ING (NN) BIZTOSÍTÓ - PSZÁF értesít az ügy áthelyezését kivizsgálásra a GVH-hoz (4490-12-2012), 2012. 06. 05

Eredeti és nyomtatható PDF dokument

 

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE

HUNGÁRIÁN FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY

Fogyasztói jogérvényesítési főosztály

 

ügyintéző:          dr. Kiss Annemarie

tárgy:                  kérelem áttétele

 

*Ikt./Ref: 4490-12/2012 

 

Placz József

Kecskemét

Gyenes Mihály tér 17.

6000

 

Placz József (6000 Kecskemét, Gyenes Mihály tér 17., a továbbiakban: Kérelmező) az ING Biztosító Zrt.-t (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György u 84/b., továbbiakban: Biztosító) érintő, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., továbbiakban: Felügyelet) benyújtott kérelme tárgyában Dr. Szász Károly, a Felügyelet Elnökének felhatalmazása alapján az alábbi

 

végzést

hozom:

*

A kérelmet — a Biztosító honlapján közzétett tájékoztatás vizsgálata tekintetében — átteszem a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Gazdasági Versenyhivatalhoz. (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.)

 

Döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Végzésem csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen kezdeményezett bírósági felülvizsgálatban támadható meg.

 

Indokolás

 

Kérelmező 2011. november 22-én érkeztetett, 2012. március 7-én kiegészített, Biztosítót érintő, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény (Psztv.) 64.§-a szerinti fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatására irányuló kérelmet nyújtott be a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez (továbbiakban: Felügyelet).

 

A Kérelmező 2005-ben befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződést kötött a Biztosítóval. A Kérelmező álláspontja szerint a Biztosító - az általános gyakorlattal szemben - nem a befektetési egységek elvonása révén érvényesíti költségeit, hanem az eszközalapok alulértékelésével. A Kérelmező beadványa szerint a Biztosító az alapkezelői díjat automatikusan érvényesíti az eszközalapok értékének meghatározásakor. Emiatt a Kérelmezőnek nincs információja arról, hogy mikor, milyen elnevezésű, milyen összegű, milyen adatok alapján számított költséget von le a Biztosító. A Biztosító emiatt lényegesen magasabb költséget is levonhat, mint amekkora a szerződési feltételek szerint az indokolt lenne.

 

A Kérelmező feltételezése szerint, amikor az eszközalapok között váltásra kerül sor, számára kedvezőtlen irányban változik az egyes eszközalapok értéke.

 

A Kérelmező több alkalommal próbált a Biztosítótól pontos információt kérni az elszámolással kapcsolatban, egyeztetési kísérletei azonban eredménytelenek voltak.

 

A Kérelmező álláspontja szerint, továbbá a Biztosító megtéveszti ügyfeleit azzal, hogy befektetési egységekhez kötött életbiztosításait nyereséges befektetésként tünteti fel, holott a Kérelmező álláspontja szerint a Biztosító egyik terméke sem hoz nyereséget a szerződő számára.

 

A Felügyelet a 2011. május 4-én kelt, V-FK-II-139/2012. számú végzésével az Ügyfél 2011. november 22-én érkeztetett, 2012. március 7-én kiegészített kérelme alapján indult eljárást a befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződésen érvényesített költségek és az eszközalapok értékének és a Biztosító évente történő tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó előírások megsértésének a felülvizsgálata tekintetében megszüntette, a Psztv. 67. §-a alapján, mivel a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatására irányuló kérelemben foglaltak egy része tekintetében a kérelemmel érintett Biztosítóval szemben a kérelemben foglaltak kapcsán már felügyeleti ellenőrzés volt folyamatban.

 

Jelen ügyben megállapítottam, hogy a Kérelmező beadványának azon részében, amelyben a Biztosító téves tájékoztatási gyakorlatát kifogásolta a Felügyelet hatáskörrel és illetékességgel nem rendelkezik, mivel a Biztosító honlapján közétett tájékoztatás a fogyasztók széles körét érintették, és a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 10. § (2-3) bekezdései alapján "a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt a Gazdasági Versenyhivatal a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóság, ha a kereskedelmi gyakorlat a gazdasági verseny érdemi befolyásolásra alkalmas.

 

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 23. § (1) bekezdése szerint hatáskör vagy illetékesség hiányában a Felügyelet a kérelmet és az ügyben keletkezett iratokat - az ügyfél egyidejű értesítése mellett - haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől, számított 22 napon belül átteszi Gazdasági Versenyhivatalhoz.

 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Két.) 22. § (2) bekezdése szerint hatáskör vagy illetékesség hiányában a hatóság a kérelmet és az ügyben keletkezett iratokat - az ügyfél egyidejű értesítése mellett - haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem megérkezésétől, folyamatban levő ügyben a hatáskör és illetékesség hiányának megállapításától számított nyolc napon belül átteszi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz.

 

Fentiekre tekintettel rendelkeztem a Kérelmező kérelmének a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő áttételéről.

 

A végzést a Két. 71. § (1) bekezdése alapján, a Psztv. 4. § (1) bekezdés a)-r) pontjában biztosított hatáskörben eljárva hoztam meg.

 

Az önálló fellebbezést a Két. 98. § (3) bekezdése alapján zártam ki. A jogorvoslat lehetőségéről a Két. 98. § (2) bekezdésére, 109. § (1) és (2) bekezdésére, valamint a polgári

 

perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 327. § (2) bekezdésére és 330. § (2) bekezdésére, illetve a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról szóló 2005. évi XVII. törvény 3. § (1) bekezdésére figyelemmel adtam tájékoztatás.

 

Budapest, 2012, június 5

 

Dr. Szentirmay Melinda

főosztályvezető

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra. 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

 

Videó – Az NN Biztosító (ING) hallgat és mindent tagad! – Megvan rá az oka! (Második rész) (LETILTVA)

 

http://biztositobank.hu/

 

Kapcsolódó anyagok:

 AZ OLDAL ÁLLANDÓAN FELTÖLTÉS ALATT ÁLL!