ING (NN) BIZTOSÍTÓ - Levél Dr. Soltész Judit Részére "Borzáné Dr. Okos Erika" (PSZÁF) és "Dr. Borza Gábor" NN (ING) vezérigazgató helyettese rokoni kapcsolatáról 2013. 06. 03

Eredeti és nyomtatható PDF dokument

 

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Dr. Soltész Judit, (főosztályvezető) Úrhölgy részére
Budapest,
BKKP Pf. 777
1534

 

Tisztelt Dr. Soltész Judit, (főosztályvezető) Úrhölgy!

 

Köszönettel, és örömmel kaptam kézhez levelét, melyet az általam 2013. március 29. napján írt érdeklődésemre küldött. Azonban csalódottan vettem tudomásul azt, hogy az általam feltett kérdésre nem válaszolt.

 

Előző levelemben feltett kérdést a következő formában újból felteszem:

 

Az ING Biztosító Zrt. több mint 350 ezer ügyfele nevében és érdekében azt kívánom megtudni, hogy a PSZÁF állományában dolgozó Borzáné Dr. Okos Erika (főosztályvezető-helyettes) és az ING Biztosító igazgatóságának tagja, Dr. Borza Gábor úr (vezérigazgató-helyettes) között bármilyen rokonsági kapcsolat fennáll-e?

 

A mai nemzetközi normák már (ún. belső védelmi vonal) elvárásként megfogalmazzák, hogy „A belső ellenőrzési tevékenységnek függetlennek kell lennie, (Függetlenség és tárgyilagosság elve) A függetlenség azt jelenti, hogy nem áll fenn semmi olyan feltétel, ami veszélyeztetné az ellenőrzési tevékenységet, azt elfogulatlanul hajtsa végre. A függetlenséget fenyegető jelenségeket a vizsgálati megbízás, az egész funkció és a szervezet szintjein egyaránt kezelni kell.

 

A vizsgálatot végző személyeknek pártatlannak, tárgyilagosnak kell lenniük, és kerülniük kell az összeférhetetlenséget. (Egyéni tárgyilagosság elve) Az összeférhetetlenség olyan helyzet, amelyben egy bizalmi pozícióban lévő vezetőnek a munkájával konkuráló szakmai vagy személyes érdekei vannak, és ezek az érdekek megnehezíthetik feladatai pártatlan végrehajtását. Az összeférhetetlenség akkor is létezhet, ha egyébként nem eredményez etikátlan vagy szabályellenes eseményt. Az összeférhetetlenség olyan helytelen látszatot kelthet, amely csorbítja a vezetőbe, a belső ellenőrzési tevékenységbe és a szakmába vetett bizalmat. Az összeférhetetlenség akadályozhatja az egyént munkájának és feladatainak tárgyilagos végrehajtásában.

 

Álláspontom szerint, ilyen személynek, ilyen ügyben való megbízása szervezeten belüli érdekkonfliktushoz vezet, mivel az ellenőrzési feladatot ellátó személy és az ellenőrzött tevékenységért felelős vezető állású személy közötti hozzátartozói vagy közeli hozzátartozói minőségből fakadó személyes érdekek megnehezíthetik, illetőleg veszélyeztetik az ellenőrzési tevékenység pártatlan és elfogulatlan végrehajtását. Az összeférhetetlenség olyan helytelen látszatot kelthet, amely csorbítja a pénzügyi intézmény és a tulajdonosok érdekeit akár az operatív menedzsment ellenében is képviselni hivatott vezetőbe, az objektív ellenőrzési tevékenységbe vetett bizalmat.

 

A Hpt. 46. §-ában foglalt kötelezettség, a Felügyelet eddig kialakított gyakorlata szerint a vezető állású személyektől és alkalmazottaktól is elvárja, hogy mindenkor – e beosztásával járó fokozott szakmai követelményeknek megfelelő – elvárható gondossággal és szakértelemmel, a pénzügyi intézmény és az ügyfelek érdekeinek figyelembevételével, a jogszabályok szerint járjon el. A Felügyelet az „elvárható gondosság és szakértelem” elvárás részének tekinti a hozzáférhető hazai és külföldi legjobb gyakorlatok (ún. best practice), prudenciális megoldások nyomon követését és alkalmazását a jogszabályi előírások minél hatékonyabb és teljesebb körű érvényre juttatása érdekében.

 

Éppen a Felügyelet elvárása minden Pénzintézettől, hogy szabályzatokat alakítson ki, hogy kerülje az olyan személyi összeférhetetlenségi helyzeteket, amelyben akinek a munkájával konkuráló személyes érdekei megnehezíthetik feladatai pártatlan és objektív végrehajtását.

 

Kérelmemmel pontosan azt a helyzetet kérem kiküszöbölni, amely egyébként Felügyelet álláspontja is, eszerint kerülni kell a prudens működéssel össze nem egyeztethető összeférhetetlenségi helyzetet amely a Hpt. hivatkozott rendelkezései alapján szükségessé tenné a Pénzintézet igazgatósága, illetve vezető állású személyei felelősségének hatósági vizsgálatát.

 

Csak arra kérem a Felügyeletet, hogy az eddig felsorolt, és éppen az általa hirdetett, és az általa megkövetelt elveknek feleljen meg, és kérem, hogy érdemi választ adjon, egy határozott fogyasztói kérésnek.

 

Felháborítónak tartom, hogy a Felügyelet semmitmondó, az érdemi választ megkerülő értesítéseket küldjöm a részemre.

 

Eredeti levelemben nem azt kérdeztem, hogy a nevezett személyek „egy háztartásban” élnek-e, hanem a közöttük levő rokoni kapcsolat fennállása iránt érdeklődtem és érdeklődöm. Érdeklődöm azért is, mert ha van a személyek között ilyen tartalmú rokonsági kapcsolat, akkor a PSZÁF, mennyiben lát a fentiek értelmében összeférhetetlenséget az én ügyem kivizsgálása során.

 

Kérdésem megválaszolására igényemet, tehát továbbra is fenntartom.

 

Köszönöm megtisztelő figyelmét, és várom válaszát!

 

Kelt, Kecskeméten, 2013. június 3. napján

 

Tisztelettel:

Placz József
6000 Kecskemét
Gyenes Mihály tér 17.
(30)415-4919

Email: placz@t-email.hu

 

Másolatot kap(nak):
Dr. Szász Károly, PSZÁF elnöke
Szegvári Katalin, újságíró

 

-----------------------------------------------

 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra. 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

 

Videó – Az NN Biztosító (ING) hallgat és mindent tagad! – Megvan rá az oka! (Második rész) (LETILTVA)

 

http://biztositobank.hu/

 

Kapcsolódó anyagok:

 AZ OLDAL ÁLLANDÓAN FELTÖLTÉS ALATT ÁLL!