Egy valóban megtörtént „rémtörténet” A Felügyeleti Hatóság „MNB” védelmében és oltalmában az NN Biztosító felelősségrevonás nélkül folytatja, és folytathatja a 150 milliárd forint értéket meghaladó pénzpiaci csalását. (2019-02-27)

Egy valóban megtörtént „rémtörténet

A Felügyeleti Hatóság „MNB” védelmében és oltalmában az NN (ING) Biztosító felelősségrevonás nélkül folytatja, és folytathatja a 150 milliárd forint értéket meghaladó pénzpiaci csalását.

 

Előszó:

 

Az NN (ING) Biztosító, mint Holland biztosítási cég „az oroszlán árnyékában” több mint 150 éve működik a világ nagyközönsége megelégedésére.  Magyarországon az ING Biztosító 2004-ben indította el működését.  2016 óta az ING Biztosító nevét megváltoztatva NN Biztosítóként működik.  A magyar leányvállalat természetesen szintén biztosítási termékeiről vált ismertté.  A magyar NN (ING) Biztosító Zrt. által forgalmazott termék saját meghatározásuk szerint „befektetéssel egybekötött életbiztosítási szerződés”, ami természetesen magában foglalja magát a „biztosítási terméket”, valamint annak valós célját.  A „Biztosítási Feltételek” (csatolva) 3/c, 3/m bekezdései egyértelműen és a törvényi előírásoknak megfelelően részletezi a „biztosítás céljaira” elkülönített befektetési egységeket mint „kezdeti befektetési egységek”.  A dokumentum 2-ik pontjai alatt „a biztosítás szolgáltatásai”t is részletesen ismerteti.

 

A mellékelt 3 számú táblázat 15-18 pontjai a „biztosítási szerződés szolgáltatásait, valamint azok maximális összegeit” mutatják.

 

A 3-ik táblázat adataiból egyértelműen kitűnik, hogy a „Befektetéssel egybekötött életbiztosítási szerződés” kettő, egymástól teljessen független termékből (szolgáltatásból) áll.

 

  1. életbiztosítás
  2. befektetési lehetőség

 

Az is egyértelmű, hogy az „eseti díjként” befizetett összeg értékének / mértékének és arányának semmi köze / ráhatása nincs az életbiztosítási termékben szolgáltatott életbiztosítási / baleseti biztosítási plafonok értékeihez.

 

E pontnál minden kétséget kizáróan megállapítható, hogy az NN (ING) Biztosító Zrt. által szolgáltatott „életbiztosítási termék” a törvényi előírásoknak megfelelően minden szabályt betartva működik.  A fentiek ismeretében az életbiztosítási termékkel és a vele járó szolgáltatásokkal (biztosításokkal) törvénysértés nincs.

 

A probléma a befektetések törvényességével, azok elszámolásával van, illetve azzal, hogy a nemzetközi piacon ugyanazon pénzpiaci befektetések (eszközalapok) a nemzetközi eredményeitől hatványozottan eltérő eredményeket jelenít meg a magyarországi NN (ING).

 

Vádak részletesen:

 

Az NN (ING) Biztosító az általa kezelt eszközalapokat a valós, nemzetközileg is nyilvántartott (Holland anyacég és valamennyi független forrás adatai) befektetési adatoktól eltérően a valóságnak nem megfelelő befektetési adatokkal (árfolyam, eszközérték és hozam) forgalmazza.  A pénzintézet által forgalmazott eszközalapok értéke meghaladja a 150 milliárd forintot, melyeknek valós pénzpiaci értéke nincs

 

Minden befektető, aki az NN (ING) Biztosítónál bármilyen értékpapírba fektette be pénzét fiktív, nem létező értéktelen "junk" értékpapírokat vásárolt

 

Valamennyi befektetési adat (árfolyam, eszközérték és hozam) nem más, mint az NN (ING) Biztosító Zrt. gazdasági érdekét szolgáló mesterségesen gyártott hazugság.  

 

Ez a történet egy valóban megtörtént „rémtörténet”, mely 2011-ben kezdődött.  Arra lettem figyelmes, hogy a befektetések értékeléseivel probléma van. Előszőr is a PSZÁF-hoz fordultam egy levélben, amelyben megkérdőjeleztem a pénzintézet által alkalmazott eszközalapok értékelési módszerét.  Természetesen a válasz egy semmit nem jelentő visszajelzés volt, melyet később további levelek / kivizsgálási kérelmek követtek.

 

Az akkori Felügyelet (PSZÁF) részére mint „Felügyeleti Hatóság” feljelentést és kivizsgálási kérelmet nyújtottam be az ügy kivizsgálására.  A levelezések özöne következett.  2013 nyarára 4 PSZÁF határozat született.

 

Az első három határozatban a PSZTV 67-RE VALÓ UTALÁS magyarázatával a kivizsgálást törvényileg nem tudták elvégezni. (A PSZTV 67-re való utalás azt jelenti, hogy ha a Felügyelet előzőleg már az ügyet kivizsgálta, akkor egyazon ügyben a törvény nem adja meg a jogi lehetőséget arra, hogy a Felügyelet újbóli kivizsgálást folytathasson le.)  Mivel a PSZÁF 2012. 02. 28-i dátummal a kivizsgálást már elvégezte(?), így törvényileg nem volt lehetősége a kivizsgálást újból elindítani.  Ezzel az a gond, hogy az általa elvégzett átvilágításban (HATÁROZAT "JÉ-II-B-201/2012" (2012-02-28)) még említés sincs az eszközalapok befektetési adatainak manipulálására és azok kivizsgálására.  Ennek ürügyén a Felügyelet által a kivizsgálás megtörtént, így a Felügyelet jogilag elvégezte(?) kötelességét.

 

A 4-ik határozat a 3-ik határozat dátumával azonos napon keletkezett.  Ebben már az előző 3 határozattal ellentétben nem volt jogi akadály (nincs PSZTV. 67-re utalás) a kivizsgálás elvégzésének, és a végzésben természetesen semmilyen törvénysértő magatartást az NN (ING) Biztosítónál nem találtak.

 

Fontos megjegyezni azt, hogy a PSZÁF-hoz az összes általam felterjesztett kivizsgálási kérelem Borzáné Dr. Okos Erika PSZÁF főosztályvezető-helyettes asszony elbírálása alá került, még az ING Biztosító vezérigazgató-helyettese Dr. Borza Gábor volt.  Az összeférhetetlenség lehetősége fennállt, így az akkori elnök Dr. Szász Károly részére jelzéssel éltem, amelyben jeleztem ezt a problémát. A válasz természetesen elutasító volt azért, „mert nem éltek közös háztartásban”.

 

A Felügyelet válaszleveleiben rendszeres volt „a Biztosító álláspontja szerint”, és „a Biztosító nyilatkozata szerint” kifejezések.  Valójában én már tudtam a Biztosító álláspontját mielőtt a Felügyelethez fordultam, és mivel nem értettem vele egyet, ezért fordultam jogorvoslatért a Felügyeleti hatósághoz.  Sajnálatos módon a PSZÁF az NN Biztosító Zrt. álláspontját felülvizsgálat nélkül „névértékben” elfogadta annak ellenére, hogy a Felügyeletnek kellene a fogyasztók érdekeit elfogulatlanul védeni és biztosítani.

 

2013 nyarán nyilvánvalóvá vált, hogy az NN (ING) Biztosító manipulál az eszközalapok befektetési adataival.

 

Az információt nyilvánosságra hoztam egy általam készített honlapon (http://www.biztositobank.hu/)

 

A pénzintézet azonnal beperelt a „jó-hírneve(?)” megsértéséért.  Az első tárgyalás a Kecskeméti Törvényszéken 2013 decemberében volt megtartva, ahol a bizonyítékok megtekintése és szakértők meghallgatása nélkül az első tárgyaláson pervesztes lettem.  Az ügy tovább került II. fokra, majd vissza I. fokra.  A per menetében az NN Biztosító egy „magánszakértőt” kért álláspontjának igazolására, majd az elsődlegesen magánszakértőnként alkalmazott igazságügyi szakértőből lett „bíróság által kinevezett igazságügyi szakértő”.  Mivel a szakértő anyaga már „kidolgozott” volt, így az általa előzetesen fizetéses rendelésre elkészített anyag közel 75%-át betűre azonosan beadta a bíróságra mint „bíróság által kinevezett igazságügyi szakértői véleményt”.

 

Fontos megjegyezni, hogy engem a felperes igazságügyi szakértője soha, semmilyen formában nem keresett meg, kizárólagosan az általam bíróságra felterjesztett anyagból kiválasztotta az „Ő tettszését igazoló anyagot”, és „szakértői véleményével” alátámasztva írta meg „szakértői beadványát”.

 

Heves jogi tiltakozás ellenére a Kecskeméti Törvényszék elutasította a tiltakozást és helyben hagyta a beadott „szakértői” anyagot.  A Szegedi Ítélőtábla (II. fok)  sem látta indokoltnak az általam felkért igazságügyi szakértő meghallgatását azzal a magyarázattal, hogy a felperes (NN (ING)) Biztosító) szakértője mindenre megadta a választ, így a bíróság nem látta indokoltnak a szakértők meghallgatását és esetleges szembesítését.

 

A törvény nem tiltja az előzőlegesen magánszakértő bíróság által való kinevezését azzal a feltétellel, hogy az alkalmazott magánszakértő egyazon perben nem adhatott „fizetett szolgáltatásért elfogulatlan szakvéleményt”.  Az ügy jogi elbírálása jelenleg a Kúria kezében van, ítélet rövidesen megszületik.

 

A Kúria 2019 Márciusában meghozta végzését, melyben semmi törvénysértést nem látott abban, hogy az előzőlegesen magánszakértői véleményt mint "bíróság által kinevezett igazságügyi szakértői véleményt" be lehessen adni.  Véleményében helyben hagyta a II. fokú ítéletet.

 

Az NN (ING) Biztosító nem teketóriázott sokat a Kúria ítélete után.  A havonta publikált hírlevelek utolsó oldaláról eltűntette azt a hivatkozást, ahol előzőlegesen a kezdettől (2004) tudatta valamennyi fogyasztóval hol lehet a valós, anyacég által publikált hiteles eszközalaptájékoztatókat megtekinteni.  Ezzel a lépésével most már az általa forgalmazott eszközalapok, és azok befektetési adatainak azonosítása lehetetlen, így senki nem jöhet rá a csalásra.

 

 

A per menetében az NN (ING) Biztosító elérte azt, hogy a perrel kapcsolatos összes bizonyítékot kizáratta a perből mint „nem a per tárgyát képező anyag”.  A bíróság ezt is helyben hagyta!

 

Időközben a kivizsgálás eljutott a VI. VII. Kerületi Ügyészséghez is, akik természetesen elutasították a kivizsgálási kérelmet.  Elutasító határozatukban közölték a következőket:

 

„az elutasító határozat közlésétől számított 60 napon belül pótmagánvádlóként léphet fel”

 

Ezt a végzést a 60 nap lejárata után 2 nappal később kézbesítették részemre.  Még esélyem sem volt fellebbezésemet beadni!

 

Valamennyi kérelmemben felajánlottam személyes meghallgatásomat és közreműködésemet is melyet minden esetben mellőztek.

 

A Felügyelet igazgatója Freisleben Vilmos Úr azt kívánja elhitetni, hogy az eseti befektetésekbiztosítási termékek”, és ennek következtében nincs ISIN azonosítójuk.  A rendelkezésre álló bizonyítékra való hivatkozással egyértelmű, hogy valamennyi Magyarországon (vagy bárhol a világon) forgalmazott eszközalapok egyenként „REGISZTRÁLVA” vannak az országban, és minden más országokban is ahol azokat forgalmazzák.  Úgy a Holland anyacég, valamint a világ valamennyi más országaiban forgalmazott eszközalapok befektetési adatai NEM AZONOSAK egyazon eszközalap egyazon azonosítóval (ISIN) ellátott befektetési adataival.

 

Az is egyértelmű, hogy törvényileg nincs olyan befektetési jegy bárhol a világon, (kötvény, állampapír, részvény, stb.) melyek ISIN azonosító nélkül legyen / LEHESSEN forgalomba hozva.  Az NN (ING) Biztosító Zrt. által alkalmazott rendkívüli nagy összegben elkövetett pénzpiaci csalás annak ellenére van gátlástalanul, tudatosan és szándékosan elkövetve, hogy úgy a Holland anyacég (NN Biztosító), valamint a független forrásokból (Bloomberg, Reuters, stb.) publikált eszközalapok befektetési adatai is nyilvánosságra vannak hozva, és azok befektetési adatai az anyacég által publikált adatokkal 100%-ban betűre azonos befektetési adatokat tartalmaz.  Az NN (ING) Biztosítót ez nem érdekli és nem is zavarja annak ellenére, hogy az általa forgalmazott eszközalapok el vannak látva azonos ISIN azonosítóval, mint az anyacég által nemzetközileg is publikált és nyilvántartott eszközalapok.

 

 

Pénzpiaci csalás mesterfokon!

 

 

Elrettentő példaként Az "IT Szektor Részvény Eszközalap" (ISIN: LU1078611909) befektetéssi adatait ismertetném.  A holland, valamint a nemzetközileg (Bloomberg, Reuters, stb.) is nyilvántartott és publikált információ alapján az eszközalap árfolyama 9,025,28 euró.  (nem elírás, "kilenc-ezer-huszonöt euró) (2019. 06. 30-i adat)

 

Az NN (ING) Biztosító Zrt. az eszközalapot 3 különböző árfolyammal forgalmazza.

 

  1. 1,65140 euró (Vista)
  2. 242,75165 forint (Hollandus)
  3. 219,36463 forint (Galax)

 

Kis számítással világossá válik az a tény, hogy az NN (ING) Biztosító Zrt. egyazon eszközalapot azonos ISIN azonosítóval a valós, nemzetközileg is nyilvántartott árfolyamhoz viszonyítva a valós árfolyam töredékén forgalmazza.  Magyarázatot követel az, hogyan és mibe vált át az a fogyasztó, aki a nevezett eszközalapot át kívánja váltani egy másik eszközalapba, mert egyértelmű az, hogy nem tudja eladni (visszaváltani) azt az eszközalapot, mely árfolyama 1,65140 euró abba az eszközalapba, mely árfolyama (egy egység értéke) több mint 5000-szerese az általa eladott eszközalapnak. 

 

Az NN (ING) Biztosító azt a látszatot és biztonságérzetet kívánja a fogyasztók felé éreztetni, hogy a fogyasztók kezében van az általuk befektetett összeg kezelése, és a "saját kockázatviselésükre" kezelhetik vagyonukat.  Valójában az egész átváltási lehetőség nem más, mint a fogyasztók tudatos és szisztematikus átverése.

 

Minden eszközalap hatósági regisztrálásának alapja és célja az eszközalappal kapcsolatos valamennyi adatok rögzítése a felügyeleti hatóságnál (MNB).  Ennek alapvető követelménye a forgalmazott eszközalap ISIN azonosítójának a rögzítése is, mivel az eszközalap nyilvántartása és pontos azonosítása KIZÁRÓLAGOSAN az ISIN azonosító alapján lehetséges.  Minden pénzpiaci eszközalap ISIN kóddal való azonosítása NEM MAGYAR TALÁLMÁNY, hanem nemzetközileg elvárt törvény és jogi kötelezettség. 

 

A Felügyelethez (MNB) írásban kérvényeztem az "Information Technology" / "IT Szektor Részvény Eszközalap" (ISIN: LU1078611909) eszközalap az MNB-hez beadott regisztrációs adatának a kiadását, mely a mai napig nem került kiadásra.

 

A Felügyelet véleménye szerint reájuk a vonatkozó pénz- és tőkepiaci törvények nem vonatkoznak.  A rendelkezésre álló valamennyi publikus dokumentum a Felügyelet állításának pont az ellenkezőjét bizonyítja.  A „Biztosítási feltételek” 2/c, 3/c, 6/a, stb. pontjai egyértelműen nyilatkoznak affelöl, hogy a rendszeres díjfizetés ellenében milyen biztosítási szolgáltatás jár.  A „kockázattal járó befektetés” (eseti befizetések) NEM része az életbiztosítási szerződésnek.

 

A dokumentum 6/c bekezdésében a pénzintézet a következőképpen nyilatkozik:

 

A szerződőnek a rendszeres díjfizetésen túl lehetősége van úgynevezett eseti díjak befizetéséreAz eseti díjak a szerződő rendszeres díjfizetési kötelezettségét nem módosítják, azt nem helyettesítikEseti díj akkor fizethető, ha a szerződő a rendszeres díjfizetési kötelezettségének eleget tett.”

 

A nyilatkozatból egyértelműen kitűnik, hogy az “ESETI DÍJKÉNT” befizetett összegnek semmi köze nincs magához a biztosítási termékhez.  Az is egyértelműen kifejezett, hogy "ESETI DÍJ" befizetése csak akkor lehetséges, "ha a szerződő a rendszeres díjfizetési kötelezettségének eleget tett". A termék nevében ”befektetéshez kötött életbiztosítási szerződés” egyértelműen a termék rendeltetése és szándéka van kifejezve.

 

Természetesen a 2013 óta folyó per valamennyi költségét (közel 4 millió forint) az utolsó forintig a bíróság reám terhelte.

 

Összefoglalás:

 

Az NN (ING) Biztosító Zrt. által elkövetett pénzpiaci csalás NEM az általa kezelt biztosítási termékre, “életbiztosítási szerződés”-re hanem az ESETI DÍJ alatti “befektetésre szánt összegek” kezelésével valósul meg.  A beadott feljelentésben, valamint a kiegészítő adatokkal a Felügyelet (MNB) részletes, bizonyítékokkal ellátott tájékoztatást kapott a pénzintézet által rendkívül nagy összegben elkövetett pénzpiaci csalásról.  Véleményem szerint a Felügyelet igazgatója Freisleben Vilmos Úr vagy alkalmatlan az általa betöltött pozícióra, (amit kétlek) vagy felettes utasítás / nyomás hatására merte aláírásával ellátni és védnökségébe fogadni az NN (ING) Biztosító törvényellenes cselekedeteit.  Arra nem kívánok és nem is merek gondolni, hogy esetlegesen bármilyen érdeke is lenne úgy neki, mint másoknak a Biztosító által elkövetett mega milliárdos csalásnak és törvénysértésnek.

 

Előbb / utóbb lehetőség lesz arra, hogy kiderüljön, miért és milyen okból kellett az NN Biztosítónak blokkolnia / szabotálnia a tisztességes bizonyítási eljárás lefolytatását?  Miért kellett a nyomozó hatóságok valamennyi ágazatának segítségét kérni azért, hogy a valós kivizsgálás és felelősségrevonás NE TÖRTÉNHESSEN MEG?  A tisztesség és a törvények betartása megköveteli, hogy az üggyel kapcsolatos valamennyi bizonyíték bemutatásra kerülhessen, mert azok elfolytása és a jogok eltiprása később nagyon komoly jogi kellemetlenségekbe vezetnek az érintettek számára.  A feltett kérdésekre elfogulatlan pénz- és tőkepiaci szakemberek fogják a válaszokat megadni. 

 

Az, hogy az érintett Felügyeleti hatóságok, beleértve a bíróságokat miért olyan vehemesen tiltakoztak a bizonyítékok bemutatására és értékelésére, meg lesz a válasz.  Mindenesetre ha az NN (ING) Biztosító tisztességesen és a törvényi előírásokat betartva cselekedne, Ő saját maga nem csak kérné, de a törvény maximális alkalmazásával meg is követelné a teljes bizonyítási adatok nyilvánosságra hozatalát.

 

A Kúria döntésétől függetlenül még határozottabban és hangosabban tudatom minden olvasóval, hogy az NN (ING) Biztosító Zrt. már a kezdettől (2004) a saját gazdasági érdekében a fogyasztókat utcai szabadrablásban megkárosítja, melynek kivitelezését a Felügyelet (PSZÁF / MNB) védnöksége és oltalma alatt bűntetlenül és felelősségrevonás nélkül folytathatja.

 

Bízom abban, hogy a védelmezők (MNB) nem az utolsó felügyeleti álláspont és hatóság az ügy teljes és elfogulatlan kivizsgálására, és előbb / utóbb a fogyasztók érdekeinek védelmébe a valós bizonyítékok meg lesznek vizsgálva. 

 

Az olvasó jogosan felteheti azt a kérdést, hogy ilyen kolosszális méretű pénzpiaci csalás hogyan is történhet meg egy "jogállanot képviselő" Magyarországon?

 

A válasz megdöbbentő!

 

Az NN (ING) Biztosító védelmét egy nemzetközileg is nagynak számító jogi iroda (DLA Piper) képviselte, akinek a föld valamennyi pontján irodájuk van. A megbízott ügyvéd Dr. Nemescsói András volt, aki előzőlegesen a PSZÁF főosztályvezetője volt. Felesége Dr. Martonyi János, volt külügyminiszter lánya. (Minden oldalról többszörösen bebiztosítva)

 

Kik is tudnak, kik lettek írásban és bizonyítékokkal ellátva hívatalosan értesítve a fentiekről?

 

BRFK, ORFK, VI, VII, IX. Kerületi ügyészségek, Fövárosi Főügyészség, PSZÁF / MNB, Kecskeméti Törvényszék, Szegedi Ítélőtábla, Kúria, Pénzügyminisztérium. A média valamennyi ágazata (vagy 50).

 

Időközben a magyar fogyasztók a "nagy oroszlán árnyékában és biztonságában" érezve magukat teljessen kiszolgáltatva  / kifosztva vannak, még az NN (ING) Biztosító Zrt. a felügyeleti hatóságok oltalma és védelme alatt felelősségrevonás elkerülésével és garantált védelme mellett sütögeti a pecsennyéjét.

 

Bízom abban, hogy előbb / utóbb valakinek fel fog tűnni az NN (ING) Biztosító Zrt. által elkövetett pénzpiaci csalás, és akkor a felelősségrevonás meg fog történni.  (türelem rózsát terem)  Az információ és bizonyítékok megtekintésére mindenkor a lehetőség meg lesz, ami csak is idő kérdése.  Ilyen kolosszális szintű pénzpiaci csalás és a fogyasztók szisztematikus megkárosítása / kifosztása bűntetlenül nem történhet meg.

 

A perrel, hatósági feljelentésekkel, a teljes és hiteles dokumentáció el van mentve, és ha bárkinek szüksége van segítségre az okiratok megkeresésében, kérem lépjen velem kapcsolatba.

 

 

Ez a törvényi jogok betartása NN Biztosító módra!

 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

 

Kelt, Kecskemét, 2019. február 27.

 

---------------------------------------

 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra. 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu