ING (NN) BIZTOSÍTÓ ÁLTAL ELKÖVETETT GAZDASÁGI BŰNCSELEKMÉNYEK KIVIZSGÁLÁSÁRA MEGTETT INTÉZKEDÉSEK

Az NN (ING) Biztosító Zrt. a saját gazdasági érdekében a fogyasztók kárára gátlástalanul, minden törvényt és jogszabályt figyelmen kívül hagyva az alábbi törvénysértéseket követte és követi el:

 

Manipulálás:

  1. árfolyammal (részletes információ LETILTVA)
  2. eszközértékkel (részletes információ LETILTVA)
  3. hozammal - (havi és évesített) (részletes információ LETILTVA)
  4. hozamszámlálóval (részletes információ LETILTVA)
  5. nyereségre / veszteségre (részletes információ LETILTVA)
  6. múltbeli veszteséges hozamok eltűntetése (részletes információ LETILTVA)
  7. fiktív részvények forgalmazása (azonos ISIN azonosítóval ellátott részvény 2-3 változatának a forgalmazása egymástól merőben eltérő adatokkal / értékekkel / árfolyamokkal több tiz milliárdos értékben)
  8. egyoldalú szerződésmódosítás
  9. árfolyamkülönbségek (egyazon részvény 2-3 változatának egymástól merőben eltérő árfolyammal) (részletes információ LETILTVA)
  10. okirathamisítás (részletes információ LETILTVA)

 

Az ING (NN) Biztosító törvényellenes bűncselekményeinek sorozata ellen eddig a következő kivizsgálási kérelmek / feljelentések lettek felterjesztve:

 

1.     Az ING Biztosító felé 2008 óta legalább 22 írásbeli értesítések, felszólítások, levél (EMAILEK - ING (12), LEVELEK - ING (10) került megírásra az elszámolási problémákkal kapcsolatban. A probléma nem oldódott meg.

 

2.     Placz József személyes kihallgatást kért az ING (NN) Biztosítónál a kérdések – problémák megértésére, megoldására. Ennek nem lett eredménye.

 

3.     Placz József kérelemmel fordult a PSZÁF-hoz arra vonatkozóan, hogy vizsgálják felül az ING Biztosító által a napi értékek megállapítására alkalmazott értékelési módszertA vizsgálatot elkezdték, lezárták. Határozatukban tájékoztatást adtak az ING Biztosító álláspontjairól.

 

A PSZÁF átküldte az anyagot kivizsgálásra a Gazdasági Versenyhivatalhoz. (GVH) A GVH a kivizsgálást elkezdte, majd az ügyet értesítés nélkül lezárta.

 

4.     Placz József kérelemmel fordult a Fővárosi Főügyészséghez, hogy vizsgálják felül az ING Biztosító által az eszközalapok napi értékének a megállapítására alkalmazott értékelési módszert. Válaszukban értesítést küldtek jogszabályi hivatkozásokkal arról, hogy az ügy kivizsgálása nem az ő hatáskörükbe tartozik.

 

5.     Placz József kérelemmel fordult a PSZÁF-hoz arra vonatkozóan, hogy vizsgálják ki az általuk megírt „PSZÁF Vezetői Kőrlevél” tartalmát és minősítsék hogy az megfelel-e egy „valódi PSZÁF Vezetői Körlevélnek”? Válaszuk az volt, hogy a levél, melyet ők írtak, nem az ügyfélre tartozik.

 

6.     Placz József kérelemmel fordult a GVH-hoz arra vonatkozóan, hogy vizsgálják ki az ING Biztosító által alkalmazott egyoldalú szerződésmódosítás jogosságátA GVH a kivizsgálást elkezdte, majd az ügyet lezártaA GVH az ügyet kivizsgálásra átküldte a PSZÁF-hoz.

 

7.     Placz József kérelemmel fordult az Igazságügyi Minisztériumhoz (Varga Mihály Miniszterelnök Úr) az ING (NN) Biztosító Zrt. által elkövetett gazdasági bűncselekmények kivizsgálására.  Az Igazságügyi Minisztérium az ügy kivizsgálását azonnal átküldte a PSZÁF-hoz.

 

8.     Placz József kérelemmel fordult a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz (Dr. Navracsics Tibor Miniszterelnök Úr) az ING (NN) Biztosító Zrt. által elkövetett gazdasági bűncselekmények kivizsgálására.  Az Igazságügyi Minisztérium az ügy kivizsgálását azonnal átküldte a PSZÁF-hoz.

 

9.     Placz József kérelemmel fordult Orbán Viktor Miniszterelnök Úrhoz az ING (NN) Biztosító Zrt. által elkövetett gazdasági bűncselekmények kivizsgálására.  Orbán Viktor Miniszterelnök Úr az ügy kivizsgálását azonnal átküldte a PSZÁF-hoz.

 

A hatóságokhoz küldött valamennyi kérelem autómatikusan továbbítva lettek a PSZÁF-hoz kivizsgálásra, ahol a kivizsgálás minden esetben Borzáné dr. Okos Erika főosztályvezető-helyettes asszony kezébe került.  A PSZÁF Borzáné, dr. Okos Erika főosztályvezető-helyettese aláírásával a kérvényeket minden esetben „érdemi kivizsgálás nélkül elutasította”.

 

Megemlítést követel az a tény is, hogy az ING (NN) Biztosító Zrt. vezérigazgató-helyettese dr. Borza Gábor volt, így felmerült az összeférhetetlenség gyanúja a pénzintézet, és az őt felügyelő hatóság között.  Ennek a felderítésére kérvény lett felterjesztve úgy a PSZÁF-hoz, valamint annak elnökéhez is, mely eredménytelenül azzal zárult, hogy a PSZÁF főosztályvezető-helyettese Borzáné dr. Okos Erika és az ING (NN) Biztosító vezérigazgató-helyettese, dr. Borza Gábornem élnek közös háztartásban, így az összeférhetetlenség lehetősége jogilag kizárt.

 

Magyarázatot és hatósági kivizsgálást követel az is, hogy maga a felügyeleti hatóság "PSZÁF" Borzáné, dr. Okos Erika, (PSZÁF főosztályvezető-helyettes) közreműködésével, és az ING (NN) Biztosító dr. Borza Gábor (vezérigazgató-helyettese) hogyan tudták eltitkolni és megakadályozni az ING (NN) Biztosító által elkövetett gazdasági bűncselekmények sorozatát és annak a kivizsgálását a hatóság elöl?

 

Fordult a kocka, és a vádolóból vádlott lett!

 

2013 őszén az ING (NN) Biztosító beperelt engem a "jó hírneve(?) megsértéséért".  A "JÓ HÍRNÉV (?)" MEGSÉRTÉSE (TELJES PERANYAG)

 

A feljelentés alapján az igazságügyi szakértő elkészítette a munkatervet, és a kivizsgálási költségét 5,7 millió forintban  (nem elírás) állapította meg.  Nekem ezt az összeget be kellett fizetni a bíróságra.  Ha nem tudtam volna az összeget befizetni, automatikusan pervesztes lettem volna.

 

Miután a befizetés megtörtént, egy ideiglenes jogi manőver alkalmazásával az ING (NN) Biztosító levetette velem az általa sérelmezett anyagot a honlapról.  (LETILTOTT információ listája)

 

Végezetül már azt kívánta volna (sikertelenül ugyan) az ING (NN) Biztosító elérni, hogy az általa eredeti per tárgya ne legyen a szakértői kivizsgálás, valamint a per tárgya.

 

Az ING (NN) Biztosító tiltakozása a tények és a kivizsgálás ellen nem indokolatlan!

 

Például a "múltbeli veszteséges hozamok eltűntetése", valamint annak a magyarázata mindenféleképpen egy olyan kihívás a Biztosító részére, melyre nincs elfogadható magyarázat. (Részletes információ - Jelszó védett)

 

Nincs és nem is lehet a Biztosítónak magyarázata arra, hogyan változott meg például a Globális Vállalat  részvény indulási dátuma 2011 november 30-ára 2001. 05. 21-ről 2011. 04. 29-re (10 évet elcsalt), melynek következtében a valós évesített hozam 4,56%-ról 21,66%-ra emelkedett.  Ez 4,75-szörös "évesített hozamemelkedés" egyik hónapról a másikra.

 

Kemény kihívás lesz a Biztosító részére annak a megmagyarázása, hogyan változott vissza minden eredeti állapotára 9 hónappal később (2012. 09. 30) mikor az ING (NN) Biztosító tudtára hoztam azt, hogy észrevettem a csalást.  Hasonlóképpen, de ellenkező irányba a Globális Vállalat  részvény évesített hozama egyik hónapról a másikra visszaállt 21,66%-ról 4,58%-ra. (kevesebb mint 1/4-e)

 

Fontos megjegyezni azt, hogy az állítással kapcsolatban az összes információ EREDETI ÉS HITELES, PUBLIKUSAN IS ELÉRHETŐ OKMÁNYOKKAL BIZONYÍTOTT.

 

CSALÁS - OKIRATHAMISÍTÁS - A FOGYASZTÓK TUDATOS ÉS SZISZTEMATIKUS MEGKÁROSÍTÁSA MESTERFOKON!

 

A Felügyelet (MNB) Elnöke részére 2016 június 20-án írásban egy feljelentés és kivizsgálási kérelem lett elküldve.  Egy hónappal később válasz érkezett a feljelentésre. (MNB FELJELENTÉS (2016-06-20)

 

Az MNB "tájékoztatást" küldött a "unit-linked" biztosítási termékek főbb jellemzőiről. (MNB VÁLASZA (2016-07-22)

 

A Felügyelet (MNB) Elnöke részére 2016 augusztus 3-án írásban egy "Kihallgatási Kérelmet nyújtottam be. (MNB LEVÉL (2016-08-03_PL - KIHALLGATÁSI KÉRELEM)

 

MNB VÁLASZA A KIHALLGATÁSI KÉRELEMRE (2016-08-31)

 

Újabb levelet küldtem az MNB elnöke részére 2016 szeptember 7-én, a választ most várom. (MNB LEVÉL (2016-09-07_PL)

 

A következő tárgyalás 2016 október 13-ára van kitűzve a Kecskeméti Törvényszéken.

 

A "jó hírnév per" 2013 szeptemberében kezdődött.  3 évvel később még mindig első fokon azon van a vita, hogy egyáltalán mit is szeretne az ING meghallgatni / kivizsgáltatni annak ellenére, hogy közel 2 millió forint az általam befizetett összegből már el is lett költve a per eddigi menetében.

 

PERANYAG ÖSSZESÍTÉS:

 

KERESETLEVELEK (2) 17 oldal

BEADVÁNYOK - ELLENKÉRELMEK - FELLEBBEZÉSEK: (28) 112 oldal

SZAKÉRTŐI ANYAG: (7) 91 oldal

JEGYZŐKÖNYVEK: (6) 40 oldal

ÍTÉLET(EK) - VÉGZÉSEK: (16) 40 oldal

 

Grand total 300 pages (11-18-2016)

 

Nagy valószínűséggel, a Buda-Cash, Quaestor, stb. balszerencséje az ING (NN) Biztosítóhóz viszonyítva nem más, mint a beépített védettségi kapcsolatok hiánya úgy a Buda-Cash, Quaestor, stb. igazgatói tanácsába, valamint a felügyeletnél (PSZÁF), igy az ING (NN) Biztosító minden esetleges korlátozás és retorzió nélkül utcai szabadrablással fosztogathatja a fogyasztók százezreit.

 

Nincs az a pénzintézet, mely megengedhetné magának azt, hogy a befektetők bizalmát, anyagi stabilitását bármilyen formában is veszélyeztetné.  Időközben az ING (NN) Biztosító felelősségrevonás nélkül, bűntetlenül tovább folytathatja a magyar fogyasztók utcai szabadrablását és kifosztását.

 

A TELJES ÉS RÉSZLETES HATÓSÁGI KIVIZSGÁLÁS EL LESZ VÉGEZVE / VÉGEZTETVE!

 

Számtalan kisérletet tettem annak érdekében, hogy a sugárzott, internet és írott média figyelmét felhívjam a problémákra. Néhány visszajelzés érkezett, melyben egyértelműen kijelentették, hogy ők az ilyenfajta nyilvánosságot az esetleges jogi felelősségek, következmények miatt nem vállalhatják.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra. 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

 

Videó – Az NN Biztosító (ING) hallgat és mindent tagad! – Megvan rá az oka! (Második rész) (LETILTVA)

 

http://biztositobank.hu/

 

Kapcsolódó anyagok:

AZ OLDAL ÁLLANDÓAN FELTÖLTÉS ALATT ÁLL!