ING (NN) BIZTOSÍTÓ "JÓ HÍRNÉV SÉRTÉSE(?) PER" - SZAKÉRTŐI MUNKATERV (2015-07-16)

ING (NN) BIZTOSÍTÓ - SZAKÉRTŐI MUNKATERV (2015-07-16)

PDF nyomtatható file

 

IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI MUNKATERV

ING Biztosító Zrt felperes Placz József alperes ellen
személyiségi jog megsértésének megállapítása iránt indított

perben.

 

Készítette:

 

Themis Iroda Kft 5700 Gyula, Ibolya u. 2. Eljáró igazságügyi szakértő: Gyulavári György igazságügyi szakértő pénzpiac, tőkepiac Nyt.; 5884

                                                          

Igazságügyi szakértői munkaterv 8.P.20.688/2015/6 Eljáró igazságügyi szakértő: Gyulavári György

 

Kirendelő hatóság:

 

Kecskeméti Törvényszék

 

Kirendelő határozat száma: 8.P.20.688/2015/6

 

A Szegedi ítélőtábla Pf.ll.20.065/2014/11. számú végzésében az ING Biztosító Zrt. 1068 Budapest, Dózsa Gy. út 84. B épület szám alatti székhelyű felperesnek és Placz József 6000 Kecskemét, Gyenes Mihály tér 17. szám alatti lakos alperes ellen személyiségi jog megsértésének megállapítása iránti perében szakértői bizonyítást rendelt el, mellyel társaságomat, a THEM1S Iroda Igazságügyi és Területfejlesztési Tanácsadó Kft-t (5700 Gyula, Ibolya út 2.) rendelte ki. Ennek keretében szakértőként az alábbi kérdésre kell választ adnunk:

 

„Megfelel-e a valóságnak, hogy a felperes a 2011. május 1 -2013. szeptember 2. napja közötti időszakban jogosulatlanul (az ügyfelek hozzájárulása nélkül vagy egyébként „manipulativ" módon) végzett az általa kezelt eszközalapokba elhelyezett pénzeszközök tekintetében átcsoportosításokat, és ezzel a befektető ügyfeleknek kárt okozott"

 

A kirendelő végzésben foglaltaknak alapvetően egy részleges cégátvilágításnak megfelelő mélységű feltáró, elemző és értékelő munkával lehetne eleget tenni. Ennek az idő- és költségvonzata azonban egy évet érintően is igen jelentős lenne, a megbízás viszont több mint két évet ölel fel. Ezen időszak alatt eszközalaponként igen alapos, az egyes befektetés csoportokra befektetőnkénti, azaz tételes vizsgálatot is kell végezni. Ugyanakkor a zrt. működését, üzletfilozófiáját, az egyes eszközalapokban részvevő befektetői és a saját forrásainak mobilizálására, annak ki- és bevonására vonatkozó belső szabályozottságát is vizsgálni, értékelni kell folyamatában.

 

Társaságom Munkatervet készített el a Szegedi ítélőtábla részére, melynek értéke 2 bevont társszakértő közreműködésével 5.612.880,- Ft-ban állapítottuk meg a szakvélemény elkészítésének költségét.

 

A Szegedi ítélőtábla ítéletében új eljárásra utasította az első fokon eljárt Kecskeméti Törvényszéket.

 

Az alperes kifogásolta a megállapított szakértői díj mértékét, és megkérdőjelezte a társszakértők bevonásának szükségességét.

 

Holott a Szegedi ítélőtáblának benyújtott szakértői munkatervünkből kiderül, hogy a fenti kérdés biztonságos, ellentmondásmentes megválaszolása a munkatervben szereplő tevékenységek elvégzésével lehetséges, alperes a következő szakértői eljárások alkalmazásával kívánja bizonyítani ellenkérelmének megalapozottságát.

 

Szakértői feladat annak megállapítása, hogy:

 

  1. Megfelel-e a valóságnak az, hogy minden befektető, aki a „Fejlődő Európa" eszközalapba fektette be vagyonát 2011. 05. 31 és 2014. 06. 28. között eltelt 38 hónap alatt, -4,78 %-os évesített, és -10,55 %-os valós értékvesztést realizált, mikor az ING Biztosító az eltelt időszak alatt 84 %-ban (52,6 + 31,6 = 84 %) élt azzal a lehetőségével, hogy már előre, a hónap elején, még mielőtt ismert lett volna az eszközalap havi hozamteljesitése, plusz (NYERESÉGES) hozam esetén nagy összegeket, esetenként euró milliókat fektetett be az eszközalapba, valamint mikor a havi hozam mínusz (VESZTESÉGES) lett, akkor már előre a hónap kezdetén nagy összegeket, esetenként euró milliókat kivett az eszközalapból és ezzel megmentette a kivont pénzt a hónapban elszenvedett veszteségektől?

  2. A 2011.11.30-án közzétett mellékleten (J/2) a feltüntetett „indulási dátum" 2011. 04. 29, mely 10 évvel kevesebb, mint a 2011.10.29-én (J/l) közzétett mellékleten feltüntetett „indulási dátum", ennek következtében 10 év hozaminformáció eltüntetésre került. Megfelel-e a valóságnak, hogy ennek következtében az évesített hozaminformáció a valós 4,56 %-ról (K/l) 21,73 %-ra (K/2) lett módosítva? Mindez a hozamszámolóval manipulálásnak minősül? Továbbá a hozamszámolóval manipulálásnak minősül-e, hogy a 2012. 09. 29-én közzétett mellékleten (J/3) feltüntetett „Indulási dátum" vissza lett állítva az eredeti 2001. 05. 21-re, (+10 év) mely következtében az évesített hozam vissza lett állítva a valós értékére?

Az alábbi szakértői munkatervet ezen kérdések figyelembevételével állítottam össze.

 

A szakértői vizsgálat keretében az alperes által becsatolt kimutatások, hírlevelek alapján szükséges igazságügyi szakértői szakvéleményemet kialakítani, az eredetileg általam meghatározott felperesi átvilágítás helyett.

 

Amennyiben olyan igazságügyi könyvszakértőt veszünk igénybe, aki pénz- és tőkepiaci szakértőként is kompetens, és mindemellett járatos a befektetési alapok kezelésében is, jogos a különleges szakértelemre hivatkozva a 8.000,- Ft-os szakértői óradíj meghatározása.

 

Társszakértő bevonására a könyvszakértői kompetencia miatt volt elsődlegesen, és az általunk meghatározott feladatok ellátásának mennyisége miatt volt másodlagosan szükség.

 

Az alperes által meghatározott kérdések tekintetében nincs szükség igazságügyi könyvszakértői kompetenciára és tapasztalatokra.  Továbbá a szakértői feladatok is lényegesen kisebb kört érintenek.

 

A rendelkezésemre álló dokumentumokból az alábbiak szerint végezhető el a szakértői feladat:

Szakértői feladat:

Óra

Óradíj

Szakértői

munkadíj:

Peres iratanyaghoz becsatolt hírlevelek áttanulmányozása, egyeztetése és kivonatolása HUF alap 450 hírlevél

180

4.000,-

720.000,-

Peres iratanyaghoz becsatolt hírlevelek áttanulmányozása, egyeztetése és kivonatolása EUR alap 450 hírlevél

180

4.000,-

720.000,-

Becsatolt kimutatások elemzése

80

4.000,-

320.000,-

Szakvélemény elkészítése kiadása

16

4.000,-

64.000,-

Összesen:

456

 

1.824.000,-

 

 

 

Költségátalány

30% max 100.000,-

100.000,-

Szakértői munkadíj mindösszesen:

 

1.924.000,-

 

 

 

 

A szakértői feladat heti 40 órát számolva csak munkaidőben 2,85 hónap alatt végezhető cl. Kérem a szakértői munka elvégzésére 90 napos határidőt engedélyezni szíveskedjenek! Kérem szakértői munkatervem szíves elfogadását.

 

 

       
 
   
 

 

Gyula, 2015. július 16.

Themis Iroda Igazságügyi és
Területfejlesztési Tanácsadó Kft

4/4

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra. 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

 

Videó – Az NN Biztosító (ING) hallgat és mindent tagad! – Megvan rá az oka! (Második rész) (LETILTVA)

 

http://biztositobank.hu/

 

Kapcsolódó anyagok:

AZ OLDAL ÁLLANDÓAN FELTÖLTÉS ALATT ÁLL!