ING (NN) BIZTOSÍTÓ - "JÓ HÍRNÉV(?) SÉRTÉSE PER" - JEGYZŐKÖNYV (2017-03-16)

Eredeti és nyomtatható PDF dokument

JEGYZŐKÖNYV

 

Tárgyalásról hangfelvétel útján történő rögzítéssel

 

Felperes: NN-Biztosító Rt.

 

Alperes: Platz József

A per tárgya: személyiségi jog megsértése

A tárgyalás helye:  Kecskeméti Törvényszék Kecskemét, Rákóczi út 7. fszt. 17.

A tárgyalás ideje:  2017. március 16. napján 8:30 óra

JELEN VANNAK:

 

Oroszné dr. Kerekes Anna eljáró bíró

Text Box: Oroszné dr. Kerekes Anna eljáró bíróFelperesekért:              Dr. Radics György Viktor ügyvéd

és Dr. Kökényesi Gábor ügyvédjelölt

Alperes:                      személyesen

Szakértő:                    Dr. Ladó Judit

 

Bíró a tárgyalást megkezdi, megállapítja, hogy az idézettek közül nem jelent meg alperesi képviselő, és Dr. Bölönyi Horváth László tanú.

 

Bíró ismerteti Dr. Bölönyi Horváth László tanú 76. sorszám alatt érkezett beadványát, és az alperesi jogi képviselő mai napon előteijesztett kérelmét a tárgyalás távollétében való megtartása iránt.

 

Bíró tájékoztatja a megjelenteket, hogy a jegyzőkönyv hangfelvétel útján kerül rögzítésre, 8 munkanap elteltével a bíróság polgári irodájában megtekinthető és róla másolat kérhető.

 

Bíró szakértő meghallgatásával folytatja a bizonyítási eljárást.

 

Dr. Ladó Judit igazságügyi szakértő: személyi adatait az 57.-es sorszámú tárgyalási jegyzőkönyvben foglaltakkal egyezően adja elő azzal, hogy azokban változás nem történt.

 

Bíró kérdésére, miszerint Bölönyi úr által készített írásbeli szakvéleményből nem derül ki, hogy milyen négy dokumentumot vizsgált.Alperes személyesen:

 

Az ügyvédem tanácsára, én a mai tárgyaláson nem nyilatkozom erre a kérdésre sem, és semmilyen kérdésre.

 

Bíró tájékoztatja az alperest, hogy a peres feleknek jogukban áll jobb tudomásuk ellenére nem nyilatkozni a feltett kérdésekre, ugyanakkor a peres eljárás ésszerű, időben történő befejezését, a tárgyalás menetét, a bizonyítási eljárás lefolytatását ez nem akadályozhatja.

 

A mai tárgyalásra tanúként idézett Dr. Bölönyi Horváth László mulasztását igazoltnak tekinti a bíróság, azonban az alperes által előterjesztett bizonyítási indítványnak megfelelően történt a mai tárgyalás előkészítése, és Dr. Ladó Judit szakértő idézése. Ennek megfelelően a tárgyalás megtartásra kerül, és a bíróság a Pp. § szerint fogja értékelni az alperes eljárását.

 

Szakértő:

 

Én számomra sem volt világos, hogy milyen négy dokumentumot vizsgált a szakértő úr. Én a Bölönyi-féle 25. oldalas véleményt kaptam meg, illetve az alperes által készített 4. oldalas összefoglaló jelentést - a periratok között 75. sorszámú beadvány.

 

Fenntartom a szakvéleményemet, és a bíróság által feltett kérdésekre adott válaszaimat, azokat nem kívánom kiegészíteni.

 

Bölönyi úr előteijesztésének első 12. oldala fogalmakat ismertet, szakmai definíciókat. Számomra hiányzott annak megjelölése, hogy mely fogalom pontos megjelölésére van szükség. Ezt azért tartom fontosnak, mert az egész eljárás alatt keveredik az eszközalap és a mögöttes alap fogalma. Jól példázza, hogy hosszasan beszélünk az ISIN kódokról, holott az életbiztosításhoz kapcsolódó alap eszközalap, és az eszközalapnak nincs ISIN kódja, mert az önmagában nem értékpapír. A 12. oldalon 1. pontban kezdi az alperes által feltett egyes kérdésekre a válaszadást, amely részből sem derül ki, hogy mely 4 dokumentum alapján vizsgált. Időnként három, időnként egy dokumentumról beszél, ugyanakkor számomra az volt megállapítható, hogy a válaszadás során Bölönyi úr sem állapítja meg azt, hogy manipulálás történt volna. További alapfogalmakat ismertet, hozamszámlálóról, mögöttes alapok ISIN kódjáról, végül a 19. oldal utolsó előtti bekezdésében azt a konklúziót adja, hogy az ellenőrzés alapján kijelenthető, hogy a holland anyacég által publikált adatok egyezőek, azaz hitelesek. Azt megelőzően 13 befektetési alapot vizsgált a megbízó kérésére az összeolvadással kapcsolatban, majd a 19. oldal utolsó bekezdésében 8 befektetési eszközről szól azzal az egyetlen negatívummal, hogy egy adott időpontban, 2012. augusztus 31.-én az eszközalapok összeolvadásáról, valamint az összeolvadás időpontjáról nincs említés. Azaz erre az adott időpontra információ szolgáltatási hiányt állapított meg, aminek viszont nincs köze a manipuláláshoz, és ezt én is említettem a szakvéleményeben. Konkrétan jeleztem, hogy volt egy időszak, amikor a dátum nem volt megfelelő a mögöttes alapok összeolvadásához kapcsolódóan. De ennek sem az én szakvéleményem, sem a Bölönyi vélemény szerint nincs köze a manipuláláshoz.

 

A 20. oldal első bekezdésben kifejtett megállapítással kapcsolatban azt véleményezem, hogy önmagában az a tény, hogy összeolvadás miatt egy rövid ideig a honlapon az induló dátum nem megfelelően lett feltüntetésre. Ez önmagában és a a jelen szakvélemény szerint sem manipulálás, és ilyen kijelentést a Bölönyi úr sem mondott.

 

Felperesi képviselő észrevétele:

 

A hozamszámláló honlapon való megjelenítésekor az ügyfelek kaptak tájékoztatást arról, hogy az induló dátum - ott, ahol a mögöttes alapokban jelentős összeolvadás volt - ott a mögöttes alap összeolvadásának a dátuma.

 

Ha összeolvadtak az alapok, megváltozott a mögöttes alapok összetétele, és éppen ezért a biztosító úgy ítélte meg, hogy a valósabb képet az adja, ha az összeolvadástól mutatja a hozamot. Ez azonban kizárólag a hozamszámlálóban jelent így meg, Minden egyéb hírlevélben megjelentek a múltbeli adatok, az eredeti indulási dátumok.

 

Arra nem tudok válaszolni, hogy milyen okból, elképzelhető, hogy például Platz úr reagálásának köszönhetően a biztosító vissza is állította a honlapon is a hozamszámlálót a kezdő időpontra, és eltüntette azt a figyelmeztetést, hogy ahol a mögöttes alapok összeolvadásáról volt só, az összeolvadás lenne az induló dátum.

 

A Platz úr ezt a a módosítást hívja hozamszámlálóval való manipulációnak. Ez nem manipuláció, szándékos megtévesztő magatartás, álláspontom szerint, hanem tényleges tőkepiaci eseményekről való tájékoztatás.

 

Szakértő:

 

Ez egyértelműen nem manipuláció.

 

Bíró kérdésére, miszerint alperes kíván-e észrevételt tenni, nyilatkozni az elhangzottakra, szakértői válaszadásra.

 

Alperes:

 

Ügyvédi instrukció alapján a mai tárgyaláson nem nyilatkozom, nem teszek észrevételt sem, bírói tájékoztatás ellenére sem.

 

Szakértő:

 

A kereset tárgyává tett a)- m) pontig jelölt kijelentések hozam manipulálásról szóltak. A Bölönyi szakvélemény 2. pontjában az volt a kérdés, hogy amennyiben adatok manipulálása történt, ez hogyan érintette a fogyasztókat. Bölönyi az első kérdésre adott válaszban nem állapít meg manipulálást. Ez a szó nem is szerepel a szakvéleményében, így a második kérdésre adott válasza az kellett volna, hogy legyen, hogy manipulálás nem történt. Ehhez képest fejtegetést írt le a 2011. november 29., 30.-i tőzsdei index változásokról különböző tőzsdéken. Ebből azt a következtetést vonta le, hogy a hozamszámláló nem megfelelően működött.

 

A 23. oldal utolsó bekezdés utolsó soránál vonta le azt a következtetést, hogy a hozamszámláló működése során nem a valós tőkepiaci eseményeknek megfelelő értékeket számította.

 

A hozamszámláló, tehát egy technikai eszköz működését véleményezte, nem pedig az eredeti kérdést, azaz hogy a tényleges hozamok nyereségre, veszteségre való manipulálás megtörtént- e.

 

A hozamszámláló egy eszköz, amivel meg tudom nézni, hogy bármilyen értékpapírnak milyen a múltbeli alakulása, és össze tudom hasonlítani az egyes értékpapírokat, ez alapján el tudom dönteni, hogy hova akarok befektetni. A perbeli esetben a befektetés eszközalapba történt, aminek nincs hozamszámlálója, és ISIN kódja sem, mert nem értékpapír.

 

Egyébként a tőzsdei indexből nem lehet bármilyen következtetést levonni az egy-egy, adott esetben köztes alap befektetési teljesítményére.

 

24. oldal első bekezdésében konklúzióként, „valószínűsíthető” véleményt ad, azaz valószínűsíthető néhány esetben az ügyfelek nem megfelelő tájékoztatása.

 

Én ezt a megállapítást azzal konkretizálom, hogy ez kizárólag egyes mögöttes alapok és eszközalapok adott időpontbeli szerkezet átalakításához kapcsolható, de a per tárgya a biztosítási termék, azaz a biztosítási eszközalap. Ezt kínálja a felperes termékként a lakosságnak, és a biztosítási eszközalapokba való befektetési lehetőséget, ugyanakkor a biztosítási eszközalapok mögött vannak a befektetési alapok, és a befektetési alapoknál történő összeolvadásra vonatkozott a hozamszámlálónál fellelt információ hiány.

 

Felperesi képviselő észrevétele:

 

Volt információ. Ki volt írva a hozamszámlálónál, hogy az applikáció az összeolvadás dátumát vette figyelembe. Egyébként azoknak az ügyfeleknek, akiknek volt olyan eszközalapokban befektetés, ahol a mögöttes eszközalapok szintjén jelentős összeolvadás történt, ami érintette magának az eszközalapnak a profilját, ott minden egyes ügyfélnek névre szóló tájékoztatást küldött biztosító a mögöttes alap összeolvadásáról, így az alperesnek is küldött személy szerint ilyen tájékoztató levelet.

 

Szakértő:

 

A perbeli szakvéleményem 16. oldalán negyedik bekezdésben hivatkozom PSZÁF vizsgálat és határozat megállapítására. Ugyanezt a megállapítást tettem.” Az ügyfelek által megfogalmazott kifogások nem a biztosító eszközalapjainak a megszüntetésére, és újraindítására, hanem az eszközalapok mögött álló eszközalapok megszüntetésére és újraindítására vonatkozott.”

 

A perben folyamatosan keveredik a biztosításhoz kötött eszközalap, és a mögötte lévő befektetési alapok fogalma. A biztosító a biztosítási eszközalapokért felel, ez a saját terméke.

 

A harmadik, Bölönyi úrhoz feltett kérdéssel kapcsolatban ő azt kifogásolja, hogy én a peranyagból dolgoztam, és ott nem találtam bizonyítékot a manipulálásra. Ez tény, a peres eljárás anyagává tett iratokat vizsgáltam teljes terjedelmében, és annak alapján nem bizonyított a manipulálás.

 

A szakvéleményben részletesen leírtam, hogy amit manipulálásnak vél az alperes, az magának az alapnak a lényege. Az alperes azt kifogásolta, hogy az eszközérték, és a hozam egy irányba mozog. Azt is kifejtettem, hogy önmagában nem lehet nézni csak a hozamot, hanem azt is vizsgálni kell, hogy az adott napon hányán fektettek be, és hányán vonták ki a befektetésüket.

 

A továbbiakban a szakértő az egyes pontokkal kapcsolatos megállapításaimat helytállónak tartja.

 

Az m) pontban írtakból, utolsó oldal 3. bekezdése, számomra nem derül ki, hogy milyen nyolc befektetési eszközre gondol a Bölönyi úr, de szakvéleményemben a hozamszámlálóval kapcsolatos álláspontomat kifejtettem. Az m) pont összetett tényállítás, Bölönyi úr kizárólag a hozamszámlálóval foglalkozik, és a felhozott további három tényállítással nem. Én a szakvéleményem 15.-16. oldalán valamennyi tényállítást részletesen véleményeztem. Ezekre ő nem nyilatkozott, én azt a következtetést vonom le, hogy azon megállapításaimat elfogadta. A hozamszámlálóval való manipulálás pedig, mint manipulálás véleményem szerint nem megállapítható, nem is volt információhiány, és nem is károsíthatja az ügyfeleket. A hozamszámláló egy eszköz, amivel a befektetési alapok múltbeli teljesítményéről információt kapok. Össze tudom hasonlítani, kalkulálhatok, elemezhetek, de nem jelent biztosítékot semmilyen körülmények között a befektetés jövőbeni teljesítményére. Nincs összefüggés a kettő között. Az egyik egy kalkulációs eszköz, gondolkozók, véleményezek, és feltételezhetek valamit, hogy esetleg jól fog működni, de erre semmilyen garanciát nem ad a múltbeli teljesítmény.

 

Felperesi képviselő észrevétele:

 

Jogszabályi kötelezettsége is a biztosítónak tájékoztatni az ügyfeleket, illetve szerződéskötéskor külön írásbeli tájékoztatást adni arról, hogy a múltbeli hozamokból a jövőbeni hozamokra semmilyen következtetés nem vonható.

 

A 2015. június 18.-ai tárgyaláson az alperes maga is úgy nyilatkozott, hogy kizárólag a perhez csatolt dokumentumok vizsgálatát kéri, tényállításai valóságtartalmának bizonyítására. A perbeli szakértő is ezeket a dokumentumokat vizsgálta, Bölönyi Horváth úrnak is ezt kellett volna vizsgálnia.

 

Alperes személyesen:

 

Én elképzelhetetlenek tartom, hogy Ladó szakértő asszony elfogulatlan véleményt tudjon adni, miközben pénzt kapott a felperestől a magánszakértői vélemény elkészítésért 2016. márciusában.

 

Bíró Dr. Ladó Judit szakértő meghallgatását befejezettnek nyilvánítja.

 

Szakértő:

 

Az írásbeli szakvélemény díját, és a tárgyaláson való jelenlét díját sem kaptam még meg a Gazdasági Hivataltól, illetve értesítést, számlabekérőt sem kaptam. A mai tárgyaláson való megjelenéssel kapcsolatban a 2x 2 óra utazási idő, 2 órának számítandó. 3 óra felkészülés, és tárgyaláson való jelenlét 2 óra, mindösszesen 7 óra időtartamban 10.000.- forint + ÁFA. Az utazási költségre nem tartok igényt, így mindösszesen 70.000.- forint + ÁFA díjmegállapítást kérek a Hites és Hitelese Kft. részére.

 

Kihirdetve a következő

 

végzés:

 

A törvényszék Dr. Ladó Judit igazságügyi szakértő mai tárgyaláson való megjelenésével kapcsolatos költséget 70.000.- (hetvenezer) forint + ÁFA összegben állapítja meg.

 

Megkeresi a törvényszék Gazdasági Hivatalát, hogy a szakértői díjat az El.00133/2015. számon letétként kezelt összegből a szakértő részére utalja ki, Hites és Hiteles Kft. 1026 Budapest, Riadó u. 8. címre, a fennmaradó 2.620.280.- forintot utalja vissza a letevő alperesnek.

 

A végzés ellen a díjmegállapító rész vonatkozásában a kihirdetéstől számított 15 nap alatt lehet fellebbezést előterjeszteni.A szakértő 10:00 órakor elhagyja a tárgyalótermet.

 

Felperesi képviselő:

 

A felperesnek további bizonyítási indítványa nincsen.

 

Alperes személyesen:

 

A korábbi beadvány szerint kérem Bölönyi szakértő meghallgatását.

 

Felperesi képviselő:

 

Álláspontom szerint a bizonyítás szempontjából szükségtelen dr. Bölönyi Horváth László meghallgatása. A tanúvallomása a kereset elbírálása szempontjából szükségtelen, annál is inkább, mert az írásban előtelj esztett szakvéleményben sok alapvető ténybeli tévedés, szakmai hiba található. A mai tárgyaláson a szakértő asszony is jelezte például az ISIN kóddal kapocslatos szakmai hibát, például eszközalap ISIN kódját kifogásolta Bölönyi úr, holott az eszközalapnak nincs ISIN kódja, mert nem értékpapír.

 

Ezentúl beszél bizonyos anomáliákról, felvet furcsaságokat, de nem derül ki, hogy ténylegesen mit mond. Például Ladó Judit szakvéleményére való reflektálás kapcsán a véleménynyilvánítás szabadságára hivatkozik, hogy az alperes állítása abban a körben értékelhető, de nem ez a szakértői feladat. A PSZÁF vizsgálat kapcsán azt állította, hogy a tájékoztatás nem felel meg a jogszabályoknak. Ez sem szakértői kérdés, hanem jogkérdés.

 

A Bölönyi szakvélemény 15. oldalán vastag betűvel kiemel a szakértő egy adatot, de ehhez nem fűz következtetést, nem szögezi le, hogy például ez manipuláció lenne. Ugyanakkor ha megnézzük az előtte bemutatott táblázatot, melynek ez egy kiragadott adata, hogy az alap indulásától nagyságrendileg ez az arány áll fönn a forint és euróbán nominált eszközalapok árfolyama között, és ennek az az oka, hogy az induláskor a két alap befektetési egységének árfolyama ilyen arányban állt. Éppen az lenne a furcsaság, vagy bármiféle manipulációra utaló körülmény, ha ez az arány változna nagyságrendileg menet közben.

 

Például 2011. augusztus 31.-én a devizaárfolyamot a forintot és eurót összeszorozva kapjuk azt, hogy a forintban és euróbán nominált eszközalap aránya 3,11. 2012. december 31.-én ezt a szorzást elvégezve 3,13, majd 2014. december 31.-én ugyancsak 3,13. A szakértő egy 2014. december 31.-ét alapul véve végezte el ezt a szorzást 3,13 eredménnyel, de ehhez kapcsolódóan semmilyen megállapítást nem tett. Nem vizsgálta, hogy ez az arány hogyan változik, és hol lehet ebben manipuláció.

 

Egyébként pedig ez nem is a per tárgya. Az alperes az eszközalapok értékével való manipulálást állította. A keresetlevél 7. mellékleteként csatoltuk a biztositobank.hu-n az alperes kifogásolt honlapján megjelenő egyik közlést, amelynek az a címe, hogy az ING Biztosító Zrt. manipulál az eszközalapok értékével, és itt leíija az alperes, hogy ezt konkrétan hogy érti, mi az a tényállítás, mi az a cselekmény, amit a felperes elkövet: havi rendszerességgel manipulálja az eszközalapok értékét oly módon, hogy extra összegeket (euró milliókat, forint milliárdokat) helyez el az általa nyereségesre manipulált eszközalapokba, vagy von ki az általa veszteségere manipulálást eszközalapokból.” Tehát ezt a tevékenységet nevezi az alperes eszközalapok értékével való manipulációnak. Ez a tényállítás jelenik meg további pontokban is, például g), vagy h) pontban részletesen.

 

Az m) pontban említés történik a hozamszámlálóról. Az egy technikai eszköz. Azzal kapcsolatban külön pert nem kívánt volna indítani a felperes. Az m) pontban megemlítésre került, ugyanakkor a per során hozott fel az alperes további kettő momentumot még az ISIN kód, és az euró forint kérdését. Ezek nem tárgyai a pernek, a hozamszámláló pedig megválaszolásra került. Ezen okból is szükségtelen Bölönyi Horváth úr meghallgatása. A szakvélemény is nagyobb részt az ISIN kódról, és az euró forint árfolyamról szól.

 

Alperes:

 

Én kérem, hogy a Bölönyi urat idézze a következő tárgyalásra a bíróság, és a hozzá intézett kérdésekre válaszolhasson. A mai tárgyaláson elhangzottakra kívánunk majd kérdéseket feltenni, mert azok egyoldalúak voltak, a valóságnak nem megfelelőek.

 

Bíró a bizonyítási eljárást befejezettnek nyilvánította, a tárgyalást berekesztette a Pp. 145. § -ra történt figyelmeztetéssel.

 

Kihirdetve a következő

 

végzés:

 

A törvényszék a mai tárgyalást határozat hirdetésre elhalasztja, 2017. március 31., délelőtt 10:00 órára, melyről a jelen lévőket értesíti.

 

Jegyzőkönyv lezárva: 10:30.

K.m.f.

Oroszné dr. Kerekes Anna s.k. bíró

Hangfelvételről, azzal egyezően leírva 20 Ef. márciűsZ Juhász Loretta törvényszéki-írnok

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra.

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu