ING (NN) BIZTOSÍTÓ - A FELLEBBEZÉSI LEHETŐSÉG (60 NAP) ÉRTESÍTÉSE 3 NAPPAL KÉSŐBB LETT KÉZBESÍTVE MINT A MEGADOTT HATÁRIDŐ

Nyomtatható PDF dokument

 

Nyílt levél a Budapesti VI-VII. Kerületi Ügyészség részére

Pf. 156

1368 Budapest

Tel: 06-1-321-4050

Email: 6_7_kerulet@mku.hu

Hivatkozási szám: B. VI-VII.1457/2017/9., 10.

 

Tisztelt Dr. Takáts Adrienn Ügyésznő, Budapesti VI-VII. Kerületi Ügyészség!

 

Az Ön elutasító határozatát 2018. február 26-i dátumozással 2018. április 28-án (2 hónapos késéssel) ajánlott levélben kaptam kézhez.  (VÁLASZ - VI. VII. KER. ÜGYÉSZSÉG - ELUTASÍTVA (2018-02-26) - KÉZBESÍTVE 2018-04-28)

 

Az elutasító határozatának 2-ik bekezdésében tájékoztat affelöl, hogy “a panasz elutasító határozat közlésétől számított hatvan napon belül pótmagánvádlóként léphet fel.”

 

Hasonlóképpen, az Ön által írt levelet (2018. április 25) a mai napon (2018. június 15) (2 hónapos késéssel) ajánlott levélben vettem át.

(VÁLASZ - VI. VII. KER. ÜGYÉSZSÉG - TÁJÉKOZTATÁS (2018-04-25) - KÉZBESÍTVE 2018-06-15)

 

Levelében értesít a következőről:

 

A 2018. 04. 28-án ajánlott levélben átvett határozatában értesített arról, hogy „pótmagánvádlóként” bíróságra vihetem az ügyet.

 

Azonban a 2018. 04. 25-i levelében (3 nappal a határozatának kézhezvétele előtt) már értesít a következő képpen:

 

Mivel a törvényes határidőn belül vádindítványt nem nyújtott be, és a beadványai olyan új tényt, körülményt nem tartalmaznak, melyet a kerületi ügyészség a panasz elbírálása körében figyelmen kívül hagyott volna, a nyomozást megszüntető határozat és az ellene benyújtott panaszt elbíráló határozat felülvizsgálatára nincs törvényes lehetőség.”

 

Egyértelműen, azon lehetőségem hogy az ügyet tovább vihetném 3 nappal már lejárt, mielőtt egyáltalán az értesítését megkaptam.

 

Minden befektető, aki a kezdettől (2004) az ING (NN) Biztosítóval unit-linked életbiztosítási szerződést kötött a valóságnak nem megfelelő eszközalapokat hazug befektetési adatokkal vásárolta, mely befektetéseknek valós pénzpiaci alapja nincs.  A befektetők összes elvégzett tranzakciója (vétel / eladás és visszaváltás) fiktív, nem létező hazug befektetési értékekkel lettek elvégezve.  Valamennyi eszközalap befektetési értékei, beleértve az elért hozamok nem azonosak egyazon eszközalap nemzetközileg is nyilván tartott hozamaival.  Teljes és szisztematikus átverés és a fogyasztók megkárosítása megtörtént!

 

A nyomozó hatóság törvényi felelőssége lett volna az ügy teljes és részletes kivizsgálása, a bizonyítékok megtekintése, valamint pénz- és tőkepiaci igazságügyi szakértő kirendelése.  Ön ezt a felelősséget elhárította és megtagadta a kivizsgálás tisztességes levezetését.

 

Az Ön, valamint a nyomozó hatóság tudatos és szándékos közreműködésével a magyar fogyasztók százezrei meg vannak károsítva.  A pénzintézet által kezelt eszközalapok értéke meghaladja a 150 milliárd forint értéket.  (2018. március 31-i adat)

 

Ön egyáltalán tisztában van azzal, hogy mit cselekszik?  Nagy valószínűséggel Ön ezt a levelemet megválaszolás nélkül egyenesen a kukába fogja rakni, de ezzel az ügy nincsen lezárva!

 

Ellenkezőleg!  A rendelkezésre álló okiratokra való hivatkozással a Budapesti VI-VII. Kerületi Ügyészség az Ön nevére és címére részletes információt, adatokkal és bizonyítékokkal ellátva kapott kézhez arra vonatkozóan, hogy az NN (ING) Biztosító Zrt. az általa forgalmazott eszközalapok befektetési adatait (árfolyam, eszközérték és hozam) manipulálja.

 

Tisztelettel tudatom Önnel, hogy az ügy nincs lezárva, és előbb – utóbb azok, akik aktívan részt vettek az ING (NN) Biztosító Zrt. által rendkívül nagy összegben elkövetett gazdasági bűncselekmény elkövetésében felelősségre lesznek vonva.

 

Tisztelettel,

 

Placz József

30-415-4919

Kelt. Kecskemét, 2018. Június 18.

 

 

-----------------------------------

 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra. 

 

Placz József

(30) 415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

http://biztositobank.hu/