ING (NN) BIZTOSÍTÓ "JÓ HÍRNÉV SÉRTÉSE(?) PER" - VÉGZÉS - ÍTÉLŐTÁBLA (2015-01-06)

Eredeti és nyomtatható PDF dokument

 

SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA Pf.ll.20.065/2014/14. szám

 

A Szegedi ítélőtábla a Horváth és Társai Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Nemescsói András ügyvéd, 1123 Budapest, Csörsz u. 49-51.) által képviselt ING Biztosító Zrt 1068 Budapest, Dózsa György út 84. B. épület szám alatti székhelyű felperesnek - a dr. Szőke Péter ügyvéd (6722 Szeged, Hajnóczy u. 5. I/5.) által képviselt Placz József 6000 Kecskemét, Gyenes Mihály tér 17. szám alatti lakos alperes ellen személyiségi jog megsértésnek megállapítása iránt indított perében meghozta az alábbi

 

VÉGZÉST:

 

A THEMIS Iroda Igazságügyi és Területfejlesztési Tanácsadó Kft. igazságügyi szakértő munkadíját 100 000 (egyszázezer) Ft-ban állapítja meg. Felhívja az ítélőtábla Gazdasági Hivatalát, hogy e végzés jogerőre emelkedése után az elnöki letétnapló EI00003/2014. száma alatt elnöki letétként kezelt 100 000 (azaz egyszázezer) Ft-ot utalja ki a THEMIS Iroda Igazságügyi és Területfejlesztési Tanácsadó Kft. (5700 Gyula, Ibolya u. 2.) igazságügyi szakértő részére.

 

Felhívja az alperest, hogy e végzés kézbesítésétől számított 8 napon belül nyilatkozzon a szakértői munkaterv és költségkalkuláció ismeretében kéri-e a szakértői munka elvégzését, ha igen, a szakértői díj és költség előlegezésére e végzés kézhezvételétől számított 15 napon belül helyezzen elnöki letétbe 5 700 000 (azaz ötmillió-hétszázezer) Ft-ot.

 

Figyelmezteti az alperest, ha a fenti határidőn belül nem nyilatkozik, vagy a szakértői bizonyításra irányuló indítványát visszavonja, továbbá, ha a fent megjelölt összegű szakértői díjat nem helyezi elnöki letétbe, a bíróság a perbeli jogvitát a rendelkezésre álló adatok alapján bírálja el (Pp. 141. § (6) bekezdés).

 

Az ítélőtábla új tárgyalási határnapul

 

2015. február 25. napjának 11.00 óráját tűzi ki a Szeged, Sóhordó u. fszt. 10. szám alatti tárgyalóterembe,

amelyre a felperesi és alperesi képviselőt jelen végzéssel rendeli idézni a mulasztás korábban már közölt törvényes következményeinek terhe mellett.

 

A végzésnek a szakértői díjat megállapító rendelkezése ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Kúriához címzett, de jelen bíróságnál négy példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

 

INDOKOLÁS

 

Az ítélőtábla a perben szakértői bizonyítást rendelt el. Szakértőül a THEMIS Iroda Igazságügyi és Területfejlesztési Tanácsadó Kft-t jelölte ki, egyben felhívta előzetes munkaterv és költségkalkuláció elkészítésére. A szakértő ezen feladatának eleget tett, a munkatervet és a költségkalkulációt előterjesztette. Az előzetes munkaterv készítésével kapcsolatos munkadíjat a szakértői véleményhez csatolt részletezés szerint összesen 100 000 Ft-ban jelölte meg. A költségjegyzékben foglalt munkaidő ráfordítást az ítélőtábla reálisnak ítélte, ezért az ott megjelölt munkaidő figyelembevételével állapította meg a költségjegyzékben foglaltakkal egyezően a szakértő munkadíját a 3/1986. (11.21.) IM rendeletben foglaltak alapján.

 

Szeged, 2015. január 6.

 

Dr. Szeghö Katalin sk. tanácselnök

 

A kiadmány hiteléül:

Lázfeir Ándrea“ tisztviselő

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra. 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

 

Videó – Az NN Biztosító (ING) hallgat és mindent tagad! – Megvan rá az oka! (Második rész) (LETILTVA)

 

http://biztositobank.hu/

 

Kapcsolódó anyagok:

AZ OLDAL ÁLLANDÓAN FELTÖLTÉS ALATT ÁLL!