ING (NN) BIZTOSÍTÓ - JÓ HÍRNÉV(?) SÉRTÉSE PER - BEADVÁNY - PLACZ (2016-11-29)

Eredeti és nyomtatható PDF dokument

 

DR. SZŐKE PÉTER

ügyvéd

6722 Szeged, Hajnóczy u. 5. I/5.

Telefon/fax: (62) 329-024, Tel.: (30) 228-32-40

 

 

Kecskeméti Törvényszék

Kecskemét

hiv. sz.: 8. P. 20.688/2015/62

 

Tisztelt Törvényszék!

 

PLACZ JÓZSEF alperes a bíróság előtt fenti szám alatt folyamatban levő eljárásban már igazolt képviselőm útján a 62. sorszám alatti végzéssel szemben

 

fellebbezést

 

terjesztek elő.

 

Kérem fellebbezésem elbírálásra jogosult Szegedi Ítélőtáblához történő felterjesztését, a Tisztelt Ítélőtáblától pedig azt kérem, hogy a Kecskeméti Törvényszék 8. P. 20.688/2015/62 sz. végzését helyezze hatályon kívül.

 

A Törvényszék fenti végzésével dr. Ladó Judit Mária –Hites és Hiteles Kft. – szakértői díját 703.945,- Ft + Áfa összegben állapította meg, melyből munkadíj 520.700,- Ft + Áfa, költségátalány 183.245,- Ft + Áfa.

 

A bíróság által kirendelt szakértő felperes szakértőjeként korábban már magánszakvéleményt adott a perben, ezzel kapcsolatos kifogásaim 2016. november 10. napján kelt beadványomban már előadtam, az abban foglaltakat változatlanul fenntartom, azokat fellebbezésem indokaként is kérem figyelembe venni. Ebben elődottakat kizárólag az alábbi gondolatmenettel kívánom kiegészíteni: A 49 sorszámú kirendelő végzésben a bíróság utal arra, hogy dr. Ladónak a kérdésre többek között a 2016. március 24.-i keltezésű magánszakértői vélemény felhasználásával kell választ adnia. Ténykérdés, hogy e magánszakértői vélemény felperes megrendelésére készült, így nyilvánvalóan felperesre kedvező állításokat tartalmaz. Véleményem szerint a jogvita pártatlan elbírálásához való jogom sérül, mikor a bíróság a kirendelő végzését akként fogalmazza meg, hogy abban eleve sugallja a kérdésre adandó választ.

 

Vitatom, és kétségbe vonom, hogy az eljárt szakértő a szakértői díj- és költségjegyzék szerint 41 órát töltött volna a szakvélemény elkészítésével. E jegyzék szerint 8 órát fordított a rendelkezésre bocsátott dokumentumok áttekintésére, a szükséges dokumentumok kiválogatására, 24 órát a válaszok kidolgozására, 9 órát a szakvélemény írásba foglalására.

 

A szakértő a peranyagot ismerte, hiszen 2016. március 24. napján 29 oldalas szakvéleményt készített a perben korábban kirendelt –független- igazságügyi szakértő, Themis Iroda Kft –eljáró szakértő: Gyulavári György- szakvéleményének felülvéleményezése kapcsán. Minderre figyelemmel az iratanyag áttanulmányozására valamint a szükséges dokumentumok kiválogatására elszámolni kívánt 32 óra eltúlzott. A szakvélemény 17 oldal hosszú, ennek terjedelme nem indokolja, hogy annak leírása 9 órát vegyen igénybe, főleg annak ismeretében, hogy sok esetben a

 

 

korábbi magánszakvélemény szó szerinti megismétléséről van szó. (4. old. 6-9 pontjai, 4. old. 11 pontja, 5. old. 12-13 pontjai, perben vitatott tényállítások felsorolása stb…)

 

A bírósági eljárásokban megszokott, hogy az igazságügyi szakértők több hónap alatt készítik el véleményüket. A szakértő felkészültségét jelzi az a tény is, hogy jelen esetben szakvéleményét meglepő gyorsasággal terjesztette elő. A bíróság kirendelő végzése 2016. szeptember 16.-án kelt, -nem ismert, hogy ezt a szakértő mikor vette át- és október 5.-re a szakvélemény már el is készült.

 

Előttem nem tisztázott a kirendelt szakértő személye sem. A törvényszék a 49 sorszámú végzésével dr. Ladó Judit Máriát rendelte ki szakértőként, ehhez képest a díjmegállapító végzésben a Hites és Hiteles Kft. is feltüntetésre került, vélhetően arra figyelemmel, hogy a szakértői díj- és költségjegyzék utolsó bekezdése szerint a számla kiállítója ez utóbbi gazdasági társaság. Aggályos, hogy miként állíthat ki számlát az ügyben egy olyan gazdasági társaság, mely szakértőként nem került kirendelésre. Megjegyzem, hogy a korábban kirendelt szakértő a Themis Iroda Kft. volt, azzal, hogy az eljáró szakértő: Gyulavári György.

 

Fentiek alapján kérem a végzés hatályon kívül helyezését.

 

21.120,- Ft fellebbezési illeték a Kecskeménti Törvényszék 10032000-01012341 bankszámlájára mai napon átutalásra került, ennek igazolására az átutalási megbízást csatolom.

 

Szeged, 2016. november 29.

                                                                        Tisztelettel:

 

 

PLACZ JÓZSEF

alperes

képv.:

 

------------------------------------------------------

 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra. 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: 

 

Videó – Az NN Biztosító (ING) hallgat és mindent tagad! – Megvan rá az oka! (Második rész) (LETILTVA)

Videó - Utcai demonstráció az NN Biztosító (ING) egyoldalú szerződésmódosítása ellen (Rövidített változat) (LETILTVA)

Videó - Utcai demonstráció az NN Biztosító (ING) egyoldalú szerződésmódosítása ellen (Teljes változat) (LETILTVA)

 

http://biztositobank.hu/

 

Kapcsolódó anyagok:

AZ OLDAL ÁLLANDÓAN FELTÖLTÉS ALATT ÁLL!