ING (NN) BIZTOSÍTÓ - PSZÁF ÉRTESÍT AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL (2011-12-06)

Eredeti és nyomtatható PDF dokument

 

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE HUNGÁRIÁN FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY

Fogyasztóvédelmi vizsgálatok főosztálya

ügyintéző:        Rácz Anna

tárgy:                értesítés eljárás megindításáról

 

*Ikt./Ref: 101427/5/2011

 

Placz József

6000 Kecskemét

Gyenes Mihály tér 17.

 

Tisztelt Címzett!

 

Értesítem, hogy kérelme alapján az ING Biztosító Zrt.-t érintő, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény (Psztv.) 64. § szerinti fogyasztóvédelmi eljárás 2011. november 23. napján, a fenti iktatószámon megindult.

 

Tájékoztatom, hogy az ügyre irányadó ügyintézési határidő a Psztv. 66. § (2) bekezdése alapján 3 hónap azzal, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Két.) 33. § (5) bekezdése alapján az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik.

 

A Ket.33. § (3) bekezdése alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be:

 

  1. a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
  2. a jogsegélyeljárás időtartama ... ,
  3. a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő (például: a pénzügyi szervezet vagy az ügyfél megkeresése hiánypótlásra),
  4. a szakhatóság eljárásának időtartama,
  5. az eljárás felfüggesztésének időtartama,
  1. a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,
  2. a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,

j)    a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,

k)    a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam,

 

valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.

 

A Felügyelet eljárási határidejének számítását az alábbi példa szemlélteti:

 

A kérelem Felügyelethez érkezésének napja 2011. február 28., így az eljárás kezdetének napja március 1.

 

A Felügyelet ezt követően, indokolt esetben, megkeresi a pénzügyi szervezetet, hogy 30 napon belül adjon választ a Felügyelet végzésében foglaltakra, amelynek oda-vissza postázási ideje további kb. 6 napot vesz igénybe, így az eljárás lezárásának dátuma (március 1. + 3 hónap = június 1. + 30 nap + 6 nap = július 7.) 2011. július 7.

 

Amennyiben ezt követően az ügyféltől hiánypótlás vagy a pénzügyi szervezet ismételt megkeresése válik indokolttá, úgy a válaszadásra adott határidővel (15 nap) és a postázási idővel (6 nap) tovább hosszabbodik az eljárás (vagyis: 2011. július 7. + 15 nap + 6 nap = július 28.), így az eljárási határidő 2011. július 28-án jár le.

 

Felhívom szíves figyelmét arra, hogy a Két. 51. §-a szerint Önnek, mint ügyfélnek joga van az eljárás során szóban vagy írásban nyilatkozattételt tenni, illetve a nyilatkozattételt megtagadni. A Két. 68. §-a értelmében az ügyfél személyesen, illetve törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselője útján betekinthet az eljárás során keletkezett iratba, arról másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet.

 

Tájékoztatom továbbá arról, hogy kérelme az annak intézéséhez szükséges adatainak kezeléséhez és belföldi jogsegély, valamint szakhatósági eljárás lefolytatása céljából történő továbbításához való hozzájárulásnak minősül.

 

Az eljárás lezárásáig és válaszunk megérkezéséig kérjük szíves türelmét.

 

Budapest, 2011. 12. 06

 

dr. Déri Katalin osztályvezető

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra. 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

 

Videó – Az NN Biztosító (ING) hallgat és mindent tagad! – Megvan rá az oka! (Második rész) (LETILTVA)

 

http://biztositobank.hu/

 

Kapcsolódó anyagok:

 AZ OLDAL ÁLLANDÓAN FELTÖLTÉS ALATT ÁLL!