ING (NN) BIZTOSÍTÓ "JÓ HÍRNÉV SÉRTÉSE(?) PER" - BEADVÁNY - PLACZ (2015-02-20)

Eredeti és nyomtatható PDF dokument

 

DR. SZŐKE PÉTER

ügyvéd

6722 Szeged, Hajnóczy u. 5. I/5.

Telefon/fax: (62) 329-024, Tel.: (30) 228-32-40

 

Szegedi Ítélőtábla

Szeged

hiv. sz.: Pf. II. 20.065/2014

 

Tisztelt Ítélőtábla!

 

PLACZ JÓZSEF alperes a bíróság előtt fenti szám alatt folyamatban levő eljárásban már igazolt képviselőm útján az alábbiakat adom elő:

 

I)

 

Felperesnek vannak euró alapú és forint alapú termékei, van azonban 6 olyan eszközalap, melyek forintban és euróban is nyilván vannak tartva, ezek a következők:

 

-Renta Fund Eurocredit (Európai Vállalati kötvény)

-Renta Fund Global High Yield (Globális Vállalati kötvény)

-Invest European Real Estate (Európai Ingatlancégek részvény)

-Invest Euro Equity (Európai részvény)

-Invest New Asia (Fejlődő Ázsiai részvény)

-Converging Europe Equity (Fejlődő Európai Régió részvény)

 

Felperes havonta hírlevelet jelentet meg mind az euróban, mind a forintban vezetett eszközalapokról, köztük természetesen a fenti hat alapról. A/1/1 és A/1/2 alatt csatolom a 2011. augusztus 31. és 2014. november 30.-a között megjelenő hírlevelek e hat eszközalapra vonatkozó oldalait mind az eurós (A/1/1), mind a forintos (A/1/2) hírlevelek esetén. A két –egyébként jelentős mennyiségű- iratanyag szó szerint egyezik, az adott eszközalapok kapcsán valamennyi információ szó szerint azonos, lsd ISIN kód, Bloomberg kód, Reuters kód stb. Ezen eszközalapok kapcsán felperes az eurós és forintos hírlevelekben külön külön feltünteti az eszközalap nettó eszközértékét és a nettó eszközérték havi változását. Hangsúlyozom, hogy ezen adatokat felperes mind forintban, mind euróban közli. A/2 alatt hat darab táblázatot csatolok, mely e hat eszközalap vonatkozásában A oszlopban feltünteti a hírlevél kiadási időpontját, B és C oszlopban a forint alapú eszközalap nettó havi eszközértékét és annak havi változását. D oszlopban feltüntettem az eszközalap százalékos változását az előző hónaphoz képest, míg az E oszlopban a felperes által közölt hozaminformáció szerepel. A D és E oszlop a saját számításaimat tartalmazza a felperes által megadott információk alapján (B és C oszlop). A táblázatok G-J oszlopai ugyanezen információkat tartalmazzák, csak az euróban megadott hírlevelek alapján. Így a G és H oszlop az eurós eszközalapok nettó havi eszközértékét és azok változását tartalmazza, míg az I és J oszlopok az eszközérték százalékos változását az előző hónaphoz képest, valamint a hozaminformációt. Mint azt fentebb már említettem, a forintos és eurós eszközalapok kódjai szó szerint megegyeznek, azonban legnagyobb megdöbbenésemre azt tapasztaltam, hogy az eurós és forintos eszközalapok esetén az eszközértékek százalékos változása (D és I oszlopok) valamint a hozaminformáció (E és J oszlopok) legtöbb esetben jelentős eltérést mutatnak. Az A/2 alatti melléklethez hozzáfűztem a forintos és eurós hírlevelek vonatkozó oldalát, melyből a táblázatok B, C valamint G, H oszlopainak adatai származnak.

 

Kérem, hogy a szakértő adjon választ arra, hogy mindennek mi lehet a reális magyarázata, mi okozza e jelentős eltérést. Hangsúlyoznám, hogy az A/1/1 és A/1/2 alatt csatolt dokumentumok jelentős időráfordítást nem igényelnek, jelentőségük csupán annyi, hogy az eurós és forintos eszközalapok kódjai, adatai teljesen azonosak. A jelentősége annak van, hogy jelentős időráfordítással kiszámoltam a felperes által megadott adatok alapján a havi százalékos változást és ezek teljesen különböznek.

 

II)

 

2015. január 16.-án kelt beadványom 2. oldalán 2. sorszám alatt feltett kérdés kapcsán – Hozamszámlálóval történő manipulálás - vonatkozásában az egyértelműség végett közlöm, hogy felperes az alábbi nyolc eszközalap vonatkozásában adta ki úgy hírleveleit, hogy az alapok indulási dátumait különböző időpontokban tüntette fel. E nyolc eszközalap a következő:

 

-Renta Fund Global High Yield (Globális Vállalati kötvény)

-Renta Fund Euro (Európai Államkötvény)

-Renta Fund Eurocredit (Európai Vállalati kötvény)

-Renta Fund EMD –Emerging Markets Debt- Hard Currency (Fejlődő Kötvénypiacok)

-Renta Fund Asian Debt Hard Currency (Ázsia kötvény)

-Invest Euro Equity (Európai részvény)

-Invest Prestige and Luxe (Presztízs és Luxusmárkák részvény)

-Invest Emerging Europe (Fejlődő Európai régió részvény)

 

Eszközalap neve

 

Valódi indulási dátum

(2011. október 29.-i hírlevél)

Módosított indulási dátum

(2011. november 30.-i hírlevél)

Visszaállított dátum

(2012. augusztus 29.-i hírlevél)

Renta Fund Global High Yield (Globális Vállalati kötvény)

2001. május 21.

2011. április 29.

2001. május 21.

Renta Fund Euro

(Európai Államkötvény)

1997. március 10.

2011. április 29.

1997. március 26.

Renta Fund Eurocredit

(Európai Vállalati kötvény)

2001. január 15.

2011. április 29.

2001. január 15.

Renta Fund EMD –Emerging Markets Debt- Hard Currency (Fejlődő Kötvénypiacok)

1993. február 11.

2011. április 29.

1993. február 11.

Renta Fund Asian Debt Hard Currency

(Ázsia kötvény)

1996. november 18.

2011. április 29.

1996. november 27.

Invest Euro Equity

(Európai részvény)

1999. január 29.

2011. április 8.

1999. március 17.

Invest Prestige and Luxe

(Presztízs és Luxusmárkák részvény)

1998. január 12.

2011. április 8.

1998. január 26.

Invest Emerging Europe

(Fejlődő Európai régió részvény)

2000. március 21.

2011. április 8.

2000. március 27.

 

 

A/3 alatt mellékelem a fenti táblázat szerinti eszközalapok hivatkozott hírleveleinek vonatkozó oldalát, azaz eszközalaponként a 2011. október 31.-i, 2011. november 30.-i és 2012. augusztus 29.-i hírlevelek első oldalát (három lap). Ezzel egybefűzötten csatolom e hírlevelek fenti nyolc eszközalapra vonatkozó oldalait (hírlevelenként két oldal, a három hírlevélre figyelelemmel eszközalaponként összesen hat). A jobb felső sarokban található a hírlevél megjelenésének dátuma, alatta az eszközalap azonosító kódjai, majd ez alatt kerül feltüntetésre az alap indulási dátuma, melyet a fenti táblázatban összesítettem.

 

Kérem, hogy a szakértő a 2015. január 16.-i beadványom 2. oldalán feltett 2. sz. kérdésre adjon választ, azaz, hogy az indulási dátumok ilyen formában történő megváltoztatása a hozamszámlálóval történő manipulálásnak minősülnek-e.

 

A/4 alatt csatolt melléklet tartalmazza azon eszközalapokat, melyek esetében felperes az indulási dátumot megváltoztatta, így a honlapján található hozamszámláló a valóságosnál kedvezőbb képet mutatott a lehetséges befektetőnek az adott eszközalapról. Vegyük példaként az Európai állam elnevezésű eszközalapot, mely 2006. júnis 30.-án indult, és ezen időponttól 2012. október 12.-ig 2,95% hozamot ért el. E melléklet táblázat utáni első oldala ezt az információt tartalmazza. A következő lap tanúsága szerint a hozamszámláló használatánál a felhasználó nem tudta a kezdő időpontot 2011. október 11.-e előtti dátumra állítani, és emiatt teljesen más információt kapott az alapról, mert ez már 7.03%-os hozamot tüntetett fel az adott alapnál. A táblázat és a csatolt mellékletek alapján a szakértő adjon választ arra, hogy mindez a hozamszámlálóval történő manipulálásnak minősül-e.

 

Olyat sosem állítottam, hogy felperes az ügyfelek hozzájárulása nélkül végez a befektetéseikben átcsoportosításokat. Így annak kivizsgálása valamint a kivizsgálás költsége indokolatlan.  A/5 alatt csatolom a 2014. november 29.-i hírlevél azon oldalát, melyben felperes felhívja az ügyfelek figyelmét, hogy az eszközalapokba történő befektetés előtt az Eszközalap tájékoztatót (hírlevelet) alaposan át kell tanulmányozni, és csak ennek ismeretében hozza meg az ügyfél a befektetésre vonatkozó döntését. A probléma ott van, hogy e tájékoztatókban és hírlevelekben szereplő információt felperes tévesen adta meg, így az ügyfél nem tud helyes befektetési döntést hozni.  Azonban miután az ügyfél félrevezető befektetési információ alapján meghozza befektetési döntését, a befektetéssel járó összes felelősség rá hárul.

 

Egyetértek a szakértő tárgyaláson történő meghallgatására irányuló indítvánnyal, mindezt magam is előterjesztem. Változatlanul állítom, hogy nem szükséges, hogy a szakértő elvégezze felperes teljes átvilágítását, a működését, üzletfilozófiáját.

 

Szeged, 2015. február 20.

 

                                                                        Tisztelettel:

 

PLACZ JÓZSEF

alperes

képv.:

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra. 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

 

Videó – Az NN Biztosító (ING) hallgat és mindent tagad! – Megvan rá az oka! (Második rész) (LETILTVA)

 

http://biztositobank.hu/

 

Kapcsolódó anyagok:

AZ OLDAL ÁLLANDÓAN FELTÖLTÉS ALATT ÁLL!