ING (NN) BIZTOSÍTÓ - JÓ HÍRNÉV MEGSÉRTÉSE PER - BEADVÁNY - PLACZ (2016-11-10) #28

EREDETI ÉS NYOMTATHATÓ PDF DOKUMENT

 

DR. SZŐKE PÉTER

ügyvéd

6722 Szeged, Hajnóczy u. 5. I/5.

Telefon/fax: (62) 329-024, Tel.: (30) 228-32-40

 

Kecskeméti Törvényszék

Kecskemét

hiv. sz.: 8. P. 20.688/2015/57

 

Tisztelt Bíróság!

 

PLACZ JÓZSEF alperes már igazolt képviselőm útján az alábbiakat adom elő:

 

Változatlanul fenntartom azon korábbi előadásom, miszerint a bíróság nem rendelhette volna ki igazságügyi szakértőként felperes magánszakértőjeként korábban eljárt dr. Ladó Juditot. Amint azt a KGD 2005. 151 eseti döntés is tartalmazza, a bíróságnak másik szakértő kirendelésével kell a jogvitát elbírálnia. Dr. Ladó Judit utalt arra, hogy a jelen perben három szakterülettel rendelkező szakértő kirendelésére van szükség: könyvszakértés, tőkepiac és pénzpiac. Megjegyzem, hogy a bíróság által korábban kirendelt igazságügyi szakértő –Gyulavári György- kizárólag pénzpiaci és tőkepiaci szakértelemmel rendelkezik, könyvszakértőivel nem. Előkerestem az igazságügyi Minisztérium által nyilvántartott szakértői jegyzékből azon szakértők listáját, akik mindhárom fenti szakterülettel bírnak, e kimutatást mellékelem:

 

-Markovics Zoltán

-Stamler Jánosné

-Horváth János

-Smider Tünde Mária

-Dr. Marton István

-Alexi József.

 

A bíróság tehát e fenti hat szakértő közül választhatta volna a kirendelő igazságügyi szakértőt, sérelmezem, hogy mindezek ellenére a bíróság választása éppen a perben felperesi magánszakértőként korábban eljárt dr. Ladó Juditra esett. Sajnos kénytelen vagyok utalni arra, hogy mindez az eljáró bíró elfogultságát veti fel. A fenti eseti döntésből kitűnik, hogy „a szakértő személyét illetően objektív kizárási ok nem áll fenn, de a felperesekkel –felperesi jogi képviselővel- a megkötött megbízási szerződés alapján olyan bizalmi viszonyban állt, amely bizalmi viszony a perben a másik féllel szemben nem érvényesülhetett, így az ügyfélegyenlőség elve sérült. Mindezek alapján a magánszakvélemény készítésekor kétségkívül fennállt bizalmi viszonyból következő ügyfélegyenlőség sérelmének veszélyére tekintettel az elsőfokú bíróságnak másik szakértőt kellett volna a perben kirendelnie”.

 

Kétségtelen, hogy a Pp. és a szakirodalom –lsd. dr. Molnár Ambrus: A magánszakértői vélemény perjogi helyzete a polgári peres eljárásban- sem zárja ki annak lehetőségét, hogy a perben korábban eljárt magánszakértőt a bíróság igazságügyi szakértőként rendelje ki a per későbbi szakaszában. Abban az esetben, ha a magánszakértő a perben már szakvéleményt adó –független- igazságügyi szakértő által adott vélemény felülvéleményezése érdekében nyújt be a fél megbízására magánszakértői véleményt és e magánszakértői vélemény aggályossá teszi az igazságügyi szakértői véleményt, akkor talán elfogadható a magánszakértő igazságügyi szakértőként történő kirendelése, hogy az egymással ütköző vélemények ezzel azonos perjogi státuszba kerüljenek. Szintén elfogadható a magánszakértő igazságügyi szakértőként való kirendelése abban az esetben, ha egész egyszerűen nem áll rendelkezésre más, kellő szakértelemmel rendelkező igazságügyi szakértő a bíróság számára. Jelen perben azonban nem erről van szó, a bíróság a fenti hat szakértő közül választhatott volna, ehelyett a választás a felperesi magánszakértőre esett. Ez aggályos, ráadásul a bíróság –a magánszakértő személye kapcsán előterjesztett kifogásaim ellenére –lsd. 2016. szeptember 19.-i beadványom- semmilyen olyan többlettényállási elemet nem jelölt meg az elfogultsági kifogásom elutasító 55 sz. végzésében, mely dr. Ladó Judit kirendelését aggálytalanná teszi.

 

Az 55. sz. végzésből az derül ki, hogy a bíróság –dr. Ladó Judittal ellentétben- kizárólag a pénzpiaci és tőkepiaci szakértelmet elegendőnek tartja a perben igazságügyi szakvélemény készítéséhez. Ezt támasztja alá az is, hogy a bíróság által igazságügyi szakértőként korábban kirendelt Gyulavári György is csak e két szakértelemmel rendelkezik –lsd a mellékelt adatlapját. Mellékelten csatolt kimutatás szerint az országban 16 szakértő rendelkezik pénzpiaci és tőkepiaci szakértelemmel.

 

Bejelentem, hogy alperes megbízást adott egy igazságügyi szakértőnek, hogy magánszakértőként –és majdan a bíróság által igazságügyi szakértőként- a perben eljárjon, amint a szakvéleményt kézhez veszem, azt haladéktalanul csatolom.

 

Dr. Ladó Judit által előterjesztett költségjegyzéket nem fogadom el, a szakértő nem elfogulatlan, igazságügyi szakértőként adott véleménye számos azonosságot tartalmaz a korábbi magánszakértői véleményével.

 

Szeged, 2016. november 10.

 

                                                            Tisztelettel:

 

PLACZ JÓZSEF

alperes

képv.: