ING (NN) BIZTOSÍTÓ - PSZÁF válasza a "Borzáné, Dr. Okos Erika (PSZÁF) és "Dr. Borza Gábor" ING vezérigazgató helyettese rokoni kapcsolatáról 2013. 05. 29

Letölthető PDF file

 

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK

ÁLLAMI FELÜGYELETE

HUNGARIAN FINANCIAL

SUPERVISORY AUTHORITY

 

Humánpolitikai főosztály

*Ikt.!Ref: 65911-4/2013.

 

Placz József úr részére

Kecskemét

Gyenes Mihály tér 17.

6000

 

Tisztelt Placz József Úr!

 

A 2013. március 29. napján - Binder István szóvivő úrhoz intézett - elektronikusan küldött levelében arról érdeklődött, hogy áll-e fenn bármilyen kapcsolat Borzáné dr. Okos Erika, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (a továbbiakban: Felügyelet) főosztályvezetőhelyettese, illetve Dr. Borza Gábor, az ING Biztosító Zrt. vezérigazgató helyettese között.

 

A megkeresésében foglaltakkal kapcsolatban a FeIügyelet 2013. április 22. napján az Ön által megadott email elérhetőségre küldött válaszát megerősítve - Elnök úr megbízásából – az alábbiakról tájékoztatom.  Az összeférhetetlenség speciális szabályait a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény (Psztv.) tartalmazza.  Ezek között, a Psztv. 29. § (1) bekezdése a következőkről rendelkezik:

 

,,A Felügyelet köztisztviselője kinevezésekor írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója a 4. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó szervezettel vezető tisztségviselői jogviszonyban, felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyban, munkaviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.  A kinevezést követően keletkezett ilyen jogviszonyt köteles haladéktalanul bejelenteni a munkáltatói jogkör gyakorlójának.  A Felügyelet köztisztviselője nem vehet részt olyan döntés előkészítésében vagy meghozatalában, amely az érintett szervezetre vonatkozik."

 

A Felügyelet mindenkor e rendelkezéseknek megfelelően, szabályszerűen jár el, ugyanis a jogszabályi kötelezettségnek megfelelően nyilatkoztatja valamennyi köztisztviselőjét, továbbá vizsgálja az összeférhetetlenség bárminemű fennállását.  Borzáné dr. Okos Erika főosztályvezető-helyettes Asszony vonatkozásában az ING Biztosító Zrt.-re irányuló döntés előkészítésében, meghozatalában történő részvételt kizáró összeférhetetlenségi helyzet nem áll fenn.”

 

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételet.

 

Budapest, 2013. május 29.

Tisztelettel:

dr. Soltész Judit

főosztályvezető

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra. 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

 

Videó – Az NN Biztosító (ING) hallgat és mindent tagad! – Megvan rá az oka! (Második rész) (LETILTVA)

 

http://biztositobank.hu/

 

Kapcsolódó anyagok:

 AZ OLDAL ÁLLANDÓAN FELTÖLTÉS ALATT ÁLL!