ING (NN) BIZTOSÍTÓ - "JÓ HÍRNÉV SÉRTÉSE" SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY (2016-01-24)

Eredeti és nyomtatható PDF dokument

 

THEMIS IRODA

Igazságügyi és Területfejlesztési Tanácsadó Kft

5700 Gyula, Ibolya u. 2.

Tel.: 30/205-5653

E-mail: gyulavarigy@gmall.com

 

8.P.20.688/2015

 

IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY

ING Biztosító Zrt felperes Placz József alperes ellen
személyiségi jog megsértésének megállapítása iránt indított 
perben.

 

Készítette:

 

Themis Iroda Kft

5700 Gyula, Ibolya u. 2.

Eljáró igazságügyi szakértő:

Gyulavári György igazságügyi szakértő pénzpiac, tőkepiac

Nyt.: 5884

 

Themis Iroda Kft

 

Kirendelő hatóság:

 

Kecskeméti Törvényszék

 

Kirendelő határozat száma: 8.P.20.688/2015/18. és 24.

 

A Szegedi ítélőtábla Pf.ll.20.065/2014/11. számú végzésében az ING Biztosító Zrt. 1068 Budapest, Dózsa Gy. út 84. B épület szám alatti székhelyű felperesnek és Placz József 6000 Kecskemét, Gyenes Mihály tér 17. szám alatti lakos alperes ellen személyiségi jog megsértésének megállapítása iránti perében szakértői bizonyítást rendelt el, mellyel társaságomat, a THEMIS Iroda Igazságügyi és Területfejlesztési Tanácsadó Kft-t (5700 Gyula, Ibolya út 2.) rendelte ki. Ennek keretében szakértőként az alábbi kérdésre kell választ adnunk:

 

„Megfelel-e a valóságnak, hogy a felperes a 2011. május 1 -2013. szeptember 2. napja közötti időszakban jogosulatlanul (az ügyfelek hozzájárulása nélkül vagy egyébként „manipulativ" módon) végzett az általa kezelt eszközalapokba elhelyezett pénzeszközök tekintetében átcsoportosításokat, és ezzel a befektető ügyfeleknek kárt okozott."

 

A kirendelő végzésben foglaltaknak alapvetően egy részleges cégátvilágításnak megfelelő mélységű feltáró, elemző és értékelő munkával lehetne eleget tenni. Ennek az idő- és költségvonzata azonban egy évet érintően is igen jelentős lenne, a megbízás viszont több mint két évet ölel fel. Ezen időszak alatt eszközalaponként igen alapos, az egyes befektetés csoportokra befektetőnkénti, azaz tételes vizsgálatot is kell végezni. Ugyanakkor a zrt. működését, üzletfilozófiáját, az egyes eszközalapokban részvevő befektetői és a saját forrásainak mobilizálására, annak ki- és bevonására vonatkozó belső szabályozottságát is vizsgálni, értékelni kell folyamatában.

 

Társaságom Munkatervet készített el a Szegedi ítélőtábla részére, melynek értéke 2 bevont társszakértő közreműködésével 5.612.880,- Ft-ban állapítottuk meg a szakvélemény elkészítésének költségét.

 

A Szegedi ítélőtábla ítéletében új eljárásra utasította az első fokon eljárt Kecskeméti Törvényszéket.

 

Az alperes kifogásolta a megállapított szakértői díj mértékét, és megkérdőjelezte a társszakértők bevonásának szükségességét.

 

Holott a Szegedi ítélőtáblának benyújtott szakértői munkatervünkből kiderül, hogy a fenti kérdés biztonságos, ellentmondásmentes megválaszolása a munkatervben szereplő tevékenységek elvégzésével lehetséges, alperes a következő szakértői eljárások alkalmazásával kívánja bizonyítani ellenkérelmének megalapozottságát.

 

Szakértői feladat annak megállapítása volt, hogy:

 

 1. Megfelel-e a valóságnak az, hogy minden befektető, oki a „Fejlődő Európa" eszközalapba fektette be vagyonát 2011. 05. 31 és 2014. 06. 28. között eltelt 38 hónap alatt, -4,78 %-os évesített, és -10,55 %-os valós értékvesztést realizált, mikor az ING Biztosító az eltelt időszak alatt 34 %-ban (52,6 + 31,6 = 84 %) élt azzal a lehetőségével, hogy már előre, a hónap elején, még mielőtt ismert lett volna az eszközalap havi hozamteljesítése, plusz (NYERESÉGES) hozom esetén nagy összegeket, esetenként euró milliókat fektetett be az eszközalapba, valamint mikor a havi hozam mínusz (VESZTESÉGES) lett, akkor már előre a hónap kezdetén nagy összegeket, esetenként euró milliókat kivett az eszközalapból és ezzel megmentette a kivont pénzt a hónapban elszenvedett veszteségektől?
 2. A 2011.11.30-án közzétett mellékleten (J/2) a feltüntetett „indulási dátum" 2011. 04. 29, mely 10 évvel kevesebb, mint a 2011.10.29-én (J/l) közzétett mellékleten feltüntetett „indulási dátum", ennek következtében 10 év hozaminformáció eltüntetésre került. Megfelel-e a valóságnak, hogy ennek következtében az évesített hozaminformáció a valós 4,56 %-ról (K/1) 21,73 %-ra (K/2) lett módosítva? Mindez a hozamszámolóval manipulálásnak minősül? Továbbá a hozamszámolóval manipulálásnak minősül-e, hogy a 2012. 09. 29-én közzétett mellékleten (J/3) feltüntetett „indulási dátum" vissza lett állítva az eredeti 2001. 05. 21-re, (+10 év) mely következtében az évesített hozam vissza lett állítva a valós értékére?

 

A szakértői munkatervet ezen kérdések figyelembevételével állítottam össze.

 

A szakértői vizsgálat keretében az alperes áltál becsatolt kimutatások, hírlevelek alapján szükséges igazságügyi szakértői szakvéleményemet kialakítani, az eredetileg általam meghatározott felperesi átvilágítás helyett.

 

A Kecskeméti Törvényszék 8.P.20.688/2015/18. számú végzésében az alábbi kérdések megválaszolására adott megbízást:

 

1. Megfelel-e a valóságnak, hogy a felperes 2011. május 1. és 2013. szeptember 2. napja közötti időszakban jogosulatlanul (ügyfelek hozzájárulása nélkül vagy egyébként „manipulatív" módon) végzett az általa kezelt eszközalapokba elhelyezett pénzeszközök tekintetében átcsoportosításokat és ezzel a befektető ügyfeleknek kárt okozott.

 

2. Megfelel-e a valóságnak, hogy minden befektető, aki a „Fejlődő Európa" eszközalapba fektette be vagyonát 2011. május 31. és 2014. június 28. között eltelt 38 hónap alatt, -4,78%-os évesített, és -10,55%-os éves értékvesztést realizált, mikor az ING Biztosító az eltelt időszak alatt 84 %-ban (52,6+31,6%) élt azzal a lehetőségével, hogy már előre a hónap elején, még mielőtt ismert lett volna az eszközalap havi hozamteljesítése, + (NYERESÉGES) hozam esetén nagy összegeket, esetenként euró milliókat fektetett be az eszközalapba, valamint mikor a havi hozam mínusz (VESZTESÉGES) lett, akkor már előre a hónap kezdetén nagy összegeket, esetenként euró milliókat kivett az eszközalapból és ezzel megmentette a kivont pénzt a hónapban elszenvedett veszteségektől.

 

A fenti kérdések megválaszolásához a szakértő az alperes által benyújtott okiratok alapján, az alperes által meghatározott módszertan alapján szükséges megválaszolni.

 

A Kecskeméti Törvényszék 8.P.20.688/2015/24. számú végzésében a fenti kérdéseket kiegészítette azzal, hogy a szakvélemény terjedjen ki a kereset a-k és m, n, pontjai szerinti tényállások vizsgálatára is. A szakértő foglaljon állást az alperes által megjelölt és szolgáltatott vizsgálati anyag alátámasztja-e a 2. a-k, m, n, pontok tényállásait.

 

A kereset hivatkozott tényállásai a következők:

 

a; „Minél mélyebben belementem az ING Biztosító elszámolási módszerének a megértésébe, annál többet és hajmeresztőbbet tapasztaltam a visszaélésekből, melyeket az ING Biztosító minden nap elkövet minden egyes ügyfelével szemben."

b; „Nagyon komoly elszámolási és manipulálást lehetőségeket alkalmaz az ING Biztosító a céljai elérése érdekében. Nevezetesen havi rendszerességgel euró 10 milliókat és forint 100 milliókat, időnként forint milliárdokat helyeznek el az eszközalapokban megmagyarázatlanul pl (mérleg fejlődő eu). Az ING Biztosító rendszeresen kivon euró milliókat vesztes eszközalapokból, és természetesen a vesztes eszközalapokba befektetőktől levonja a jogos veszteséget 100 %-ban , viszont a havi jogos veszteségen kívül az ING Biztosító kivesz euró milliókat a befektetők vagyonából, ezzel megmenti az extrán kivont pénzt a veszteségtől, majd ezt az extrán kivont euró milliókat befekteti egy általa nyereségesre manipulált eszközalapba melynek nyereség hozamát mint magánpénzt „zsebre vágja".

 

Az ING által nyújtott hivatalos információ alapján e tevékenységet kb 78,5 %-ban gyakorolja. (2012. 08. 31. alapján)

 

Havi rendszerességgel komoly extra euró milliókat von ki a veszteséges alapokból. Gyakran előfordul az a jelenség, hogy egy nyereségesre manipulált eszközalap értékét milliókkal (euró) növeli, míg a következő hónapban ugyanezt az eszközalapot veszteségesre manipulálja, és az eszközalap értékét milliókkal (euró) csökkenti"

 

c; „A biztosító által alkalmazott és általam megkérdőjelezett elszámolási problémákat, melyek alkalmazásával a mai napig az ING Biztosító nagyon komoly anyagi kárt okoz valamennyi befektető részére"

d; „Az ING Biztosító törvénysértően és illegálisan olyan elszámolási módszert alkalmaz, mely nem csak az én, de valamennyi befektető gazdasági érdekét sérti és veszélyezteti"

e; „Meggyőződésem és álláspontom szerint az ING Biztosító ügyfelei kárára olyan elszámolási módszert alkalmaz, melyben ügyfeleit gazdaságilag károsítja."

f; „Ma reggelre egy nagy meglepetés ért azzal kapcsolatban, hogy kitiltottak engem az INDEX fórumáról valószinűlegesen azért; mert az ING Biztosító Zrt által a fogyasztók ellen elkövetett gazdasági bűntettek sorozatáról rendszeresen írtam (és írni is fogok)."

g, „Az ING Biztosító: (...) 2. manipulál az eszközalapok értékeivel"

h; „Manipulálás a befektetésekkel, az ING Biztosító saját javára és befektetői kárára"

 

„Az ING Biztosító euró tízmilliókat (euró alap), forint százmilliókat, milliárdokat (forint alap) helyez általa nyereségesre manipulált eszkózalopokba, majd az elért extra hozamokat (profit) saját haszonként zsebre vágja, (mérleg fejlődő európa), (mérleg ázsiai kötvény) , (mérleg összesítés)

 

AZ ING Biztosító euró tíz milliókat (euró alap), forint százmilliókat, milliárdokat (forint alap) von ki az általa veszteségesre manipulált eszközalapokból, természetesen mielőtt az összegeket kivonja, a vesztes alapba befektetőktől teljes mértékben levonja a „jogos hozamveszteséget", az extrán kivont pénzt „megmenti a veszteségtől" majd a „kimentett pénzt" befekteti általa nyereségesre manipulált eszközalapba, majd az elért extra hozamokat saját haszonként zsebre vágja, (mérleg fejlődő európa), (mérleg ázsiai kötvény) , (mérleg összesítés)

 

Manipulálás plusz értékben az eszközalapok értékeivel: hónapról hónapra rendszeresen plusz értékben euró tízmilliókat (euró alap) forint százmilliókat, milliárdokat (forint alap) helyez általa nyereségre manipulált eszközalapokra és az elért hasznot és a „magánhasznot" zsebre vágja (kilengések euró) (kilengések huf)

 

Manipulálás mínusz értékben az eszközalapok értékeivel: hónapról hónapra rendszeresen von ki az általa veszteségre manipulált eszközalapokból euró tízmilliókat (euró alap) forint százmilliókat, milliárdokat (forint alap), ezzel a manipulálással az előző hónapokban elkövetett manipulálását „visszaállítja eredeti állapotára" hogy jogilag minden helyes legyen (kilengések euró) (kilengések huf)"

 

i; „Az ING Biztosító havi rendszerességgel manipulálja az eszközalapok értékét oly módon, hogy extra összegeket (Euró milliókat, Forint milliárdokat) helyez az általa nyereségesre manipulált eszközalapokba, vagy von ki az általa veszteségesre manipulált eszközolapokból.

 

A KILENGÉSEK (EU), KILENGÉSEK (HUF) táblázot(ok) alapján havi rendszerességgel komoly összegek (Euró milliók, Forint milliárdok) vannak helyezve / kivonva az eszközalapokból. Ennek az a lényege, hogy miután egy „NYERESÉGRE/VESZTESÉGRE MANIPULÁLT" eszközalapra befektetett hozamát az ING Biztosító „megszerezte vagy kivette" utána rövid időn belül az eszközalap értékét hasonló, de negatív / pozitív összeggel „visszaállítja eredeti állapotára".

 

j; „Az ING Biztosító manipulálásai nyereségre / veszteségre MANIPULÁLÁS-„NYERESÉGRE"

 

Az ING Biztosító havi rendszerességgel manipulálja az eszközalapok értékét oly módon, hogy extra összegeket (Euró milliókat, forint százmilliókat, esetenként milliárdokat) helyez az általa nyereségre manipulált eszközalapokra, és az extrán befektetett összeg utáni hozamot, mint „magánpénzt" úgy kezeli, mint „magánvagyont".

 

MANIPULÁLÁS - „ VESZTESÉGRE"

 

Az ING Biztosító havi rendszerességgel manipulálja az eszközalapok értékét oly módon, hogy komoly összegeket (Euró milliókat, forint százmilliókat, esetenként milliárdokat) von ki az általa veszteségre manipulált eszközolapokból. Természetesen a vesztes eszközalap befektetőitől 100 %-ban levonja a „JOGOS VESZTESÉGET" azonban az extrán kivont Euró milliókat megmenti a veszteségtől és a „MEGMENTETT ÖSSZEGET" befekteti mint „MAGÁNVAGYONT" az általa nyereségesre manipulált eszközalapba, majd ennek hozamát (nyereségét) mint „MAGÁNVAGYONT" zsebre vágja.

 

k; „Büntetőjogi felelősségre vonás: Rövidesen eljön az idő, mikor az ING Biztosító Zrt büntetőjogilag felelősségre lesz vonva valamennyi törvényellenes cselekedeteiért. Valamennyi résztvevő, akik segítették a Biztosítót törvényellenes cselekedeteinek végrehajtásában hasonlóképpen elszámoltatva lesznek.

 

m; „Az ING Biztosító az eszközalapok manipulálásaival megkárosítja ügyfeleit. Többek között:

 

 • manipulál a hozamszámlálóval;
 • az eszközalapok értékeivel
 • manipulál veszteségre / nyereségre
 • valamint a vesztes alapok vesztes múltjának az eltüntetésével."

 

„Kiemelten hangsúlyozom, hogy az ING Biztosító elleni vádak kizárólagosan valós tényekkel vannak igazolva, melyek eredete maga az ING Biztosító Zrt által kiadott hiteles okmányokból áll. Itt nem újbóli kivizsgálásról, hanem az elkövetett gazdasági bűncselekmény sorozat miatti felelősségre vonásról."

 

A kirendelő végzés és az előzetes periratok szerint a szakértő az alperes 2014. szeptember 23-i, 2015. január 16-i, 2015. február 20-i beadványai szerint szükséges elvégezze a szakértői vizsgálatot.

 

A 2014. szeptember 24-i beadvány tényállításai a következők:

 

1. Nagyon komoly elszámolási és manipulálási lehetőségeket alkalmaz az ING Biztosító a céljai elérése érdekében. Nevezetesen havi rendszerességgel euró 10 milliókat és forint 100 milliókat, időnként forint milliárdokat helyeznek el az eszközalapokban megmagyarázatlanul, pl. (mérleg, fejlődő eu). Az ING Biztosító rendszeresen kivon euró milliókat vesztes eszközolapokbcl és természetesen a vesztes eszközalapokból befektetőktől levonja a jogos veszteséget 100 %-ban viszont a havi jogos veszteségen kívül az ING Biztosító kivesz euró milliókat a befektetők vagyonából, ezzel megmenti az extrán kivont pénzt a veszteségtől, majd ezt az extrán kivont euró milliókat befekteti egy általa nyereségesre manipulált eszközalapba, melynek nyereség hozamát mint „magánpénzt" zsebre vágja.

 

Az A/1 alatt mellékelt „Hozam, eszközérték változások összesítése (HUF+EURÓ) (203.02.28) dokumentum alapján e tevékenységet felperes kb 76 %-ban gyakorolja.

 

Alperes a fenti véleménye bizonyítására a „Fejlődő Európa Mérlege 2011.05.31-től 2014. 06. 28-ig" című táblázatot kívánja felhasználni.

 

A táblázatot áttekintve számszaki eltérést az alapadatoktól nem találtam. Valóban különös összefüggés tapasztalható a hozam és a nettó eszközérték változásai között. Valóban megfigyelhető az, hogy annak ellenére, hogy a biztosításban befektetőként részt vevők annak ellenére, hogy talán „évente egy-két alkalommal változtatnak befektetési portfoliójukon" jelentős összegben változtatják a hozamoknak megfelelően befektetett pénzüket.

 

Viszont nehezen elképzelhető az, hogy ilyen összegeket tudnának mozgatni a kisbefektetők a hozam alakulását előre ismerve.

 

A fentiek alapján vélelmezhető az ING Biztosító általi manipuláció, hiszen mind információban, mind tőkeerőben a Biztosító képes ezeket a tőkeátcsoportosításokat elvégezni. Ennek ellenére hangsúlyozottan fenntartom, hogy a becsatolt bizonyítékok alapján ez nem bizonyított tény.

 

Valóban tény az, hogy ezek a kivont tőkék nem szenvedték el a veszteséget, hiszen a veszteség realizálását megelőzően lettek kivonva az alapból, és tény az, hogy azokban a hónapokban, amikor nyereség realizálódott a plusz befektetett tőke tekintetében a nyereség elszámolható volt.

 

A fent leírtakkal máris megválaszolható néhány kérdés:

 

 1. Megfelel-e a valóságnak, hogy a felperes 2011. május 1. és 2013. szeptember 2. napja közötti időszakban jogosulatlanul (ügyfelek hozzájárulása nélkül vagy egyébként „manipulatív" módon) végzett az általa kezelt eszközalapokba elhelyezett pénzeszközök tekintetében átcsoportosításokat és ezzel a befektető ügyfeleknek kárt okozott.
 2.  

A Fejlődő Európai régió részvény adatait tekintve megállapítható, hogy valaki az ügyfelek hozzájárulása nélkül végzett az ING Biztosító által kezelt eszkozalapokba elhelyezett pénzeszközök tekintetében átcsoportosításokat.

 

A rendelkezésemre álló okiratokból az nem derül ki, hogy ezeket az átcsoportosításokat ki végezte, nem derül ki az, hogy ez az ING Biztosító saját pénze, vagy más befektető pénze, de a kimutatásokból és hírlevelekből látszik az, hogy valaki az eszközalap veszteségének realizálása előtt az eszközalapból euró milliókat, euró tízmilliókat csoportosít át máshová, és még az eszközalap nyereségének realizálása előtt euró milliókat helyezett el az eszközalapban, ezzel extra nyereséget szerzett, és veszteséget került el.

 

A Fejlődő Európai régió részvény adatait tekintve ez a tevékenység rendszeresnek mondható, így a manipulatív szándék is megállhatja a helyét.

 

 1. Megfelel-e a valóságnak, hogy minden befektető, aki a „Fejlődő Európa" eszközalapba fektette be vagyonát 2011. május 31. és 2014. június 28. között eltelt 38 hónap alatt, -4,78%-os évesített, és -10,55%-os éves értékvesztést realizált, mikor az ING Biztosító az eltelt időszak alatt 84 %-ban (52,6+31,6%) élt azzal a lehetőségével, hogy már előre a hónap elején, még mielőtt ismert lett volna az eszközalap havi hozamteljesítése, + (NYERESÉGES) hozam esetén nagy összegeket, esetenként euró milliókat fektetett be az eszközalapba, valamint mikor a havi hozam mínusz (VESZTESÉGES) lett, akkor már előre a hónap kezdetén nagy összegeket, esetenként euró milliókat kivett az eszközalapból és ezzel megmentette a kivont pénzt a hónapban elszenvedett veszteségektől.

 

A rendelkezésemre álló bizonyítékok alapján kijelenthető, hogy minden befektető, aki a „Fejlődő Európai Régió" eszközalapba fektette be vagyonát 2011. május 31 és 2014. június 28 között eltelt 38 hónap alatt, -4,78 %-os évesített és -10,55 %-os éves veszteséget realizált.

 

Azt nem látom bizonyítva, (csak vélelmezhető) hogy az ING Biztosító az időszak alatt 84%- ban élt azzal a lehetőséggel, hogy már előre a hónap elején még mielőtt ismert lett volna az eszközalap havi hozamteljesítése nyereséges hozam esetén nagy összegeket, esetenként euró milliókat fektetett be az eszközalapba, valamint mikor a havi hozam mínusz (veszteséges) lett, akkor már előre a hónap kezdetén nagy összegeket, esetenként euró milliókat kivett az eszközalapból és ezzel megmentette a kivont pénzt a hónapban elszenvedett veszteségektől.

 

Ahhoz, hogy ezt bizonyítva lássam, szükséges lenne a biztosító könyvvizsgáló általi vizsgálata. Az a becsatolt dokumentumok alapján megállapítható, hogy valaki euró milliókat, tízmilliókat befizetett a később nyereségessé vált alapokba, és kivont tőkét a később veszteségessé vált eszközalapokból, és ezzel a többi befektető kárára nyereséget realizált, illetve veszteségtől mentesült.

 

A Tisztelt Bíróság 8.P.20.688/2015/24 számú végzésében kiegészítette a szakértői feladatot azzal, hogy a kereset a-k, illetve m és n pontjai szerinti konkrét tényállítások valódiságát vizsgálja meg a szakértő.

 

Megállapítom, hogy kereset a-k pontjai ugyanazon tényállításokat járják körbe.

 

a; pont

 

Számomra nem bizonyított, hogy az eszközalapokat ki manipulálja, de tény az, hogy rendszeresen fordul elő olyan, hogy később nyereségesnek minősített alapokba nagy összegek kerültek befizetésre, és később veszteségesnek minősített eszközalapok tekintetében jelentős összegek lettek kivonva az eszközalapból még a veszteség realizálása előtt. Ugyan más ilyen információkkal nem rendelkezhet és nagy valószínűséggel a kisbefektetők, biztosítottak ilyen mértékben nem képesek tőkét mozgatni.

 

b; pont

 

Véleményem megegyezik az a; pontban kifejtettekkel.

 

c; pont

 

Azzal, hogy veszteséges alapokból még a veszteség realizálódása előtt kivonnak komoly pénzösszegeket, egyértelműen kárt okoz a többi befektetőnek, hiszen a veszteséget az ő befektetett tőkéjük terhére számolják el. Ugyanez a helyzet a nyereséges alapokba még a nyereség realizálódása előtt elhelyezett összegekkel, hiszen itt a többi befektető hasznát, nyereségét kell elosztani, és azt is részesíteni a nyereségből, aki a befektetési időszak végén helyezte el befektetését.

 

d; pont

 

Ezt az állítást nem tudom egyértelműen elfogadni, hiszen mint a fentiekből látjuk, van olyan befektető, aki extra nyereséggel, és a veszteségek viselése nélkül vesz részt az eszközalapban.

 

e; pont

 

Amennyiben bizonyítható, hogy a manipulációt az ING Biztosító követte el, akkor a tényállítás elfogadható.

 

f; pont

 

Számomra nem bizonyított, hogy alperest mi miatt tiltották ki az INDEX fórumáról.

 

g; pont

 

Amennyiben bizonyítható, hogy a manipulációt az ING Biztosító követte el, akkor a tényállítás elfogadható.

 

h; pont

 

Amennyiben bizonyítható, hogy a manipulációt az ING Biztosító követte el, akkor a tényállítás elfogadható.

 

i; pont

 

Amennyiben bizonyítható, hogy a manipulációt az ING Biztosító követte el, akkor a tényállítás elfogadható.

 

j, pont

 

amennyiben bizonyítható, hogy a manipulációt az ING Biztosító követte el, akkor a ényállítás elfogadható.

k, pont

k; pont nem tényállítást, hanem jóslatot közöl, amit nincs módomban minősíteni.

 

az m; pont minősítése egy újabb vizsgálatot igényel.

 

„ Az ING Biztosító az eszközalapok manipulálásával megkárosítja az ügyfeleit. Többek között manipulál a hozamszámlálóval az eszközalapok értékeivel

 • manipulál veszteségre/nyereségre
 • valamint vesztes eszközalapok vesztes múltjának az eltüntetésével."
 •  

Sajnos a keresetben szereplő http://www.voutube.com/watch?v=QDxlOQJOPhY című videó nem érhető el.

 

A hozamszámláló manipulálásával kapcsolatosan valóban felfedezhető az A/3 szám alatt csatolt Renta Fund Global High Yield, a Renta Fund Euro, a Renta Fund Eurocredit, A Renta Funf EMD a Renta Fund asian Debt Hard Currency, az Invest turo Equity, az invest Prestige and Luxé és az Invest Emerging Europe alapok indulási dátumának megmagyarázhatatlan változása, ami lehetőséget ad arra, hogy megtévessze a befektetőket, és ezzel kárt okozzon nekik.

 

A beadványhoz képest is találtam eltérést a Renta Fund Eurocredit tekintetében, ahol a 2011. októberi hírlevélben az indulási dátum nem 2011.01.15, hanem 1994. 03.30.

 

A kereset n; pontjának minősítése nem pénz- és tőkepiaci, hanem jogi természetű kérdés.

 

Összegezve az előzőekben leírtakat a rendelkezésemre bocsátott bizonyítékok alapján megállapítható, hogy az ING Biztosító által kezelt eszközalapokkal kapcsolatosan valaki feltehetően manipulációs szándékkal később nyereségessé vált eszközalapokba jelentős összegeket helyezett el, később veszteségessé vált eszközalapokból jelentős összegeket vont ki.

 

Az említett tevékenységet nagy valószínűséggel olyan személy végezte, akinek nagy tőkeereje, és pontos információi voltak az eszközalapok tevékenységével kapcsolatosan.

 

Ezzel a tevékenységével komoly nyereséget szerzett és veszteségtől mentesült a többi befektető kárára.

 

A hírlevelek és a hozamszámláló téves adatai hamis képet mutatnak az egyes befektetési alapok teljesítményéről, így ezek - mint megtevesztés - szintén okozhattak kárt a jóhiszemű befektetők részére.

 

Kérem szakértői szakvéleményem szíves elfogadását.

 

Gyula, 2016. január 24.

Tisztelettel:

 

Themis Iroda Kft

Gyulavári György igazságügyi szakértő pénzpiac,

ügyvezető

tőkepiac nyt. szám: 5884

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra. 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

 

Videó – Az NN Biztosító (ING) hallgat és mindent tagad! – Megvan rá az oka! (Második rész) (LETILTVA)

 

http://biztositobank.hu/

 

Kapcsolódó anyagok:

AZ OLDAL ÁLLANDÓAN FELTÖLTÉS ALATT ÁLL!

 

 

Themis Iroda Igazságügyi és
Területfejlesztési Tanácsadó Kft