ING (NN) BIZTOSÍTÓ - FELJELENTÉS - ADATKIEGÉSZÍTÉS (2019-02-15)

Egy valóban megtörtént "rémtörténet"

150 milliárd forintot meghaladó pénzpiaci csalás

 

MNB, BKKP,

Pf. 777, 1534 Budapest,

Freisleben Vilmos Igazgató Úr részére

E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu

 

Iktatószám:    221154-13/2018

Tárgy:             Adatkiegészítés a „Feljelentés és kivizsgálási kérelemhez” (2)

 

Tisztelt MNB – Freisleben Vilmos Igazgató Úr! 

 

Az általam beadott 2019. január 25-i feljelentésemhez adatkiegészítést kívánok benyújtani.  Az Ön által 2018. decemberében megírt levél első oldalán az alábbi tájékoztatást adta.

 

“A kétféle „alap" közti, a valós összehasonlítás érdekében szükséges mértékű megkülönböztetés hiányát támasztja alá az is, hogy a Bejelentés az eszközalapoknál is a befektetési alapoknál előírt ISIN azonosítóra hivatkozik, holott az ISIN azonosító alkalmazása csak értékpapírok esetében kötelező, az eszközalap pedig biztosítási termék, így ilyen azonosítóval nem rendelkezik és nem is kell, hogy rendelkezzen.”

 

A rendelkezésre álló publikus dokumentum alapján az Ön értesülése a fentiekre való tekintettel nem felel meg a valóságnak.  Az ING Biztosító Zrt. 017 Jelű Befektetéshez Kötött Biztosításának Feltételei dokumentum 2.-ik bekezdésének első paragrafusa a következőképpen szól.

 

“Az ING Biztosító Zrt. (továbbiakban : biztosító) ezen biztosítás szabályzata alapján, a szerződő díjfizetése ellenében az alábbi szolgáltatásokat nyújtja.”  (nincs benne befektetésre, vagy vele kapcsolatos utalás, a részleteket a mellékelt dokumentumból elolvashatja)

 

Bízom abban, hogy a fogyasztó részére a Felügyeleti Hatóság (MNB) nem azt akarja mondani, hogy a fogyasztó 1.000.000 forintos “eseti díjként” befizetett pénze a vele járó befektetési kockázatokkal nem egy “értékpapír, hanem egy “biztosítási termék”.  Durva nyilatkozat lenne, ha ezt nyilvánosan megtenné.

 

A 3.-ik pont “b” bekezdése a “szerződő számlájá” elnevezést kapta.  Ebben egyértelműen kifejezve, hogy a pénzintézet egy “elkülönített számlát” hozott létre, “amely a szerződésben meghatározott szolgáltatások alapját képező befektetési egységek nyilvántartására szolgál.”  (szerződés maga a biztosítás)

 

A 3.-ik pont “c” bekezdése a létrehozott “eszközalap” részleteit ismerteti.  “a biztosító befektetett eszközeinek (díjtartalékának) a jelen biztosítás céljaira elkülönített része: az eszközalap befektetési egységekből áll.”

 

A “díjfizetés ellenében” magáról az “eseti díjként” befizetett összegről, valamint annak a befektetési kockázatairól mint “biztosítási terméksehol nincs említés.

 

A részleteket a dokumentumból elolvashatja, így azok újbóli ismertetése szükségtelen.  Fontos megjegyezni azt, hogy a “díjfizetéses szolgáltatások” ellenében befektetés, befektetési kockázatviselés, stb. nincsennek belefoglalva.

 

A dokumentum 6/c bekezdésében a pénzintézet a következőképpen nyilatkozik:

 

A szerződőnek a rendszeres díjfizetésen túl lehetősége van úgynevezett eseti díjak befizetéséreAz eseti díjak a szerződő rendszeres díjfizetési kötelezettségét nem módosítják, azt nem helyettesítikEseti díj akkor fizethető, ha a szerződő a rendszeres díjfizetési kötelezettségének eleget tett.”

 

A nyilatkozatból egyértelműen kitűnik az, hogy az “ESETI DÍJKÉNT” befizetett összegnek semmi köze nincs magához a biztosítási termékhez.  A termék nevében ”befektetéshez kötött életbiztosítási szerződés” egyértelműen a termék rendeltetése és szándéka van kifejezve.

 

A mellékelt dokumentum 1. számú melléklete egyértelműen nyilatkozik affelöl, hogy az esetleges visszavásárlás esetén “a kezdeti befektetési egységek” milyen százalékos arányban lesznek visszafizetve.  Az “eseti díjként” befizetett összegek a velük járó költségek levonása után valós piaci értékében vannak elszámolva.  (a “kezdeti egységek” visszaváltási lehetőségei a dokumentum 16/1/a,b vannak leírva.

 

A mellékelt dokumentum 2. számú melléklete egyértelműen nyilatkozik affelöl, hogy a biztosító a “Maradandó baleseti egészségkárosodás” esetén mit és milyen mértékben fizet. 

 

A mellékelt dokumentum 3. számú melléklete egyértelműen nyilatkozik a befektetett eszközalapokkal járó költségekkel.  A dokumentum alapján egyértelmű az, hogy minden befektetés esetenkénti “költségekkel” jár.

 

Összefoglalás:  Az NN Biztosító Zrt. által elkövetett pénzpiaci csalás NEM az általa kezelt biztosítási termékre, “életbiztosítási szerződés” hanem az ESETI DÍJ alatti “befektetésre szánt összegek” kezelésével valósul meg.  Az általam beadott feljelentésben, valamint a kiegészítő adatokkal a Felügyelet részletes, bizonyítékokkal ellátott tájékoztatást kapott a pénzintézet által rendkívül nagy összegben elkövetett pénzpiaci csalásról.  Az már a Felügyelet felelőssége / felelőtlensége, hogy a feljelentéssel mit kezd, és a valós és elfogulatlan hatósági kivizsgálást azonnali hatállyal elindítja.  Mindenesetre azt nem állíthatják, hogy nem lettek mindenről és bizonyítékokkal ellátva értesítve.

 

A fentiek figyelebevételével kérem hogy a T. Felügyelet a törvényileg reá bízott felelősségteljes és ELFOGULATLAN kivizsgálást folytassa le.  Az általam beküldött feljelentés és kivizsgálási kérelem összes pontját változtatás nélkül fenntartom.

 

Köszönöm megtisztelő figyelmét és várom értesítését! 

 

Maradok tisztelettel, 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

 

Kelt, Kecskemét, 2019. február 15.

 

Melléklet: Az ING Biztosító Zrt. 017 Jelű Befektetéshez Kötött Biztosításának Feltételei

 

 

-----------------------------

 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra. 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

  

http://biztositobank.hu/

 

Kapcsolódó anyagok:

AZ OLDAL ÁLLANDÓAN FELTÖLTÉS ALATT ÁLL!