ING (NN) BIZTOSÍTÓ - LEVÉL BRFK - "PANASSZAL KÍVÁNOK ÉLNI" (2017-11-28)

Eredeti és nyomtatható PDF dokument

 

BRFK

Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály

1027 Budapest

Gyorskocsi utca 31

Email: kgbefo.brfk@budapest.police.hu

 

Levél elküldve: aláírással ellátva ajánlott levél és emailben

 

Hivatkozási szám: 01000/30/2017.bü

 

Tisztelt BRFK!

 

Az Önök által a fenti hivatkozási számmal hozott határozata ellen a Be. 195. § (1) bekezdése alapján panasszal kívánok élni, és az alábbi kiegészítést kívánom benyújtani.

 

A Határozatuk elolvasása után egyértelműen világossá válik az a tény, hogy Önök nem egy elfogulatlan hatósági kivizsgálást / nyomozást végeztek el, hanem az érintett szervek, (MNB, GVH) beleértve az ING (NN) Biztosító már előzőlegesen nyilvánosságra hozott elfogult véleményeit “mint tényt” határozatukba foglalták.  A valós kivizsgálást / nyomozást kizárólagosan pénz- és tőkepiaci szakember bevonásával végezhetik el, akinek szakterülete és felelőssége “pénz- és tőkepiaci” szakvéleményt adni az alábbiakra:

 

  1. Nemzetközi pénz- és tőkepiaci jogszabályok szerint minden befektetési jegy, részvény, kötvény, stb. un. ISIN (international security identification number / nemzetközi biztonsági azonosító szám) van ellátva.  Az ISIN azonosító azonos jellegű a nemzetközileg is kiadott személy igazolványok számával, azzal a különbséggel, hogy még az ISIN befektetési jegyeket azonosít, a személyi igazolvány szám rendeltetése személyek azonosítására szolgál.  Úgy a magyar, mint a nemzetközi hatóságok részére is egyértelmű, hogy egyazon személy igazolvány szám alatt csak is egy élő személy létezhet és azonosítható.

 

  1. A pénz- és tőkepiaci jogszabályok, az ISIN AZONOSÍTÓRÓL SZÓLÓ 35/2013. (XII. 16.) MNB KORMÁNY RENDELET az ISIN AZONOSÍTÓRÓL SZÓLÓ 20/2014. (VI. 3) MNB RENDELET valamint az ÁSZF 7/b pontját figyelembe véve jogilag elképzelhetetlen egy egyedi azonosítóval ISIN(international security identification number / nemzetközi biztonsági azonosító szám) rendelkező eszközalapnak egyidejűleg több, egymástól teljesen eltérő változata (hozama, eszközértéke, árfolyama, stb.), mikor az eszközalapok összes befektetési adatai (ISIN azonosító, befektetési politika, költségek, alap összes adatai, visszatekinthető hozamok, naptári éves hozamok, befektetési stílus, kimutatások, kockázati jellemzők, VAR, Eval, piaci kockázat, hitelezési kockázat, devizakockázat, kamatkockázat, S&P besorolás, országok szerinti megosztás, kamatkitettség) 100%-ban utolsó betűig egységesek és azonosak.

 

  1. Példaként az +Európai Részvény Eszközalap” adatait figyelembe véve (F1 csatolmány, 82-90 sorok adatai)

 

(F1) csatolmány, 85-90 sorok adatai) alapján egyazon eszközalap egyazon ISIN azonosítóval 3 különböző befektetési adatokkal (árfolyam, eszközérték, hozam) van forgalmazva.  A szakértő nyilatkozzon affelöl, hogyan lehet 100%-ban betűre azonos befektetési stratégiával Magyarországon forgalmazva 3 eszközalap eltérő devizanemben, árfolyammal, eszközértékkel és hozammal?  A pénz- és tőkepiaci jogszabályok figyelembe vételével ez hogyan történhet meg?

 

A nyomozás és kivizsgálás sikeres és elfogulatlan elvégzéséhez a fenti 3 pontra pénz- és tőkepiaci igazságügyi szakértő szakvéleménye szükséges.

 

Panaszom részletes ismertetése:

 

Az Önök határozata “Indokolás” részének első bekezdésében foglaltakat a mellékelt 9 oldalas táblázat (F1) adatai egyértelműen cáfolják, és azt bizonyítják, hogy az ING (NN) eszközalapjainak valamennyi befektetési értéke NEM AZONOS EGYAZON ESZKÖZALAP valós nemzetközileg is nyilvántartott befektetési adataival.  A pénzintézet e cselekedete nem más, mint a befektetési adatok (árfolyam, eszközérték és hozam) tudatos és szisztematikus manipulálása az ügyfelek megkárosítása a pénzintézet saját gazdasági érdekében.

 

A táblázat adataiból az is feltűnik, hogy az F oszlop értékei “HOZAM” mikor az eszközalap valós “holland” nyereséges eredménnyel zárult, az esetek 90%-ban az ING (NN) Biztosító Zrt. által elért hozam értéke kevesebb mint a valós hozam nyeresége.

 

Ellenkező esetben mikor a valós hozam “holland” veszteséggel zárult, az esetek 90%-ban az ING (NN) Biztosító Zrt. által elért hozam veszteséges értéke magasabb veszteséget számolt el mint a valós hozam vesztesége volt.

 

A Határozat 3-ik oldalán a 7-ik bekezdésében nyilatkoznak az alábbiakban:

 

Különösen az-MNB - mint felügyeleti szerv - válaszaiból derül ki az, hogy a feljelentő által említett eszközalap és a mögöttes termék egyes adatai (pl. árfolyam-, hozam-, és nettó eszközérték) nem feleltethetőek meg egymásnak, mivel eltérő kondíciókkal és eltérő szabályozás szerint működnek.”

 

A rendelkezésre álló bizonyíték alapján az MNB fenti nyilatkozata nem felel meg a valóságnak.  Maga az ING (NN) Biztosító havi hírleveleinek utolsó oldalán (F2) egyértelműen hivatkozás van arra vonatkozóan, hogy a havi valós adatokkal (nemzetközileg publikált nyilvános hírleveleket (eszközalaptájékoztatókat) hol lehet az interneten megtekinteni és letölteni?  (http://www.nnip.com/library/en).  A HIVATKOZÁSON MEGTEKINTHETŐ “VALÓDI HÍRLEVELEK / ESZKÖZALAPTÁJÉKOZTATÓK” BEFEKTETÉSI ADATAI NEM AZONOSAK EGYAZON HÍRLEVÉLBEN AZ ING (NN) BIZTOSÍTÓ ZRT. ÁLTAL NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT BEFEKTETÉSI ADATOKKAL.  Pénz- és tőkepiaci szakvélemény szükséges annak a magyarázatára, hogy egyáltalán miért / mi célból publikálnak olyan eszközalaptájékoztatókat, melyek befektetési adatainak SEMMI KÖZE NINCS a pénzintézet által egyazon hírlevélben forgalmazott eszközalapok befektetési adataival?

 

(F1) csatolmány, 85-90 sorok adatai) alapján a Magyarországon forgalmazott érintett „Európai Részvény Eszközalap” milyen „eltérő kondíciókkal és eltérő szabályozás szerint működnek”, mikor Magyarországon az ING (NN) Biztosító a nevezett eszközalap mindhárom változatát azonos kondíciókkal forgalmazza, mégis az összes befektetési adatok (árfolyam, eszközérték, hozam) eltérnek egymástól.  MIÉRT?

 

(F2 és F10 csatolmány)  Mindkettő bizonyíték egy-egy havi hírlevél utolsó oldalát tartalmazza.  (F2 2015 május 31, és F10 2014 december 31)  Az első (F2) lap alján utalás van arra, hogy a „mögöttes befektetési alapok hírleveleit” hol lehet megtalálni, még a második (F10) lapon, nincs utalás a „mögöttes befektetési alapok hírleveleire”.

 

A válasz a fenti kérdésre egyértelmű.  2014 december 31-ig (F3) az összes hírlevelek / eszközalaptájékoztatók A VALÓS, NEMZETKÖZILEG IS PUBLIKÁLT BEFEKTETÉSI ADATOKAT TARTALMAZTÁK, így nem volt szükség más forrásból megkeresni / megtekinteni a befektetési adatokat, ellentétben az 5 hónappal később 2015-május 31-én publikált eszközalaptájékoztatóban, (F11) melyben az összes befektetési adatok el lettek tűntetve, így a valós eszközalaptájékoztatókra utaló hivatkozást törvényileg meg kellett tenniük.  Pénz- és tőkepiaci szakértői vélemény szükséges annak a megállapítására és magyarázatára, miért van utalás / hivatkozás a valós eszközalaptájékoztatók honlapjára, mikor az MNB nyilatkozata alapján az ING (NN) Biztosító Zrt. által forgalmazott eszközalapok „eltérő kondíciókkal és eltérő szabályozás szerint működnek”.

 

A letölthető eszközalaptájékoztatók befektetési adatai (a világ valamennyi főbb nyelvén, magyarul is) egyértelműen a VALÓS BEFEKTETÉSI ADATOKAT TARTALMAZZÁK, ellentétben egyazon eszközalapok egyazon időben az ING (NN) Biztosító által szolgáltatott befektetési adataival.

 

A Határozat 3-ik oldalán az utolsó bekezdésében az MNB válasza alapján nyilatkoznak az alábbiakban:

 

„Az MNB válasz alapján az eszközalap nem azonosítható a mögötte álló, ún. mögöttes termékkel, a Bit. szerint az eszközalap a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások - a biztosítási szerződésben meghatározott levonásokkal csökkentett - díjából tőkebefektetés céljából létrehozott - eszközállomány.”

 

A rendelkezésre álló bizonyítékra való hivatkozással az MNB fenti nyilatkozata nem felel meg a valóságnak.  2014. december 31-ig az összes eszközalaptájékoztatóban az eszközalapok azonosítása KIZÁRÓLAGOSAN a nemzetközi jogszabályoknak megfelelően az ISIN azonosítóval történt.  Továbbá, a jelenig is az összes rendelkezésre álló hivatalos okmányok is ezt bizonyítják.  (F3, F4)

 

A mellékelt dokumentumok (F3, F4) adatai 100%-ban betűre azonos adatokat tűntet fel azzal a különbséggel, hogy az egyik magyar (F4), a másik (F3) angol nyelven van publikálva.  Mindkettő dokumentum egyazon eszközalap VALÓS BEFEKTETÉSI ADATAIT TARTALMAZZÁK, azonban az ING (NN) Biztosító Zrt. által kiadott egyazon hírlevélben közölt befektetési adatok NEM EGYEZNEK MEG az általuk kiadott befektetési adatokkal.

 

Az Európai Részvény Eszközalap valós befektetési adatai: (F3, F4)

Árfolyam: (net asset value:        € 142,01

Összes nettó eszközérték:         € 425,80 (million)

 

Az Európai Részvény Eszközalap ING (NN) Biztosító Zrt. által publikált befektetési adatai:

(F7, Euró alapú)

Árfolyam:                                  € 1,28397

Nettó eszközérték:                     € 10.931.330

 

Az Európai Részvény Eszközalap ING (NN) Biztosító Zrt. által publikált befektetési adatai:

(F8, Forint alapú)

Árfolyam:                                     110,69294 forint

Nettó eszközérték:                        1.803.240.444 forint

 

Az ING Biztosító azon cselekedetével, hogy 2014. December 31. utáni időszakokban publikált eszközalaptájékoztatóiban eltért a valós befektetési adatok kiadásával elérte a “mögöttes alap ISIN kódja” alkalmazásával a fogyasztók megtévesztését.  A “mögöttes alap ISIN kódja” fogalom az ING (NN) Biztosító találmánya, melynek kizárólagos célja a fogyasztók átverése és félrevezetése.

 

Továbbá, az eszközalapok azonosítása az MNB által is helytelen, melyet nyilatkozatában kifejt.  Mint a fentiekben már kifejtettem, az összes eszközalap / befektetési jegy a nemzetközileg és jogszabályoknak megfelelően az ISIN azonosítóval van ellátva.  Egyértelműen valamennyi eszközalap tartalmát / összetételét a “mögöttes termékek” képezik.  Valamennyi “mögöttes termék” a saját EGYEDI ISIN azonosítójával van ellátva.  Az MNB az ISIN AZONOSÍTÓRÓL SZÓLÓ 35/2013. (XII. 16.) MNB KORMÁNY RENDELET figyelembe vételével nem alkothatta volna határozatában foglalt véleményét.

 

Az Európai Részvény Eszközalap “mögöttes termékeinek” az összetétele a csatolt táblázatban megtekinthető.  (F5) A rendelkezésre álló bizonyíték alapján egyértelmű, hogy az Európai Részvény Eszközalap “mögöttes termékei” több összetevőből állnak. (a táblázat csak a 10 legnagyobb befektetői információt adják).

 

Az (F6) csatolmány egyértelműen azt igazolja, hogy a Európai Részvény Eszközalap (LU0095084066) ISIN azonosítóval van ellátva, melyek az interneten 37 különböző portálon megtalálható.  Fontos megjegyezni azt, hogy a publikált 37 egymástól független hivatkozás minden esetben és KIZÁRÓLAGOSAN a valós befektetési adatokat 100%-os betűre azonossággal hozzák nyilvánosságra.  Az Európai Részvény Eszközalap azonosítására KIZÁRÓLAGOSAN a részére nemzetközileg kiadott és nyilvántartott egyedi ISIN kód “LU0095084066” alkalmazható.

 

Megválaszolásra vár annak az értelmezése, hogy amennyiben a Biztosító az Európai Részvény Eszközalapot a “Mögöttes alap ISIN kódja: LU0095084066” azonosítja, akkor az F5 táblázat adatai alapján a 10 “mögöttes alap egyedi ISIN azonosítójából” melyik felel meg az általa megnevezett “Mögöttes alap ISIN kódjának: LU0095084066”?

 

A Határozat 3-ik oldalának második bekezdésében nyilatkoznak affelöl, hogy az MNB 2015. évben hivatalból indított átfogó vizsgálatot végzett, mely eredményét határozatában nyilvánosságra is hozta.  (MNB HATÁROZAT (JÉ-II-B-144/2015) (2015. NOV. 13) (F12)

 

Az MNB nyilatkozata alapján “hivatalból indított átfogó vizsgálatot végzett” a pénzintézetnél, de az “átfogó vizsgálat” NEM TERJEDT KI az ING (NN) Biztosító által forgalmazott eszközalapok befektetési adatainak a manipulálásának a kivizsgálására.  Ez annak ellenére történt, hogy az akkori felügyelet (PSZÁF) részére több alkalommal kivizsgálási kérelem lett beadva a befektetési adatok manipulálásával kapcsolatosan.  Ez nem véletlen!  Az ING (NN) Biztosító Zrt. mindenre kiterjedő felügyeleti védelmet élvezett azáltal, hogy a PSZÁF főosztályvezető-helyettese Borzáné, dr. Okos Erika, még az ING Biztosító Zrt. vezérigazgató-helyettese Dr. Borza Gábor volt.

 

Összességében az MNB (PSZÁF) 4 alkalommal hozott határozatot az általam beadott kivizsgálási kérelmekkel kapcsolatosan.

 

  1. PSZÁF értesít az eljárás megszűntetéséről (4490-9/2012), V-FK-II-139/2012, 2012. 05. 04Psztv. 67-re utalás: 4-ik oldal, 2-ik bek.

Eljárás megszűntetve - a kivizsgálás Érdemi vizsgálat nélkül elutasítva

Aláírva: Borzáné, dr. Okos Erika (PSZÁF főosztályvezető-helyettes)

----

  1. PSZÁF értesít az eljárás megszűntetéséről (7787-17/2013), V-FK-II-724/2013), 2013. 05.08Psztv. 67-re utalás: 4-ik oldal, 6-ik bek.

Eljárás megszűntetve - a kivizsgálás Érdemi vizsgálat nélkül elutasítva

Aláírva: Borzáné, dr. Okos Erika (PSZÁF főosztályvezető-helyettes)

----

  1. A PSZÁF értesít az eljárás megszűntetéséről. (891-39/2013. V-FK-II-1002/2013) 2013. 07. 15Psztv. 67-re utalás: 6-ik oldal, 1-bek.

Eljárás megszűntetve - a kivizsgálás Érdemi vizsgálat nélkül elutasítva

Aláírva: Borzáné, dr. Okos Erika (PSZÁF főosztályvezető-helyettes)

----

  1. A PSZÁF értesít a fogyasztóvédelmi eljárás lezárásáról. (Részletes) (H-FK-II-182/2013, 891-40/2013) 2013. 07. 15 

Nincs utalás a Psztv. 67-re.  Most már a Felügyelet (PSZÁF) lefolytathatta a vizsgálatot, annak a kivitelezése NEM ÜTKÖZÖTT TÖRVÉNYI KORLÁTOZÁSBA.

Jogszabálysértés megállapítása hiányábban elutasítja

Aláírva: Borzáné, dr. Okos Erika (PSZÁF főosztályvezető-helyettes) 

 

A 3-ik és a 4-ik határozat egy napon (2013. 07.15) született.  Megválaszolásra vár annak a magyarázata, hogyan születhetett 2 határozat egy napon azonos tárgyban merőben ellenkező eredménnyel?  Az első 3 határozat a Psztv. 67-re való hivatkozással “érdemi kivizsgálás nélkül lett elutasítva”.

 

Az sem véletlen, hogy a Felügyelet valamennyi határozatában nem egy elfogulatlan véleményt hozott nyilvánosságra, hanem minden alkalommal utalt az ING (NN) Biztosító Zrt. saját érdekében és védelmében tett nyilatkozataira.

 

Fontos megjegyezni, hogy mind a négy PSZÁF határozat Borzáné, dr. Okos Erika (PSZÁF főosztályvezető-helyettes) aláírásával született, még az ING Biztosító Zrt. vezérigazgató-helyettese Dr. Borza Gábor volt.

 

A fentiek figyelembe vételével az összejátszás valószínűsége az ING (NN) Biztosító Zrt. és az Őt felügyelő hatóságok (MNB, GVH) között a mai napig is fennáll.

 

Meg kívánom jegyezni, hogy az ING (NN) Biztosító Zrt. a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján már a kezdettől (2004) valamennyi eszközalapját A VALÓSÁGNAK NEM MEGFELELŐ befektetési adatokkal forgalmazta.  A pénzintézet által kezelt összeg értéke meghaladja a 150 milliárd forint értéket, (2016. augusztus 31-i adat), MELYEKNEK VALÓS “BEFEKTETETT “PÉNZPIACI ÉRTÉKE NINCS.  A fogyasztók az ING (NN) (Holland) anyacég 150 éves hiteles és megbízható múltja és hiteles tradíciója alapján fektették be vagyonukat a pénzintézetnél, de valójában a KEZELT VAGYONOKNAK SEMMI KÖZE NINCS A VALÓS BEFEKTETÉSI ADATOKHOZ.. (értéktelen fiktív befektetési jegyek)

 

A fogyasztók át vannak verve és megkárosítva!  Az F4 bizonyíték alapján a fogyasztó hogyan válthatott az eszközalapok között, mikor egyazon eszközérték árfolyamai között több százszoros, esetenként több ezerszeres értékkülönbség van?  (valós árfolyam = €142,01, átváltandó eszközérték árfolyama = €1,28397, vagy 110,69294 forint)  Hogyan lehet eladni egy olyan eszközalapot, melynek az árfolyama €1,28397, vagy 110,69294 forint, mikor egyazon “MEGVÁSÁROLANDÓ ESZKÖZALAP” árfolyama €142,01?

 

AZ F9 csatolmány az ING (NN) Biztosító Zrt. által nyilvánosságra hozott eszközalapok értékelési változatait mutatja be.  A pénz- és tőkepiaci igazságügyi szakértő feladata ezen okmány tanulmányozása is.

 

Az ING (NN) Biztosító Zrt. által a fogyasztók százezrei ellen elkövetett gazdasági bűntett és csalás mértéke hasonló az évekkel ezelőtti Quaestor, Buda-Cash féle pénzügyi botrányokhoz.  A Quaestorhoz hasonlóan az ING (NN) Biztosító Zrt. 150 milliárd forintot meghaladó összegben olyan pénzpiaci eszközalapokat / jegyeket bocsájtott ki, és a mai napig is felelősségre vonás nélkül forgalmaz, melyeknek valós pénzpiaci értéke nincs.

 

Egyáltalán hogyan történhetett meg az, hogy egy multi-nacionális pénzintézet forgalmazhasson olyan befektetési jegyeket (eszközalapokat), melyek befektetési adatai nem egyeznek egyazon eszközalapok nemzetközileg is publikált és nyilvántartott befektetési adataival?  A “Nagy oroszlán árnyékában” (ING Biztosító lógója) valamennyi tudatlan és mit sem sejtő befektető a biztonságot, stabilitást bízta, lelte és gondolta.  Elképzelhetetlen, hogy az ING Biztosító a Holland anyacég, valamint annak 150+ éves hiteles múltja és égisze alatt a magyar fogyasztók ilyen kolosszális megtévesztése / megvezetése és átverése megtörténhessen.

 

Meg kívánom jegyezni azt, hogy az ING (NN) Biztosító Zrt. egy multi-nacionális, rendkívüli kapcsolatokkal és összeköttetésekkel rendelkező pénzintézet.  Az általa alkalmazott törvényellenes cselekedeteinek a tétje rendkívüli.  A “mit sem sejtő fogyasztók” százezrei voltak / vannak abban a hitben, hogy befektetésük “biztonságos kezekben van.  Valójában, valamennyi érintett fogyasztó befektetései ÉRTÉKTELEN “JUNK” jegyekbe van befektetve, MELYEKNEK SEMMI KÖZÜK NINCS AZ ESZKÖZALAP MÖGÖTTES BEFEKTETÉSEINEK VALÓS TELJESÍTMÉNYEIHEZ.  (F9 csatolmány, ‘”B változat”.  Nem véletlen, hogy maga a Felügyelet, (PSZÁF, MNB) akinek felelőssége lenne / lett volna a pénzintézet által elkövetett szabálytalanságokat még időben felfedezni nem tett ellene semmit.  Ők mindenről tudtak és a mai napig is tudnak.  Valamennyi általam kért és a felügyelethez beadott kivizsgálási kérelem anyagában a Felügyelet válasza az ING (NN) Biztosító által előre megfogalmazott válaszok / félrevezető hazugságok voltak és vannak.

 

Ahogyan az eredeti kivizsgálási kérelmemben már kértem, most újból fokozottan és kiemelten kérempénz- és tőkepiaci igazságügyi szakértő” kirendelését a fentiek szakértői kivizsgálására.

 

Kérem a Tisztelt Nyomozó Hatóságot arra, hogy a sikeres kivizsgálás bebiztosítása érdekében személyes meghallgatásomat tegyék lehetővé.  Amennyiben további adatközlés szükséges, úgy ezt felhívásra megteszem.

 

Fontos közölni valóm!

 

Tudatom a Tisztelt Nyomozó Hatósággal, hogy 2017. December 14-től 2018. Január 13-ig külföldön fogok tartózkodni és személyesen NEM LESZEK ELÉRHETŐ.  Természetesen elektronikusan (email) bármikor a rendelkezésükre állok.

 

Maradok tisztelettel,

 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

 

 

Kelt, Kecskemét, 2017 november 28

 

MELLÉKLETEK:

 

F/1 ESZKÖZALAPOK ADATAI - ÁRFOLYAM - ESZKÖZÉRTÉK - HOZAM (2017-11-22)

F/2 HÍRLEVÉL UTOLSÓ OLDALA

F/3 EU RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP - HOLLAND-ANGOL (2014-12-31)

F/4 EU RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP - ING-EUR

F/5 ESZKÖZALAP ÖSSZETÉTEL "EU RÉSZVÉNY”

F/6 EU RÉSZVÉNY AZ INTERNETEN (37) HELYEN TALÁLHATÓ

F/7 EURÓ ALAPÚ HÍRLEVÉL ELSŐ OLDALA (2014-12-31)

F/8 FORINT ALAPÚ HÍRLEVÉL ELSŐ OLDALA (2014-12-31)

F/9 AZ ESZKÖZALAPOK ÉRTÉKELÉSE

F/10 HÍRLEVÉL (EURÓ) UTOLSÓ OLDAL 2014-12-31

F/11 EU RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP (2015-5-31)

F/12 MNB HATÁROZAT (JÉ-II-B-144/2015) (2015. NOV. 13)