Kérelem az ING Biztosító Zrt. befektetési értékpapírjai napi értékelési módszerének a felülvizsgálatára

Eredeti és nyomtatható PDF dokument

 

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE

Budapest

Krisztina krt. 38.

1535

 

Tárgy:     Kérelem az ING Biztosító Zrt. befektetési értékpapírjai napi értékelési módszerének a felülvizsgálatára

 

Tisztelt Felügyelet!

 

Az ING Biztosító Zrt. napi elszámolásával kapcsolatosan egy évekre visszamenőleges és állandó probléma vár megoldásra. 2005 őszén befektetéssel egybekötött életbiztosítási szerződést kötöttem az ING Zrt-vel. Sajnos, az elmúlt évek során én számtalan alkalommal megpróbáltam az ING Biztosító Zrt-vel a problémát lerendezni, és minden egyes alkalommal az ING megtagadta a kért információ kiadását. Pár évvel ezelőtt kizárólagosan e probléma lerendezésére előre megbeszélt időpontban felmentem Budapestre egy személyes megbeszélésre ezzel a témával kapcsolatban, de semmire sem jutottam.

 

Az ING álláspontja az, hogy a biztosító a mindennapi alapkezelői díjat automatikusan levonja a befektetett értékpapír értékéből, és ami értéket meghatároz, "az már magában foglalja a levont költségeket". Sajnos, e módszert alkalmazva a biztosított részére nincsen megadva az az információ, melynek ismerete jogában állna.

 

  1. Milyen költséget vont le (költség neve)?
  2. Mikor vont le költséget?
  3. Mennyit vont le?
  4. Minek alapján vonta le a költséget?

 

Nevezetesen, az ING Biztosító Zrt megtagadja ügyfeleitől az elszámolással kapcsolatos információkat, melynek alkalmazásával az ügyfeleitől akár 66%-kal, (0.9% helyett 1.5%), de rosszabb esetben akár 220%-kal (0.9% helyett 2%) is többet számolhat el költségként mint erre jogosult lenne. E problémával az ING összes ügyfele érintett, melynek nagysága több százezer ügyfél.

 

A probléma a következőkön alapul:

 

Mint biztosított, befektetésem befektetési alapokban "portfóliókban" van elhelyezve befektetési szándékkal. A biztosító minden nap küldi a befektetett portfólió(k) egyedi értékét. Ezen érték az Euró Alap Biztosítási Feltételei 7/b pontjában a következőképpen van meghatározva (csatolva F1 alatt).

 

"Az eszközalapok jellemzően egy-egy meghatározott befektetési alap által kibocsátott befektetési eszközökbe fektetnek. Ennek megfelelően az eszközalap befektetési teljesítményét a mögötte álló befektetési alap befektetési teljesítménye határozza meg."

 

Továbbá a 8/b paragrafus kifejti az érték pontos meghatározását a következőképpen (csatolva F1 alatt).

 

"Az eszközalap értéke az értékelés időpontjában rendelkezésre álló befektetett eszközök és a fennálló kötelezettségek értékének különbözete. A befektetett eszközök értéke az eszközalap mögött álló befektetési alap összes költségének és díjának figyelembevételével kerül meghatározásra. Ezekről részletes tájékoztatást és felvilágosítást az Ügyfél - tájékoztató nyújt."

 

Ez természetes és nincs is vele semmi gond egészen addig, ameddig gyakorlati alkalmazásra nem kerül. A befektetett értékpapír elsődleges értékét a mögötte álló befektetési alap befektetési teljesítménye határozza meg, és természetesen ebből levonja a biztosító a napi költségeket.

 

A probléma itt kezdődik. A befektetési alap befektetési teljesítménye világosan és egyértelműen meghatározza a napi értéket, de éveken keresztül a befektetett értékpapír értékének napi értéke és meghatározása nincs összefüggésben az adott befektetési alap napi teljesítményével (több évre visszamenőlegesen eredetiben adatom van elmentve a portfólió hivatalos teljesítményével).

 

Mint ismeretes, a biztosító többek között egy ún. "alapkezelői díjat" is levon minden nap az értékbol, melynek értéke minden év július első napjától a következő év június 30-ig hivatalosan meg van határozva az ING által nyilvánosan is kiadott "II-és számú melléklet" információban (csatolva F5 alatt). Ez az érték a nevezett befektetésre "fejlődő Ázsia" évi 0.9%. Ezzel párhuzamosan az ING az internetes honlapján rendszeres "Hírleveleket" bocsát ki, melyben a 0.9% -os alapkezelői díjjal ellentétben 1,5 és 2% -os alapkezelési díjat szab ki (csatolva F2 és F21 alatt).

 

Mint komoly befektetőnek, nekem ez a probléma gondot okoz. Az ING Biztosító Zrt nyilvánosan is közzétett hozamai alapján a befektető bármely alapba vagy biztosítási termékbe fekteti be pénzét 5-10 évre, a statisztika alapján szerencsés lesz, ha a biztosítási évek letelte után visszakapja eredeti befektetését "névértékben" (csatolva F3 alatt).

 

Kérvényemet kivizsgálásra a következőkre alapozom:

 

  1. Én személyesen az elmúlt 5 évben legalább 5 alkalommal próbáltam az ING Biztosító Zrt-tol teljes információt kérni elszámolásra, sajnos sikertelenül.
  2. Hivatkozom a 33/2002. (XI. 16.) PM rendelet, 3/c. paragrafusára, mely a következőképpen határozza meg a követelményeket (csatolva F4 alatt).

 

"... azon költségek összegét jogcímenként részletezve, amelyeket a biztosító befektetési egységek elvonása révén érvényesít (eszközalap kezelési vagy nyilvántartási díj, kockázati díj, kiegészítő biztosítások díjai, kezdeti költség, befektetési költségek, a szerződő kérésére végrehajtott tranzakciók költsége, egyéb).

 

Itt meg kell jegyeznem azt, hogy az ING Biztosító Zrt nagyon ügyes, és talán egyedi módon "nem a befektetési egységek elvonása révén érvényesíti költségeit", hanem az értékpapír alulértékelésével vonja le költségeit, így a befektető részére nincs megadva az az információ, mely a befektetésével járó valós költségeket kimutatja. Ennek függvényében a biztosító azt és annyit von le amennyit nem szégyell, mert a befektető részére a teljes elszámolási módszer "titkosítva" van e módszer alkalmazásával.

 

A közös érdek képviselete és védelme érdekében kérem a tisztelt Állami Felügyeletet, hogy egy teljes körű kivizsgálást indítson el ennek a tisztázására! Természetesen én bármikor rendelkezésükre állok adatok és információk szolgáltatására.

 

Szíves intézkedésüket előre is köszönöm!

 

Tisztelettel:

Kecskemét, 2011. július 1.

 

PLACZ JÓZSEF

6000 KECSKEMÉT

GYENES MIHÁLY TÉR 17

(36)30-415-4919

EMAIL: placz@t-email.hu

Mellékletek: F1, F2, F21, F3, F4, F5

 

----------------------------------------------------

 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra. 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

 

Videó – Az NN Biztosító (ING) hallgat és mindent tagad! – Megvan rá az oka! (Második rész) (LETILTVA)

 

http://biztositobank.hu/

 

Kapcsolódó anyagok:

AZ OLDAL ÁLLANDÓAN FELTÖLTÉS ALATT ÁLL!