ING (NN) BIZTOSÍTÓ "JÓ HÍRNÉV SÉRTÉSE(?) PER" - BEADVÁNY - PLACZ (2015. 12. 07)

Eredeti és nyomtatható PDF dokument

 
 
DR. SZŐKE PÉTER

ügyvéd

6722 Szeged, Hajnóczy u. 5. I/5.

Telefon/fax: (62) 329-024, Tel.: (30) 228-32-40

 

Kecskeméti Törvényszék

Kecskemét

hiv. sz.: 8. P. 20.688/2015/21

 

Tisztelt Törvényszék!

 

PLACZ JÓZSEF alperes a bíróság fenti sorszámú végzése kapcsán az alábbiakat adom elő:

 

Korábban már többször kértem, hogy a szakértői kirendelő végzés tartalmazza azon kérdésem, miszerint

 

A 2011. 11. 30-án közzétett mellékleten (J/2) a feltüntetett “indulási dátum” 2011. 04. 29, mely 10 évvel kevesebb mint a 2011. 10. 29-én (J/1) közzétett mellékleten feltüntetett “indulási dátum”, ennek következtében 10 év hozaminformáció eltüntetésre került. Megfelel-e a valóságnak, hogy ennek következtében az évesített hozaminformáció a valós 4,56%-ról (K/1) 21,73%-ra (K/2) lett módosítva? Mindez a hozamszámolóval manipulálásnak minősül? Továbbá hozamszámolóval manipulálásnak minősül-e, hogy a 2012. 09. 29-én közzétett mellékleten (J/3) feltüntetett “indulási dátum” vissza lett állítva az eredeti 2001. 05. 21-re, (+10 év) mely következtében az évesített hozam vissza lett állítva a valós értékére? 

 

A 21. sorszámú végzésében a bíróság arról tájékoztat, hogy kizárólag a keresetben kifogásolt tényállítások valóságtartalmára vonatkoztatott szakértői vizsgálatnak lehet helye a bizonyítási eljárásban, és a fenti kérdés mindezt meghaladja.

 

A bíróság ezen álláspontja az alábbiak miatt téves:

 

Felperes keresetének m) pontja a következő:

 

„Az ING Biztosító az eszközalapok manipulálásával károsítja ügyfeleit. Többek között:

-manipulál a hozamszámlálóval

-az eszközalapok értékeivel

-manipulál veszteségre/nyereségre, valamint a vesztes eszközalapok vesztes múltjának az eltüntetésével.

 

Felperesi kereset m) pontja kifogásolja tehát azon tényállításom, miszerint felperes manipulál a vesztes eszközalapok vesztes múltjának eltüntetésével. Ezen tényállításom valóságalapját pedig szakértői bizonyítás útján kívánom igazolni, minderre figyelemmel tettem fel a fenti kérdésem. Azt állítani, hogy e kérdés meghaladja a keresetben foglaltakat nyilvánvalóan téves és iratellenes.

 

Felhívnám a figyelmet az Ítélőtábla Pf.II.20.065/2014/20 sorszámú hatályon kívül helyező végzésének 7. oldalán található iránymutatásra, miszerint a megismételt elsőfokú eljárás során az elsőfokú bíróságnak az alperesi tényállítások valóságtartalmának megítélése érdekében kell a szakértőt kirendelnie és e körben az elsőfokú bíróságnak kell meghatároznia a szakértő által megválaszolandó kérdéseket. A végzés szerint az Ítélőtábla evonatkozásban nem adhat konkrét iránymutatást a bíróság számára, miután ez az elsőfokú bíróság hatáskörébe tartozó feladatok átvételét eredményezné. Minderre figyelemmel téves az az álláspont, hogy a szakértő kizárólag az Ítélőtábla 7 sorszámú jegyzőkönyv 2. oldal 4. bekezdése szerinti azon kérdést vizsgálhatja, miszerint „a felperes jogosulatlanul végzett az általa kezelt eszközalapokban elhelyezett pénzeszközök tekintetében átcsoportosításokat, és ezzel a befektető ügyfeleknek kárt okozott”. Ha az Ítélőtábla jogi álláspontja az lett volna, hogy csak ez a kérdés vizsgálható, akkor nem adott volna ezzel ellentétben olyan útmutatást, miszerint az elsőfokú bíróságnak kell a kérdéseket meghatároznia, azzal, hogy a szakértő kizárólag a per tárgyává tett alperesi közlések valóságtartalmát vizsgálhatja.

 

Fentiek alapján annak sincs akadálya, hogy a szakértő választ adjon arra a kérdésre, hogy miként lehetséges, hogy a forintban és euróban is vezetett eszközalapok hírlevelekben közzétett eredménye jelentős eltérést mutat, mint ahogy azt a Szegedi Ítélőtábla részére a fenti másodfokú eljárásban 2015. február 20. napján benyújtott előkészítő iratom első oldalán részletesen levezettem. Ugyanezen beadvány második és harmadik oldala a 8 eszközalap veszteséges múltjának eltüntetésével kapcsolatos hozamszámláló-manipulálásra vonatkozik.

 

Észrevételezem, hogy felperes a hivatkozásával ellentétben nem küldte meg részemre közvetlenül a 2015. szeptember 7.-i beadványát. Kérem, hogy a bíróság szíveskedjen ezt részemre továbbítani.

 

Jelen beadványom a szakértő részére közvetlenül is megküldöm.

 

Szeged, 2015. december 7.

 

                                                                        Tisztelettel:

 

PLACZ JÓZSEF

alperes

képv.:

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra. 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

 

Videó – Az NN Biztosító (ING) hallgat és mindent tagad! – Megvan rá az oka! (Második rész) (LETILTVA)

 

http://biztositobank.hu/

 

Kapcsolódó anyagok:

AZ OLDAL ÁLLANDÓAN FELTÖLTÉS ALATT ÁLL!