ING (NN) BIZTOSÍTÓ - JÓ HÍRNÉV SÉRTÉSE PER - I FOKÚ VÉGZÉS #62 (2016-11-11)

EREDETI ÉS NYOMTATHATÓ PDF DOKUMENT

 

A Kecskeméti Törvényszék a Horváth és Társa Ügyvédi Iroda (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51., ügyintéző: Dr. Nemescsói András) által képviselt NN BIZTOSÍTÓ ZRT. 1068 Budapest, Dózsa György út 84. B. ép. felperesnek - Dr. Szőke Péter ügyvéd (6722 Szeged, Hajnóczy u. 5. I/5.) által képviselt PLACZ JÓZSEF 6000 Kecskemét, Gyenes Mihály tér 17. szám alatti lakos alperes ellen személyiségi jog megsértésnek megállapítása iránt indított perében meghozta a következő

 

VÉGZEST

 

A törvényszék a perben kirendelt és írásbeli szakértői véleményt előterjesztő Dr. Ladó Judit Mária -Hites és Hiteles Kft. 1026 Budapest, Riadó . 8. - szakértői díját 703.945.- forint + ÁFA összegben állapítja meg, melyből munkadíj 520.700.- forint + ÁFA, költségátalány 183.245.- forint + ÁFA:

 

Megkeresi a törvényszék Gazdasági Hivatalát, hogy az El.00133/2015 letéti számon kezelt 3.603.190.- forint letéti összegből a szakértő részére utalja ki a 703.945.- forint + ÁFA szakértői díjat, és a fennmaradó 2.709.180.- forintot továbbra is letétként kezelje.

 

A végzés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül lehet fellebbezést előterjeszteni.

 

IDOKOLÁS

 

A törvényszék kirende3lésére szakértő a szakvéleményt előterjesztette, és ehhez csatolta a szakértő és szakértői díj, - és költségjegyzéket. A felperes akként nyilatkozott, hogy a szakvéleményt, és a felszámított díjat elfogadja.  Az alperes a szakértő által előterjesztett költségjegyzéket nem fogadta el, mert álláspontja szerint a szakértő nem elfogulatlan, és a perbeli igazságügyi szakértőként adott véleménye számos azonosságot tartalmaz a korábbi magánszakértői véleményével.

 

Az igazságügyi szakértőkről rendelkező 2016. évi XIXX. törvény 49. § (2) bekezdés akként rendelkezik, hogy a szakértő a díjjegyzékével érvényesíteni kívánt díjat maga állapítja meg.  Ebben az esetben a szakértő köteles a díjjegyzéskével érvényesíteni kívánt díján felül az egy órára eső munkadíj összegét, illetve tételes munkadíját megállapítani, költségeit tételesen, számlával alátámasztottan igazolni, vagy megjelölni az igazságügyi szakértő díjazásáról szóló rendelet szerinti költségátalány mértékét.

 

A törvényszék vizsgálta, hogy e törvénynek, illetve az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (11.21.) IM rendleletnek (R) megfelelően történt-e a díjmeghatározás. Az R 1. § (9) bekezdéssel összhangban megállapította, hogy indokolt volt a rendelkezésre bocsátott iratok tanulmányozására 8 óra, a válaszok kidolgozására 24 óra, és a szakvélemény összefoglaló írásba foglalására 9 óra időtartam felszámítása.  Jogosult volt a szakértő a R 2. § (2) bekezdése szerinti óradíj megállapítására, figyelemmel a speciális pénz és tőkepiaci, illetve könyvszakértői egyesített szakterületre.  A szakértő az R 10. § (1) bekezdésben előírt mérték szerinti, 35 % költségátalányt számított fel a számlával nem igazolható, de szükségszerűen felmerülő költségeinek fedezésére.  Az alperes konkrétan nem jelölte meg, hogy a díjjegyzék mely összegét, tételét vitatja, a szakértő elfogultságára tett hivatkozás pedig nem értékelhető a felszámított díj megalapozottságának vizsgálata körében.  Ezért a törvényszék az előterjesztett díj és költségjegyzék alapján megállapította a szakértő részére a szakértői díjat.

 

Kecskemét. 2016. november 11.

 

Oroszné dr. Kerekes Anna s.k. bíró