ING (NN) BIZTOSÍTÓ - PSZÁF válasza a "Borzáné, Dr. Okos Erika (PSZÁF) és "Dr. Borza Gábor" ING vezérigazgató helyettese rokoni kapcsolatáról 2013. 06. 11

Letölthető PDF file

 

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK

ÁLLAMI FELÜGYELETE

HUNGARIAN FINANCIAL

SUPERVISORY AUTHORITY

 

Placz József Részére

*Ikt.lRef: 65911/ 7/2013.

 

Kecskemét

Gyenes Mihály tér 17.

6000

 

Tisztelt Placz József Úr!

 

Tárgy: megkeresés összeférhetetlenségi ügyben

 

A 2013. június 3. napján kelt levelében ismételten Dr. Borza Gábor, az ING Biztosító Zrt. vezérigazgató helyettese és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (a továbbiakban: Felügyelet) főosztályvezető-helyettese - Borzáne dr. Okos Erika - közötti rokoni kapcsolat fennállása iránti érdeklődött.  

 

Tájékoztatom, hogy a Felügyelet a jogszabályi előírások keretein belül a hozzá fordulók számára mindig a lehető legteljesebb körű felvilágosítást nyújtja, amelyre figyelemmel az Ön számára korábban írott levelekben is teljes körű tájékoztatást adott.

 

Tájékoztatom, hogy az összeférhetetlenségi előírások érvényesítésének keretében a Felügyelet a jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilatkoztatja valamennyi munkatársát, továbbá folyamatosan vizsgálja az összeférhetetlenség bármilyen jellegű fennállását.  Ennek alapján feltárhatóak az olyan személyi kapcsolatok is, amelyek fennállása esetlegesen akadályozhatja a Felügyelet eljárásának objektív és a törvényi feltételeknek megfelelő lefolytatását.

 

Kétségtelen, hogy a jogalkotó a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. Évi CLVIII. törvényben csak a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók vonatkozásában írt elő szabályokat; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben (a továbbiakban: Ket.) található kizárási szabályok azonban tágabb kőrben rendezik az elfogultság kérdését.  A Felügyelet hatósági eljárásaira is érvényes a Ket. 42.§ (3) bekezdése, mely szerint az ügy elintézésében nem vehet részt az a személy, akitől nem várható el az ügy tárgyilagos megítélése.

 

Ez minden olyan esetet felölel, amely alkalmas lehet arra, hogy a függetlenség és elfogulatlanság követelménye sérüljön; a személyes, rokoni viszonyok fennállása csak egy lehetséges formája az elfogultságnak.  Mivel a rokoni kapcsolat, annak foka egyébként lehet akár igen távoli is, vagy az illető számára ismeretlen, ezért a jogalkotó az idézett szabályt alkotta a pártatlan működéssel össze nem egyeztethető összeférhetetlenségi helyzetek kiküszöbölésére.  

 

A kizárást az ügyfél és az ügyintéző is köteles bejelenteni és természetesen közigazgatási szervként a Felügyelet is folyamatosan vizsgálja bármely munkatársa elfogultságának esetleges fennállását adott ügyben.

 

Mivel a Felügyelet az általa megkövetelt elveket magára nézve is messzemenőkig érvényesíti és az Ön által jelzett ügyet megvizsgálta, kérem fogadja el kérdésének érdemi válaszaként, hogy Borzáne dr. Okos Erika főosztályvezető-helyettes Asszony vonatkozásában az ING Biztosító Zrt.-re irányuló semminemű döntés előkészítésében, meghozatalában történő részvételt kizáró összeférhetetlenségi helyzet, elfogultság nem áll fenn.

 

Budapest, 2013. június 11.

 

Tisztelettel:

 

dr. Soltész Judit

főosztályvezető

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra. 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

 

Videó – Az NN Biztosító (ING) hallgat és mindent tagad! – Megvan rá az oka! (Második rész) (LETILTVA)

 

http://biztositobank.hu/

 

Kapcsolódó anyagok:

 AZ OLDAL ÁLLANDÓAN FELTÖLTÉS ALATT ÁLL!