ING (NN) BIZTOSÍTÓ - "JÓ HÍRNÉV SÉRTÉSE PER" - BEADVÁNY - PLACZ - 2016-05-20

Eredeti és nyomtatható PDF dokument

 

DR. SZŐKE PÉTER

ügyvéd

6722 Szeged, Hajnóczy u. 5. I/5.

Telefon/fax: (62) 329-024, Tel.: (30) 228-32-40

 

Kecskeméti Törvényszék

Kecskemét

hiv. sz.: 8. P. 20.688/2015

 

 

Tisztelt Törvényszék!

 

PLACZ JÓZSEF alperes a bíróság előtt fenti szám alatt folyamatban levő eljárásban már igazolt képviselőm útján az alábbiakat adom elő:

 

Változatlanul fenntartom, hogy szükséges a perben eljárt igazságügyi szakértő szakvéleményének kiegészítése, miként arra 2016. február 11., 2016. március 21. és 2016. április 18.-i beadványaimban már indítványt is tettem.

 

A szakértő 2016. május 13.-án kelt beadványából kitűnik, hogy a bíróság a szakvélemény kiegészítését nem rendelte el, a mai napon tudomásomra jutott, hogy a 2016. június 9. napjának 10 órájára kitűzött tárgyalásra a szakértőt meg sem idézte.

 

Aggályosnak tartom, hogy a bíróság a fenti –szakvélemény kiegészítésére irányuló- bizonyítási indítványaimat figyelmen kívül hagyva a felperesi indítványnak eleget téve a következő tárgyalásra megidézi a felperesi magánszakértőket (Dr. Dömötör Barbara és Dr. Ladó Judit Márta) anélkül, hogy a már foganatba tett szakértői bizonyítás kapcsán a kiegészítést elrendelné.

 

Külön nyomatékkal kérem a szakvélemény fenti beadványaim szerinti kiegészítésének soron kívüli elrendelését.

 

Abban a nem várt esetben, ha ezzel a bíróság nem értene egyet, úgy indítványozom, hogy a felperesi tanúkkal egyidejűleg a Themis Iroda Kft. által eljárt Gyulavári György szakértő is kerüljön szakértőként meghallgatásra.

 

Szeged, 2016. május 20.

 

                                                            Tisztelettel:

 

PLACZ JÓZSEF

alperes

képv.:

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra. 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

 

Videó – Az NN Biztosító (ING) hallgat és mindent tagad! – Megvan rá az oka! (Második rész) (LETILTVA)

 

http://biztositobank.hu/

 

Kapcsolódó anyagok:

AZ OLDAL ÁLLANDÓAN FELTÖLTÉS ALATT ÁLL!