ING (NN) BIZTOSÍTÓ - JÓ HÍRNÉV SÉRTÉSE PER - JEGYZŐKÖNYV (2016-10-13)

EREDETI ÉS NYOMTATHATÓ PDF DOKUMENT

 

 

JEGYZŐKÖNYV

tárgyalásról

hangfelvétel útján történő rögzítéssel

Felperes:

NN-Biztosító Rt.

Alperes:

Platz József

A per tárgya:

személyiségi jog megsértése

A tárgyalás helye:

Kecskeméti Törvényszék Kecskemét, Rákóczi út 7. fszt. 17.

A tárgyalás ideje:

2016. október 13. napján 13:00 óra

 

 

Oroszné dr. Kerekes Anna eljáró bíró

Dr. Radics György ügyvéd és Dr. Kökényesi Gábor ügyvédjelölt

személyesen

Dr. Szőke Péter ügyvéd

Dr. Ladó Judit

Felperesekért:

Alperes:

Alperesét:

Szakértő:


JELEN VANNAK:

 

Bíró a tárgyalást megkezdi, megállapítja, hogy az idézettek megjelentek. Képviselők képviseleti jogosultságukat igazolták.

 

Bíró tájékoztatja a megjelenteket, hogy a jegyzőkönyv hangfelvétel útján kerül rögzítésre, 8 munkanap elteltével a bíróság polgári irodájában megtekinthető és róla másolat kérhető.

 

Bíró kérdésére felperesi képviselő:

 

A mai napon érkezett meg postán az ügyvédi irodához az igazságügyi összefoglaló szakvélemény.

 

Alperesi képviselő:

 

Elektronikus úton néhány nappal a tárgyalást megelőzően megkaptam az írásbeli összefoglalót.

 

Bíró ismereti az alperes 50. sorszám alatt érkezett kizárás iránti kérelmét, és arra a szakértői választ, illetve a z 55. sorszámú végzést.

 

Alperesi képviselő:

 

Ezt a végzést az alperes nem kapta meg.

 

Felperesi képviselő:

 

A felperes sem kapta meg ezt a végzést.

 

Alperesi képviselő:

 

Hivatkozom a Kúria 2005. évi 151.KGD eseti döntésére, amely kifejti, hogy a perben korábban eljárt magánszakértő perbeli szakértőként nem rendlehető ki ugyanarra a kérdésre.

 

Felperesi képviselő:

 

Előkészítő iratot csatolok a kizárás kérdéskörben, összegyűjtve a Kúria és a Ítélőtáblák jelenleg folyatott gyakorlatát. Ennek egy példányát alperesi képviselőnek is átadom.

 

Alperesi képviselő:

 

A szakvéleményt az alperes nem fogadja el. Kérdéseket kívánunk feltenni a szakértőnek.

 

Törvényszék szakértő meghallgatásával folytatja a bizonyítási eljárást.

 

Dr. Ladó Judit Mária: Budapest, 1948. augusztus 12., anyja: Verebély Éva. 595442 LA jelű igazolvánnyal igazolja személyazonosságát. Szakértői igazolványszáma: 280683, szakterülete: könyvszakértés, adó- és járulék, pénzpiac, tőkepiac. Nyilvántartási száma: 009744.

 

Alperesi képviselő kérdésére, miszerint az összefoglaló 15. oldal táblázat alatti 3. bekezdés utolsó sora mit jelent?

 

Szakértő:

 

Az alapokhoz térnék először vissza. Amennyiben egy alap összevonásra kerül egy másik alappal, az összevonás dátumával jelenik meg már az összevont alap indulási időpontja, és ez érhető el ezt követően. A weboldalon feltüntetésre is került egy felhívás formájában, ami arról szól, hogy bizonyos alapoknál összevonás történt, és így a hozamszámlálók külön megtalálhatóak az összevonás előtti állapotra vonatkozóan, és az összevonás utánra, de ez a mögöttes alapoknál van.

 

Az ISIN kód nem feltétlenül változik az összevonással. Amennyiben az egyik alapba beolvad egy másik, akkor az ISIN kód nem változik. Ha egy új alap jön létre, akkor megváltozik.

 

Alperesi képviselő:

 

Kérem a szakértő elé tárni az Ítélőtáblához csatolt A/3-as beadvány 5. oldalát. Hivatkozom ISIN kód és dátum megváltozására, és ha a szakértő azt állítja, hogy az alapok összevonása nem érinti az indulási időpontot, és ISIN kódot, úgy ez ellentétben van az F3-as, F4-es melléklettel.

 

Alperes személyesen:

 

Az F3-as mellékleten még 2001. május 21.-i indul dátum van, az F4-en pedig már 10 évvel későbbi, 2011. évi induló dátum, és az F3-ason szereplő 4,56 hozam az F4-esen már 21 %, majdnem ötszöröse egy hónap alatt.

 

Szakértő:

 

Ha megnézem a hivatkozott hozamszámláló adatait, nem ugyanazt az időszakot hasonlította össze. Az egyik 2004.-től 2011.-ig, a másik 2011.-től 2012.-ig terjedő időszakot hasonlított.

 

Nem várható el tőlem, hogy most, ha kezembe nyomnak egy iratköteget, amiről nem tudom, hogy ki, mikor nyomtatta, arról adjak véleményt. Amennyiben az alperes konkrétan tesz fel kérdéséket, úgy a peranyag ismételt megvizsgálásával tudok arra választ adni.

 

Alperes személyesen:

 

Amikor a felperes a 10 évet elvette az eszközalap létezéséből, akkor a hozamszámláló a 2011. előtti időszakra már be volt szürkítve, blokkolva, az nem volt elérhető. ugyanakkor 9 hónappal később az F9.-es dokumentumban a hozamszámláló vissza lett állítva az eredeti dátumra, 2001. május 21.-re, és az F11.-es dokumentum alapján is a hozamszámláló vissza lett állítva a 2004.-es dátumra.

 

Szakértő:

 

Az írásbeli összefoglalóm foglalkozik ezzel a kérdéssel is. Valóban volt egy jelenség, a mögöttes alapok összevonásánál az összevonás időpontja jelent meg, és az összevonás indulási dátumot mutatta a rendszer, de a hozamszámlálónál meg lehetett találni a régi indulási időpontot. Az összefoglaló 15. oldal utolsó előtti bekezdése éppen az alperes által most hivatkozott kérdésre ad választ. A hozamszámlálóval való összehasonlítás esetén mindig azt nézi a hozamszámláló, hogy összehasonlítható időszakok legyenek kijelölésre, és erre a weblap fel is hívja a figyelmet.

 

A peradatok alapján lehet állítani, hogy minden időben elérhető volt minden információ, és 2011.-ben bizonyos mögöttes alapoknál az induló dátum az összevont mögöttes alap induló dátuma volt. Tény, ahogy az alperes állítja, hogy később, nem tudom, minek a hatására, a mögöttes alap tulajdonosa, alapkezelője, az indulási időpontot visszavezette a mögöttes alap eredeti indulási időpontjára.

 

Hangsúlyozom, hogy a hozamszámláló egy technikai eszköz, aminek alapján össze tudok hasonlítani alapokat, múltbeli teljesítményüket, de az alperes, aki nagy befektető, pontosan tudja, hogy a múltbeli adatok semmit nem jelentenek a jövőbeli befektetésekre nézve.

 

Minden alapra vonatkozóan a hírlevelekben folyamatosan megjelentek lekérdezhetően az eredeti indulási adatok is.

 

Felperesi képviselő észrevétele:

 

Az alperes által A3 alatt a fellebbezési eljárásban csatolt hírlevél másolatoknál látható a grafikus ábra minden esetben, ami tükrözi az eltelt 10 év hozamadatait is. Még az a hírlevél is, ahol az indulási dátum a mögöttes alap összevonása miatt 2001. lett, visszamenőleg 10 évre tükrözi a hozamadatokat vagy 5 évre visszamenőleg.

 

Alperes észrevétele:

 

Az EU részvény, a Fejlődő Európa, illetve a Presztízs és Luxus részvényalapok soha nem olvadtak be semmibe, nem lettek összevonva, és ezek indulási dátuma is meg lett változtatva. És az EU részvénynél 60-szoro hozamemelkedés következett be 2011.-ben, majd 9 hónap múlva visszaállt eredeti állapotára.

 

Szakértő:

 

A magánszakvélemény 14.-15.-16. oldalán tételesen megnéztük a most hivatkozott alapokat, kitért erre a magánszakvélemény, Nem helytálló az alperes mostani hivatkozása. A magánszakvélemény 29. oldal utolsó előtti és utolsó pontjában erre a felvetésre válaszolok. Az eszközalapok, és mögöttes alapok összekeverésének, összemosásának lehet egyrészt a következménye az alperesi félreértés, másrészt a mögöttes alapok átalakulásának a következménye. Ugyanakkor az utolsó bekezdésben rögzítem, hogy minden esetben elérhetőek a múltbeli hozamadatok a hírlevelekben. Akár negatív hozam adatok is, amelyek cáfolják az alperesi manipuláció állítást.

 

Szakértő:

 

Részvényekről szó nem volt idáig, eszköz alapokról volt szó.

 

Alperesi személyesen:

 

Részvény = eszközalap, véleményem szerint.

 

Szakértő:

 

A részvény és az eszközalap teljesen más.

 

Alperesi képviselő:

 

A fellebbezési eljárásban A/3. alatt csatolt táblázat alsó három rovatában mutatta ki az alperes a most hivatkozott 3 részvényalapot, és a kérdés, hogy ezt a három részvényalapot konkrétan vizsgálta-e a szakértő, mert erre vonatkozóan állítja az alperes, hogy soha nem került összevonásra és átalakulásra, így nem indokolt az eltérő indulási dátum feltüntetés.

 

Szakértő:

 

Az egész munkám során a legnagyobb gondot az okozta, hogy nem precízek a megjelölései az alapoknak.

Én a magánszakvéleményem 4.-es mellékletében felsorolt 8 eszközalapot vizsgáltam.

 

Alperesi képviselő észrevétele:

 

Az A/3-as táblázat utolsó három rovatában feltüntetett alap megegyezik a szakértő most hivatkozott 4.-es mellékletben feltüntetett, és általa vizsgált adatokkal.

 

Szakértő:

 

Lehet, hogy a magánszakvélemény 4.-es mellékletében feltüntetett Ing hamisított eszközalapok alperesi táblázat utolsó három kategóriája ugyanaz, mint az A/3.-as melléklet utolsó három kategóriája, de most a nélkül, hogy a hozzá tartozó teljes iratanyagot, és dokumentációt látnám, megalapozott véleményt nem tudok mondani, ahhoz látni kell a mögöttes alapokat. Én ezt a nyolcat vizsgált. Lehet, hogy ez ugyanaz, mert az elnevezések nem pontosak. Pl.: Fejlődő Európai Régió részvény van az egyiken, a másikon Fejlődő Európa, és angolul egy harmadik név.

 

Alperesi képviselő észrevétele:

 

Ha a szakértő asszony nagyon akarta volna, be tudta volna azonosítani, mert az indulási időpontok ugyanazok.

 

Alperes:

 

Hivatkozom arra is, hogy az A/3.-as beadvány harmadik oldala egy 2011. november 30.-i hírlevél másolatot jelent, ahol a Fejlődő Európai Régió részvény indulási dátuma 2004. április 30. Az A/3.-as beadvány utolsó lapjai között szerepel 2011. november 30.-i hírlevél, ahol az Invest Emerging Europe, azaz a Fejlődő Európai Régió részvényalap indulási dátuma 2011. április 8.

 

Felperesi képviselő észrevétele:

 

Az A/3.-as beadvány 3. oldala az eszközalapok havi hírlevele, a beadvány végén szerepeltetett hírlevél pedig a mögöttes alap hírlevele, amelyet nem a felperes ad ki, hanem a luxemburgi befektetési alapkezelő, és a feltüntetett indulási adat ellenére látható az árfolyam alakulás grafikonja 5 évre visszamenőleg 2006. novemberétől, míg a harmadik oldal az eszközalap havi hírlevelét a felperes adta ki.

 

Szakértő:

 

Eddig az volt a kifogás, hogy a dátumokkal a felperes eltüntette a veszteségeket, most pedig az a kifogás, hogy az eredeti indulási dátumokat tüntette fel az eszközalapok havi hírlevelénél. Helytálló, hogy az egyik hírlevél az eszközalapot, a másik pedig a mögöttes alapot jelzi.

 

A leghatározottabban állítom, hogy a hivatkozott két hírlevél adataiban nincs manipuláció, nincs veszteség eltüntetés. A magánszakvélemény 29. oldal utolsó bekezdésére hivatkozom, ahol kiemelem, hogy az alperes vélekedése szerint manipulált hírlevelek minden esetben tartalmaznak múltbeli hozamadatokat is, és gyakran negatív értékeket is, tehát ne ma veszteség eltüntetése jelenik meg.

 

Alperesi képviselő észrevétele:

 

Az egyszerű fogyasztónak honnan kellene azt tudni, hogy az összesített táblázatban szereplő eszközalap a hírlevélben felsorolt adatok más eszközalaphoz tartoznak. Mögöttes eszközalaphoz, holott a sorrend ugyanaz.

 

Kérdésként teszem fel a szakértőnek, hogy megvizsgálta-e a peranyaghoz csatolt alperesi beadványokat.

 

Szakértő:

 

A perben csatolt beadványokat olyan mértékben vizsgáltam meg, amilyen mértékben a feltett kérdések megválaszolásához arra szükség volt.

 

Alperesi képviselő:

 

A szakértőhöz kérdésként intézem, hogy a peranyagban 2016. február 11.-i keltű beadványom, 2. oldal alján táblázatban feltüntetett hivatkozásokat megvizsgálta-?

 

Felperesi képviselő:

 

Észrevételezem, hogy a táblázat feletti szövegrész arra utal, hogy a perben becsatolt táblázatokat interneten hozzáférhetővé tette az alperes. Értelmezésem szerint ezek nem új bizonyítékok, hanem korábban papír alapon már csatolt iratok.

 

Alperes:

 

Helytálló. Itt interneten is elérhető módon jelöltem meg a perben már csatolt iratokat.

 

Alperes kérdése, miszerint lehetséges-e az, hogy egy ISIN azonosítóval egy részvénynek 2-3 változata van.

 

Bíró megállapítja, hogy a kérdést az alperes nem tudja egyértelműen, konkrétan feltenni.

 

Alperes:

 

Ismételten megfogalmazom a kérdésemet. Lehet-e egy részvénynek, egy időben, egy azonosítóval 2-3 változatát merőben ellentétes adatokkal forgalmazni?

 

Szakértő:

 

Nem értem, hogy a jelen perhez ez a kérdés hogyan kapcsolódik, mert nem részvénykibocsátásról van szó alapvetően, hanem befektetési konstrukcióról, ahol a befektető pénzének egy része befektetési alapokba kerül, ami mögött mögöttes alapok vannak. A mögöttes alapokban lehetnek részvények, de ez a perhez nem kapcsolódik.

 

Alperesi képviselő:

 

Személy szerint a szakértőhöz több kérdésem nekem nincs, mert álláspontom szerint a szakértő nem objektív, és nem is tud a kérdésekre objektíven válaszolni, és nem is várható el tőle, hiszen magánszakértőként eljárt.

 

Szakértő:

 

25 éve vagyok könyvvizsgáló, és 5 éve igazságügyi könyvszakértő. A könyvvizsgáló alapvető kötelezettsége a függetlenség, objektivitás, tárgyilagosság, és megfelelő szakmai tisztesség, szaktudás. Visszautasítom ezt a felvetést.

 

Alperesi képviselő:

 

Nem hiszem, hogy a bíróság nem tudott volna más szakértőt kirendelni erre a kérdéskörre, mint a már a felperes megbízása alapján magánszakvéleményt adó szakértőt.

 

Alperes:

 

Én azt kérdezem a szakértőtől, hogy elképzelhető-e, hogy egy ISIN azonosító alatt hozott részvény A változata 4,5-szer több, mint B változata?

 

Szakértő:

 

Nem tudom, hogy mi az A változat, vagy B változat, de fenntartom, hogy a perben nem részvényekről van szó.

 

Alperes:

 

Ugyanazon ISIN azonosítóval 100 % azonos valami, forint és euró alapú, de többszörös, 4,5- szeres hozammal.

 

Szakértő:

 

Látatlanba erre nem tudok semmit mondani.

 

Bíró kérdésére alperes:

 

Ez a felvetés az árfolyammal való manipulációhoz kapcsolódik. Ez a kereset M pontjához kapcsolódik.

 

Szakértő:

 

Egy az egyben nem lehet összekapcsolni az eszközök értékét és az árfolyamot, mint ahogy az alperes nagyon sokszor összekapcsolja, és ebből vezet le manipulálást. Egy eszközalap értékének csak egy része a mögöttes eszközalapok árfolyama.

 

Alperes:

 

Egy részvénynek euróban és forintban forgalmazott eszközértéke a kérdés.

 

Szakértő:

 

Egyáltalán nem értem, hogy miért a részvényekről, és a részvények ISIN azonosítójáról vitatkozunk. A befektetési alapoknál vannak forint és euró alapú befektetési alapok, eszközalapok, és mögöttük a mögöttes eszközök.

 

Alperes:

 

Egy ISIN azonosítóval ilyen nincs.

 

Szakértő:

 

Ebben a kontextusban nem értelmezhető a kérdés. Tény, hogy az értékpapírok azonosítására az ISIN kód szolgál. Ahhoz, hogy értelmezhető legyen, amit az alperes mond, mögöttes dokumentumokat kellene látni, hogy hol van vélekedése szerint az ISIN kódokkal probléma. Eddig ISIN kódokról a perben nem volt szó.

 

Alperes:

 

2000 oldal van beadva a bíróságnak annak bizonyítására, hogy a forintban és euróban forgalmazott eszközalapok tájékoztatója betűre 100 %-osan azonos. Továbbá az MNB 35/2013. (XII.16.) rendelete szól arról, hogy mikor köteles új ISIN azonosítót igényelni.

 

Határidőt kérek, hogy konkrét részvényhez kapcsolódó információ alapján a szakértőnek feltegyem a kérdést.

 

Felperesi képviselő:

 

A keresetlevél 6.-os melléklete, a H pontba foglalt részletes leírás tartalmilag megegyezik-e azzal az alperesi állítással, amit M pontban kifogásol a felperes, hogy az eszközalapok értékeivel manipulál.

 

Szakértő:

 

Az itt írt két bekezdés az eszközalapok manipulálásáról szól, illetve attól még többet állít, hiszen arról van szó, hogy a magánhasznot zsebre vágja.

 

Felperesi képviselő kérdése, hogy ezzel az alperes eszközalapok értékeivel való manipulálást állít-e?

 

Szakértő:

 

Egyértelműen az eszközalapok értékeivel való manipulálást állítja.

 

Valójában a magánszakvélemény és a perbeli kirendelt szakvélemény is ezzel a kérdéssel foglalkozik, mert az egész pernek a sarkalatos pontja az, hogy egy befektetési alap nem úgy működik, ahogy az alperes azt állítja. Leegyszerűsítve a biztosítók ugyanazokba az alapokba nem fektethet be, mint amilyen alapokat befektetésre az ügyfeleinek kínál.

 

A másik dolog, hogy a befektetési alap nem úgy működik, hogy eleve előre látom, hogy ide vagy oda kellene tenni a pénzt, vagy veszteségre vagy nyereségre manipulálva, hanem a befektetési alap napi értékét megadja a mögöttes befektetési alapok árfolyama, plusz az, hogy abból hányan vásároltak aznap, hányan léptek be újonnan, és hányan léptek ki. És belépni és kilépni egy alapba csak az aznapi adott árfolyamon lehet. Ebből adódóan nem lehet manipulálni az eszközalap értékét. A biztosítónak erre nincs módja.

 

Felperesi képviselő:

 

Álláspontom szerint amennyiben az alperes ISIN kódokat, részvények forint és euró értékét kívánja vizsgálni, az nem a per tárgya, mert a kereset tárgyává tett kijelentések ilyen tényállítást nem tartalmaztak.

 

Bíró kérdésére alperesi képviselő:

 

Az M pont, az eszközalapok értékeivel való manipulálás magába foglalja álláspontunk szerint az ISIN kódok különbözőségét, és az euróban és forintban vezetett alapok hozamának különbségét.

 

Szakértő:

 

Az eszközalapokkal bizonyíthatóan nem történt manipulálás. Az ISIN kódokkal kapcsolatosan az eszközalapokkal való manipulálás tétel nem értelmezhető. Ha meg is nézzük, hogy van-e két egyforma ISIN kód, és lenne, akkor sem következik az, hogy az eszközalapokkal manipulálni lehetne.

 

Bíró kérdésre, miszerint az M pontban hivatkozott állítás valóságtartalmának vizsgálatához szükséges-e vizsgálni ISIN kódokat?

 

Szakértő:

 

Véleményem szerint nem. Már csak azért sem, mert most az alperes azt mondta, hogy nincs két egyforma ISIN kód.

 

Alperesi képviselő kérdésére, miszerint mi az a különleges szakértelem, amelyre ebben a perben szükség volt?

 

Szakértő:

 

Pénz és tőkepiaci, illetve könyvszakértő. Megjegyzem, hogy pénz és tőkepiaci és könyvvizsgálói szakértelemmel együttesen mindössze 5 szakértő van Magyarországon. A perben szereplő Gyula Zoltán csak pénz és tőkepiaci szakértő, nem pedig ennek a párosításnak megfelelő különleges szakértelemmel rendelkező, mint amilyen én vagyok, és amilyenre ebben a perben szükség volt, hogy pénz és tőkepiaci, és könyvszakértő egyben.

 

Szakértőhöz több kérdés, észrevétel nem volt.

 

Szakértő:

 

A tárgyaláson való jelenlét 3 órát vett igénybe, a felkészülés 2 órát, illetve az utazási idő 2x 2 óra, így mindösszesen 7 óra figyelembevételével 70.000.- forint + ÁFA szakértői költségre tartok igényt. A számlát a Hites és Hiteles Kft. bejegyzett szakértői cég adja.

 

Bíró kérdésére alperes személyesen:

 

Az összefoglaló szakvélemény költségjegyzésékét én nem fogadom el, mert a magánszakvélemény betű szerinti másolása nagy részben a perbeli szakvélemény.

 

Felperesi képviselő:

 

Határidőt kérek arra, hogy a perbeli szakvéleményre és díjjegyzékre nyilatkozzak arra tekintettel, hogy az iroda csak a mai napon kapta meg a szakvéleményt, így azt nem volt mód tanulmányozni.

 

Szakértő:

 

Útiköltségre nem tartok igényt a tárgyaláson való megjelenés okán.

 

Kihirdetve a következő

 

V E G Z E S I.

 

A törvényszék a mai tárgyaláson megjelent Dr. Ladó Judit szakértői díját 70.000.- forint + ÁFA összegben állapítja meg. Megkeresi a Gazdasági hivatalt, hogy a szakértői díjat az El.00133/2015. letéti számon kezelt összegből a szakértő részére utalja ki a Hites és Hiteles Kft. számlájára, 1026 Budapest, Riadó u. 8.

 

A végzés ellen a kihirdetéstől számított 15 napon belül lehet fellebbezést előterjeszteni.

 

Kihirdetve a következő

 

V E G Z E S II.

 

A törvényszék a mai tárgyalást elhalasztja, új határnapul 2017. január 12. napján 13:00 órát tűzi, melyre jelen lévőket szóban idézi.

 

Felhívja a felperest, hogy 15 napon belül írásban nyilatkozzon az összefoglaló szakvéleményre és költségjegyzékre, illetve ugyanezen határidő alatt a felek nyilatkozzanak a mai tárgyaláson elhangzottakra a Pp. 141. § (2)(6) bekezdésre történt figyelmeztetéssel. A felek nyilatkozatát követően határoz a törvényszék az összefoglaló szakvélemény szakértői díjáról.

 

Jegyzőkönyv lezárva: 15:40

 

K.m.f.

Oroszné dr. Kerekes Anna s.k. bíró

Hangfelvételről, azzal egyezően leírva 2016. október 21. napján Juhász Loretta törvényszéki írnok

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra. 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail:

 

Videó – Az NN Biztosító (ING) hallgat és mindent tagad! – Megvan rá az oka! (Második rész) (LETILTVA)

 

http://biztositobank.hu/

 

Kapcsolódó anyagok:

AZ OLDAL ÁLLANDÓAN FELTÖLTÉS ALATT ÁLL!