ING (NN) BIZTOSÍTÓ "JÓ HÍRNÉV SÉRTÉSE(?) PER" - BEADVÁNY ING (2014-10-08)

Eredeti és nyomtatható PDF dokument

 

Alulírott, ING Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84. B. épület; cégjegyzékszáma a Fővárosi Törvényszéken mint Cégbíróságon: 01-10-041574; ) felperes kivüljegyzett és korábban csatolt meghatalmazással és almcghatalmazással igazolt jogi képviselője, a Horváth és Társai Ügyvédi Iroda (székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51.;eljáró ügyvéd: Dr. Nemescsói András; email: andras.nemescsoi@dIapiper.com; tel:. +36 1 510 11 00; fax: +36 1 510 11 01; helyett Dr. Radics György Viktor ügy véd viktor radics@dlapiper.com: értesítési cím: 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51.) útján Placz József (lakcím:6000 Kecskemét. Gyenes Mihály tér 17.) alperessel szemben folyamatban lévő perben az alábbi

 

nyilatkozatot terjeszti elő:

 

  1. Alperes 2014. szeptember 23. napi keltezésű iratához a perbeli tényállítás igazolására okirati bizonyítékként további számításokat és adatokat csatolt fenntartva, hogy a vitatott tényállítását ezen iratokkal bizonyítani tudja. Alperes vállalta továbbá, hogy a bizonyítás érdekében a kirendelendő szakértő részére további iratokat, adatokat, egyéb információkat is átad a jövőben.
  2. Az újonnan becsatolt iratokra tekintettel a 2014. szeptember 25. napi iratunkban feltenni indítványozott kérdést az alábbiak szerint módosítjuk.

 

A Kecskeméti Törvényszék a 2013. december 5. napi tárgyalásán 31-35 sz. alatt csatolt alperesi számításokból és az alapjául szolgáló dokumentációból valamint az alperes 2014. szeptember 23. napi dátumú iratából és ahhoz csatolt számításokból és dokumentumokból megállapitható-e, hogy a felperes az eszközalapok között ügyfélrendelkezések nélkül végzett vagyon-átcsoportositásokat euró tízmilliós, forint százmilliós, alkalmanként forint milliárdos összegben?

 

  1. Az alperesi beadványból számunkra nem világos, hogy a jogi képviselő iratában foglalt egy kérdésen túl. a Placz József által személyesen készített iratban foglalt "kérdések" feltételét is indítványozza-e a kirendelendő szakértőnek. Amennyiben ezen kérdések feltételét is indítványozza, úgy álláspontunk szerint a Placz József által elkészített kérdéseket az alperes jogi képviselőjének szükséges lenne akként megfogalmazni, hogy azokat a tisztelt Szegedi ítélőtábla a szakértő által megválaszolható kérdésként tudja előírni a Pp. 180.§ (2) bekezdése szerinti végzésében. Álláspontunk szerint ezen "kérdések" jelen formájukban szakértői válaszra nem alkalmasak, sok esetben már önmagukban is azon tényállítást tartalmazzák, hogy a felperes az eszközalapokban ügyfélrendelkezések nélkül kezel vagyont illetve, hogy a felperes előre ismerte az eszközalapok következő havi teljesítményét, amely nyilvánvalóan lehetetlen állítás, és semmiképpen sem alkalmas szakértői vizsgálatra.

 

4} Hangsúlyozzuk, hogy Placz József iratának 6-7-8. oldalán található észrevételek és "kérdések" a jelen per tárgyához nem kapcsolódnak. A jelen per tárgya a tisztelt ítélőtábla által pontosan meghatározott tényállítás vizsgálata (ügyfélrendelkezések nélküli vagvonátcsoportosítás), ezzel szemben az irat 6-7-8 oldalain található, a felperesi internetes hozamszámlálóval valamint az egyes eszközalapok megszüntetésével kapcsolatos alperesi - minden alapot nélkülöző - vádak a jelen pernek nem tárgyai. Megjegyezzük, hogy az alperes ezen valótlan tényállításaival kapcsolatban szintén fogyasztóvédelmi bejelentéssel élt a felperessel szemben, azonban a lefolytatott PSZÁF vizsgálat az alperesi fogyasztóvédelmi bejelentés érdemi elutasításával zárult.

Tisztelettel:

ING Biztosító Zrt.

 

6720 Szeged Sóhordó utca 5. Postacím: 6701 Szeged , Pf. 1192.

az ING Biztosító Zrt. (1068 Budapest Dózsa G. út 84. B. ép.) felperes

 

Horváth és Társai Ügyvédi Iroda

Text Box: Dr.(székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51.) helyett Radics György Viktor ügyvéd

nyilatkozata

Placz József

(lakcím: 6000 Kecskemét, Gyenes Mihály tér 17.) alperessel szemben

Jogi képviselő: Dr. Szőke Péter ügyvéd 6722 Szeged. Hajnóczy u. 5.1. 5.

személyiségi jog megsértése tárgyában a Szegedi ítélőtábla előtt Pf.11.20,065/2014 számon folyamatban lévő perben.

Budapest, 2014. október 08.

 

===================================================================================

 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra. 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

 

Videó – Az NN Biztosító (ING) hallgat és mindent tagad! – Megvan rá az oka! (Második rész) (LETILTVA)

 

http://biztositobank.hu/

 

Kapcsolódó anyagok:

AZ OLDAL ÁLLANDÓAN FELTÖLTÉS ALATT ÁLL!