ING (NN) BIZTOSÍTÓ "JÓ HÍRNÉV SÉRTÉSE(?) PER" - BEADVÁNY - PLACZ (2015-01-16)

Eredeti és nyomtatható PDF dokument

 

DR. SZŐKE PÉTER

ügyvéd

6722 Szeged, Hajnóczy u. 5. I/5.

Telefon/fax: (62) 329-024, Tel.: (30) 228-32-40

 

Szegedi Ítélőtábla

Szeged

hiv. sz.: Pf. II. 20.065/2014/14

 

Tisztelt Ítélőtábla!

 

PLACZ JÓZSEF alperes a bíróság fenti szám alatti végzésére figyelemmel az alábbiakat adom elő:

 

Kézhez vettem Themis Iroda Kft. igazságügyi szakértői munkatervét, melynek lényege szerint a szakvélemény elkészítésének várható költsége 5.612.880,- Ft, mely alapján a bíróság felhívott, hogy helyezzek elnöki letétbe 5.700.000,- Ft-ot.

 

Kijelentem, hogy a szakértői munka elvégzését továbbra is kérem, az 5.700.000,- Ft díjelőleget a bíróság által meghatározott 15 napon belüli letétbe helyezem.

 

A szakértő által kalkulált költséggel kapcsolatosan azonban észrevételeim vannak, melyeket az alábbiak szerint terjesztek elő:

 

A munkatervben a 4.000,- Ft-os alapóradíj kétszeres összegével számolt a szakértő, mondván, hogy a munkavégzés különleges szakértelmet igényel, és olyan időszakra esik, amikor hétvégi munkavégzés nélkül nem lehet elkészíteni a véleményt. Önmagában e két körülményre történő utalás álláspontom szerint nem alapozza meg, hogy kétszeres díjat számolhasson el.

 

Nyilvánvaló, hogy a laikus számára a pénz- és tőkepiaci, valamint könyvszakértői tevékenység különleges szakértelemnek minősül, de a szakértőnek részletes indokát kell adnia, hogy az általános szakértelemhez képest a munkaterv szerinti feladatok elvégzéséhez mennyiben szükséges különleges szakértelem. Nem világos előttem az sem, hogy miért merül fel a hétvégi munkavégzés szükségessége. Amennyiben a szakértő a társaságok éves beszámolóinak auditációjára figyelemmel- leterheltségére utal, ennek ódiumát semmiképpen sem nekem kell viselnem azzal, hogy kétszeres óradíjat kér megállapítani, hanem akkor olyan szakértő kirendelése válik szükségessé, aki leterheltség hiányában hétközi munkavégzéssel el tudja a feladatot látni. A szakértő által hivatkozott 3/1986 (II. 21.) IM rendelet 2.§ (2) bekezdése egyébként is azt tartalmazza, hogy „ha a szakvélemény elkészítéséhez szükséges vizsgálatot hétvégén, ünnepnapon vagy 18-06 óra között kell elvégezni” akkor indokolt az óradíj felemelése. Jelen esetben nem arról van szó, hogy felperesnél bármiféle vizsgálódást csak hétvégén vagy ünnepnapon lehet elvégezni, erre a szakértő sem utal, a hétvégi munkavégzés szükségességére saját leterheltsége okán hivatkozik.

 

A szakértő kéri a bíróságtól annak engedélyezését, hogy a kirendelést Menyhért István igazságyi könyvszakértővel és Gyurkóné Bondár Anna pénzintézeti külön minősítésű könyvvizsgálóval végezhesse. A bíróság korábban már engedélyezte számára, hogy Menyhért István szakértő urat társszakértőül bevonja, észrevételezem azonban, hogy Gyurkóné Bondár Anna az igazsügyi szakértők névjegyzékében tudomásom szerint nem szerepel.

 

A munkaterv érdemét illetően, nem derül ki belőle, hogy a szakértő áttanulmányozta volna a 2014. szeptember 23.-i beadványom és mellékleteit, melyek a különböző eszközalapok vonatkozásában részletes számításokat tartalmaznak, ennek kapcsán két kérdés megválaszolása szükséges:

 

  1. Megfelel-e a valóságnak az, hogy minden befektető aki a „Fejlődő Európa” eszközalapba fektetette be a vagyonát 2011. 05. 31 és 2014. 06. 28 közötti eltelt 38 hónap alatt -4,78%-os évesített, és -10,55%-os valós értékvesztést realizált, mikor az ING Biztosító az eltelt időszak alatt 84%-ban (52,6 + 31,6= 84%) élt azzal a lehetőségével, hogy már előre, a hónap elején még mielőtt ismert lett volna az eszközalap havi hozamteljesítése, plusz (NYERESÉGES) hozam esetén nagy összegeket, esetenként euró milliókat fektetett be az eszközalapba, valamint mikor a havi hozam minusz (VESZTESÉGES) lett, akkor már előre a hónap kezdetén nagy összegeket, esetenként euró milliókat kivett az eszközalapból, és ezzel megmentette a kivont pénzt a hónapban elszenvedett veszteségektől?

 

  1. A 2011. 11. 30-án közzétett mellékleten (J/2) a feltüntetett “indulási dátum” 2011. 04. 29, mely 10 évvel kevesebb mint a 2011. 10. 29-én (J/1) közzétett mellékleten feltüntetett “indulási dátum”, ennek következtében 10 év hozaminformáció eltüntetésre került. Megfelel-e a valóságnak, hogy ennek következtében az évesített hozaminformáció a valós 4,56%-ról (K/1) 21,73%-ra (K/2) lett módosítva? Mindez a hozamszámolóval manipulálásnak minősül? Továbbá hozamszámolóval manipulálásnak minősül-e, hogy a 2012. 09. 29-én közzétett mellékleten (J/3) feltüntetett “indulási dátum” vissza lett állítva az eredeti 2001. 05. 21-re, (+10 év) mely következtében az évesített hozam vissza lett állítva a valós értékére? 

 

Téves felperes 2014. október 8.-i nyilatkozatának 1. oldal 4) pontjának azon kijelentése, miszerint a 2014. szeptember 23.-i beadványom „6-7-8. oldalain található, a felperesi internetes hozamszámlálóval valamint az egyes eszközalapok megszüntetésével kapcsolatos alperesi vádak a jelen pernek nem tárgyai”. Felperes önmagával kerül ellentmondásba, hiszen, 2013. október 22.-i kereset-kiegészítése „m” pontjában ő maga tette a per tárgyává a hozamszámlálóval és az  eszközalapok múltjának eltüntetésével kapcsolatos állításokat.

 

Szeged, 2015. január 16.

                                                            Tisztelettel:

 

PLACZ JÓZSEF

alperes

képv.:

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra. 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

 

 http://biztositobank.hu/

 

Kapcsolódó anyagok:

AZ OLDAL ÁLLANDÓAN FELTÖLTÉS ALATT ÁLL!