ING (NN) BIZTOSÍTÓ "JÓ HÍRNÉV SÉRTÉSE(?) PER" - PLACZ BEADVÁNY (2014-09-23)

Eredeti és nyomtatható PDF dokument 

 

Szegedi Ítélőtábla részére

Szeged

hiv. sz.: Pf. II. 20.065/2014/7

 

 

Tisztelt Ítélőtábla!

 

PLACZ JÓZSEF alperes a T. Ítélőtábla előtt fenti szám alatt folyamatban levő eljárásban a legutóbbi tárgyaláson elhangzott bírósági felhívásnak eleget téve az alábbiakat adom elő:

 

Idézet a per anyagából:

 

"Nagyon komoly elszámolási és manipulálási lehetőségeket alkalmaz az lNG Biztosító a céljai elérése érdekében.  Nevezetesen havi rendszerességgel euró 10 milliókat és forint 100 milliókat, időnként forint milliárdokat helyeznek el az eszközalapokban megmagyarázatlanul pl. (mérleg fejlődő eu).  Az lNG Biztosító rendszeresen kivon euró milliókat vesztes eszközalapokból, és természetesen a vesztes eszközalapokba befektetőktöl levonja a jogos veszteséget 100%-ban, viszont a havi jogos veszteségen kívül az lNG Biztosító kivesz euró milliókat a befektetők vagyonából, ezzel megmenti az extrán kivont pénzt a veszteségtől, majd ezt az extrán kivont euró milliókat befekteti egy általa nyereségesre manipulált eszközalapba, melynek nyereség hozamát mint" magánpénzt" zsebre vágja.”

 

A/1 alatt mellékelt „Hozam és eszközérték változások összesítése (HUF + EURÓ) (2013. 02. 28)” dokumentum alapján e tevékenységet felperes kb. 76%-ban gyakorolja.

 

A fenti véleményem bizonyítására a „Fejlődő Európa Mérlege 2011. 05. 31-től 2014. 06. 28-ig” elkészített táblázatot kívánom felhasználni.  Meg kívánom jegyezni, hogy a Fejlődő Európa” eszközalap egy a több tucat közül melyből választhattam, de a befektetés nagyságának a szempontjából ez az egyik legnagyobb értékű. B/1 alatt mellékelem a „Fejlődő Európa Mérlege 2011.05.31-től 2014. 06.28.-ig” elnevezésű, általam készített táblázatot mely információja magában foglalja a „Fejlődő Európa” euró alapú eszközalap valamennyi hivatalosan közzétett információját 2011. 05. 31 és 2014. 06. 28 között.

 

A táblázatban a „D” oszlop információja kivételével az összes adat kizárólagosan az ING Biztosító Zrt. által nyilvánosságra hozott hivatalos okmányokra hivatkozik.  A táblázatban levő összes információ eredeti formájában bármikor – bárki részére rendelkezésre áll, C/1 alatt csatolom felperes 2011. május 31.-i hírlevelének kivonatát. E lap alján található táblázat tartalmazza a példaként fent említett „Fejlődő európai régió részvény” 64.387.508 euró összegű nettó eszközértékét, valamint azt, hogy e nettó eszközérték előző hónaphoz képest -2.907.501 euróval változott. E havi hírlevelekben megadott adatok alapján készítettem el a B/1 táblázat A, B, és C oszlopait, az információ terjedelmére való tekintettel csak az első havi okmányokat csatolom, felhívásra haladéktalanul csatolom a hírlevél vonatkozó oldalait 2014. június 28.-ig bezárólag. D/1 alatt csatolom felperesi hozamszámláló kalkulátor adatát, mely a fenti példaként említett „Fejlődő európai régió részvény” hozamát -4,23%-ban határozta meg 2011. 04.30-2011.05.31. közötti időszakban. A hivatkozott sorokat a C/1 és D/1 mellékletekben piros színnel aláhúztam.

 

A B/1 alatt csatolt táblázat megértéséhez a „D” és az „E” oszlop adatai fontosak.  A számok színezése a következő képpen változik:

 

 • „D” és „E” oszlop értékei minusz, akkor mind két szám pirosra van színezve.
 • „D” és „E” oszlop értékei plusz, akkor mind két szám zöldre van színezve.

 

Tény: Első látásra feltűnő az a tény, hogy az esetek döntő többségében amikor a hónapban elért hozam („E” oszlop) minusz volt, akkor a („D” oszlop) értéke is minusz.  (20 a 38-ból)

 

Tény: Hasonlóképpen, az esetek döntő többségében amikor a hónapban elért hozam („E” oszlop) értéke plusz volt, akkor a („D” oszlop) értékei is plusz.  (12 a 38-ból)

 

Tény: 2011. 05. 31 és 2014 06. 28 időszak között eltelt 38 hónap.  Ez idő alatt a „minusz – minusz” értékek 20 alkalommal, a „plusz – plusz” értékek 12 alkalommal egyeztek.

 

Tény: Összességében a 38 hónapból 32 alkalommal (84%) egyeznek az értékek. („plusz – plusz”, minusz – minusz”)

 

Tény: A 38 hónapból 6 alkalommal mikor a „D” és „E” oszlop értékei  („plusz – plusz”, minusz – minusz”) nem egyeztek, akkor minden alkalommal az oszlopokban levő értékek egyike nominálisak (1% alatt) voltak.

 

Tény: Még véletlenül sem történt meg az, hogy ezekben az esetekben nagyobb összegeket (akár plusz, akár minusz) helyeztek volna az eszközalapba.

 

Tény: 2011 május 31 és 2014 június 28 között az elért évesített hozam -4,78% volt. Ennek bizonyítására E/1 alatt csatolom felperesi honlap hozamszámlájak kivonatát.

 

Szakértői vélemény szükséges a következőkre:

 

 • Hogyan történhetett meg az, hogy minden befektető aki a „Fejlődő Európa” eszközalapba fektetette be a vagyonát az eltelt 38 hónap alatt -4,78%-os évesítet veszteséget realizált, mikor az ING Biztosító az eltelt időszak alatt 84%-ban élt azzal a lehetőségével, hogy már előre, a hónap elején mielőtt még tudta volna a havi hozam értékét havi plusz (NYERESÉGES) hozam esetén extra pénzeket fektetett be az eszközalapba, valamint mikor a havi hozam minusz (VESZTESÉGES) lett, akkormár előre a hónap kezdetén euró milliókat kivett az eszközalapból, ezzel megmentette a kivont pénzt a hónapban elszenvedett veszteségektől?

 

 • Hogyan történhetett meg az, hogy az ING Biztosító a vizsgált 38 hónap leforgása alatt 52,63%-ban (38-ból 20 alkalommal) aveszteséges hónapokban már a hónapot úgy kezdte, hogy előre csökkentette az eszközalap értékét, ezzel csökkentette / megmentette vagyonát a hónap alatt elszenvedett veszteségektől?

 

 • Hogyan történhetett meg az, hogy az ING Biztosító a vizsgált 38 hónap leforgása alatt 31,53%-ban (38-ból 12 alkalommal) anyereséges hónapokban már a hónapot úgy kezdte, hogy előre növelte az eszközalap értékét, ezzel előre tudta hogy befektetése garantált hozamot fog elérni a hónapban?

 

 • Mi alapján tudta az ING Biztosító már előre a hónap elején eldönteni azt, hogy előre nagy összegeket, esetenként euró milliókat helyez nyereséges hónapokban az eszközalapba, valamint előre komoly összegeket, esetenként euró milliókat vont ki veszteséges hónapokban, mikor a hónapban elért nyereség / veszteség nem volt előre ismert csak a hónap végén?

 

 • Ha az ING Biztosító már a hónap elején tudta hogy a hónap „nyereséggel fog záródni”, miért nem értesítette az eszközalap kezelője valamennyi befektetőket arra, hogy az adott nyereséges hónapban helyezzék / összpontosítsák az összes befektetésüket a „Fejlődő Európa” eszközalapba?

 

 • Hasonlóképpen, mikor az ING Biztosító már a hónap elején tudta hogy a hónap veszteséggel fog végződni, miért nem értesítette a vagyonkezelő a befektetőket arra, hogy befektetők a veszteséges időszakra vonják ki pénzüket a veszteséges eszközalapból?

 

 • Mi a magyarázat arra, hogy plusz hozam esetén még „az extrán számlára helyezett összeg” gyarapodott (hozamot hozott) a befektetett összegre, valamint minusz (veszteség) esetén a kivont pénz elkerülte a hónapban elszenvedett veszteséget, addig a befektetők akik mindvégig benne vannak az eszközalapba nem realizálnak nyereséget plusz hónapban, valamint a veszteséges hónapban teljes mértékben elszenvedik a veszteségeket?

 

Az alábbi –F/1 alatt csatolt- táblázat ugyanaz mint a B/1 alatt csatolt, de ki van egészítve egy „F” oszlop értékeivel.

 

Tény: A táblázat „F2” információja alapján (122.987 euró) azzal, hogy az eszközalap értéke az előző hónaphoz képest -2.907.501 euróval csökkent „C2”, ezzel az eszközalapból kivont -2.907.501 eurót megmentette a hónapban elszenvedett veszteségtől (-4,23%) „E2„

 

Tény: A táblázat „F5” információja alapján (2.323.051 euró) azzal, hogy az eszközalap értéke az előző hónaphoz képest 13.289.765 euróval csökkent „C5”, ezzel az eszközalapból kivont 13.289.765 eurót megmentette a hónapban elszenvedett veszteségtől (-17,48%) „E5„

 

Tény: Hasonlóan az eszközalap összegét egy hónappal később, 2011. 09. 30 „A6” -6.885.482 „C6” csökkentette, mely összeg elkerülte a hónapban elszenvedett -10,84%-os „E6” veszteséget.

 

Tény: Két hónappal később, 2011. 10.29-i „A7” információ alapján extra 3.915.984 euró „C7” lett az eszközalapba helyezve, mely az „F7” cella alapján 11,39%-os „E7” hozamot hozott, mely értéke 446.031 euró lett.

 

Szakértői vélemény szükséges a következőkre:

 

 • Kinek a pénzét (2.907.501 euró) „C2” „mentette ki” a Biztosító?
 • Kinek a pénzét (13.289.765 euró) „C5” „mentette ki” a Biztosító?
 • Kinek a pénzét (6.885.482 euró) „C6” „mentette ki” a Biztosító?
 • Ki gyarapodott a (3.915.984 euró) „C7” extrán befektetett tőke hozamából? (446.031 euró, „F7”
 • Stb.

 

Tény: Az biztos, hogy a befektető egy centet sem kapott az extrán behelyezett tőke hozamából, valamint veszteség esetén a befektetését nem mentette ki, mert Ő minden esetben KIZÁRÓLAGOSAN az Ő tulajdonában levő eszközalapok száma, valamint az egyedi eszközalapok értéke után kapta meg a pénzét.

 

 

Szakértői vélemény szükséges a következőkre:

 

 • Ki gyarapodott a 2012. 01. 31 „A10” extrán befektetett euró milliókkal (4.836.403 „C10”), mely a hónapban 12,65%-os „E10” hozamot hozott és 611.805 eurós „F10” profitot eredményezett?

 

 • Ki gyarapodott a 2012. 02. 29 „A11” extrán befektetett euró milliókkal (3.254.175 „C11”), mely a hónapban 5,37%-os „E11” hozamot hozott és 174.749 eurós „F11” profitot eredményezett?

 

 • A befektető vagyona hogyan volt védve a hónapban elszenvedett veszteségektől, mikor egy hónappal később 2012. 03. 31 „A12” az ING kivont 1.833.868 eurót „C12”, mely összeget megmentette a hónapban elszenvedett hozam veszteségtől (-3,46%) „E12”, ami 63.451 euró „F12” védettséget jelentett az ING részére?

 

 • A következő 2 hónapban (2012 április és május) hasonlóképpen kivont -1.962.781 és  -6.696.155 = -8.858.936 „C13+C14” eurót, mely hónapokban komoly veszteségek (-1,94% + -10,42%) „E13 + E14” keletkeztek.  Hogyan lettek a befektetők vagyona hasonlóképpen megvédve ebben a 2 hónapban az elszenvedett veszteségektől?

 

 • Miért és kinek a pénzét fektette be az ING a következő 2 hónapban (2012 június és július) „C15 + C16” amikor komoly hozamot ért el mindkettő hónapban? (7,54% és 6,95%) „E14 és E15” mely összességében 195.642 + 144.106 = 339.748 euró extra hozamot eredményezett „F15 és F16”

 

 • Miért nem helyezett az ING Biztosító Zrt. euró milliókat az eszközalapba azokban a hónapokban, melyekben komoly hozamveszteség keletkezett az eszközalapban?  (pl. 2011 augusztus, 2013 június vagy 2014 január, stb.?

 

 • Miért nem vont ki az ING Biztosító Zrt. euró milliókat azokban a hónapokban, melyekben komoly hozamnövekedés keletkezett az eszközalap értékében?  (pl. 2012 január, 2012 február, 2014 május, stb.)

 

Tény: Az ING Biztosító a nyereséges hónapokban azonnal kivette (REALIZÁLTA) hozamát, még a befektetők abban az időszakban ugyan hasonlóképpen látszólagos nyereséget értek el, de nem tudták kivenni „REALIZÁLNI” a nyereséges hónapban elért hozamot, így már a következő hónapban / hónapokban az előzőlegesen elért hozam(ok) veszteségekkel lettek „KORRIGÁLVA”, és valójában a 38 hónap (2011 május és 2014 június) végén -10,55%-os veszteséggel zártak.

 

Tény: Az ING Biztosító Zrt. valamennyi bíróságra beadott dokumentumaiban írásban foglalta azt a tényt, hogy a befektetőinek kevesebb mint 1%-a kezeli a saját vagyonát. 

 

Tény: 2013 június 25-én a Népszava újság hangszalagon rögzített riportot készített az ING Biztosító Zrt. székházában, amikor Dr. Borza Gábor, az ING Biztosító Zrt. vezérigazgató-helyettese adott a lapnak interjút.  Többek között a rögzített hanganyag 5:54 percében a következőképpen nyilatkozott:

 

„Tehát ez arra szolgál, hogy ha az emberek beteszik a pénzüket, folyamatosan fizetik be a pénzt, akkor hosszú távon hozzá tudják igazítani az életük. Tehát ez a termék alapkoncepciója. És az emberek ezt így is használják. Tehát az emberek 99,99%-a mondja hogy elindulok, megnézem hogy egy évben az ügyfelek hány százaléka mit vált és azt lehet látni hogy egy teljesen átlagos ügyfél az kevesebb mint egyszer vált egy évben, mert az ügyfelek többsége nem vált sűrűbben. Van aki egyszer, van aki kétszer, van aki 0-szor,az átlag váltások száma 0,7, 0,8 váltás évenként.” 5:54

 

A 42 oldalas riport teljes kivonatának csatolását mellőzőm, G/1 alatt csupán annak első két oldalát mellékelem. A fenti idézet a 2. oldal 3. bekezdésében található, ezt aláhúzással jelöltem.

 

Fentiek alapján megállapítható, hogy az ING Biztosító Zrt. által nyilvánosan közzétett adatok alapján egyértelmű, hogy a Biztosító valójában “kezelte” saját vagyonát már a hónap elején (nyereség esetén befektetett, veszteségnél kimentette vagyonát, (a hónapban elért hozamot csak is a hónap végén tudhatta meg addig az eltelt 38 hónap alatt a Fejlődő Európa eszközalap értéke a kezdő értékről 1,88742 euróról 1,68828 euróra csökkent a G/1 és G/2 alatt csatolt felperesi hírlevél-kivonatok alapján. Ez egy -10,55%-os veszteséget jelentett a befektetők részére, míg az eltelt 38 hónap alatt 5.221.936 eurót mentett ki a vesztes eszközalapból, miként az az F/1 alatti táblázat F oszlop 41. sorából kiderül. Ennek analógiájára 2.014.523 euró nyereségre tett szert. (lsd. F/1 táblázat F oszlop 42. sor).

 

Szakértői vélemény szükséges a következőre:

 

 • Ki kapta meg, ki számlájára került a 2.014.523 euró haszon? (F/1 táblázat „F42” rovata)
 • Veszteséges hónap alatt hogyan lett védve a BEFEKTETŐK vagyona hasonlóképpen a kivont euró milliókhoz?
 • Milyen elszámolási / könyvelési adat áll rendelkezésre a fentiek könyvelésére?

 

Az elmúlt időszakokban számtalan felmérést és összehasonlítást végeztem a “Hozam” és az “Eszközérték változásai” között, mely értékeit 2013 02. 28-i dátummal az I/1 alatt csatolt táblázatban nyilvánosságra hoztam.

 

Összességében 824 eszközalap (eurós és forint) statisztikája alapján az euró alapú eszközalapokban 80,2% értékben “D6”, valamint a forint alapú befektetéseknél 71,8% arányban “D13” élt az ING Biztosító azzal a lehetőségével, hogy a maga hasznát maximálisan kihasználja, valamint veszteség esetén megmentse befektetését a hozamveszteségtől.

 

A forint, valamint az eurós eszközalapok összstatisztikája azt mutatja, hogy az esetek 76%-ban “D20” az ING Biztosító kizárólagosan a saját érdekeit jól és sikeresen képviselte, még a befektetők -10,55%-os veszteséget szenvedtek el.

 

 

Fentiek alapján álláspontom szerint egyértelmű, hogy felperes manipulál a hozamszámolóval oly módon, hogy veszteséges eszközalap(ok) vesztes múltbeli hozamát eltűntette, és mint „ÚJ és NYERESÉGES” eszközalapként hirdeti.

 

A „Globális Vállalat” eszközalap az egy a nyolc közül, melyet e beadványban kívánok előadni.  Természetesen amennyiben szükségesnek látják, a teljes anyag rendelkezésre áll valamennyi eszközalap vonatkozásában.

 

J/1 melléklet: Globális Vállalat 2011. 10. 29-én Valódi indulási dátum 2001. 05. 21

J/2 melléklet: Globális Vállalat 2011. 11. 30-án módosított indulási dátum 2011. 04. 29 (-10 év)

J/3 mellékletGlobális Vállalat 2012. 09. 29-én Visszaállított dátum 2001. 05. 21 (+10 év)

 

Magyarázat:

 

A hírlevél első kiadásában 2011. 10. 29-én nyilvánosságra lett hozva az eszközalap indulási időpontja 2001. 05. 21. (Valódi)

 

A hírlevél második kiadásában 2011. 11. 30-án az eszközalap indulási időpontja 2011. 04. 29-re lett módosítva. (kb. 10 év múlt úgymond eltüntetve)

 

A hírlevél harmadik kiadásában 2012. 09. 29-én az eszközalap indulási időpontja vissza lett állítva az eszközalap VALÓDI „EREDETI” INDULÁSI DÁTUMÁRA (2001. 05. 21)

 

Az ING Biztosító a Globális Vállalat eszközalap (valamint az összes többi) múltját megváltoztatta / eltűntette úgy, hogy 2011. 11. 30-i dátummal a már változtatott havi Hírlevelében mint új terméket és új indulási dátummal elindította. (2011. 04. 29)

 

A Globális Vállalat eszközalap valódi „ÉVESÍTETT HOZAMA 4,56%, mely múltbeli "ÉVESÍTETT HOZAMÁT" az ING Biztosító NEM VALÓDI ÉRTÉKKÉNT  21,73%-on reklámozta. Ezen adatok igazolására K/1 és K/2 alatt felperesi hozamszámláló eredményeit csatolom.

 

 

A 21,73%-os hozamot úgy tudta az ING Biztosító elérni, hogy miután eltűntette a vesztes 10 évet, így az ING által alkalmazott „hozamszámláló” (https://www.ing.hu/public/hozamszamolo.php) már nem tudta figyelembe venni a 2011. 10. 11 előtti 10 év hozaminformációját, a számláló „tévesen” csak is 2011. 10. 11 és 2012. 10. 12 közötti „nyereséges” hozamot adta.

 

Kivizsgálásra vár az a tény, hogyan is lehet egy rövid időszakaszban elért hozaminformációt befektetési tanácsként megadni?

 

Az ING Biztosító Zrt. által nyilvánosságra hozott múltbeli hozaminformációja alapján nagyon komoly - FELELŐTLEN befektetési kockázatot vállal az a befektető, aki egy rövid idő alatt elért, irreálisan magas hozamú alapba fektet be.

 

Természetesen az ING Biztosító Zrt. nem hozza nyilvánosságra mindhárom “ÉVESÍTETT” hozaminformációt, hanem csak a részére előnyös és megtévesztő információval bíztatja a befektetőt arra, hogy hamis múltbeli hozaminformáció alapján legyen a vagyon befektetve egy, a valódi múltbeli hozaminformáció alapján veszteséges eszközalapba.

 

Arra viszont kiemelten ügyel az ING Biztosító, hogy a befektetőt külön figyelemre felhívóan értesíti a befektetéssel járó összes felelősségével.  Minden havi hírlevél legelső oldalának az alján a következő figyelmeztetés van.

 

„Tájékoztatjuk, hogy a korábbi időszakokban elért hozamok nem jelentenek garanciát az eszközalapok jövőbeli teljesítményére nézve.

 

A biztosításokról teljes körű információt az ING Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata, valamint a 027 jelű, a 727 jelű, a 037 jelű, a 047 jelű valamint a 017 jelű befektetési egységekhez kötött biztosítások különös feltételei tartalmaznak.

 

Az egyes eszközalapok befektetési politikáját és az egyes eszközalapokra jellemző befektetési kockázatot az Eszközalap tájékoztató tartalmazza (https://www.ing.hu/public/download/aktualis- eszkozalapok).  Az eszközalapok kijelölése, az azokba befektetni tervezett arány megjelölése előtt az Eszközalap tájékoztatót alaposan áttanulmányozni szíveskedjen és csak ennek ismeretében hozza meg a befektetésre vonatkozó tájékozott döntését!  A befektetési kockázatot - ideértve valamely eszközlap esetleges felfüggesztéséből eredő kockázatokat is - teljes egészében a szerződő viseli.  A befektetési egységek árfolyama nemcsak növekedhet, hanem csökkenhet is, különösen de nem kizárólagosan a legkockázatosabb eszközalapoknál.

 

A befektetési kockázatot minden esetben az ügyfél viseli!  Kérjük, hogy kockázatviselő hajlandósága szerint válassza meg az eszközalapokat és az azokban befektetni kívánt eszközök arányát.  Hangsúlyozottan felhívjuk a figyelmét, hogy a kockázatvállalási hajlandóságától eltérő eszközalap választás olyan kockázati kitettséghez vezethet, amely meghaladhatja a kockázatviselő képességét és/vagy pénzügyi profilját.

 

Befektetési döntése előtt mindig mérje fel, hogy a választott eszközalap összetétel alkalmas-e az Ön számára.”

 

Az ING Biztosító Zrt. ad félrevezező múltbeli „ÉVESÍTETT” hozaminformációkat, mely alapján a mit sem sejtő befektető befektet.  Miután az ING Biztosító Zrt. hozzájutott a befektetett vagyon kezelési jogát, utána már a befektetőnek semmi joga nincs a panaszra, hiszen a befektető saját maga a saját felelősségére fektette be vagyonát a veszteséges eszközalapba.

 

Tény:  Az ING Biztosító Zrt. által módosított hozam (21,66%) 4,75-szöröse a valós (4,56%) hozamnak.  A majdnem 5-szörös túlértékelés a fogyasztók félrevezetése arra vonatkozóan, hogy a befektető ez alapján hozza meg befektetési döntését.

 

Tény:  A befektető részére az ING által közzétett múltbeli hozaminformáció a kizárólagos információ melyre a mit sem sejtő befektető alapozhatja befektetési döntését.

 

Tény:  A mit sem sejtő befektető részére az ING Biztosító „mint mega milliárdos nemzetközi pénzintézet” információja az irányadó. 

 

Tény:  Egy tipikus magyar fogyasztó nem is merné elképzelni / feltételezni azt, hogy egy ilyen kaliberű és múlttal rendelkező holland tulajdonbban levő pénzintézet tudatosan félrevezethetné a befektető.

 

Tény:  Az ING Biztosító szándékosan nem hozta nyilvánosságra azt a tényt, hogy eszközalapot szűntetett meg, és helyébe ugyanazt azzal a névvel mint „ÚJ” eszközalap elindított.

 

Tény:  A 2011 november 30-i hírlevelének HÍRLEVÉL 2011. 11. 30első oldalán nem derül ki, hogy a „Globális Vállalat” egy új eszközalap új indulási dátummal, majd csak a hírlevél 9-ik oldalán kisbetűs információ tudatja az érdeklődővel az alap új indulási dátumát. E hírlevél első és kilencedik oldalát L/1 és L/2 alatt csatolom.

 

Tény:  Az ING Biztosító azzal, hogy az „eszközalap tájékoztatót” (Hírlevél) hamis adatokkal ellátta mely az egyedüli információ / tájékoztató a befektető számára pontosan azt az egyedüli adatot adta rendelkezésre befektetési tájékoztató céllal, mely alapján a befektető befektetési döntését meg tudja hozni.  A befektető részére más információ nem áll rendelkezésre, és ezzel az ING Biztosító visszaélt azzal a bizalommal, melyre a befektető kényszerül támaszkodni.

 

Tény:  2011. 04. 09-i dátummal többek között valóban több régebbi eszközalapot újraindított az ING, melyből egy a „Globális Élelmiszeripari részvény” név alatt az új indulási dátummal feltűntetett.  Ez esetben egy „valós” tényt közölt, mivel az eredeti neve az eszközalapnak „Európai Élelmiszeripari részvény” volt. 

 

Tény:  A valóban újraindított eszközalap valamennyi információja megváltozott, beleértve:

 

 • NEVE
 • ISIN KÓD
 • BLOOMBERG KÓD
 • REUTERS KÓD
 • TELEKURS KÓD
 • WKN KÓD

 

Tény:  A „Globális Vállalati Kötvény” eszközalap összes megnevezései, kódjai, valamint összes adatai változatlanul maradtak.

 

Amennyiben akár értelmezésre, akár kiegészítő információra lenne szüksége, én bármikor segítségére lehetek.

 

Kecskemét, 2014. szeptember 23.

 

Placz József

(30)415-4919

Email: placz@t-email.hu

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra. 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

 

Videó – Az NN Biztosító (ING) hallgat és mindent tagad! – Megvan rá az oka! (Második rész) (LETILTVA)

 

http://biztositobank.hu/

 

Kapcsolódó anyagok:

AZ OLDAL ÁLLANDÓAN FELTÖLTÉS ALATT ÁLL!