ING (NN) BIZTOSÍTÓ - KERESET KIEGÉSZÍTÉS 2013 OKTÓBER 22

 

Kecskeméti Törvényszék

 

FŐLAJSTROM SZÁM

Kecskemét, Pf. 12.

 

Érkezett 2013 HKÍ. / í

 

az ING Biztosító Zrt.

(1068 Budapest Dózsa G. út 84. B. ép.) felperes

jogi képviselő

Horváth és Társai Ügyvédi Iroda (székheIy: Csörsz Utca 49-51.)

kereset-kiegészítése és

ideiglenes intézkedés iráni kérelem kiegészítése

 

Placz József

(lakcím: 6000 Kecskemét, Gyenes Mihály tér 1.) alperes szemben

személyiségi jog megsértése tárgyában 8.P.21.192/2013/2 szám alatt folyamatban lévő perben.

 

Budapest, 2013. október 22.

 

Tisztelt Kecskeméti Törvényszék!

 

Alulírott, ING Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84. B. épület; cégjegyzékszáma a Fővárosi Törvényszéken mint Cégbíróságon: 01-10-041574) felperes kívüljegyzett és korábban csatolt meghatalmazással igazolt jogi képviselője, a Horváth és Társai Ügyvédi Iroda (székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51.;eljáró ügyvéd: Dr. Nemescsói András; email: andras.nemescsoi@dlapiper.com; tel:. +36 1 510 11 00; fax: +36 1 510 11 01) Placz József (lakcím:6000 Kecskemét, Gyenes Mihály tér 17.) alperessel szemben 2013. szeptember 12. napján benyújtott keresetével ("Kereset") megindított, és 8.P .21.192/2013 számon folyamatban lévő perben az alábbi

kereset-kiegészítést

 

terjeszti elő.

 

KERESETI KÉRELEM KIEGÉSZÍTÉS

 1. Kérjük a Tisztelt Kecskeméti Törvényszéket, hogy a Keresetben foglalt kereseti kérelmeink mellett, azokat nem érintve,
 1. a Ptk. 84.§ (1) a) pontja alapján állapítsa meg, hogy alperesnek a biztositobank.hu weboldalon, valamint a youtube.com videomegsztón http://www.voutube.com/watch?v=qDxIOOJOPhY url alatt, "Az ING Biztosító mindent tagad és hallgat! — Megvan rá az oka! (Második rész)" című videóban közzétett, a jelen kereset-kiegészítés 2) m. - 2) n. pontjaiban foglalt közlései megsértik a felperesnek a Ptk. 75.§ (1), 78. § (1) és (2) bekezdései által védett, jóhímévhez való jogát; és
 2. kötelezze alperest a jogsértés abbahagyására, azaz a kifogásolt tényállításoknak a biztositobank.hu weboldalról, valamint a youtube.com weboldalról való eltávolítására a Ptk. 84.§ (1) b), illetve a Ptk. 84.§ (1) d) pontja alapján; és
 3. tiltsa el alperest a további jogsértéstől, azaz a kifogásolt tények állításától, azok híresztelésétől a Ptk. 84.§ (1) b), illetve a Ptk. 84.§ (1) d) pontjai alapján.
 1. A felperes által kifogásolt alperesi közlések a Kereset 2) a. - 2) 1. pontjaiban, valamint a jelen kereset-kiegészítés 2) m. - 2) n. pontjaiban találhatóak. Felperes valamennyi önálló pontban megjelölt közlés tekintetében egyenként kéri a Tisztelt Törvényszéktől a Kereset, valamint a jelen kereset-kiegészítés 1) a.- 1) c. pontban foglaltak szerinti döntés meghozatalát:

m.  "Az ING Biztosító az eszközalapok manipulálásaival megkárosítja ügyfeleit. Többek között:

 • manipulál a hozamszámlálóval;
 • az eszközalapok értékeivel;
 • manipulál veszteségre/nyereségre
 • valamint a vesztes eszközalapok vesztes múltjának az eltüntetésével."

(http://www.youtube.com/watch?v=qDxIOQJOPhY - Az ING Biztosító mindent tagad és hallgat! - Megvan rá az oka! (Második rész) - a nyilatkozat szövegét F/l alatt csatoljuk)

 

n.   "Kiemelten hangsúlyozom, hogy az ING Biztosító elleni vádak kizárólagosan valós tényekkel vannak igazolva, melyek eredete maga az ING Biztosító Zrt. által kiadott hiteles okmányokból áll. Itt nem újbóli kivizsgálásról van szó, hanem az elkövetett gazdasági bűncselekmény sorozat miatti felelősségre vonásról."

(http://www.youtube.com/watch?v=qDxIOQJOPhY - Az ING Biztosító mindent tagad és hallgat! - Megvan rá az oka! (Második rész) - a nyilatkozat szövegét F/l alatt csatoltuk)

 

JOGI INDOKOLÁS

A 2) m. pontban foglalt tényállítás

"Az ING Biztosító az eszközalapok manipulálásaival megkárosítja ügyfeleit. Többek között:

 • manipulál a hozamszámlálóval;
 • az eszközalapok értékeivel;
 • manipulál veszteségre/nyereségre

valamint a vesztes eszközalapok vesztes múltjának az eltüntetésével.."

 

 1. Ezen kijelentésben szereplő alperesi tényállítás szerint a biztosító minden ügyfelét érintő visszaéléseket követ el a befektetési egységhez kötött életbiztosításhoz tartozó eszközalapok elszámolási módszerei manipulálásával. Ezen, minden alapot nélkülöző tényállítások tartalmukban egyeznek a Keresetünk 2) a. - 2) j. pontjaiban foglalt tényállításokkal, ezért azokra a Kereset 16) - 49) pontjaiban foglalt érvelést megfelelően alkalmazandónak találjuk, az érvelés ehelyütt történő szükségtelen megismétlése nélkül.

A 2) n. pontban foglalt tényállítások

 1. "Kiemelten hangsúlyozom, hogy az ING Biztosító elleni vádak kizárólagosan valós tényekkel vannak igazolva, melyek eredete maga az ING Biztosító Zrt. által kiadott hiteles okmányokból áll. Itt nem újbóli kivizsgálásról van szó, hanem az elkövetett gazdasási bűncselekmény sorozat miatti felelősségre vonásról."
 2. Ezen kijelentésekben foglalt tényállítás szerint a felperes tevékenysége gyakorlása bűncselekmény-sorozatot valósít meg. Ezen, minden alapot nélkülöző tényállítás tartalmát tekintse egyezik a Keresetünk 2) k. pontjaiban foglalt tényállítással, arra a Kereset 51) és 52) pontjaiban foglalt érvelést megfelelően alkalmazandónak találjuk az érvelés ehelyütt történő szükségtelen megismétlése nélkül.

IDEIGLENES INTÉZKEDÉS IRÁNTI KÉRELEM KIEGÉSZÍTÉSE

 1. Felperes a Kereset 56) pontjában foglalt ideiglenes intézkedés iránti kérelmét annyiban kiegészíti, hogy a Kereset 2) a. - 1. pontjaiban foglaltak mellett a jelen kereset-kiegészítés 2) m. - 2) n. pontjaiban foglalt tényállítások tekintetében is kéri a Tisztelt Törvényszéket, hogy a Pp. 156.§. (1) bekezdése szerinti ideiglenes intézkedéssel tiltsa el az alperest ezen közlésektől a per jogerős lezárásáig vagy az ideiglenes intézkedés esetleges visszavonásáig.
 2. Az ideiglenes intézkedés iránti kérelmünk megalapozása érdekében a jelen irathoz F/2 alatt csatoljuk az alperes által a felperessel szemben részben a jelen keresetben kifogásolt állításokkal kapcsolatban a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete előtt indított eljárások alapjául szolgáló alperesi bejelentéseket, valamint az ezen ügyekben született PSZÁF határozatokat, amelyek nem állapítottak meg semmilyen jogsértést a felperesi oldalon. Ezen okiratok és PSZÁF kivizsgálások tovább valószínűsítik az alperesi rendkívül súlyos rágalmak alaptalanságát, és így a felperesi ideiglenes intézkedés iránti kérelem alaposságát.
 3. Az ideiglenes intézkedés iránti kérelmünket megalapozó további körülményként tájékoztatjuk a tisztelt Törvényszéket, hogy alperes - F/3 alatt csatolt levele szerint - demonstrációt szervez a felperessel szemben, ahol várhatóan meg kívánja ismételni a Keresetben és a jelen kereset-kiegészítésben foglalt teljesen alaptalan és rendkívül súlyos állításait. A Tisztelt Törvényszék az ideiglenes intézkedéssel meg tudná akadályozni, hogy az alperes a "demonstráción" a rendkívül súlyos rágalmakat tovább híresztelje. Alperes vonatkozó levelét F/3 alatt csatoljuk.
 4. Látható, hogy a korábban csak a biztositobank.hu weboldalon közölt, rendkívül súlyos és minden alapot nélkülöző rágalmakat az alperes a Népszava és a Népszava.hu sajtótermékeknek is továbbadta, továbbá azokról interjút is készíttetett - amelyet ismereteink szerint televízió-csatornáknak kíván továbbadni -, valamint annak híresztelése érdekében demonstrációt is szervez. Ezek a tények ismételten a felperes azonnali jogvédelmi szükségességét alapozzák meg, mivel az ilyen közlések széles közönséghez való eljuttatása esetén a felperes üzleti jóhímevén az alperesi rágalmak miatt eső csorba alperes esetleges utólagos elmarasztalásával nem lesz visszamenőlegesen kiküszöbölhető.
 5. A fentiekre tekintettel kérjük a Tisztelt Törvényszéket, hogy a felperes ideiglenes intézkedés iránti kérelmének alperes arra vonatkozó írásbeli nyilatkozatát követően, de még a 2013. december 5. napi tárgyalást megelőzően szíveskedjen helyt adni, megakadályozva ezzel a felperest közvetlenül fenyegető további alperesi jogsértéseket.

ELJÁRÁSI KÉRDÉSEK:

 1. Végül bejelentjük, hogy az alperes által a felperesi jogi képviselőnek küldött tájékoztatás szerint alperes lakcíme 6000 Kecskemét Gyenes Mihály tér 17. a keresetben megjelölt 6000 Kecskemét Gyenes Mihály tér 1. szám helyett - alperesi levél F/4 alatt csatolva. Mivel felperesi jogi képviselő alperesnek levelet nem küldött az eltérést alperes vélhetően a keresetlevelünk kézbesítésekor észlelete, ami egyben igazolja, hogy a keresetlevél alperesnek való kézbesítése megtörtént.

* * *

A fentiekre tekintettel kérjük Tisztelt Kecskeméti Törvényszéket, hogy kereseti kérelmünknek és ideiglenes intézkedés iránti kérelmünknek helyt adni szíveskedjen.

Tisztelettel:

ING Biztosító Zrt.

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra. 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

 

 

http://biztositobank.hu/

 

Kapcsolódó anyagok:

AZ OLDAL ÁLLANDÓAN FELTÖLTÉS ALATT ÁLL!