Az NN (ING) Biztosító Zrt. által az elmúlt években / évtizedben elkövetett 150 milliárd forintos csalások és gazdasági bűncselekmények kivizsgálása a nyomozó hatóság figyelmét és kivizsgálását követeli.

Az NN (ING) Biztosító Zrt. által publikált és alkalmazott befektetési adatok NEM AZONOSAK EGYAZON HÍRLEVÉLBEN az anyacég, valamint a nemzetközileg is nyilvántatott és publikált befektetési adatokkal.  Pénz- és tőkepiaci szakvélemény szükséges annak a magyarázatára, hogy egyáltalán miért / mi célból forgalmazhatnak olyan eszközalaptájékoztatókat, melyeknek befektetési adatai megtévesztőek,  jelentős mértékben eltérnek a pénzintézet által EGYAZON HÍRLEVÉLBEN FORGALMAZOTT ESZKÖZALAPOK BEFEKTETÉSI ADATAITÓL.  Az NN (ING) Biztosító a “mit sem tudó és sejtő fogyasztók részére a kezdettől (2004. jelenig) ÉRTÉKTELEN / FIKTÍV BEFEKTETÉSI JEGYEKET / ESZKÖZALAPOKAT FORGALMAZOTT ÉS ADOTT EL, MELYEKNEK VALÓS PÉNZPIACI “BEFEKTETÉSI ÉRTÉKE” NINCS.

 

 

A pénz- és tőkepiaci jogszabályok, az ISIN AZONOSÍTÓRÓL SZÓLÓ 35/2013. (XII. 16.) MNB KORMÁNY RENDELET), az ISIN AZONOSÍTÓRÓL SZÓLÓ 20/2014. (VI. 3) MNB RENDELET, valamint az ÁSZF 7/b pontját figyelembe véve jogilag elképzelhetetlen, hogy egy egyedi azonosítóval „ISIN” (international security identification number / nemzetközi biztonsági azonosító szám) rendelkező eszközalapnak egyidejűleg több, egymástól teljesen eltérő változata (hozama, eszközértéke, árfolyama, stb.) legyen (lehessen) amikor az eszközalapok összes befektetési adatai (ISIN azonosító, befektetési politika, költségek, alap összes adatai, visszatekinthető hozamok, naptári éves hozamok, befektetési stílus, kimutatások, kockázati jellemzők, VAR, Eval, piaci kockázat, hitelezési kockázat, devizakockázat, kamatkockázat, S&P besorolás, országok szerinti megosztás, kamatkitettség) 100%-ban utolsó betűig egységesek és azonosak.

 

A felügyelet (PSZÁF / MNB) az évek során 4 feljelentésben és kivizsgálási kérelemben lett értesítve általam, az NN (ING) Biztosító Zrt. azon törvényellenes cselekedeteiről, melyben részletesen, eredeti publikus bizonyítékokkal ellátva tájékoztatást kaptak affelöl, hogy "Az NN (ING) Biztosító az eszközalapok befektetési adatainak a manipulálásaival megkárosítja ügyfeleit”.

 

Többek között:

  1. manipulál a hozamszámlálóval;
  2. manipulál az eszközalapok értékeivel;
  3. manipulál veszteségre / nyereségre
  4. valamint a vesztes eszközalapok vesztes múltjának az eltüntetésével."

 

A Felügyelet (PSZÁF), saját nyilatkozata alapján “hivatalból indított átfogó vizsgálatot végzett” a pénzintézetnél, de valójában az “átfogó vizsgálat nem fordított kellő figyelmet a terhelő dokumentumok átvilágítására, és NEM TERJEDT KI az NN (ING) Biztosító által forgalmazott és manipulált eszközalapok befektetési adatainak  a kivizsgálására.  Ez nem véletlen!   Mind a négy PSZÁF határozat Borzáné, dr. Okos Erika (PSZÁF főosztályvezető-helyettes) aláírásával született.  Az NN (ING) Biztosító Zrt. mindenre kiterjedő felügyeleti védelmet kapott és élvezett azáltal, hogy a PSZÁF főosztályvezető-helyettese Borzáné, dr. Okos Erika, még míg ugyanakkor az NN (ING) Biztosító Zrt. vezérigazgató-helyettese Dr. Borza Gábor volt.

 

A felügyelet (PSZÁF) 4 alkalommal hozott határozatot az általam beadott kivizsgálási kérelmekkel kapcsolatosan.

 

Az első 3 határozatában a kivizsgálási kérelmet a Psztv. 67-re való hivatkozással “érdemi kivizsgálás nélkül” elutasította.

 

A 3-ik és a 4-ik határozat egyazon napon (2013. 07.15) született.  Kivizsgálást követel annak a magyarázata, hogyan születhetett 2 határozat azonos napon, azonos tárgyban, két, egymástól merőben ellenkező eredménnyel? 

 

Az sem véletlen, hogy a Felügyelet valamennyi határozatában nem egy elfogulatlan véleményt hozott nyilvánosságra, hanem minden alkalommal az NN (ING) Biztosító Zrt önnön érdekében és védelmében tett nyilatkozataira utalt

 

Meg kívánom jegyezni, hogy az NN (ING) Biztosító Zrt. a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján már a kezdettől (2004.) valamennyi eszközalapját A VALÓSÁGNAK NEM MEGFELELŐ befektetési adatokkal forgalmazta, és a mai napig is forgalmazza.  A pénzintézet által kezelt eszközérték meghaladja a 150 milliárd forint értéket, (2016. augusztus 31-i adat), MELYEKNEK VALÓS “BEFEKTETETT “PÉNZPIACI ÉRTÉKE NINCS.

 

 A fogyasztók az NN (ING) (Holland) anyacég 150 éves hiteles és megbízható múltja és hiteles tradíciója alapján fektették be vagyonukat a pénzintézetnél, de valójában a KEZELT VAGYONOKNAK SEMMI KÖZE NINCS A VALÓS BEFEKTETÉSI ADATOKHOZ.. (értéktelen fiktív eszközalapok / befektetési jegyek)

 

Egyáltalán hogyan történhetett meg, hogy egy multi-nacionális pénzintézet forgalmazhasson olyan befektetési jegyeket (eszközalapokat), melyek befektetési adatai nem egyeznek egyazon eszközalapok nemzetközileg is publikált és nyilvántartott befektetési adataival?  A “Nagy oroszlán árnyékában” (ING Biztosító lógója) valamennyi tudatlan és mit sem sejtő befektető a biztonságot igérő, stabil jövőt bízta, gondolta és remélte.  Elképzelhetetlen, hogy az ING Biztosító a Holland anyacég, valamint annak 150+ éves hiteles múltja és égisze alatt a magyar fogyasztók ilyen kolosszális megtévesztése / megvezetése és átverése megtörténhessen.

 

A Felügyelet, (PSZÁF, MNB) akinek felelőssége lenne / lett volna a pénzintézet által elkövetett szabálytalanságokat még időben felfedezni, nem tett ellene semmit.  Ők mindenről tudtak és a mai napig is tudnak.  Valamennyi általam kért és a felügyelethez beadott kivizsgálási kérelem anyagában a Felügyelet válasza az NN (ING) Biztosító által előre megfogalmazott válaszok / félrevezető hazugságok voltak és vannak.

 

Vádolóból vádlott lett.

 

Az NN (ING) Biztosító 2013 őszén a Kecskeméti Törvényszéken beperelt engem, az “Ő jó hírnevének a megsértéséért(?)”

 

A per 4 éves menetében az NN (ING) Biztosító jogi képviselője sikeresen elérte azt, hogy a bizonyításhoz szükséges anyag (az általam benyújtott publikus és terhelő bizonyítékok) “NEM A PER TÁRGYÁT KÉPEZTÉK”, így ezek bemutatásának a sikeres blokkolásával a vádak bizonyítása kudarcba fulladt.  Több milliós perköltség kifizetése után a per eljutott II. fokra a Szegedi Ítélőtáblához, ahol az I. fokú elmarasztaló ítéletet a bíróság helybenhagyta.

 

A per (cirkusz) menetében az NN (ING) Biztosító Zrt. végig a valós tényektől eltérő állításait hangoztatta, gátlástalanul tagadta a cáfolhatatlan igazságot. .  Sikeresen(?) félrevezette a bíróságokat, szakértőket, és elérte azt, hogy a valós bizonyítékok ne kerülhessenek bemutatásra. 

 

 Dr. Ladó Judit mint “pénz- és tőkepiaci igazságügyi szakértő” a valóságnak nem megfelelően, elfogultan és hazudva nyilatkozott az ING érdekében.  A per teljes menetében közös összefogással sikeresen(?) meghiúsították a törvény által biztosított bizonyítási lehetőségemet.

 

Azok az ügyfelek, akik az NN (ING) Biztosítóval unit-linked életbiztosítási szerződést kötöttek, a saját érdekükben lépjenek kapcsolatba az Öket képviselő NN (ING) üzletkötővel, és ellenőrizzék le saját befektetésük valódi értékét.

 

Az ügy kivizsgálása még nem ért véget.  A BRFK Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály által egy kivizsgálás már folyamatban van.  Felülvizsgálati kérelem a Kúriához is be lett adva.  Szomorú megjegyezni azt, hogy az évek során számtalan alkalommal kértem a személyes meghallgatásomat az ügyben, de a mai napig erre nem került igény.  Természetesen úgy a Felügyelet, mint a bíróság, személyes meghallgatásomat mellőzve meghozta saját, az NN (ING) Biztosító védelmére tett határozatait. ( döntéseit ).

 

Egy valós demokráciában elképzelhetetlen az, hogy egy multi-nacionális pénzintézet úgy tudja a fogyasztók százezreit megkárosítani, hogy mikor fény derül törvényellenes cselekedeteire, akkor a valós tények bemutatását és kivizsgálását törvényileg meg tudják akadályozni.  Továbbá, véleményem szerint az NN (ING) Biztosító Zrt. által elkövetett gazdasági bűncselekménysorozatának a kivizsgálása, valamint az azzal járó költségek NEM EGY ÁLLAMPOLGÁR FELELŐSSÉGE ÉS KÖTELESSÉGE, hanem a megkárosított fogyasztók érdekében HATÓSÁGI KIVIZSGÁLÁS ELRENDELHETŐ.

 

Minden kétséget kizáróan az NN (ING) Biztosító Zrt. felügyeleti (PSZÁF, MNB) “félrenézés” nélkül nem tudta volna elkövetni törvényellenes cselekedeteit.

 

Amennyiben bárkinek, beleértve a hatóság bármely szervének kérdése, esetlegesen több információra lenne szüksége, én természetesen bárkinek és bárhol a rendelkezésére állok.

 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

 

 

------------------------------------------------------------

 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra.

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu