az ügyet kivizsgálásra átküldte a PSZÁF-hoz.

 

Számtalan kisérletet tettünk annak érdekében, hogy a sugárzott, internet és írott média figyelmét felhívjuk a problémákra.  Néhány visszajelzés érkezett, melyben egyértelműen kijelentették, hogy ők az ilyenfajta nyilvánosságot az esetleges jogi felelősségek, következmények miatt nem vállalhatják.

 

Összefoglalás

 

A fent leírtak bár hihetetlennek tűnnek, de sajnos igazak és megalapozottak.  Az ING Biztosító „mint pénzintézet” hitelességét és megbízhatóságát kérdőjelezzük meg.  Kivizsgálásra várnak a fogyasztók százezreit érintő jogellenes gazdasági cselekmények, valamint az ING Biztosító és a hatóság(ok) közötti esetleges korrupció lehetősége is.  Véleményünk az elkövetett tettek ismeretében az, hogy az ING Biztosító törvénysértő tetteit nem követhette volna el „valamely hatósági szerv hallgatólagos engedélye, félrenézése, rábólintása” nélkül.  Meg kívánom említeni azt is, hogy az ING Biztosítót ebben az évben a Hatóság több alkalommal megbűntette és felelősségre vonta elszámolási problémái miatt.  Az előzőlegesen elkövetett gazdasági manipulálások a jelenlegi törvénysértő cselekedetekhez képest csak a jéghegy nagyon kis csúcsa.

 

Tisztelt Miniszter Úr!

 

Jelen pillanatban ott tartunk, hogy még esélyünk sincs arra, hogy az ING Biztosító Zrt. gazdasági bűntetteinek a sorozatát kivizsgálás alá lehessen vonni jogilag.  Az ING Biztosító azóta is büntetlenül folytatja a magyar lakosság teljes kizsákmányolását.  Az ING Biztosító veszteséges termékeit nem csak maga az ING Biztosító, hanem több pénzintézet is mint „nyereséges befektetést” forgalmazza a tudatlan, tapasztalatlan és mit sem sejtő magyar ügyfelek számára.

 

Kérjük szíves segítségét arra vonatkozóan, hogy kapcsolatba tudjunk lépni azzal a hatósági szervvel, amelynek kötelessége és felelőssége egy ekkora horderejű, és rendkivül kényes ügy kivizsgálása.  

 

Amennyiben kérésünk az Ön hatáskörén kívül esik, úgy kérjük szíveskedjen kérésünket – kérvényünket a megfelelő helyre – hatósághoz átirányítani és erről minket értesíteni .  Meg kívánjuk jegyezni azt, hogy a fent említett vádakat eredeti ING dokumentumokkal tudjuk igazolni.

 

Szíves közreműködését előre is köszönjük!

 

Kecskemét, 2012. november 28.

 

Tisztelettel:

 

Placz József

6000 Kecskemét

Gyenes Mihály tér 17.

(36)30-415-4919

EMAIL: placz@t-email.hu

 

Gyimesi Albertné

6000 Kecskemét

Őz u. 9.

 

Takács Tibor

7634 Pécs

Mária dűlő 78.

--

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra. 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

 

Videó – Az NN Biztosító (ING) hallgat és mindent tagad! – Megvan rá az oka! (Második rész) (LETILTVA)

 

http://biztositobank.hu/

 

Kapcsolódó anyagok:

AZ OLDAL ÁLLANDÓAN FELTÖLTÉS ALATT ÁLL!