ING BIZTOSÍTÓ - LEVÉL - "ÁLLAMPOLGÁRI PANASZ" DR. NAVRACSICS TIBOR MINISZTERELNÖK ÚRHOZ 2013. 07. 15

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Budapest

Pf. 2

1357

 

Letölthető in PDF format

 

Tisztelt Dr. Navracsics Tibor Miniszter Úr!

 

Előzetesen tavaly, 2012. november 28-án kérelemmel fordultam Önökhöz (Eredeti kérelem) az ING Biztosító Zrt. törvényellenes üzletpolitikájának és magatartásának kivizsgálása érdekében.  Önök kérelmemet azonnal továbbították a PSZÁF elnökéhez kivizsgálásra.

 

Azóta eltelt több mint 8 hónap eredmény nélkül.

 

A PSZÁF 2 alkalommal felhívást küldött nyilatkozattételre és iratok bemutatására, melynek azonnal és maradéktalanul eleget tettem. 

 

PSZÁF felhívás nyilatkozattételre 2013. 01. 16.

PSZÁF felhívás nyilatkozattételre - (válasz PLACZ) 2013. 01. 21

PSZÁF felhívás nyilatkozattételre 2013. 03. 08.

PSZÁF felhívás nyilatkozattételre - (válasz (PLACZ) 2012. 03. 20

 

Időközben a Biztosító felterjesztette a Gyimesiné által II fokon megnyert jogerős ítéletét a Kúriához felülvizsgálatra, melyet a Kúria a 2013. 06. 12-án megtartott tárgyaláson helybenhagyott.

 

Fény derült arra is, hogy az ING Biztosító Zrt. vezérigazgató-helyettese, dr. Borza Gábor és a PSZÁF főosztályvezető-helyettese, Borzáné dr. Okos Erika rokoni kapcsolatban állnak, mely összeférhetetlenséget okozhat a hatóság részéről az ügy kivizsgálására.  Ennek érdekében levelet írtam a PSZÁF részére, melyre a hatóság egy tartalom nélküli emailben válaszolt.  Válaszukban az elektronikus rendszer tudatta, hogy levelemet elolvasása nélkül törölték.

 

PSZÁF "Információt kérek" a Borzáné Dr. Okos Erika (PSZÁF), és Dr. Borza Gábor (ING vezérigazgató-helyettese) rokoni kapcsolatának a kivizsgálására 2013. 03. 29

 

PSZÁF válasza a "Borzáné, Dr. Okos Erika" (PSZÁF) és "Dr. Borza Gábor" (ING vezérigazgató-helyettese) rokoni kapcsolatáról "OLVASÁS NÉLKÜL TÖRÖLVE" 2013. 03. 29

 

Nem voltam megelégedve a PSZÁF által megadott válasszal, így két hónappal később újból kérelemmel fordultam most már dr. Szász Károlyhoz, a PSZÁF elnökéhez.  Az alábbi levelezések tartalma egyértelműen magáért beszél.

 

Kérelem a PSZÁF Elnökéhez (Dr. Szász Károly) a "Borzáné, Dr. Okos Erika" (PSZÁF), és "Dr. Borza Gábor" (ING) vezérigazgató helyettese rokoni kapcsolatának a kivizsgálására 2013. 05. 24

 

PSZÁF válasza a "Borzáné, Dr. Okos Erika" (PSZÁF) és "Dr. Borza Gábor" ING vezérigazgató helyettese rokoni kapcsolatáról 2013. 05. 29

Levél Dr. Soltész Judit Részére "Borzáné Dr. Okos Erika" (PSZÁF) és "Dr. Borza Gábor" (ING) vezérigazgató helyettese rokoni kapcsolatáról 2013. 06. 03

PSZÁF válasza a "Borzáné, Dr. Okos Erika" (PSZÁF) és "Dr. Borza Gábor" ING vezérigazgató helyettese rokoni kapcsolatáról 2013. 06. 11

 

2013 május 13-i dátummal levél érkezett a PSZÁF-tól és értesített az Önök által továbbküldött kérelem kivizsgálási határidejének 30 napos meghosszabbításáról. (PSZÁF értesít 30 napos határidő hosszabbításról 2013. 05. 13)

 

A PSZÁF által kért 30 napos határidő-hosszabbítási idő már egy újabb 30 nappal lejárt, így újból érdeklődtem a „határidő hosszabbítás lejárata ügyében”.  A PSZÁF válasza  megdöbbentő volt, (OLVASÁS NÉLKÜL TÖRÖLVE) ezért voltam most újból rákényszerítve arra, hogy Önnek levelet írjak. 

 

Levél a PSZÁF részére "Érdeklődés a határidő hosszabbítás lejárata ügyében (Ikt/Ref: 891-23-2013) N-FK-II-345/2013" 2013. 07. 08

PSZÁF válasza az "Érdeklődés a határidő hosszabbítás lejárata ügyében" OLVASÁS NÉLKÜL TÖRÖLVE 2013. 07. 10

 

Tisztelt Miniszter Úr!

 

E levelemet valójában itt szerettem volna kezdeni, de nem mertem a véletlenre bízni, hogy Ön esetleg az előzményekről ne tájékozódjon.

 

Mi is történt valójában?

 

Az ING Biztosító Zrt. egyoldalúan szerződést módosított az összes ügyfele kárára.  A Fővárosi Ítélőtábla II. fokon jogerősen ítélkezett (ITÉLET II FOKÚ 2012. 05. 22) az ING Biztosító jogi álláspontja ellen, majd a Fővárosi Ítélőtábla II. fokú ítéletét a Kúria a 2013. 06. 12-én megtartott tárgyalásán helybenhagyta.

 

Az eredeti perben csak az „átváltási költség” egyoldalú módosítása volt a per tárgya, de sajnálatos módon az ING Biztosító Zrt. 2012. július 2-i dátummal az összes ügyfél általános szerződési feltételeinek (ÁSZF) ÖSSZES GAZDASÁGI PONTJÁT egyoldalúan módosította. 

 

Megvolt a tárgyalás, a per megnyerve úgy jogerősen II. fokon, mint a Kúria által, és az ING Biztosító mintha semmi nem történt volna, bűntetlenül, önkényesen tovább folytatja törvényellenes tevékenységét.  Senki nem vonja az ING Biztosítót felelősségre a több mint 350 ezer ügyfélt érintő összes költség jogellenes alkalmazásával, levonásával és elszámoltatásával kapcsolatban.  A PSZÁF álláspontom szerint nem tett lépéseket a fogyasztók érdekeinek megvédése érdekében.  A Biztosítót képviselő vezérigazgató-helyettes és a PSZÁF főosztályvezető-helyettese közötti rokoni kapcsolat fennállásával és az ebből következő részrehajlás lehetőségeivel, valamint azok alkalmazásával a Biztosító elkerüli a hatóság figyelmét, és az ING Biztosító, ”mint aki jól végezte dolgát, folytatja mindennapi tevékenységét”.  Hogy mi történik a több százezer fogyasztóval, aki befektetését jóhiszeműen az ING Biztosító becsületére és bizalmára bízta, az számukra jelen esetben továbbra sem számít.

 

Valójában az ING Biztosító jogellenes egyoldalú szerződésmódosítása csak a jéghegy csúcsa.  Első levelemben rövid pontokban értesítettem a Minisztériumot az ING Biztosító Zrt. gazdasági bűncselekmény-sorozatának az elkövetéséről,  amit most újból röviden megteszek, de most már hivatkozások alkalmazásával.

 

Részletek a (http://www.biztositobank.hu/informacio) honlapon megtalálhatóak.

 

Placz József története az NN Biztosítóval, (ING Biztosító Zrt-vel)

Az ING Biztosító manipulál az eszközalapok vesztes múltjának az eltüntetésével

Az ING Biztosító manipulál a hozamszámolóval

Az ING Biztosító manipulál - "nyereségre / veszteségre"

Az ING Biztosító manipulál az eszközalapok értékeivel

Az ING Biztosító Zrt. a maga részére bebiztosította ügyfelei szabadrablásának - kifosztásának a lehetőségeit

Az ING Biztosító Zrt. manipulál hozamszámolóval és a félrevezeti - átveri fogyasztókat

Az ING Biztosító "évesített" hozamszámolója a modern kizsákmányolás segédeszköze

Az ING Biztosító Zrt. hozamszámolójának a története

Az ING Biztosító euró alapú eszközalapjainak átverési indexe

Az ING Biztosító Zrt. bírságolás elleni védelmet kap a PSZÁF-tól rokoni kapcsolata alapján

Amit az ING Biztosító Zrt. és ügynöke nem mondott el és nem is fogja magától elmondani

Az ING Biztosító egyoldalúan szerződést módosított ügyfeleivel

Az ING Biztosító és a PSZÁF kapcsolata kivizsgálásra vár

A PSZÁF közreműködésével – engedélyével az ING Biztosító Zrt. szabadon és bűntetlenül fosztogatja – rabolja ügyfelei százezreit.

 

A fenti vádak félreérthetetlenül rendkívül komolyak és bűntetőjogi következményekkel járnak.  Elképzelhetetlen és megengedhetetlen az, hogy bármely pénzintézet akár meggyanúsítható lehessen azzal a váddal, hogy a befektetők vagyonával manipulál és visszaél ügyfelei bizalmával.  Az összes ING bizonyíték alapján az ING Biztosító Zrt. egyértelműen ezt teszi.  Amíg az ING Biztosító vezérigazgatója a saját honlapjukon az „őszinteségről”, „ügyfél bizalomról”, „jótékonysági alapok támogatásáról”, stb. beszél, addig a felügyelete alatt működő vállalat a befektetők vagyonát büntetlenül „utcai szabadrablással” fosztogatja.

 

Ez ügy kivizsgálása a fogyasztók százezreinek érdeke, és az előzőleg ismertetett információk és negatív tapasztalatok alapján nem kívánom azt, hogy Önök az ügy újbóli kivizsgálását a PSZÁF-hoz visszaküldjék.  Az általam előzőleg a PSZÁF-hoz felterjesztett valamennyi kivizsgálási kérelmet a hatóság Borzáné Dr. Okos Erika (PSZÁF főosztályvezető-helyettes) aláírásával elutasította és az eljárásokat eredmény nélkül megszüntette.

 

Tényállások azt bizonyítják, hogy az ING Biztosító nem követhette volna el törvénysértő gazdasági bűncselekményeinek sorozatát a PSZÁF tudta és hallgatólagos beleegyezése nélkül.  Ennek függvényében maga a PSZÁF is érintett a vádakban, és hatósági kivizsgálásra szorul magának a PSZÁF-nak az ING Biztosítóhoz fűződő kapcsolata, valamint a jelen ügyhöz való hozzáállása is.  Mindezek alapján a PSZÁF mint „Felügyeleti Hatóság” nem alkalmas az ING Biztosítóval kapcsolatos valamennyi kérelem kivizsgálására.  Ugyanakkor az ING Biztosító gazdasági működésének a felülvizsgálata mint „társadalmi kérdés” túlnőtt a PSZÁF hatáskörén.

 

 

Tisztelt Miniszter Úr!

 

Kérem  szíves segítségét arra vonatkozóan, hogy kapcsolatba tudjak lépni azzal a hatósági szervvel, amelynek kötelessége és felelőssége a vádak teljes körű  kivizsgálása. 

 

Amennyiben kérésem az Ön hatáskörén kívül esik, úgy kérem, szíveskedjen kérésemet a megfelelő helyre – hatósághoz átirányítani és erről engem írásban értesíteni.  Meg kívánom  jegyezni azt, hogy a fent említett vádakat eredeti ING dokumentumokkal igazolni tudom.  Én bármikor – bárhol - bármely hatósági szerv rendelkezésére állok teljes kivizsgálásra, eredeti és egyértelmű ING bizonyítékok átadására és meghallgatásra.  (Jogi Nyilatkozat)

 

Meg kívánom jegyezni azt is, hogy a média érdeklődését fejezte ki az ügy teljes nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban.

 

Szíves közreműködését előre is köszönöm!

 

Kecskemét, 2013. július 15.

 

Tisztelettel:

 

Placz József

6000 Kecskemét

Gyenes Mihály tér 17.

(36)30-415-4919

Email: placz@t-email.hu

http://biztositobank.hu/

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra. 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

 

Videó – Az NN Biztosító (ING) hallgat és mindent tagad! – Megvan rá az oka! (Második rész) (LETILTVA)

 

http://biztositobank.hu/

 

Kapcsolódó anyagok:

 AZ OLDAL ÁLLANDÓAN FELTÖLTÉS ALATT ÁLL!