ING Biztosító - Ön és az egyoldalú szerződésmódosítás

Egy valóban megtörtént "rémtörténet"

150 milliárd forintot meghaladó pénzpiaci csalás

 

Cimkék: Pénzpiaci csalás,

 

Ön tudja e azt, hogy amennyiben Önnek az ING Biztosító Zrt.-vel szerződése (euró vagy forint) volt érvényben 2012. július 1-én, akkor az Ön és az ING Biztosító Zrt. között írásban megállapodott szerződés valamennyi gazdasági pontját az ING Biztosító Zrt. az Ön „engedéjével és hozzájárulásával” egyoldalúan az Ön kárára megváltoztatta? 

 

Ez hogyan történhetett meg?

 

Az ING Biztosító Zrt. Önnek 2012. Április 10-i dátummal küldött egy írásbeli értesítést a 2012. július 1-én hatályba lépő változtatásokkal.

 

A levél második bekezdésében a következő mondat áll:

 

“A szerzõdésére vonatkozóan néhány díj és kedvezmény rnértéke évente változik.  Ezek aktuális összegeirõl tájékoztatiuk most Önt, a csatolt 2. Számú mellékletben.”

 

Maga a levél tartalma tudatosan alulértékeli az ING Biztosító Zrt. által bevezetendő egyoldalú szerződésmódosítást, viszont ha az olvasó tüzetesen elolvassa a levélhez csatolt 2. Számú mellékletet, annak első bekezdése már egyértelműen meghatározza az ING Biztosító Zrt. valós szándékát.

 

“Jelen melléklet a szerzôdési feltételeiben meghatározott díjakat, költségeket, minimális összegeket és %-os (százalékos) értékeket tartalmazza, melyeket a Biztosító a szerzôdési feltételek szerint, az ott meghatározott eljárás keretében a tartam során egyoldalúan módosíthat.

 

Ön hogyan fogadhatta el az ING Biztosító Zrt. egyoldalú szerződésmódosítását?

 

A válasz egyszerű!

 

Az ING Biztosító Zrt. jól megfontolt és tervezett szándékkal tudatosan a 2012 április 10-én írt értesítésével nem küldte ki az ujonnan tervezett általános szerződési feltételeket (ÁSZF 2012), így annak hiányában, valamint az általa írt levél tartalmából „néhány díj és kedvezmény rnértéke évente változik” (kivastagítva az eredeti levélben) tudatosan félrevezető információt szolgált befektetői részére.  Maga az ÁSZF soha nem lett írásban átadva és elfogadtatva az ügyfelekkel, így az csak mint “háttér információ” szerepelt.

 

Hogyan tudja az ING Biztosító Zrt. jogilag érvényesíteni az egyoldalú szerződésmódosítási szándékát?

 

A Ptk. 205/B § (1) szabálya alapján amennyiben az ING Biztosító Zrt. az Ön részére az egyoldalú szerződésmódosítás alkalmazása előtt Önt 30 nappal a hatálybalépés előtt írásban értesítette, és Ön erre az értesítésre nem reagált, akkor a “RÁUTALÓ MAGATARTÁS” jogi elméletével Ön elfogadta az egyoldalú szerződésmódosítás alkalmazását Ön ellen.

 

Természetesen az ING Biztosító Zrt. jogellenesen cselekedett már 2009 július 1-én, amikor a 11,8 eurós átváltási költséget egy lépésben megemelte 30 euróra. (2 számú melléklet 2009)

 

Egy évvel később 2010 július 1-én a 30 euró átváltási költséget újból önkényesen egyoldalúan megemelte az átváltott összeg 0,5%-ra. (2 számú melléklet 2010)

 

2 évvel később 2012 júliusában utolsó húzásként az ING Biztosító Zrt. befejezte az egyoldalú szerződésmódosítások beiktatását. (2. számú melléklet 2012)

 

Jogilag az ING Biztosító Zrt. törvényellenesen cselekedett már 2009-ben, mert az egyoldalú szerződésmódosítás alapszabályait már a Kúria is szabályozta.

 

9/c) “Az egyoldalú szerződésmódosításra vonatkozó olyan kikötés, amelynek a tartalmát a fogyasztó a szerződéskötéskor nem ismerhette meg, nem válik a szerződés részévé.  Az ilyen kikötés tisztességtelensége nem vizsgálható.”

 

“A felek egyike a megkötött szerződés tartalmát egyoldalúan akkor módosíthatja (egyoldalú hatalmasság), ha erre jogszabály jogosítja fel, vagy pedig a felek a szerződésben e jogosultságot előre közösen kikötötték.”

 

Stb.

 

A fentiek függvényébe az ING Biztosító Zrt. jogtalanul jutott gazdasági előnyhöz, és valamennyiőnk nevében követelem vissza az elrabolt pénzt 2009 július 1-ig visszamenően.

 

Ha bárkinek bármi kérdése, hozzáfűznivalója, tapasztalata van a témához, kérem engem arról értesítsen!

 

AZOK A JOGOK MELYEK NINCSENNEK MEGVÉDVE AZOK EL VANNAK VESZÍTVE!

 

Placz József

(30)415-4919

Email: placz@t-email.hu

 

 

http://biztositobank.hu/

 

KAPCSOLÓDÓ ANYAGOK