ING (NN) BIZTOSÍTÓ - PSZÁF - Válasz nyilatkozattételre és irat bemutatásra az Ikt. / Ref: 891/9/2013 és Ikt. / Ref: 891/10/2013 számú felhívásokra

(Letölthető - nyomtatható verzió)

 

A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE RÉSZÉRE

Budapest

Krisztina krt. 38.

1535

 

Tárgy : Válasz nyilatkozattételre és irat bemutatásra az Ikt. / Ref: 891/9/2013 és Ikt. / Ref: 891/10/2013 számú felhívásokra

 

Tisztelt Felügyelet!

 

A fenti iktatószámokra hívatkozva - kérésükre - a következőképpen nyilatkozom:

 

Az eszközalapok hozama (nyereséges / veszteséges) az ING Biztosító Zrt. honlapján, (https://www.ing.hu/public/hozamszamolo.php) vagy magától az ING Biztosítótól, valamint az ING Biztosító Zrt. ügynökeitől szerezhető be.

 

Összesített hozaminformáció a mellékelt F1 táblázatban, valamint a (Letölthető táblázat)-ban tekinthető meg.

 

A letölthető táblázatban bármely százalékos linkre kattintva az eredeti ING igazoló okmány megtekinthető és kinyomtatható.

 

A táblázat információja magáért beszél.

 

Az ING Biztosító Zrt. részletes / egyedi és valódi hozaminformációja a mellékelt F2 csomagban megtalálható.

 

Részletes „valódi hozaminformáció” valamint az ING Biztosító Zrt. által reklámozott „ÉVESÍTETT” hozaminformáció az alanti csoportosításokban találhatók meg:

 

F3: EU Állam (1) + EU Vállalat (2) + EU Magas (3) + EU Részvény (4) + USA Részvény (5)

F4: Glob. Vállalat (6) + Fejlődő Kötv (7) + Ázsiai Kötv (8) + EU Ingatlan (9) + Glob. Egészségügy (10) + Glob. Élelmiszer (11)

F5: Globális Növekedés (12) + Presztízs (13) + Nyersanyag (14) + Fejlődő EU (15) + Latin (16) + Fejl. Ázsia (17)

 

F3 + F4 + F5 eredeti ING Biztosító Zrt. által kiadott reklám anyag eredeti ING mappában és színesben nyomtatva.  Amennyiben kívánják ezeket eredetiben megtekinteni, kérem értesítsenek szándékukról és én kívánságukat azonnal teljesítem.  Ezeket egyenesen az ING Biztosító Zrt. kecskeméti kirendeltségének egyik ügynökétől kapta egy befektetés után érdeklődő ügyfél.  (Mellékelve F3 + F4 + F5)

 

Számok 1-től 17-ig az eszközalap neve után referencia szám a kinyomtatott és mellékelt eredeti ING dokumentumokhoz.

 

A magyar fogyasztóknak és valamennyi ING Biztosító Zrt. ügyfélnek jogában áll kérdést feltenni az ING Biztosító Zrt. részére a következők megmagyarázására és a Biztosítónak kötelessége arra válaszolni:

 

Miképp lett az "EU Vállalat" valós 1,25% "évesített" hozamából 13,04%-os "évesített" hozam az eszközalap indulása kezdetétől? (2005 január 11) (10,4-szeres túlértékelés)?

Miképp lett a "Fejlődő Kötv" valós 7,71% "évesített" hozamából 21,86%-os "évesített" hozam az eszközalap indulása kezdetétől? (2005 január 11) (2,8-szoros túlértékelés).

Miképp lett a "EU Magas" valós 0,61% "évesített" hozamából 13,7%-os "évesített" hozam az eszközalap indulása kezdetétől? (2005 január 11) (22,5-szörös túlértékelés).

Miképp lett a "EU Részvény" valós 0,13% "évesített" hozamából 8,89%-os "évesített" hozam az eszközalap indulása kezdetétől? (2004 április 30) (68,4-szeres túlértékelés).

Miképp lett a "USA Részvény" valós -1,18% "évesített" hozamából 25,54%-os "évesített" hozam az eszközalap indulása kezdetétől? (2006 június 30) (21-szeres túlértékelés).

 

A továbbiakban minden alapnál ugyanez figyelhető meg.

 

A feltett kérdések jogosak és magyarázatra várnak, különös tekintettel azért, mert maga az ING Biztosító Zrt. külön figyelmet szentel a befektetéssel járó kockázatok viselésére, valamint a befektetéssel járó felelősségre.  (F6) (Hírlevél első oldala) A befektetéssel járó összes információ KIZÁRÓLAGOSAN az ING Biztosító Zrt. által közzétett és szolgáltatott adatokon alapul, ennek tudatában maga az ING Biztosító Zrt. ad félrevezető (hamis) múltbeli hozaminformációkat, melyek alapján a mit sem sejtő befektető szerződést köt a Biztosítóval, majd miután egy hamis múltbeli hozaminformáció alapján a mit sem sejtő befektető meghozta a felelőtlen befektetési döntést, az ING Biztosító Zrt. a felelőtlen befektetéssel járó összes felelősséget visszahárítja a félrevetett döntéshozóra, a befektetőre.

 

2. Az ING Biztosító Zrt. a következő eszközalapokat szüntette meg 2011. október 31-én, és egy hónappal később, 2011. november 30-án, mint "ÚJ ESZKÖZALAPOT", tiszta és nyereséges befektetési múlttal újból elindította. (F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18) mellékelve.

 

Minden eszközalap eredeti - újból elindított - visszaállított eredeti okmányai csatolva vannak.  Az ING Biztosító Zrt. azonnal visszaállította valamennyi meghamisított eszközalap okmányát eredeti állapotukra, miután tudattam vele azt a tényt, hogy észrevettem az adathamisítást.  Részletes információ, valamint az adatok az alanti honlapon megtalálhatóak.  (ING biztosító – manipulálás az eszközalapok vesztes múltjának az eltűntetésével)

 

Az eszközalapok reklámozása úgy az ING Biztosító Zrt. honlapján, mint az ING Biztosító Zrt. és ügynökei közreműködésével történik meg. (F3), (F4), (F5)

 

3. Az ING Biztosító Zrt. fontos, a befektetésekkel kapcsolatos okmányokat (hírleveleket) legalább 1 évre visszamenőlegesen eltüntetett a honlapjáról. A hírlevelek által nyújtott információ a következő fontos információkat tartalmazza: árfolyam, eszközalap összetétel, eszközalap indulási dátum, az indulástól elért hozamok, nettó eszközérték, eszközérték változások, jogi nyilatkozatok, befektetési politika, stb.

 

A hírlevelek terjedelmes tartalmuk miatt (több ezer oldal) nem mellékelhető, de a következő honlapokon megtekinthetőek és kívánság szerint nyomtathatóak.

 

EURÓ ALAPÚ NEM GARANTÁLT HÍRLEVELEK

EURÓ ALAPÚ GARANTÁLT HÍRLEVELEK

FORINT ALAPÚ HÍRLEVELEK

GALAXIS HÍRLEVELEK

 

Az Önök által feltett kérdéseket jelen levelemben megválaszoltam.  Úgy érzem, a fent nevezett problémák csak a jéghegy csúcsa.  

 

Elsődlegesen kivizsgálásra és nyilvánosság hozatalra vár az a tény, hogy az ING Biztosító Zrt. 2012. július 1-én egyoldalúan szerződést módosított az összes ügyfelével jelentősen az ügyfelei hátrányára.  Az egyoldalú szerződésmódosítás az általános szerződési feltételek (ÁSZF) összes gazdasági tételét egyoldalúan a befektetők kárára megváltoztatta, amelyre egyetlen befektető sem számított és nem is számíthatott.

 

Az ING Biztosító Zrt. az egyoldalú szerződésmódosítást azután tette meg, miután a Hatóság (PSZÁF) 2012. február 28-i dátummal határozatot hozott az ING Biztosító Zrt. ellen, mely 1/b bekezdésében többek között felszólította az ING Biztosítót az egyoldalú szerződésmódosítás szabályainak a betartására.  Továbbá a PSZÁF kötelezte az ING Biztosító Zrt-t arra, hogy a kötelezettségek teljesítését a Felügyelet felé írásban 2012. május 31-ig igazolja.

 

Ehhez képest az ING Biztosító Zrt. kb. 40 nappal a határozat kiadása után 2012. április 10-én írásban értesítette ügyfeleit az egyoldalú szerződésmódosításról, de nem tudunk arról, hogy a Biztosító a PSZÁF határozatát végrehajtotta, valamint a kötelezettségek teljesítését a Felügyelet felé írásban 2012. május 31-ig igazolta volna.

 

Mi történt a kötelezettség teljesítésének írásbeli igazolásával?

 

A PSZÁF 2011. június 30-án egy általam megírt kérelem alapján kivizsgálta az ING Biztosító Zrt. törvényellenes magatartását, de érdekes módon nem látott törvénysértést az ING Biztosító Zrt-nél. (Kérelem a PSZÁF-hoz (levél értelmezésére, 2011. 06. 30)  2011. június 30. óta a kivizsgálási kérelmek - levelezések sorozata a Hatóság felé megtörtént, de a Hatóság soha nem cselekedett, és ezért tudta az ING Biztosító Zrt. következmények nélkül a mai napig folytatni gazdasági jogellenes cselekedeteinek a sorozatát.

  

Az ING Biztosító Zrt. a fogyasztók sokasága ellen elkövetett törvényellenes cselekedetei teljes Hatósági kivizsgálást igényelnek!

 

(Részletes információ http://www.biztositobank.hu/informacio honlapon megtalálható)

 

Az elképzelhetetlen, hogy bármely pénzintézet, jelen esetben az ING Biztosító Zrt. a saját kénye-kedve szerint hatósági félrenézéssel utcai szabadrablást követhessen el a társadalom jelentős számú polgára ellen.  Az általam megnevezett vádak teljes tartalmában az ING Biztosító Zrt. saját dokumentumaival igazolható.

 

Amennyiben bármilyen más kérdésük, elvárásuk van a kivizsgálással kapcsolatosan, kérem, értesítsenek!

 

Várom szíves válaszukat!

 

Tisztelettel:

Placz József

6000 KECSKEMÉT

GYENES MIHÁLY TÉR 17

(36)30-415-4919

EMAIL: placz@t-email.hu

Kecskemét, 2013. Március 20

 

Mellékletek: F1-F18

 

---------------------------------------------------------------------------------
 
 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra. 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

 

 

Videó – Az NN Biztosító (ING) hallgat és mindent tagad! – Megvan rá az oka! (Második rész) (LETILTVA)

 

http://biztositobank.hu/

 

Kapcsolódó anyagok:

 AZ OLDAL ÁLLANDÓAN FELTÖLTÉS ALATT ÁLL!