ING (NN) BIZTOSÍTÓ - Piacfelügyeleti (MNB) eljárás és felülvizsgálati kérelem az NN Biztosító Zrt. által fiktíven forgalmazott részvények forgalmazásának a kivizsgálására.

Egy valóban megtörtént "rémtörténet"

150 milliárd forintot meghaladó pénzpiaci csalás

 

MNB

BKKP

Pf. 777

1534 Budapest

 

Tárgy: Piacfelügyeleti eljárás és felülvizsgálati kérelem az NN Biztosító Zrt. által fiktíven forgalmazott részvények forgalmazásának a kivizsgálására.

 

Tisztelt Felügyelet!

 

A rendelkezésre álló eredeti és hivatalos okmányokra és bizonyítékokra hivatkozva az NN (ING) Biztosító Zrt. fiktív részvényeket forgalmaz 92 milliárd forintot meghaladó értékben (2015.12.31-i adat)

 

Az ING (NN) Biztosító Zrt. publikusan közzétett információja alapján (havi hírlevél, egységes eszközalap tájékoztató, hozamszámoló) 100%-ban azonos névvel, befektetési információval és ISIN azonosítóval forgalmazza ugyanannak a részvénynek 2-3 változatát, melyek egymástól 100%-ban eltérő hozamokkal, évesített hozamokkal, eszközértékekkel, illetve árfolyamokkal rendelkeznek.

 

Az ISIN (nemzetközi biztonsági azonosító szám) szerepe éppen abban áll, hogy a részvényt vásárló befektető bárhol egy adott ISIN azonosítóval ellátott részvényt egyértelműen beazonosíthasson, annak teljes és valós pénzügyi adatait megtekinthesse; elemezhesse az alap nettó eszközállományának változásait, múltbéli teljesítményét, hozamát („havi és évesített”, stb.), majd az eredeti és hiteles információ alapján meghozhassa befektetési döntését.

 

Az ING (NN) Biztosító az adatok manipulálásával a saját gazdasági érdekében tudatosan félrevezeti – megkárosítja a fogyasztókat és befektetőket. Egy ISIN azonosítóval rendelkező részvénynek akár 2-3 változata is jelen van egyidejűleg a pénzpiacon és egymástól eltérő adatokkal rendelkeznek.

 

A vádak bizonyítására eredeti NN (ING) okmányok saját, jogvédett tartalmú PDF formátumban állnak a rendelkezésre.

 

Adatként az alábbi táblázatot kívánom felhasználni.

 

FIKTÍVEN FORGALMAZOTT NN (ING BIZTOSÍTÓ) RÉSZVÉNY ÉRTÉKEK ÉS ÁRFOLYAM ARÁNYOK "EURÓ ALAPÚ" - "VISTA EURÓ" ÉS "HUF" ALAPOKHOZ VISZONYÍTVA (2014.12.31) (F/1)

 

A táblázat azonosítása:

 

A „B” oszlop első sor adatainak kivételével az összes adat az NN Biztosító Zrt által nyilvánosan közzétett hírleveléből és eszközalap tájékoztatóból származik.

 

 1. Az „A3” cella adata a „Globális Egészségügy” eszközalap nevét, valamint az azt azonosító ISIN azonosítót tartalmazza.  A rendelkezésre álló adatok alapján az NN Biztosító a „Globális Egészségügy” részvényt 2 változatban forgalmazza.

 

 1. Euró alapú
 2. Euró „Vista” alapú

 

Az Euró alapú részvény eszközalap tájékoztatója (F/2) 100%-ban, minden karakterre azonos a „Globális Egészségügy Euró Vista alapú” részvény egységes eszközalap tájékoztatójával. (F/3)

 

 1. A „B3” cella adata alapján az árfolyam „egy egység értéke”:

 

 1. Euró alapú                            1,88256 euró (F/4)
 2. Euró „Vista” alapú                 1,05642 euró (F/5)

 

A kettő érték közötti árfolyam arány 177%.  (a „Globális Egészségügy” részvény „Euró alapú” részvényének az árfolyama (egy egység értéke) 77%-kal több mint ugyanannak a részvénynek az „Euró Vista” alapú” forgalmazott változatának az árfolyama.

 

 1. A „C3” cella adata a részvény „havi nettó eszközértékét” mutatja:

 

 1. Euró alapú                                  40,128,281 euró (F/4)
 2. Euró „Vista” alapú                            118,455 euró (F/5)

 

Mint látható, ugyanazon részvény két változatának havi nettó eszközértéke merőben eltér egymástól.

 

IV.       A „D3” cella adata a részvény „havi nettó eszközértékét változását” mutatja:

 

 1. Euró alapú                                  -358,162 euró (F/4)
 2. Euró „Vista” alapú                         22,670 euró (F/5)

 

Mint látható, ugyanazon részvény két változatának havi nettó eszközérték változása merőben eltér egymástól.

 

V.        A „E3” cella adata a részvény „havi hozamát” mutatja:

 

 1. Euró alapú                                  -1,51% (F/6)
 2. Euró „Vista” alapú                      -2,76% (F/7)

 

Mint látható, ugyanazon részvény két változatának havi hozama merőben eltér egymástól.  Az „Euró Vista” alapú részvény hozama (vesztesége) majdnem duplája ugyanannak a részvénynek az „Euró alapú” forgalmazásához viszonyítva.

 

 

VI.       Az ISIN AZONOSÍTÓRÓL SZÓLÓ 35/2013. (XII. 16.) MNB RENDELET (F/8) egyértelműen rögzíti, hogy a kibocsátó mikor köteles „új ISIN azonosítót” igényelni.

 

 • „Új értékpapír – sorozat kibocsátásakor”
 • „Megváltozik az értékpapír névértéke”
 • „Megváltozik az értékpapír devizaneme”
 • 3. § (2) b): „Ugyanazon tőzsdére történő bevezetésére nem a forgalomba hozatallal egy időben kerül sor”

 

VII.      Az NN Biztosító ÁSZF EURÓ (2014) 7/b bekezdése a következőképpen nyilatkozik:

 

“Az eszközalapok jellemzően egy-egy meghatározott befektetési alap (mögöttes alap) által kibocsátott befektetési eszközökbe fektetnek.  Ennek megfelelôen az eszközalap befektetési teljesítményét a mögöttes alap befektetési teljesítménye határozza meg.”

 

Kivizsgálást, válaszadást és felelősségrevonást követel az, hogy az ÁSZF 7/b pontját figyelembe véve hogyan és mi alapján lehet egy egyedi azonosítóval rendelkező részvénynek egyidejűleg több, egymástól teljesen eltérő változata (hozama, eszközértéke, árfolyama, stb.), mikor az eszközalapok összes befektetési adatai (ISIN azonosító kód, befektetési politika, költségek, alap összes adatai, visszatekinthető hozamok, naptári éves hozamok, befektetési stílus, kimutatások, kockázati jellemzők, VAR, Eval, piaci kockázat, hitelezési kockázat, devizakockázat, kamatkockázat, S&P besorolás, országok szerinti megosztás, kamatkitettség) 100%-ban egységesek és azonosak?

 

Tény: Az ING (NN) Biztosító Zrt. különös figyelemmel hívja fel a befektetők figyelmét arra, hogy az ING által nyilvánosan közzétett „havi hírlevél – eszközalap tájékoztató” részletes ismerete fontos minden befektető számára, és csakis annak alapján, az NN biztosító által közzétett információk birtokában hozza meg mindenki a befektetésével járó döntéseket.  (FIGYELMEZTETÉS "HÍRLEVÉL ELSŐ OLDALA" (TEXT) (F/9),

 

“Tájékoztatjuk, hogy a korábbi időszakokban elért hozamok nem jelentenek garanciát az eszközalapok jövőbeli teljesítményére nézve.”

 

“Az egyes eszközalapok befektetési politikáját és az egyes eszközalapokra jellemző befektetési kockázatot az Eszközalap tájékoztató tartalmazza (https://www.ing.hu/public/download/aktualis-eszkozalapok).  Az eszközalapok kijelölése, az azokba befektetni tervezett arány megjelölése előtt az Eszközalap tájékoztatót alaposan áttanulmányozni szíveskedjen és csak ennek ismeretében hozza meg a befektetésre vonatkozó tájékozott döntését.”

 

A befektetési kockázatot – ideértve valamely eszközlap esetleges felfüggesztéséből eredő kockázatokat is – teljes egészében a szerződő viseli.  A befektetési egységek árfolyam nemcsak növekedhet, hanem csökkenhet is, különösen, de nem kizárólagosan a legkockázatosabb eszközalapoknál.

 

Kérjük, hogy kockázatviselő hajlandósága szerint válassza meg az eszközalapokat és az azokban befektetni kívánt eszközök arányát.  Amennyiben az eszközalapok kiválasztása és az azokban befektetni kívánt eszközök arányának meghatározása során kockázatvállalási hajlandóságától, illetve a javasolt befektetési portfolióktól eltér, úgy ezt csak saját kockázatára teheti meg.  Hangsúlyozottan felhívjuk a figyelmét, hogy ez olyan kockázati kitettséghez vezethet, amely meghaladhatja a kockázatviselő képességét és/vagy pénzügyi profilját.”

 

“Befektetési döntése előtt mindig mérje fel, hogy a választott eszközalap összetétel alkalmas-e az Ön számára.”

 

A következő kérdések kivizsgálásra és magyarázatra várnak:

 

 1. Hogyan és mi alapján különböznek a részvény(ek) árfolyamai (1,88256 euró (F/4) Euró Alapú – ld. hírlevél 1. oldala), 1,05642 euró (F/5) Euró Vista Alapú – ld. hírlevél 1. oldala)  egyazon részvénycsomagon belül, miközben az összes adatok, valamint az „ISIN azonosító kód” (eszközalap tájékoztatók) 100%-ban egységesek és azonosak?
 2. Hogyan és mi alapján állapítottak meg 177% értékű árfolyam arány különbséget az Euró alapú és a Vista alapú részvények árfolyamai között?  (Eu alapú részvény árfolyam értéke (egy egység értéke) 77%-kal magasabb, mint ugyanannak a részvénynek az árfolyam értéke az Euró Vista terméknél.)
 3. Hogyan és mi alapján különböznek a “Havi Nettó Eszközértékek” (40.128.281 Euró Alapú, 118.455 Euró Vista) egyazon ISIN egységes azonosító kóddal rendelkező részvény két változatánál?
 4. Hogyan és mi alapján különbözik a “Havi Nettó Eszközérték Változása” (-358.162 Euró Alapú, 22.670 Euró Vista) egyazon egyedi ISIN azonosító kóddal rendelkező részvény két változatánál?
 5. Hogyan és mi alapján különböznek a “Havi Hozam” értékek (-1,51% Euró Alapú, -2,76% Euró Vista) egyazon ISIN azonosító kóddal rendelkező részvény két változatánál?  (Vista alapú hozam értéke majdnem 2-szerese az Euró alapú részvénynek)

 

VIII.     AZ NN (ING) BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYEINEK "ÉVVÉGI ADATAI" 2011-TŐL 2015-IG (F/10)

 

A táblázat az NN Biztosító Zrt. által nyilvánosan közzétett adatokkal szolgál.

 

Kivizsgálásra és magyarázatra vár az, hogy hogyan lehet egy ISIN azonosítóval rendelkező részvénynek akár 2-3 változata egyidejűleg a pénzpiacon, miközben egymástól eltérő adatokkal rendelkeznek.

 

A táblázat “A3” adatai alapján az “EU Részvény” ISIN azonosítója 100%-ban azonos

 

EU Részvény ISIN “Euró” (F/11)

EU Részvény ISIN “Forint” (F/12)

 

Az árfolyam arány 3,6:1.

 

A rendelkezésre álló adatok alapján az Euró alapú részvény árfolyama 3,6-szorosa ugyanazon részvény Forintban forgalmazott árfolyamának.

 

Az Euró alapú és a Forintban forgalmazott részvények indulási dátuma, eszközértéke, hozama eltérnek egymástól.

 

Kivizsgálásra és magyarázatra vár az, hogyan lehet egy részvénynek egy adott időszakaszban több, merőben eltérő hozama:

 

2011.12.31 évi adatok:

 

Hozam Euró (F13)               1 év:                -17-52%

Hozam Forint (F14)             1 év:                -8,36%

Hozam Euró (F13)               2 év:                -7,8%

Hozam Forint (F14)             2 év                 -1,25%

Hozam Euró (F13)               3 év:                4,38%

Hozam Forint (F14)             3 év                 10,08%

Hozam Euró (F13)               4 év:                -12%

Hozam Forint (F14)             4 év                 -7,34%

Hozam Euró (F13)               5 év:                -9,02%

Hozam Forint (F14)             5 év                 -5,12%

 

A fent felsorolt adatok eltéréseit kizárólagosan az adatokkal való manipulációval lehet elérni.  A mit sem sejtő ügyfél jogosan elvárja, hogy amikor egy nemzetközi, mintegy 150 éves múlttal rendelkező pénzintézet adatait használja, korrekt és megbízható adatokat kapjon.

 

Jogosan felmerül a kérdés annak a megválaszolására, hogy melyik verzió adatát kapja az érdeklődő mikor például az “EU Részvény” adatait kéri le az ISIN azonosító alapján.

 

Valójában nem mindegy az, hogy egy adott részvény évesített múltja 4,38%-os nyereséget produkált (B/11), vagy 10,08% (C/11) évesített hozamot ért el.

 

Ha véletlenül a részvény 10,08%-os változatát adja ki a rendszer, és a befektető ezen információ birtokában, annak tudatában és reményében fekteti be a vagyonát, miközben valójában a hozam csak 4,38% volt, ez a befektető tudatos és szándékos félrevezetését eredményezheti, aki nagy valószínűséggel – ha tudta volna ezt előre, – nem fektette volna be pénzét az alapba.  Fontos megjegyezni azt, hogy a múltbeli hozamok a Biztosító saját információja alapján „évesített hozamok“.  Ennek tudatában a döntéshozó részére nem mindegy hogy egy részvény „évesített hozama“ 10,08%, vagy csak 4,38% volt.

 

IX.       A havi Hírlevél első oldalán publikált hozam értéke nem azonos az eszközalap tájékoztatóban adott hozam értékekkel.

 

HÍRLEVÉL (EURÓ) ELSŐ OLDAL 2011.12.31(F/13)

HÍRLEVÉL (HUF) ELSŐ OLDAL 2011.12.31 (F/14)

Euró alapú adatok:

Hírlevél (F/13)                       Eszközalap tájékoztató (F/11)

1 év     -17,52%,                    1 év:    -16,6%

2 év:    -7,8%                          2 év:    -7,02%

3 év:    4,38%                         3 év:    5,31%

4 év:    -12%                           4 év:    -11,51%

5 év:    -9,02%                        5 év:    -8,45%

 

Forint alapú adatok:

Hírlevél (F/14)                       Eszközalap tájékoztató (F/12)

1 év     -8,36%,                       1 év:    -16,6%

2 év:    -1,25%                        2 év:    -7,02%

3 év:    10,08%                       3 év:    5,31%

4 év:    -7,34%                        4 év:    -11,51%

5 év:    -5,12%                        5 év:    -8,45%

 

Az ÁSZF 7/b pontját figyelembe véve hogyan és mi alapján lehet egy egyedi azonosítóval rendelkező részvénynek egyidejűleg több, egymástól teljesen eltérő változata (hozama), mikor az eszközalapok összes befektetési adatai (ISIN azonosító kód, befektetési politika, költségek, alap összes adatai, visszatekinthető hozamok, naptári éves hozamok, befektetési stílus, kimutatások, kockázati jellemzők, VAR, Eval, piaci kockázat, hitelezési kockázat, devizakockázat, kamatkockázat, S&P besorolás, országok szerinti megosztás, kamatkitettség) 100%-ban egységesek és azonosak?

 

X.        ÖSSZEHASONLÍTÁS – RÉSZVÉNYEK ADATAI (2015.08.31)  (F/15)

 

 A táblázat könnyen érthető és összefoglaló adattal szolgál.  Bármely ISIN számra kattintva (internet formátumban) az eredeti eszközalap tájékoztató összes adataival megtekinthető.  Az adatok magukért beszélnek, így magyarázatra nincs is szükség.

 

XI.       Az ESZKÖZALAP TÁJÉKOZTATÓ ISIN ADATAINAK ÖSSZESÍTÉSE (2016.03.31) (F/16) táblázat részletes információval szolgál arra vonatkozóan, hogy az NN Biztosító a nemzetközi szabályokat érti és betartja.  A táblázat (A/2) cellája “Ázsia Kötvény” részvény nevét tűnteti fel.  A 2-ik sorban egyértelműen az “Ázsia Kötvény” részére összesen 16 különböző eszközalap tájékoztatót EGYEDI ISIN azonosítóval alkalmaz.  A (B/2) cellában 3 “EURÓ” alapú részvény 3 különböző ISIN azonosítóval van ellátva melyek befektetési összetétele a dokumentum alapján nem azonos.

 

Külön figyelmet és magyarázatot követel az, hogy az NN Biztosító (Hollandia) 8 forint alapú eszközalap tájékoztatót (oldalszám miatt csak internetes formában) tart fenn specifikusan a forint alapú befektetésekre.  A forintban nyilvántartott és egyedi ISIN azonosítóval ellátott eszközalap tájékoztató adatai nem azonosak a Magyarországon forgalmazott forint alapú részvények adataival.  Az adatok eltérésén kívül az érintett eszközalap tájékoztatók csak angol nyelven, a nyilvánosságtól titokban tartva, az interneten csak hosszas kutatást követően találhatóak meg.  Kivizsgálásra vár az a tény, hogy az NN Biztosító (Magyarország) miért alkalmaz euró alapú eszközalap tájékoztatót és részvényt a forint alapú részvényekre, mikor forint alapú részvény egyedi ISIN azonosítóval ellátott eszközalap tájékoztató is rendelkezésre áll.

 

 XII.     ÖSSZEHASONLÍTÁS – HÁROM ELTÉRŐ ADAT EGYAZON RÉSZVÉNYRE

 

Az NN (ING) Biztosító a “Latin” részvény részére 2016.03.31-én három – a benne foglalt adataiban egymástól nagyságrendekkel eltérő – eszközalap-tájékoztatót bocsátott ki.  Annak ellenére, hogy az ISIN azonosító 2 esetben megegyezik, az adatokban nagyon komoly eltérések vannak.  Mindezek következményeképpen a fogyasztó a legjobb körülmények között sem tud valós és megbízható befektetési döntést hozni.  (a harmadik a forint alapú „Holland” eszközalap tájékoztató)

 

Az NN (ING) Biztosító a (FIGYELMEZTETÉS "HÍRLEVÉL ELSŐ OLDALA" (TEXT) (F/9) a befektetéssel járó összes felelősséget egyértelműen a döntéshozóra hárítja. Ugyanakkor a fogyasztónak az NN (ING) Biztosító által szolgáltatott, egymásnak ellentmondó információk alapján kellene meghoznia egy felelősségteljes befektetési döntést. A biztosító nem csupán hagyja, hanem előidézi a saját, jóhiszemű ügyfelei elhibázott döntéseit úgy, hogy az általa okozott hibás tájékoztatásért a felelősséget már nem vállalja. Az NN (ING) Biztosító ezen befektetési politikájával gazdasági bűncselekményt követ el, súlyosan megsértve a Felügyelet egyetemes jogszabályi előírásait, melynek célja éppen a pénzügyi piacok stabil, áttekinthető, megbízható és folyamatos működésének a biztosítása és a befektetők gazdasági érdekeinek a védelme.

 

A „Latin” részvény (2016.03.31) eszközalap-tájékoztató változatai:

 

 1. LATIN ESZKÖZALAP TÁJÉKOZTATÓ EUR LU1074963197 HOLLAND (2016.03.31) (F/18)
 2. LATIN ESZKÖZALAP TÁJÉKOZTATÓ EUR LU1074963197 MAGYAR (2016.03.31) (F/19)
 3. LATIN ESZKÖZALAP TÁJÉKOZTATÓ HUF LU0509951603 HOLLAND (2016.03.31) (F/20)
 4. LATIN ESZKÖZALAP TÁJÉKOZTATÓ EUR LU1074963197 MAGYAR (2014.12.31) (F/21) (eredeti 2014-es formátum)

 

 XIII.    A HAVI HÍRLEVÉL FORMÁTUMA 2015. JANUÁR 31-ÉN MEGVÁLTOZOTT

 

Az NN Biztosító 2014. december 31-ig a saját befektetési politikájának megfelelően hozta nyilvánosságra a havi hírleveleket.  2015. január 31-től a hírlevél teljes formátuma megváltozott, az addig jól érthetően és adatokban gazdag információ formátumát a Biztosító lecserélte egy leegyszerűsített, nehezen követhető és nehezen értelmezhető formára.

 

Ezt az NN Biztosító annak ellenére tette meg, hogy a holland anyacég a mai napig változatlanul a 2014. december 31-ig alkalmazott eszközalap-tájékoztató formátumát publikálja.

 

 

Kivizsgálásra és magyarázatra vár annak felderítése, hogy milyen okból lett az addig megszokott és adatokban gazdag formátum megváltoztatva. Feltűnő az is, hogy míg a holland anyacég e kérelem írásakor már a 2016. május 31-i eszközalap-tájékoztatókat is publikálta, addig az NN Biztosító csak a 2016. március 31-i hírlevelet, eszközalap-tájékoztatót ismertette.

 

A pénzintézetek felelőssége, hogy megbízható és hiteles adatszolgáltatást nyújtsanak. Ezzel ellentétben az NN Biztosító által szolgáltatott befektetési információ nem más, mint az adatok mesterséges gyártása, tudatos és szándékos megkeverése, amely így a fogyasztók megtévesztését, félrevezetését és megkárosítását eredményezi.

 

XIV.     Az NN Biztosító „sikerét” a Biztosító gátlástalan, tudatos és szándékos cselekedeteivel bebiztosította.

 

Az ING (NN) Biztosító a sikere(?) eléréséhez a fogyasztók teljes, tudatos, szisztematikus és szándékos félrevezetése, a törvények, hatósági végzések figyelmen kívül hagyása, az információk káosz szintű megtervezése és sugárzása rendszeres.

                                       

 a,        Az ING (NN) Biztosító a média valamennyi csatornáján sikerét sugározza:

(információ a volumenre való tekintettel csak az interneten tekinthető meg)

 

 

b,         A fogyasztók tudatos, szisztematikus és szándékos káosz szintű tájékoztatása:

 

Az NN Biztosító (ING) jogi nyilatkozatainak a komédiája (F/22) valójában egy tragikomédia, mely információja magáért beszél.

 

c,         A 2014 szeptember 30-i, valamint az azt követő "EURÓ ALAPÚ GARANTÁLT BIZTOSÍTÁSOK" EU RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP TÁJÉKOZTATÓ” 2-IK OLDAL ("Kockázati Jellemzők" bekezdés utolsó mondata a következő nyilatkozatot teszi.

 

Nem vállalunk semmilyen garanciát arra, hogy induló befektetésének összegét visszakapja.”

 

Mire nem vállal garanciát az NN Biztosító?  "EURÓ ALAPÚ GARANTÁLT BIZTOSÍTÁSOK"  befektetéseire?  A Biztosító e kijelentése a 2014 szeptember 30 előtti eszközalap-tájékoztatókban nem szerepelt, így kérdéses az, hogy a 2014 szeptember 30 előtt megkötött szerződések részére ez jogilag volt-e alkalmazva?  A fenti nyilatkozatot a 2014 december 31-i hírlevéllel eltűntette, valamint a Biztosító az azt követő időben az "EURÓ ALAPÚ GARANTÁLT BIZTOSÍTÁSOK" havi hírleveleit véglegesen megszűntette.

 

A fenti nyilatkozat az „Euró Garantált Alapú” biztosítási szerződésekre hogyan hat ki?

 

d,         Az NN Biztosító a Felügyelet által hozott végzésben foglalt elvárást nem teljesítette.

 

A PSZÁF 2012.02.28-án hozott HATÁROZAT (JÉ-II-B-201/2012)  (F/23) 1/b utasítását is megszegve a mai napig az életbiztosítási szerződések költségeinek összes pontját egy kivétellel (Kúria ítélet) a mai napig egyoldalúan módosította.

 

Összefoglalás:

 

Az NN Biztosító mintegy 150 éves múlttal rendelkező pénzintézet, amely a hosszú évtizedek során egy megbízható pénzintézetnek számított.  Az emberek bizalommal fektették be kis vagyonukat a Biztosítónál.  Senki nem merte volna azt gondolni, hogy esetlegesen a pénzintézet visszaél a bennük fektetett bizalommal.  Valójában jelenleg – a 2015.12.31-i adatok alapján – több mint 92 milliárd forint értékben fiktív részvények forgalmazása van folyamatban.  Az adatokat az NN Biztosító a saját gazdasági érdekeinek megfelelően kénye-kedve szerint manipulálja.  A rendelkezésre álló információ alapján a befektető szerencsésnek mondható, ha 10-15-20 éves befektetés után a befektetett pénzét legalább névértéken visszakapja.

 

Az “ÖSSZESÍTÉS – ESZKÖZÉRTÉK (2015.12.31)” (F/17) táblázat összefoglalja az érintett részvényeket.  Az “Összérték” nagy valószínűséggel nem a valós értéket mutatja, mert a táblázat összesített adatai kizárólagosan a 131 termékcsaládból csak az alábbi 4 termékcsalád információja alapján készült el:

 

 1. 010 Galaxis
 2. 027 Euró alapú
 3. 717 Hollandus
 4. 728 Vista

 

A táblázat egyértelműen jóval szélesebb körű termékcsaládot foglal magába.  A rendelkezésre álló adatok alapján a részvények fiktív forgalmazása 2011-04-30-tól minden kétséget kizáróan dokumentált és bizonyított.  Nem zárható ki, hogy a részvények fiktív forgalmazása már évekkel ezelőtt is megtörténhetett, de annak bizonyítására a hírlevelek nem állnak rendelkezésre.

 

Az ÁSZF EURÓ (2014) 7/b bekezdése, valamint az ISIN AZONOSÍTÓRÓL SZÓLÓ 35/2013. (XII. 16.) MNB RENDELET  figyelembevételével jogilag elképzelhetetlen az, hogy egy ISIN azonosítóval és 100%-ban azonos egységes befektetési információval rendelkező részvénynek  egymástól merőben eltérő hozamú, árfolyamú, eszközértékű változatai stb. lehessenek.  Jogos kérdés, hogy az évek során a mit sem sejtő befektető elszámolása, értékpapírok vásárlása, stb. minek alapján történt meg?  Az eszközérték egyik hónapról a másikra történő változása milyen alapon térhet el egymástól?  A vádak rendkívül komolyak.  Ellentétben a Quaestorhoz, Buda-Cashhez kapcsolódó visszaélésekkel, az NN Biztosítónál a kisbefektetők nem a tőzsdére vitték vagyonukat, hanem a Biztosító által sugallt reklámok alapján azzal a szándékkal bízták a pénzüket az NN Biztosítóra, hogy nyugdíjas éveiket, családjuk jövőjét és biztonságát bebiztosítsák.  Valójában az NN (ING) Biztosító Zrt. a szó legszorosabb értelmében gyártja, manipulálja az adatokat a saját gazdasági érdekében, mely minden reális pénzpiaci hátteret és alapot nélkülöz.

 

Amennyiben a Felügyeleti kivizsgálás megállapítja a Biztosító által elkövetett törvénysértéseket, úgy kérem a tisztelt Hatóságot, hogy azonnali hatállyal kötelezze az NN Biztosítót a következőkre:

 

 • Tiltsa el a pénzintézetet törvénysértő magatartásától
 • Visszamenőlegesen valamennyi érintett ügyféllel valós elszámolást végezzen el

 

Kérem a tisztelt Felügyeletet a fentiek kivizsgálására. 

 

Amennyiben bűncselekmény elkövetésének gyanúja állna fenn, akkor kérelmezem az ügy átutalását az illetékes nyomozó hatóság hatáskörébe.  

 

Természetesen, amennyiben további adatokra, esetlegesen értelmezésre lenne szükségük, én szívesen állok a rendelkezésükre.

 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

 

Maradok tisztelettel,

 

Placz József

30-415-4919

Email: placz@t-email.hu

6000 Kecskemét, Gyenes M. Tér 17

 

Kelt.  Kecskemét, 2016-06-20

 

Mellékletek:

 

F/1      FIKTÍVEN FORGALMAZOTT NN (ING BIZTOSÍTÓ) RÉSZVÉNY ÉRTÉKEK ÉS ÁRFOLYAM ARÁNYOK "EURÓ ALAPÚ" - "VISTA EURÓ" ÉS "HUF" ALAPOKHOZ VISZONYÍTVA (2014.12.31)

F/2      Globális Egészségügy Euró alapú részvény eszközalap tájékoztatója

F/3      Globális Egészségügy Euró Vista alapú” részvény eszközalap tájékoztatója

F/4      Euró alapú hírlevél (első oldal) 2014.12.31

F/5      Vista alapú hírlevél (első oldal) 2014.12.31

F/6      Hozam (Euró alapú) 2014.12.31

F/7      Hozam (Vista Euró alapú) 2014.12.31

F/8      ISIN AZONOSÍTÓRÓL SZÓLÓ 35/2013. (XII. 16.) MNB RENDELET

F/9      FIGYELMEZTETÉS "HÍRLEVÉL ELSŐ OLDALA" (TEXT)

F/10    AZ NN (ING) BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYEINEK "ÉVVÉGI ADATAI" 2011-TŐL 2015-IG

F/11    EU Részvény ISIN “Euró”

F/12    EU Részvény ISIN “Forint”

F/13    HÍRLEVÉL (EURÓ) ELSŐ OLDAL 2011.12.31

F/14    HÍRLEVÉL (HUF) ELSŐ OLDAL 2011.12.31

F/15    ÖSSZEHASONLÍTÁS – RÉSZVÉNYEK ADATAI (2015.08.31)

F/16    ESZKÖZALAP TÁJÉKOZTATÓ ISIN ADATAINAK ÖSSZESÍTÉSE (2016.03.31)

F/17    ÖSSZESÍTÉS – ESZKÖZÉRTÉK (2015.12.31)

F/18    LATIN ESZKÖZALAP TÁJÉKOZTATÓ EUR LU1074963197 HOLLAND (2016.03.31)

F/19    LATIN ESZKÖZALAP TÁJÉKOZTATÓ EUR LU1074963197 MAGYAR (2016.03.31)

F/20    LATIN ESZKÖZALAP TÁJÉKOZTATÓ HUF LU0509951603 HOLLAND (2016.03.31)

F/21    LATIN ESZKÖZALAP TÁJÉKOZTATÓ EUR LU1074963197 MAGYAR (2014.12.31) (eredeti 2014-es formátum)

F/22    Az NN Biztosító (ING) jogi nyilatkozatainak a komédiája

F/23    PSZÁF HATÁROZAT (JÉ-II-B-201/2012)  

(információ a volumenre való tekintettel csak az interneten tekinthető meg)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra. 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

 

 http://biztositobank.hu/

 

Kapcsolódó anyagok:

AZ OLDAL ÁLLANDÓAN FELTÖLTÉS ALATT ÁLL!