ING (NN) BIZTOSÍTÓ - JÓ HÍRNÉV MEGSÉRTÉSE - VÉGZÉS I. FOK (2016-02-23)

Eredeti és nyomtatható PDF dokument

 

KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK

 

8.P.20.688/2015/29. szám

 

A Kecskeméti Törvényszék a Horváth és Társa Ügyvédi Iroda, ügyintéző: dr. Nemescsói András ügyvéd (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.) által képviselt NN Biztosító Zrt. 1068 Budapest. Dózsa György út 84. B. ép. Szám alatti székhelyű felperesnek a dr. Szőke Péter ügyvéd (6722 Szeged, Hajnóczy u. 5. 1/5.) által képviselt Placz József 6000 Kecskemét, Gyenes Mihály tér 1. szám alatti lakos alperes ellen személyiségi jog megsértésének megállapítása iránt indított perében meghozta a következő

 

V É G Z ÉS T

 

A Kecskeméti Törvényszék az NN Biztosító ZRT felperesnek Placz József alperes ellen személyiségi jogsértés megállapítása stb. iránti perben eljárt Themis Iroda Igazságügyi és Területfejlesztési Tanácsadó Kft. által készített szakvélemény (eljárt szakértő: Gyulavári György) szakértői díját 1.924.000.- forintban állapítja meg, melyből költségálltalány 100.000.- forint.

 

Megkeresi a Gazdasági Hivatalt, hogy a szakértői dijat az KI.00133/2015. elnöki letéti számon nyilvántartásba vett 5.700.000.- forint díjelőlegből a szakértő részére utalja ki a Themis Iroda Igazságügyi és Területfejlesztési Tanácsadó Kft.-nek (5700 Gyula, Ibolya út 2.). míg a fennmaradó összeget továbbra is letétként kezelje.

 

A végzés ellen a szakértői díjat megállapító rendelkezés tárgyában a kézhezvételtől számított 15 napon belül lehet fellebbezést előterjeszteni a Kecskeméti Törvényszéken a Szegedi ítélőtáblához, címzetten.

 

I N D O KOLÁS

 

A bizonyítási eljárás során pénz és tőkepiaci szakértői vélemény beszerzése vált szükségessé, melyhez kapcsolódóan a megkeresett szakértő előzetes munkatervet készített, és előirányozta annak várható költségvonzatát.  Az alperes előlegezte a szakértői vizsgálat költségét, és az előzetes munkaterv. és várható költség ismeretében fenntartotta bizonyítási indítványát.  A szakérö a szükséges vizsgálatot elvégezte a munkatervnek megfelelően, a szakvéleményhez mellékelt költségjegyzék tanúsága szerint 450 HUH alapú, és 450 EUR alapú hírlevelet összesen 360 óra alatt áttanulmányozott, 80 órát vett igénybe az elemzés, és 16 órát a szakvélemény elkészítése, melyhez kapcsolódóan az előzetesen jelzett 4.000.- forint/óra munkadíjat számolt fel. A szakvélemény kézhez vételét követően a felek észrevételt nem tettek a díjjegyzékre.  A Törvényszék a költségjegyzékben foglalt munkaidő ráfordítást reálisnak ítélte, ezért az ott megjelölt munkaidő figyelembe vételével állapította meg a költségjegyzékben foglaltakkal legyezőén a szakértő munkadíját a 3/1986/II.21/IM rendeletben foglaltak alapján.

 

Kecskemét, 2016 február 23

 

Oroszné dr. Kerekes Anna s.k. bíró

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra. 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

 

Videó – Az NN Biztosító (ING) hallgat és mindent tagad! – Megvan rá az oka! (Második rész) (LETILTVA)

 

http://biztositobank.hu/

 

Kapcsolódó anyagok:

AZ OLDAL ÁLLANDÓAN FELTÖLTÉS ALATT ÁLL!