ING (NN) BIZTOSÍTÓ - KERESETLEVÉL "JÓ HÍRNÉV MEGSÉRTÉSE" (2013. 12. 05)

Eredeti és nyomtatható PDF dokumentum

 

Az ING Biztosító Zrt.

(1068 Budapest Dózsa G. út 84. B. ép.)

felperes

 

jogi képviselő

 

Horváth és Társai Ügyvédi Iroda

(székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51.)

 

keresete

és

ideiglenes intézkedés iránti kérelme

 

Placz József

(lakcím: 6000 Kecskemét, Gyenes Mihály tér 17.)

 

alperes szemben személyiségi jog megsértése tárgyában.

 

Budapest, 2013. szeptember 11.

 

TiszteIt Kecskeméti Törvényszék!

 

Alulírott, ING Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84. B. épület; cégjegyzékszáma a Fővárosi Törvényszéken mint Cégbíróságon: 01-10-041574; cégmásolat F/1 alatt csatolva) felperes kivüljegyzett és F/2 alatt csatolt meghatalmazással igazolt jogi képviselője, a Horváth és Társai Ügyvédi Iroda (székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51, eljáró ügyvéd: Dr. Nemescsói András; email: andras.nemescsoieádlapiper.com; tel:. +36 1 510 11 00; fax: +36 1 510 11 01) Placz József (lakcím: 6000 Kecskemét, Gyenes Mihály tér 17.) alperessel szemben az alábbi

 

keresetet terjeszti elő:

 

KERESETI KÉRELEM

 

1) Kérjük a Tisztelt Kecskeméti Törvényszéket, hogy:

 

a. a Ptk. 84.§ (1) a) pontja alapján állapítsa meg, hogy alperesnek a Biztosítóbank.hu weboldalon, valamint a Népszava 2013. szeptember 2. napi számában tett nyilatkozatában közzétett, a 2) pontban foglalt közlései megsértik a felperesnek a Ptk. 75.§ (1), 78. § (1) es (2) bekezdései által védett, jóhírnévhez való jogát; és

 

b. kötelezze alperest a jogsértés abbahagyására, azaz a kifogásolt tényállításoknak a Biztosítóbank.hu weboldalról való eltávolítására a Ptk. 84.§ (1) b), illetve a Ptk. 84.§ (1) d) pontja alapján; és

 

c. tiltsa el alperest a további jogsértéstől, azaz a kifogásolt tények állításától, azok híresztelésétől a Ptk. 84.§ (1) b), illetve a Ptk. 84.§ (1) d) pontjai alapján.

 

2) A felperes által kifogásolt alperesi közlések az alábbi 2) a. - 2) 1. pontokban találhatók.  Felperes valamennyi - önálló pontban megjelölt közlés tekintetében egyenként kéri a Tisztelt Törvényszéktől az 1) a.- 1) c. pontban foglaltak szerinti döntés meghozatalát,

 

a. "Minél mélyebben belementem az lNG Biztosító elszámolási módszerének a megértésébe, annál többet és hajmeresztőbbet tapasztaltam a visszaélésekből, melyeket az ING Biztosító minden nap elkövet minden egyes ügyfelével szemben. ,,1 (Az oldal nyomtatott példánya F/3 alatt csatolva.)

 

b. "Nagyon komoly elszámolási és manipulálási lehetőségeket alkalmaz az lNG Biztosító a céljai elérése érdekében.  Nevezetesen havi rendszerességgel euró 10 milliókat és forint 100 milliókat, időnként forint milliárdokat helyeznek el az eszközalapokban megmagyarázatlanul pl. (mérleg fejlődő eu).  Az lNG Biztosító rendszeresen kivon euró milliókat vesztes eszközalapokból, és természetesen a vesztes eszközalapokba befektetőktöl levonja a jogos veszteséget 100%-ban, viszont a havi jogos veszteségen kívül az lNG Biztosító kivesz euró milliókat a befektetők vagyonából, ezzel megmenti az extrán kivont pénzt a veszteségtől, majd ezt az extrán kivont euró milliókat befekteti egy általa nyereségesre manipulált eszközalapba, melynek nyereség hozamát mint" magánpénzt" zsebre vágja.

 

Az ING által nyújtott hivatalos információ alapján e tevékenységet kb. 78,5%-ban gyakorolja. (2012. 08. 31 alapján).

 

Havi rendszerességgel komoly extra euró milliók kerülnek nyereséges eszközalapokba, míg euró milliókat von ki a veszteséges alapokból.  Gyakran előfordul az a jelenség, hogy egy nyereségre manipulált eszközalap értékét milliókkal (euró) növeli, míg a következő hónapban ugyanezt az eszközalapot veszteségesre manipulálja, és az eszközalap értéket milliókal (euró) csökkenti.  2 (Az oldal nyomtatott példánya F/3 alatt csatolva.)

 

c. "A Biztosító által alkalmazott és általam megkérdőjelezett elszámolási problémákat, melyek alkalmazásával a mai napig az ING Biztosító nagyon komoly anyagi kárt okoz valamennyi befektető részére. ,,3 (Az oldal nyomtatott példánya F/4 alatt csatolva.)

 

d. "Az ING Biztosító törvénysértően és illegálisan olyan elszámolási módszert alkalmaz, mely nem csak az én, de valamennyi befektető gazdasági érdekét sérti és veszélyezteti. ,,4 (Az oldal nyomtatott példánya F/4 alatt csatolva.)

 

e. "Meggyőződésem és álláspontom szerint az ING Biztosító ügyfelei kárára olyan elszámolási módszert alkalmaz, melyben ügyfeleit gazdaságilag károsítja. ,,5 (Az oldal nyomtatott példánya F/4 alatt csatolva.)

 

f. "Ma reggelre egy nagy meglepetes ért azzal kapcsolatban, hogy kitiltottak engem az INDEX fórumáról valószínűlegesen azért, mert az ING Biztosító Zrt. által a fogyasztók ellen elkövetett gazdasági bűntettek sorozatáról rendszeresen írtam (és írni is fogok). ,,6 (Az oldal nyomtatott példánya F/5 alatt csatolva.)

 

g. "Az ING Biztosító: (...) 2. manipulál az eszközalapok értékeivel; ,,7 (Az oldal nyomtatott példánya F/5 alatt csatolva.)

 

h. "Manipulálás a befektetésekkel, az ING Biztosító saját javára és a befektetők kárára.

 

"Az ING Biztosító euró tíz milliókat (euró alap), forint százmilliókat, milliárdokat (forint alap) helyez általa nyereségre manipulált eszközalapokra, majd az elért extra hozamokat (profit) saját haszonként zsebre vágja.  (mérleg fejlődő európa), (mérleg ázsia kötvény), (mérleg összesítés)

 

Az ING Biztosító euró tíz milliókat (euró alap), forint százmilliókat, milliárdokat (forint alap) von ki az általa veszteségesre manipulált eszközalapokból, természetesen mielőtt az összegeket kivonja, a vesztes alapba befektetőktöl teljes mértékben levonja a ''jogos hozamveszteséget", az extrán kivont pénzt pedig "megmenti a veszteségtől", majd a "kimentett pénzt" befekteti általa nyereségesre manipulált eszközalapba, majd az elért extra hozamokat saját haszonként zsebre vágja. (mérleg fejlődő európa), (mérleg ázsia kötvény), (mérleg összesítés).

 

Manipulálás plusz értékben az eszközalapok értékeivel: hónapról hónapra rendszeresen plusz értékben euró tíz milliókat (euró alap), forint százmilliókat, milliárdokat (forint alap) helyez általa nyereségre manipulált eszközalapokra, és az elért hasznot és a "magánhaszon" zsebre vágja. (kilengések euró), (kilengések huf), "

 

Manipulálás minusz értékben az eszközalapok értékeivel: hónapról hónapra rendszeresen von ki az általa veszteségre manipulált eszközalapokból euró tíz milliókat (euró alap), forint százmilliókat, milliárdokat (forint alap), ezzel a manipulálással az előző hónapban elkövetett manipulálását "visszaállítja eredeti állapotára'' hogy jogilag minden helyes legyen. (kilengések euró), (kilengések huf), ,,8

 

(Az oldal nyomtatott példánya F/6 alatt csatolva.)

 

i. ''Az ING Biztosító havi rendszerességgel manipulálja az eszközalapok értékét oly módon, hogy extra összegeket (Euró milliókat, Forint Milliárdokat) helyez az általa nyereségesre manipulált eszközalapokba, vagy von ki az általa veszteségre manipulált eszközalapokból.

 

A KILENGÉSEK (EU), KILENGÉSEK (HUF) táblázatok) alapján havi rendszerességgel komoly összegek (Euró milliók, Forint milliárdok) vannak helyezve / kivonva az eszközalapokból.  Ennek az a lényege, hogy miután egy "NYERESÉGRE / VESZTESÉGRE MANIPULÁLT" eszközalapra befektetett hozamát az ING Biztosító "megszerezte vagy kivette", utána rövid időn belül az eszközalap értékét hasonló de negatív / pozitív összeggel "visszaállítja eredeti állapotára".

 

"Az ING Biztosító komoly figyelmet szentel arra, hogy miután ő kivette extra profitját a manipulált eszközalap(okból), a lehető legrövidebb időn belül mindent visszaállít eredeti állapotára, így ha a befektető per pillanat az ING Biztosítóval együtt nyereségre tett szert, a befektető nyeresége rövid időn belül nullára vissza lett helyezve. ,,9

 

(Az oldal nyomtatott példánya F/7 alatt csatolva.)

 

j. "Az ING biztosító Manipulálásai nyereségre / veszteségre

 

MANIPULÁLÁS - "NYERESÉGRE"

 

Az ING Biztosító havi rendszerességgel manipulálja az eszközalapok értékét oly módon, hogy extra összegeket (Euró milliókat, Forint százmilliókat, esetenként milliárdokat) helyez az általa nyereségre manipulált eszközalapokra, és az extrán befektetett összeg utáni hozamot mint "magánpénzt" úgy kezeli mint "magánvagyont".

 

MANIPULÁLÁS - "VESZTESÉGRE"

 

Az ING Biztosító havi rendszerességgel manipulálja az eszközalapok értékét oly módon, hogy komoly összegeket (Euró milliókat, Forint százmilliókat, esetenként milliárdokat) von ki az általa veszteségre manipulált eszközalapokból.  Természetesen a vesztes eszközalap befektetőitől 100%-ban levonja a "JOGOS VESZTESÉGET", azonban az extrán kivont Euró milliókat megmenti a veszteségtől, és a ".MEGMENTETT ÖSSZEGET" befekteti mint "MAGÁNVAGYONT" az általa nyereségesre manipulált eszközalapba, majd ennek a hozamát (nyereségét) mint "MAGÁNVAGYONT" zsebre vágja. ,,10

 

(Az oldal nyomtatott példánya F/8 alatt csatolva.)

 

k. "Bűntetőjogi felelősségrevonás:  Rövidesen eljön az idő, mikor az ING Biztosító Zrt. bűntetőjogilag felelősségre lesz vonva valamennyi törvényellenes cselekedeteiért. Valamennyi résztvevő, akik segítették a Biztosítót törvényellenes cselekedeteinek a végrehajtásában hasonlóképpen elszámoltatva lesznek. ,,11

 

(Az oldal nyomtatott példánya F/9 alatt csatolva.)

 

l. "ltt lenne a cikk vége, ám P. úr szerint az egyoldalú, törvénytelen szerződésmódosítás csak a jéghegy csúcsa.  P. úr kizárólag a cég honlapján szereplő adatokból kiindulva érdekes jelenségekre figyelt fel.

 

Állítása szerint:

 

- az ING a tényleges hozamokat és a honlapon szereplő hozamszámlálást manipulálja - az ING a vesztes alapokat eltűnteti, majd újraindítja 20 százalékos hozam igéretével, ami a valóságban esetleg 2 százalék - az alapokba ki-be pakolgatják az ING pénzet, attól függően, hogy azok milyen eredményt tudnak felmutatni.  Nyereség esetén azonban csak az ING jár jól."  (A Népszava 2013. szeptember 2. Napi lappéldány érintett oldalának másolata F/10 alatt csatolva.)

 

3) Kérjük a Tisztelt Kecskeméti Törvényszéket, hogy alperest a perköltségben marasztalni szíveskedjen.

 

TÉNYÁLLÁS

 

A Biztosítóbank.hu oldalon található közlések

 

4) A fenti 2) a.- 2) k. pontokban foglalt tényállítások a Biztosítóbank.hu internetes oldalon jelentek meg.  Az oldal "jogi nyilatkozata" szerint a honlapon található információk, beleértve a felperes által a fentiek szerint sérelmezett tényállításokat is - Placz József alperestől származnak.  12 (A weboldal nyomtatott példánya F/11 alatt csatolva).  A Népszava cikkben jelzett P. úrként megjelölt személy szintén Placz József.

 

A befektetési egységekhez kötött életbiztosítási konstrukció

 

5) Az alperesi tényállítások - felperesi Biztosítónak a befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékével kapcsolatosak.  Az alperesi állítások súlyosságának megértéséhez szükséges ezen biztosítási konstrukció rövid ismertetése.

 

6) A befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások a vegyes életbiztosítások által nyújtott szolgáltatásokat (kifizetés halálesetkor vagy tartam végén) ötvözik a befektetési alapok által kínált befektetési lehetőségekkel.  A konstrukció lényege, hogy a szerződő által befizetett díjakat a Biztosító által felkínált és a szerződő által kiválasztott befektetési alapokhoz hasonlító eszközalapokba fektetik, így a Iejáratkori – vagy haláleseti - kifizetés mértékét elsősorban ezen alapok hozama határozza meg".

 

7) Az eszközalap a Biztosítók által, a részükre befizetett díjak befektetése útján képzett, egyedileg kialakított portfóliót (részvények, állam, és vállalati kötvények stb.) tartalmazó eszközállomány elnevezése.  Az eszközalapok napi értékét, az abban foglalt eszközök napi piaci értéke határozza meg, annak változása is a mögöttes eszközök (részvények, kötvények stb.) értékének változását követi.

 

8) A szerződő az általa befizetett biztosítási díjat az általa választott eszközalap(ok)ba fekteti óly módon, hogy befektetési egységet vásárol az adott eszközalapban az adott alapra vonatkozó napi eladás áron.  A szerződő a befektetésein változtathat, azaz befektetéseit az egyik eszközalapból a másikba helyezheti át az érintett eszközalapok befektetési egységeire vonatkozó, naponta változó vételi árak alkalmazása mellett.  A szerződő nyeresége vagy vesztesége a befektetésként használt eszközalapok teljesítményétől és a Biztosított eszközalapok közötti váltásának, mint befektetési stratégiának a sikerességétől függ.

 

9) Az alperes által kötött "euró alap" elnevezésű biztosítás például jelenleg 22, euró alapú eszközalapot kínál a szerződők számára, az európai államkötvényeket tartalmazó eszközalapoktól nyersanyagokon keresztül a fejlődő piaci (pl. ázsiai) részvényeket tartalmazó eszközalapokig.  Szükségtelen hangsúlyozni, hogy a kisebb kockázatú eszközök általában alacsonyabb, a magasabb kockázati eszközök általában magasabb hozamlehetőségeket kínálnak, illetve, hogy az egyes eszközalapok teljesítménye a különböző időszakokban eltérő módon változhat, Iehetőséget kínálva a Biztosítottaknak konzervatív vagy agresszív befektetési stratégia alkalmazására.

 

10) A biztosítási tartam lejártakor'" a szerződő, illetve a lejárati kedvezményezett a különböző eszközalapokban levő befektetési egységeit visszaváltva jut hozzá a befektetéséhez.  A befektetési eIem mellett a unit-linked biztosítási konstrukció is tartalmaz kockázati életbiztosítási elemet, az általános életbiztosításokhoz hasonló feltételekkel.

 

11) Felperes az általa kínált befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékhez kapcsolódó, minden alapot nélkülöző rendkivül súlyos és felperes által részleteiben nem minden esetben értett alperesi tényállításokkal szemben kér bírói jogvédelmet a Tisztelt Kecskeméti Törvényszéktől.

 

A peres felek közötti párhuzamos peres eljárás

 

12) A felperes tájékoztatja a Tisztelt Törvényszéket, hogy az alperes vele szemben peres eljárást kezdeményezett a felek között jelenleg is fennálló, befektetési egységhez kötött életbiztosítási szerződéssel kapcsolatos vitás kérdés eldöntésére.  A peres eljárás tárgya az egyes eszközalapok közötti váltások díjmaximumának felperes általi 2010-es eltörlése az évi 13. db váltást követő esetekben.  A díjmaximum ilyen esetekre való eltörlésére többek között azért is szükség volt, mert alperes visszaélésszerűen gyakorolta a biztosítási szerződésből eredő jogait és az eszközalapok közötti váltásokat arbitrázs jellegű tevékenységre használta fel.  A jogvita jelenlegi állása szerint a Fővárosi Ítélőtábla alperesi keresetet elutasító jogerős másodfokú ítéletét a Kúria a 2013. május 15. napi szóban kihirdetett ítéletével hatályon kivül helyezte és a Fővárosi Ítélőtáblát új eljárásra utasította.  Ugyanezen tárgyban alperes közeli hozzátartozója jogerősen pert nyert a felperessel szemben.

 

13) Felperes nyilatkozik, hogy a 12) pontban ismertetett peres eljárásoknak a jelen keresetben foglalt valótlan tényállítások - azaz a felperesi manipuláció az eszközalapokkal nem tárgyai.

 

14) A biztosítóbank.hu oldalon alperes számos további, jelen keresetben nem kifogásolt tényállítást tesz és számos további valós tényt hamis színben tüntet fel, megsértve ezzel felperes jóhírnevét, (pl, egyoldalú szerződésmódosítás, eszközalapok hozama, manipulatív ügyfél-tájékoztatás, PSZÁF korrupció stb).  Ezen további jogsértő állításai azonban vagy a fenti 12) pontban ismertetett, jelen perrel párhuzamos eljárás tárgyát képezik, vagy a jelen perben vitássá tett állításokhoz képest csekély jelentőségűek.  A szükségtelen párhuzamos peres eljárások, valamint a csekély jelentőségű kérdések vizsgálatához szükséges tárgyalási időveszteség elkerülése érdekében felperes a további jogsértő tényállításokra kereseti kérelmet - az eljárás ezen fázisában - nem terjeszt elő, keresetét csak a legsúlyosabb, peres eljárás tárgyát nem képező alperesi állítás, azaz az eszközalapok értékelésével kapcsolatos felperesi manipuláció tekintetében terjeszti elő.

 

Az alperes kártérítési követelése

 

15) Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Törvényszéket, hogy alperes felperessel szemben 11.235.116,- euró (3 milliárd forintot meghaladó) összegű megalapozatlan kártérítési követelést kíván érvényesíteni (alperes ügyvédi felszólítása F/13 alatt csatolva), amely követelését még 2012-ben 538.374.047,- euró (158.820.343.865,- azaz, közel 160 milliárd forint) összegre emelt fel, illetve 2013 júniusában 39.721.390,- euró (11.721.390.000,- azaz, közel 9 milliárd forint) összegben jelölt meg.  Nem zárható ki, hogy alperes jogsértő nyilatkozatait a felperessel szemben támasztott követelései érvényesítése érdekében, kifejezett nyomásgyakorlás céljából fogalmazta meg.  Ilyen jellegű nyomásgyakorlásra utal, hogy alperes a kérdéses weboldalt a követelése felperes általi elutasítását követően indította.

 

JOGI INDOKOLÁS

 

Általános indokolás

 

16) A Ptk. 75. § (1) bekezdése szerint a személyhez fűződő jogokat mindenki köteles tiszteletben tartani.  E jogok a törvény védelme alatt állnak.  A Ptk. 75.§ (2) bekezdése szerint a személyhez fűződő jogok védelmére vonatkozó szabályokat a jogi személyekre is alkalmazni kell, kivéve ha a védelem - jellegénél fogva - csak a magánszemélyeket illetheti meg.  A Ptk. 78. § (1) bekezdése szerint a személyhez fűződő jogok védelme kiterjed a jóhírnév védelmére is.  A Ptk. 78.§ (2) bekezdése szerint a jóhírnév sérelmet jelenti különösen, ha valaki más személyre vonatkozó, azt sértő, valótlan tényt állít, híresztel, vagy valós tényt hamis színben tűntet fel.  A Ptk. 84. § (1) bekezdése szerint akit személyhez fűződő jogában megsértenek követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását (a) pont); a jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől (b) pont); és a sérelmes helyzet megszűntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását a jogsértő részéről vagy költségen, továbbá a jogsértéssel előállott dolog megsemmisítését, illetőleg jogsértő mivoltától megfosztását (d) pont);

 

17) A keresetlevél 2 a) - k) pontjaiban foglalt alperesi közlésekben megjelenő tényállításokban közös, hogy mindegyik olyan manipulatív, azaz ügyfelek elöl rejtett, visszaélésszerű felperesi tevékenységet állít (manipulatíve elszámolási módszer alkalmazása), amely során a felperes a befektetési egységekhez kapcsolódó biztosításokkal összefüggésben az ügyfelek befektetett befizetéseit tartalmazó eszközalapokban ügyfél-rendelkezések hiányában, illetve saját pénzeszközökkel végez olyan műveleteket, amelyek az eszközalapok értékét az azokra irányadó piaci folyamatoktól függetlenül befolyásolják.  Az eszközalapok értékének ilyen átfogó manipulálását felperes azzal a céllal végzi, hogy saját haszonra tegyen szert, azonban ezen felperesi haszonszerzés a szerződő ügyfelek egyidejű megkárosításával, az ügyfelek vagyonának csökkenésével jár, azaz a felperes ezen tevékenységével a biztosító ügyfeleinek kárt okoz.

 

18) A 17) pontban foglalt, valamennyi kifogásolt alperesi közlésben jelen levő tényállítás mellett ezen felperesi tevékenységet alperes bizonyos esetekben jogszabálysértőnek, vagy kifejezetten az ügyfelek ellen elkövetett büntettnek minősíti.  Felperes az alperes által állított "Manipulálás" folyamatát és miben létet pontosan és részleteiben nem érti (mivel azt alperes érthető módon nem fejti ki), azonban ezek ismerete nélkül is megállapítható, hogy az alperes által állított manipulációk, azaz a biztosítottak vagyonának visszaéIésszerű tevékenység útján való csökkentése súlyosan jogellenes és bűntetőjogi relevanciákkal járó cselekmény lenne.

 

19) Felperes ilyen tevékenységet természetesen nem folytat, az erre vonatkozó alperesi tényállítások minden alapot nélkülözően valótlanok.  Ezen valótlan tények állítása és azoknak az interneten történő híresztelése a felperesre nézve sértő, felperes megítélését súlyosan negatív módon befolyásoló hatásúak, amelyre tekintettel felperes jogvédelmet kér a Tisztelt Kecskeméti Törvényszéktől.

 

Az egyes tényállítások részletes vizsgálata

 

A 2) a. pontban foglalt tényállítás

 

20) "Minél mélyebben belementem az ING Biztosító elszámolási módszerének a megértésébe, annál többet és hajmeresztőbbet tapasztaltam a visszaélésekből, melyeket az ING Biztosító minden nap elkövet minden egyes ügyfelével szemben."

 

21) Ezen kijelentésben szereplő alperesi tényállítás szerint a Biztosító minden ügyfelet érintő visszaéléseket követ a befektetési egységhez kötött életbiztosításhoz tartozó eszközalapok elszámolási módszerei alkalmazasával.  Ezen valótlan alperesi tényállítással szemben, felperes nem követ el semmilyen visszaélést az ügyfeleivel szemben, az eszközalapok kezelése - a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének jóváhagyása, illetve ellenőrzése mellett - a jogszabályok és az ügyfelekkel kötött szerződések szerint történik.

 

22) A tényállítás felperes jóhírnevének sértésére alkalmas, mivel az ügyfelekkel szembeni visszaélés, az ügyfeleknek veszteség okozás az ügyfelek Biztosítóval szembeni bizalmára súlyosan negatív hatással van, a Biztosító közmegítélését súlyosan hátrányosan befolyásolja.

 

A 2) b, pontban foglalt tényállítások

 

23) "Nagyon komoly elszámolási és Manipulálási lehetőségeket alkalmaz az ING Biztosító a céljai elérése érdekében.  Nevezetesen havi rendszerességgel euró 10 milliókat és forint 100 milliókat, időnként forint milliárdokat helyeznek el az eszközalapokban megmagyarázatlanul pl. (mérleg fejlődő eu).  Az ING Biztosító rendszeresen kivon euró milliókat vesztes eszközalapokból, és természetesen a vesztes eszközalapokba befektetőktől levonja a jogos veszteséget 100%-ban, viszont a havi jogos veszteségen kívül az ING Biztosító kivesz euró milliókat a befektetők vagyonából, ezzel megmenti az extrán kivont pénzt -a veszteségtől, majd ezt az extrán kivont euró milliókat befekteti egy általa nyereségesre manipulált eszközalapba, melynek nyereség hozamát mint "magánpénzt" zsebre vágja.

 

Az ING által nyújtott hivatalos információ alapján e tevékenységet kb. 78,5%-ban gyakorolja. (2012. 08. 31 alapján).

 

Havi rendszerességgel komoly extra euró milliók kerülnek nyereséges eszközalapokba, míg euró milliókat von ki a veszteséges alapokból.  Gyakran előfordul az a jelenség, hogy egy nyereségre manipulált eszközalap értékét milliókkal (euró) növeli, míg a következő hónapban ugyanezt az eszközalapot veszteségesre manipulálja, és az eszközalap értékét milliókal (euró) csökkenti."

 

24) Ezen kijelentésekben foglalt tényállítás szerint felperes, ügyfélrendelkezések nélkül igen jelentős összegeket helyez el az eszközalapokban azzal a céllal, hogy az eszközalapok értékét a piaci folyamatoktól függetlenül tudja befolyásolni.  Ezen összegeket a felperes úgy mozgatja az egyes eszközalapok között, hogy azzal saját hasznot realizál és egyidejűleg az ügyfelek számára veszteséget okoz.  A tényállítás szerint felperes a fentiekben részletezett tevékenységet kb. 78,5%-ban gyakorolja, azaz ezen tevékenysége nagyon elterjedt, nagy számú ügyfelet érint.  A százalékos arány meghatározás az alperesi állítások egzaktságára, matematikai számításokkal való bizonyíthatóságára utal, amely az egyébként valótlan felperesi állítások megalapozottságának látszatát kelti.

 

25) A tényállítás a felperesre nézve súlyosan sértő, mivel felperesre vonatkozó rendkivül negatív értékitélet kialakítására alkalmas.  Felperes saját pénzét (az alapok elindításával összefüggő vagy egyéb technikai jellegű, elenyésző összegű, technikai jellegű befizetéseitől eltekintve) nem helyezi el az eszközalapokban, ügyfelei eszközeit pedig ügyfél-rendelkezés nélkül nem módosítja és nem váltja át különböző eszközalapok között.

 

A 2) c, pontban foglalt tényállítások

 

26) "Biztosító által alkalmazott és általam megkérdőjelezett elszámolási problémákat, melyek alkalmazásával a mai napig az ING Biztosító nagyon komoly anyagi kárt okoz valamennyi befektető részére."

 

27) A tényállítás szerint alperes az ügyfeleket megkárosító "elszámolási manipulációt alkalmaz.  Az alperesi tényállítás valótlan.  Az eszközalapok értékelése és az ügyfelekkel történő elszámolás menete a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által jóváhagyott és ellenőrzött, a felperes szabályzataiban és szerződéseiben rögzített eljárásrend szerint történik.

 

28) Az ügyfelek felperes általi szándékos megkárosításának az állítása a felperesre nézve súlyosan sértő, rendkivül negatív tartalmú állítás, amely felperes megitélését nagyon hátrányosan befolyásolja.

 

A 2) d. pontban foglalt tényállítások

 

29) "Az ING Biztosító törvénysértően és illegálisan olyan elszámolási módszert alkalmaz, mely nem csak az én, de valamennyi befektető gazdasági érdekét sérti és veszélyezteti."

 

30) A tényállítás a 2) c) pontban foglaltakkal tartalmilag azonos, azzal a többletelemmel, hogy a "felperes által alkalmazott manipulatív elszámolási módszer"-t törvénysértőnek és illegálisnak nyilvánítja az alperes.  Az alperesi tényállítás valótlan, felperes nem folytat semmilyen manipulatív elszámolási tevékenységet.  Felperes az eszközalapok kezelését érték-, és hozam-megállapításait - a fent írtak szerint - a vonatkozó jogszabályok és a szerződéses feltételek teljes betartása mellett folytatja, azzaI kapcsolatos törvénysértésre vonatkozó alperesi állítás is minden alapot nélkülöz.

 

31) A tényállítás a felperesre rendkivül sértő, mivel felperesre vonatkozó súlyosan negatív értékítélet kialakítására alkalmas.

 

A 2) e. pontban foglalt tényállítások

 

32) "Meggyőződésem és álláspontom szerint az ING Biztosító ügyfelei kárára olyan elszámolási módszert alkalmaz, melyben ügyfeleit gazdaságilag károsítja".

 

33) A tényállítás szerint a Biztosító az eszközalapok értékét meghatározó olyan tevékenységet folytat, amellyel az ügyfeleknek kárt okoz, azaz amellyel az ügyfelek Biztosítónál kezelt vagyonát csökkenti.  Bár a mondat bevezetője arra utal, hogy az véleménynyilvánítást és nem tényállítást fog tartalmazni, az ügyfeleket gazdaságilag megkárosító felperesi elszámolási módszer tartalmilag tényállításnak minősül.

 

34) A tényállítás valótlan és felperesre nézve súlyosan sértő, mivel a felperesre vonatkozó negatív értékítélet kialakítására alkalmas.

 

A 2) f. pontban foglalt tényállítások

 

35) "Ma reggelre egy nagy meglepetés ért azzal kapcsolatban, hogy kitiltottak engem az INDEX fórumáról valószínűlegesen azért, mert az ING Biztosító Zrt. által a fogyasztók ellen elkövetett gazdasági bűntettek sorozatáról rendszeresen írtam (és írni is fogok)."

 

36) Ezen tényállításában az alperes már kifejezetten azt állítja, hogy a Biztosító az ügyfelekkel szemben bűncselekményeket követ el.  E kőrben megjegyezzük, hogy az eszközalapokkal kapcsolatos manipulálásra vonatkozó fentebb ismertetett további tényállítások - burkoltan - szintén bűntetőjogi felelősség alapjául szolgálhatnak, azonban ezen közlésben jelenik meg először ennek alperes általi kifejezett - és nem burkolt állítása.

 

A tényállítás értelemszerűen valótlan, felperes nem folytat semmilyen törvénysértő vagy bűntetőjogi relevanciájú tevékenységet az eszközalapok értékelése körében (az értékelést nem is a felperes, hanem az ezzel megbízott alapkezelő végzi).

 

37) A tényállítás a felperesre nézve súlyosan sértő, mert felperesre vonatkozó különösen negatív értékítélet kialakítására alkalmas.

 

A 2) g. pontban foglalt tényállítások

 

38) "Az ING Biztosító: 2. manipulál az eszközalapok értékeivel"

 

39) A tényállítás szerint Biztosító az eszközalapok értékét manipulálja.  A manipuláció önmagában negatív tartalmú, rejtett visszaélésszerű tevékenységre utal.  Az állítás szerint a felperesi "manipuláció" azaz visszaélés, az eszközalapok értékelése körében történik.  Ilyen tevékenységet a felperes azonban nem végez, az alperesi tényállítás valótlan.  A tényállítás súlyos mert az eszközalapok értékével való bármilyen "manipuláció" az abban befektetési egységgel rendelkező szerződő Biztosítottak vagyonának változását - az alperes által használt értelemben csökkenését - eredményezi.

 

40) A tényállítás a felperesre nézve súlyosan sértő, mert felperesre vonatkozó negatív értékitélet kialakítására alkalmas.

 

A 2) h. pontban foglalt tényállítások

 

41) "Manipulálás a befektetésekkel, az ING Biztosító saját javára és a befektetők kárára.

 

Az ING Biztosító euró tíz milliókat (euró alap), forint százmilliókat, milliárdokat (forint alap) helyez általa nyereségre manipulált eszközalapokra, majd az elért extra hozamokat (profit) saját haszonként zsebre vágja.  (mérleg fejlődő európa), (mérleg ázsia kötvény), (mérleg összesítés).

 

Az ING Biztosító euró tíz milliókat (euró alap), forint százmilliókat, milliárdokat (forint alap) von ki az általa veszteségesre manipulált eszközalapokból, természetesen mielőtt az összegeket kivonja, a vesztes alapba befektetőktöl teljes mértékben levonja a ''jogos hozamveszteséget", az extrán kivont pénzt "megmenti a veszteségtől", majd a "kimentett pénzt" befekteti általa nyereségesre manipulált eszközalapba, majd az elért extra hozamokat saját haszonként zsebre vágja. (mérleg fejlődő európa), (mérleg ázsia kötvény), (mérleg összesítés).

 

Manipulálás plusz értékben az eszközalapok értékeivel: hónapról hónapra rendszeresen plusz értékben euró tíz milliókat (euró alap), forint százmilliókat, milliárdokat (forint alap) helyez általa nyereségre manipulált eszközalapokra, és az elért hasznot és a "magánhaszon" zsebre vágja. (kilengések euró), (kilengések huf).

 

Manipulálás minusz értékben az eszközalapok értékeivel: hónapról hónapra rendszeresen von ki az általa veszteségre manipulált eszközalapokból euró tíz milliókat (euró alap), forint százmilliókat, milliárdokat (forint alap), ezzel a manipulálással az előző hónapban elkövetett manipulálását "visszaállítja eredeti állapotára" hogy jogilag minden helyes legyen. (kilengések euró), (kilengések huf)."

 

42) A közlés a fentiekben már többször részletezettekkel azonos tényállítást tartalmaz, azaz, hogy felperes az eszközalapokkal olyan manipulatív, visszaélésszerű rejtett tevékenységet folytat, amely a piaci folyamatoktól eltérő értékváltozást eredményeznek és amelyek a Biztosítónak hasznot, az eszközalapokban befektetési egységgel rendelkező ügyfeleknek. veszteséget (kárt, vagyoncsökkenést) okoz.  A tényállítás valótlan, mert ilyen tevékenységet a felperes nem folytat.

 

43) A tényállítás a felperesre nézve súlyosan sértő, mert felperesre vonatkozó negatív értékítélet kialakítására alkalmas.

 

A 2) i. pontban foglalt tényállítások

 

44) ''Az ING Biztosító havi rendszerességgel manipulálja az eszközalapok értékét oly módon, hogy extra összegeket (Euró milliókat, Forint Milliárdokat) helyez az általa nyereségesre manipulált eszközalapokba, vagy von ki az általa veszteségre manipulált eszközalapokból.

 

A KlLENGÉSEK (EU), KlLENGÉSEK (HUF) táblázatok) alapján havi rendszerességgel komoly összegek (Euró milliók, Forint milliárdok) vannak helyezve / kivonva az eszközalapokból.  Ennek az a lényege, hogy miután egy "NYERESÉGRE / VESZTESÉGRE MANIPULÁLT" eszközalapra befektetett hozamát az ING Biztosító "megszerezte vagy kivette ", utána rövid időn belül az eszközalap értékét hasonló de negatív / pozitív összeggel "visszaállítja eredeti állapotára".

 

''Az ING Biztosító komoly figyelmet szentel arra, hogy miután ő kivette extra profitját a manipulált eszközalap(okból), a lehető legrövidebb időn belül mindent visszaállít eredeti állapotára, így ha a befektető per pillanat az ING Biztosítóvai együtt nyereségre tett szert, a befektető nyeresége rövid időn belül nullára vissza lett helyezve."

 

45) A közlés a fentiekben már többször részletezettekkel azonos tényállítást tartalmaz, azaz, hogy felperes az eszközalapokkal olyan manipulatív, visszaélésszerű rejtett tevékenységet folytat, amely a piaci folyamatoktól eltérő értékváltozást eredményeznek és amelyek a Biztosítónak hasznot, az eszközalapokban befektetési egységgel rendelkező ügyfeleknek veszteséget (kárt, vagyoncsökkenést) okoz.  A tényállítás valótlan, mert ilyen tevékenységet a felperes nem folytat.

 

46) A tényállítás a felperesre nézve súlyosan sértő, mert felperesre vonatkozó negatív értékítélet kialakítására alkalmas, miszerint a Biztosító az ügyfeleit szándékosan megkárosítja.

 

A 2) j. pontban foglalt tényállítások

 

47) "Az ING Biztosító Manipulálásai nyereségre / veszteségre

 

MANIPULÁLÁS - "NYERESÉGRE"

 

Az ING Biztosító havi rendszerességgel manipulálja az eszközalapok értékét oly módon, hogy extra összegeket (Euró milliókat, Forint százmilliókat, esetenként milliárdokat) helyez az általa nyereségre manipulált eszközalapokra, és az extrán befektetett összeg utáni hozamot mint "magánpénzt" úgy kezeli mint "magánvagyont".

 

MANIPULÁLÁS - "VESZTESÉGRE"

 

Az ING Biztosító havi rendszerességgel manipulálja az eszközalapok értékét oly módon, hogy komoly összegeket (Euró milliókat, Forint százmilliókat, esetenként milliárdokat) von ki az általa veszteségre manipulált eszközalapokból.  Természetesen a vesztes eszközalap befektetőitől 100%-ban levonja a "JOGOS VESZTESÉGET", azonban az extrán kivont Euró milliókat megmenti a veszteségtől, és a "MEGMENTETT ÖSSZEGET" befekteti mint "MAGÁNVAGYONT" az általa nyereségesre manipulált eszközalapba, majd ennek a hozamát (nyereséget) mint "MAGÁNVAGYONT" zsebre vágja."

 

48) A közlés a fentiekben már többször részletezettekkel azonos tényállítást tartalmaz, azaz, hogy felperes az eszközalapokkal olyan manipulatív, visszaélésszerű rejtett tevékenységet folytat, amely a piaci folyamatoktól eltérő értékváltozást eredményeznek és amelyek a Biztosítónak hasznot, az eszközalapokban befektetési egységgel rendelkező ügyfeleknek veszteséget (kárt, vagyoncsökkenést) okoz.  A tényállítás valótlan, mert ilyen tevékenységet a felperes nem folytat.

 

49) A tényállítás a felperesre nézve súlyosan sértő, mert felperesre vonatkozó negatív értékítélet kialakítására alkalmas, miszerint a Biztosító az ügyfeleit

szándékosan megkárosítja.

 

A 2) k. pontban foglalt tényállítások

 

50) "Bűntetőjogi felelősségrevonás:  Rövidesen eljön az idő, mikor az ING Biztosító Zrt. bűntetőjogilag felelősségre·lesz vonva valamennyi törvényellenes cselekedeteiért.  Valamennyi résztvevő, akik segítették a Biztosítót törvényellenes cselekedeteinek a végrehajtásában hasonlóképpen elszámoltatva Iesznek".

 

51) A közlés olyan állítást tartalmaz, miszerint a felperes a fentiekben részletezett manipulatív tevékenysége során bűncselekmény(eket) valósít meg, amely bűntetőjogi felelősségre vonást fog eredményezni.  Ezen állítás valótlan, mert a felperes, vagy a felperesi alkalmazottak, tevékenységük során nem követnek el bűncselekményt.

 

52) A tényállítás felperesre nézve súlyosan sértő, mivel azt bűncselekmény elkövetésével vádolja.

 

A 2) 1. pontban foglalt tényállítások

 

53) "Itt lenne a cikk vége, ám P. úr szerint az egyoldalú, törvénytelen szerződésmódosítás csak a jéghegy csúcsa.  P. úr kizárólag a cég honlapján szereplő adatokból kiindulva érdekes jelenségekre figyelt fe!.  Állítása szerint

 

- az ING a tényleges hozamokat és a honlapon szereplő hozamszámlálást manipulálja

 

- az ING a vesztes alapokat eltűnteti, majd újraindítja 20 százalékos hozam igéretével, ami a valóságban esetleg 2 százalék

 

- az alapokba ki-be pakolgatják az ING pénzét, attól függően, hogy azok milyen eredményt tudnak felmutatni.  Nyereség esetén azonban csak az ING jár jól."

 

54) A fent idézett híresztelésben foglalt tényállítások egyeznek a jelen keresetlevél több pontjában foglalt valótlan és jóhírnévsértő állításokkal.  A felperes nem manipulálja az eszközalapok tényleges hozamait és a honlapon található hozamszámlálót, nem tűntetett el majd indított újra vesztes eszközalapokat 20 százalékos hozam igéretével, és nem kezel saját pénzt az eszközalapokban.

 

55) Az alperesi állítások súlyosan sértőek, mert felperesre vonatkozó negatív értékitélet kialakítására alkalmasak, miszerint a Biztosító az ügyfeleit a manipulált adatokkal és az eszközalapok eltűntetésével és újraindításával becsapja, valamint, hogy az eszközalapokban saját vagyont is kezel a saját nyereségére.  A tényleges hozamok manipulálása, valamint az eszközalapokban a saját tőke üzletszerű kezelése, mint állítás tartalma szerint felperest bűncselekmények elkövetésével vádolja.

 

IDEIGLENES INTÉZKEDÉS lRÁNTI KÉRELEM

 

56) Felperes a jelen keresetlevél 1) – 2) pontjaiban foglalt kereseti kérelmére tekintettel kéri a Tisztelt Törvényszéket, hogy a Pp. 156. §. (1) bekezdése szerinti ideiglenes intézkedéssel kötelezze alperest, hogy a jelen kereset 2) pontjában foglalt közléseket a jelen per jogerős lezárásáig vagy az ideiglenes intézkedés Tisztelt Törvényszék általi hatályon kivül helyezéséig a biztosítóbank.hu weboldalról távolítsa el és tiltsa el alperest az ilyen tartalmú tények ezen vagy más fórumon, médiatartalmán történő állításától.

 

57) Felperes az ideiglenes intézkedést a Pp. 156.§ (1) bekezdésének különös méltánylást érdemlő jogvédelmi szükségesség fordulatára alapozza, mivel az alperes rninden alapot nélkülöző állításai szerint felperes a biztosítottak tömegét megkárosító, törvénytelen és bűncselekményt megvalósító konspiratív cselekmenyéket követ el, mindezt olyan rendszerességgel, hogy ahhoz a Biztosító nagy számú munkatársának és vezetőinek összehangolt tevékenysége lenne szükséges.  Ezen tényállítások a Biztosítót mintegy bűnszervezetként mutatják be, amely a felperesi biztosítótársaság jóhírnévhez való személyhez fűződő jogát a lehető legsúlyosabban és utólag sem reparálható módon sértik és a felperes üzleti tevékenységére hátrányosan hatnak.

 

.- 58) Az alapul fekvő tények valószínűsítése körében a felperes hivatkozik arra, hogy cégcsoportja 1845 óta folytat prudens biztosítási tevékenységet és több szintű belső minöségellenőrzési mechanizmusokat működtet.  Felperes működését szigorú jogszabályi elvárások között végzi, amelyek betartását a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete folyamatosan ellenőrzi.  A felügyelet az érintett eszközalapokkal kapcsolatos felperesi eljárással, illetve magatartással összefüggésben semmilyen olyan elmarasztalást, megállapítást vagy ajánlást nem tett, amely bármilyen csekély mértékben is megalapozhatná a rendkívül súlyos alperesi állításokat.  Felperes ilyen tárgyú polgári, közigazgatási vagy bűntetőeljárásnak nem alanya, ilyenről információval nem rendelkezik.

 

59) Felperes ideiglenes intézkedés iránti kérelme kőrben hivatkozik a BH 2000.46. és az EBDT 2004.1047 sz. döntésekre is, amelyek szerint az ideiglenes intézkedés elrendelésére akkor kerülhet sor, amennyiben a kérelmező valószínűsíti:

 

a. a kereset jogalapját képező anyagi jogi szabályok megsértését, azaz a kereseti kérelem várható alaposságát;

 

Alperes rendkívül súlyos állításai alátámasztására az érintett honlapon különböző számsorokat és kézzel írt jegyzeteket tett elérhetővé, ezek azonban olyan zavarosak, hogy a felperes szakemberei azokat annyiban sem tudják értelmezni, hogy a "számítások" hibáit esetlegesen felismerhessék.  Alperes rendkívül súlyos állításait értékelhető módon nem tudja alátamasztani, ennek hiányában az alperesi állítások valószínűtlenek, az alperesi jogsértés és így a felperesi kereset alapossága valószínű.

 

b. az érdemi döntést megelőző jogvédelmet megalapozó feltételek valamelyikének fennállását;

 

Álláspontunk szerint az alperesi állítások jelen irat 20-56. pontjaiban foglalt súlyosságára tekintettel megalapozzák felperes különös méltánylást igénylő jogvédelmi helyzetét.  További releváns körülmény, hogy az alperes ezen rendkívül súlyos állításaival már a sajtón keresztül is vádolja felperest (lásd a friss Népszava cikk), azaz az alperesi állítások már széles közönség felé is elérhetővé váltak.  Ismereteink szerint az alperes a rendkívül súlyos kijelentések megjelentetésére más sajtófórumokat is megkeresett, azaz reálisan fenyeget a további alperesi jogsértések veszélye.  Ez a körülmény is felperes azonnali jogvédelmi helyzetét támasztja alá.

 

c. az ideiglenes intézkedéssel okozott hátrányok nem haladják meg az azzal elérhető előnyt.

 

Az ideiglenes intézkedéssel elérhető előny, hogy azonnali jogvédelmet biztosít a teljesen alaptalan és rendkívül sértő alperesi tényállításokkal szemben.  Az ideiglenes intézkedés hátrányt nem okoz, mivel a kifogásolt tényállításoknak a weboldalról való eltávolítása, vagy azon való ismételt feltűntetése költséggel nem jár.

 

ELJÁRÁSI KÉRDÉSEK

 

60) A Kecskeméti Törvényszék hatásköre a Pp. 23. § (1) g) pontján, illetekessége a Pp. 29.§ (1) bekezdésein alapul, figyelembe véve, hogy alperes lakhelye Kecskemét.

 

61) A keresetben érvényesíteni kívánt jog a Ptk. IV. a személyek polgári jogi védelme fejezetébe tartozó személyiségi jog, amelyre tekintettel a jelen perben felperest az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. § (1) f) pontja szerinti tárgyi illeték feljegyzési jog illeti meg.

 

62) Kérjük a Tisztelt Törvényszéket, hogy mind az első mind a folytatólagos tárgyalást a felperes esetleges távollétében is megtartani szíveskedjék.

 

A fentiekre tekintettel kérjük Tisztelt Kecskeméti Törvényszéket, hogy kereseti kérelmünknek helyt adni szíveskedjen.

 

Tisztelettel:

 

ING Biztosító Zrt.

 

Melléklet!

 

F/1                  Felperes létesítő okirata

F/2                  Ügyvédi meghatalmazás

F/3-F/9           A Biztosítóbank.hu nyomtatott oldalai

F/10                A Népszava 2013. szeptember 2. napi lappéldányának molata

F/11                A Biztosítóbank.hu oldal "jogi nyilatkozat" nyomtatott példánya

F/12                Alperes jogi képviselőjének 2012. augusztus 30. napján kelt levele

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra. 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

 

Videó – Az NN Biztosító (ING) hallgat és mindent tagad! – Megvan rá az oka! (Második rész) (LETILTVA)

 

http://biztositobank.hu/

 

Kapcsolódó anyagok:

AZ OLDAL ÁLLANDÓAN FELTÖLTÉS ALATT ÁLL!