ING (NN) BIZTOSÍTÓ "JÓ HÍRNÉV SÉRTÉSE(?) PER" - BEADVÁNY - PLACZ (2016-02-11)

Eredeti és nyomtatható PDF dokument

 

DR. SZŐKE PÉTER

ügyvéd

6722 Szeged, Hajnóczy u. 5. I/5.

Telefon/fax: (62) 329-024, Tel.: (30) 228-32-40

 

Kecskeméti Törvényszék

Kecskemét

hiv. sz.: 8. P. 20.688/2015/26

 

Tisztelt Törvényszék!

 

PLACZ JÓZSEF alperes a bíróság fenti számú végzésére hivatkozással a 2016. február 4. napján kézhez vett szakvélemény kapcsán az alábbiakat adom elő:

 

  1. Az eszközalapok hírlevelekben közzétett indulási dátumának megváltoztatása:

 

A szakértő a szakvélemény 12/13 oldalának 6. bekezdésében akként foglal állást, hogy az A/3 mellékletben (lsd. Szegedi Ítélőtábla 2015. február 20.-i beadványom) hivatkozott 8 eszközalap indulási dátumának megmagyarázhatatlan változása lehetőséget ad arra, hogy megtévessze a befektetőket és ezzel kárt okozzon nekik. A szakvélemény 13/13 oldalán a szakértő megállapítja, hogy a hírlevelek és a hozamszámláló téves adatai hamis képet mutatnak az egyes befektetési alapok teljesítményéről, így ezek –mint megtévesztés- szintén okozhattak kárt a jóhiszemű befektetők részére.

 

  1. Forintban és euróban is vezetett eszközalapok eltérő eredménye:

 

E kérdéskört a Szegedi Ítélőtáblának címzett, 2015. február 20.-án kelt beadványom 1. oldalán részletesen levezettem, A/1 alatt csatoltam a hivatkozott hat eszközalapra vonatkozó hírlevelek releváns oldalait, A/2 alatt pedig kimutatást bocsátottam rendelkezésre, mely alapján megállapítható, hogy a forintban és euróban vezetett eszközalapok hozaminformációi jelentős eltérést mutatnak. Kértem, hogy a szakértő adjon választ arra, hogy ennek mi lehet a magyarázata, mi okozza ezt a jelentős eltérést.

 

A szakvéleményhez csatolt díjjegyzékből kitűnik, hogy a szakértő úr kétszer 180 órát, összesen 360 órát töltött el a hírlevelek tanulmányozásával, ennek ellenére ezen kérdéskör kapcsán a szakvélemény még utalást sem tartalmaz.

 

A Kecskeméti Törvényszék 24 sorszámú (2015. december 14.) végzésében a szakértő feladataként határozta meg, hogy foglaljon állast az általam megjelölt és szolgáltatott vizsgálati anyag alátámasztja-e a kereset a-k, m és n pontjainak tényállításait. A jelen pontbani kérdéskör a kereset m) pontjának második alpontjára –„manipulálás eszközalapok értékeivel”- vonatkozik.

 

A szakértő utal arra, hogy az m) pont minősítése újabb vizsgálatot igényel (szakvélemény 12/13 oldal).

 

Indítványozom, hogy a szakértő ezen újabb vizsgálatot szíveskedjen elvégezni, és a bíróság 24. sz. végzésének eleget téve adjon választ a bíróság feltett kérdésére, miszerint az általam szolgáltatott vizsgálati anyag alátámasztja-e az m) pont tényállításait. Kérem, hogy a szakértő adjon választ arra, hogy a jelen pontban említett beadványban meghatározott 6 eszközalap forintban és euróban is kimutatott hozama miként mutathat merőben eltérő eredményt.

 

  1. Nyereségre és veszteségre manipulálás:

 

A szakvélemény 7/13 oldalán a szakértő a 2014. szeptember 23.-i bedványom A/1 és B/1 mellékletei kapcsán megállapítja, hogy az alapadatoktól számszaki eltérést nem tapasztalt. Megállapítja, hogy különös összefüggés tapasztalható a hozam és a nettó eszközérték változásai között. A szakértő vélelmezi, hogy mindez az ING Biztosító általi manipuláció, hiszen mind információban, mind tőkeerőben a Biztosító képes ezeket a tőkeátcsoportosításokat elvégezni.

 

Kérem, hogy a szakértő adjon választ arra a kérdésre, hogy a fenti 1 pontban meghatározott, a hírlevelekben közölt indulási dátumok manipulációja, a hozamszámlálóval történő manipuláció –melyeket bizonyítottnak lát- és jelen pontbani manipuláció –melyet vélelmezhető módon az ING követett el- között lát-e okozati összefüggést, mely alapján bizonyossággal megállapítható, hogy a tőkekivonással illetve tőkeinjekcióval kapcsolatos manipulációt az ING követte el. A szakvélemény 10/13 oldalának 3. és 4. bekezdése szerint a szakértő vélelmezi, hogy az ING Biztosító az adott időszak alatt 84%-ban élt azzal a lehetőséggel, hogy már előre a hónap elején még mielőtt ismert lett volna az eszközalap havi hozamteljesítése nyereséges hozam esetén nagy összegeket, esetenként euró milliókat fektetett be az eszközalapba, valamint mikor a havi hozam mínusz (veszteséges) lett, akkor már előre a hónap kezdetén nagy összegeket esetenként euró milliókat kivett az eszközalapból és ezzel megmentette a kivont pénzt a hónapban elszenvedett veszteségektől. A 4. bekezdésben rögzíti, hogy ennek bizonyítására szükséges lenne az ING Biztosító könyvvizsgáló általi vizsgálata. Kérem, hogy a szakértő adjon választ arra, hogy az ING Biztosító mely könyveibe szükséges betekinteni ahhoz, hogy a fenti tőkemozgással kapcsolatosan konkrét megállapítást lehessen tenni, a 2015. február 5.-én kelt beadványában felperes kijelentette, hogy a szakértő munkáját mindenben segíti, a szükséges dokumentáció szakértői rendelkezésre bocsátása így nem jelent akadályt. A szakértő kijelentésére hivatkozással jelen perben bizonyítani fogom, hogy a fenti manipulációkat az ING Biztosító követte el.

 

A szakértői munka segítése érdekében elektronikus úton –harmadik személyek számára nem- hozzáférhető minden adat, kimutatás, táblázat, mely a per során csatolásra került. Feltüntetem e hozzáférési címeket azzal, hogy azok tartalma a XYZ jelszó beírásával érhetők el. Hangsúlyozom, hogy jelen perben résztvevők feleken, a bíróságon és a szakértő kívül ezen dokumentumok más személyek számára hozzáférhetetlen. Ezek felhasználásával a szakértő a kereset e) f) g) h) i) és j) pontjai vonatkozásában is konkrét véleményt tud adni.

 

http://www.biztositobank.hu/sites/default/files/arfolyam_kulonbsegek.pdf

http://www.biztositobank.hu/sites/default/files/egymast_koveto_honapban_hozam_erteke_hasonlo_-_de_plusz_-_minusz_ertekben_valtozik.pdf

http://www.biztositobank.hu/sites/default/files/eszkozalapok_ertekeivel.pdf

http://www.biztositobank.hu/sites/default/files/fiktiv_reszvenyek_forgalmazasa.pdf

http://www.biztositobank.hu/sites/default/files/havi_hozam_-_evesitett_hozam.pdf

http://www.biztositobank.hu/sites/default/files/nyeresegre_-_vesztesegre.pdf

http://www.biztositobank.hu/sites/default/files/reszvenyek_hozamanak_a_tulertekelese.pdf

http://www.biztositobank.hu/sites/default/files/ujbol_inditott_reszveny_indulasi_datumanak_az_eltuntetese.pdf

http://www.biztositobank.hu/sites/default/files/reszvenyek_vesztes_multjanak_10-15-18_ev_az_eltuntetese.pdf

 

Jelen beadványom a felperes és a szakértő részére közvetlenül megküldöm.

 

Szeged, 2016. február 11.

 

                                                                        Tisztelettel:

 

PLACZ JÓZSEF

alperes

képv.:

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra. 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

 

Videó – Az NN Biztosító (ING) hallgat és mindent tagad! – Megvan rá az oka! (Második rész) (LETILTVA)

 

http://biztositobank.hu/

 

Kapcsolódó anyagok:

AZ OLDAL ÁLLANDÓAN FELTÖLTÉS ALATT ÁLL!