ING (NN) BIZTOSÍTÓ - PSZÁF értesít 30 napos határidő hosszabbításról (891-23-2013), 2013. 05. 13

Eredeti és nyomtatható PDF dokument

 

 

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE

HUNGÁRIÁN FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY

Fogyasztóvédelmi igazgatóság

 

ügyintéző:      Rácz Anna

tárgy:        határidő hosszabbítás

 

*Ikt./Ref: 891-23/2013

 

Placz József részére

Kecskemét

Gyenes Mihály tér 17.

 

N-FK-H-345/2013

 

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., továbbiakban: Felügyelet) által Placz József (lakhelye: 6000 Kecskemét, Gyenes Mihály' tér 17.) és Gyimesi Albertné (lakhelye: 6000 Kecskemét, Őz u. 9.) (a továbbiakban együtt: Ügyfelek) 2012, december 3-án érkeztetett kérelme alapján az ING Biztosító Zrt-nél (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B., továbbiakban: Biztosító) folytatott fogyasztóvédelmi eljárásban Dr. Szász Károly, a Felügyelet elnökének felhatalmazása alapján az alábbi

 

végzést hozom:

 

Ügyfél kérelme alapján indult fogyasztóvédelmi eljárásban az ügyintézési határidőt 30 nappal meghosszabbítom.

 

Döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Végzésem csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen kezdeményezett bírósági felülvizsgálatban támadható meg.

 

Indokolás

 

Ügyfelek a Biztosítót érintő, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény (Psztv.) 64.§-a szerinti fogyasztóvédelmi eljárás megindítását kezdeményezte a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél.

 

Fentiekkel kapcsolatban megállapítottam, hogy tényállás minősítése, a megalapozott döntés meghozatala érdekében az eljárási határidő meghosszabbítása szükséges a hatósági eljárás lezárása a rendes ügyintézési határidőben nem végezhető el.

Mindezek alapján indokolt az ügyintézési határidő meghosszabbítása.

 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Két.) 33. § (7) bekezdése szerint az eljáró hatóság vezetője - ha azt törvény vagy

 

Please refer to our reference number in your response.

 

kormányrendelet nem zárja ki - az ügyintézési határidőt annak letelte előtt indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatja.

 

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

 

A végzést a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam.

 

A végzést a Két. 71. § (1) bekezdése alapján, a Psztv. 4. § (1) bekezdés i) pontjában biztosított hatáskörben eljárva hoztam meg.

 

Az önálló fellebbezést a Két. 98. § (3) bekezdése alapján zártam ki. A jogorvoslat lehetőségéről a Két. 98. § (2) bekezdésére, 109. § (1) és (2) bekezdésére, valamint a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 327. § (2) bekezdésére és 330. § (2) bekezdésére figyelemmel adtam tájékoztatást.

 

Budapest, 2013. 05. 13

 

 

dr. Kolozsi Sándor

ügyvezető igazgató

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra. 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

 

Videó – Az NN Biztosító (ING) hallgat és mindent tagad! – Megvan rá az oka! (Második rész) (LETILTVA)

 

http://biztositobank.hu/

 

Kapcsolódó anyagok:

 AZ OLDAL ÁLLANDÓAN FELTÖLTÉS ALATT ÁLL!

 

[1]Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámúnkra.