Az NN Biztosító (ING Biztosító) Zrt és a PSZÁF közötti kapcsolat kivizsgálásra vár.

Cimkék: Manipulálás - eszközalapok vesztes múltjának az eltűntetésével, (LETILTVA), dr. Borza Gábor, Borzáné, dr. Okos Erika, PSZÁF Vezetői Kőrlevél,

 

Az NN Biztosító (ING) Zrt és a Felügyelet (MNB és PSZÁF) közötti kapcsolat kivizsgálásra vár.

 

Az évek során több alkalommal felhívta figyelmemet az a tény, hogy az NN Biztosító (ING) nem folytathatná a törvénytelen cselekedeteinek a sorozatát a PSZÁF “tudta és rábollintása” nélkül.

 

Első alkalommal 2011 júniusában szembesültem azzal a ténnyel, hogy egy jogi menetben az NN Biztosító (ING) a saját törvénytelen cselekedete jogi védelme érdekében a PSZÁF Főigazgató Helyettes aláírásával beadott a Fővárosi Bíróságra egy levelet, “PSZÁF Vezetői Kőrlevél”, mely alkalmazásával jogi mentességet kért a bíróságtól illegálisan alkalmazott egyoldalú szerződésmódosítási cselekedete alol.

 

A hibát ott követte el, hogy az általa beadott PSZÁF Vezetői Kőrlevelet ellátta egy valódi “PSZÁF Vezetői Kőrlevél” sorszámával, mely sorszám alatt a PSZÁF honlapján az általa benyújtott levél nyilvánosan közzé lett téve a Hatóság által.

 

Természetesen az NN Biztosító (ING) által beadott “PSZÁF Vezetői Kőrlevél” sem tartalmában, sem formailag nem volt hasonló az eredeti PSZÁF által nyilvánosságra hozott kőrlevélnek.   A kőrlevél egész tartalma is kivizsgálásra vár több ok miatt.

 

Én egy általam írt kérelemben a PSZÁF-ot kértem az “általuk megírt levél” értelmezésére. 

 

Két hónappal később egy másik levélben a PSZÁF-hoz kérelemmel fordultam a levél minősítésére.  Pár nappal később egy nagyon rövid válaszban a PSZÁF értesített engem hogy az általuk írt levél az a PSZÁF és a pénzintézetek közötti levelezés, így rám mint kivülálló személyre nem tartozik.

 

Én úgy értelmeztem a PSZÁF válaszát, hogy az NN Biztosító (ING) a Hatóság közreműködésével és aláírásával alkalmazott ellenem egy olyan hivatalos és jogi okmányt, mely tisztázására és  értelmezésére nekem jogom nincs.

 

Egy jó hónappal később újból kérelemmel fordultam a PSZÁF-hoz az NN Biztosító (ING) befektetési értékpapírjai napi értékelési módszerének a felülvizsgálatáta.  Levelemben részletesen leírtam és igazoltam az NN Biztosító (ING) által alkalmazott és általam megkérdőjelezett elszámolási problémákat, mely alkalmazásával a mai napig az NN Biztosító (ING)  nagyon komoly elszámolási módszert alkalmaz a befektetők számlájára.

 

Kb. 2 hónappal később a PSZÁF kérte tőlem azt az igazolást, melyben igazolni tudtam hogy én a fennálló problémát az NN Biztosító (ING) próbáltam már lerendezni.  Kérésüknek eleget téve csatoltam az általam írt 14 levelet igazolásként.

 

Egy hónappal később értesítés érkezett a PSZÁF-tól, melyben értesítettek engem az eljárás megindításáról.

 

3 hónappal később új, addig nem ismert probléma került napvilágra, ekkor mint “kiegészítő információt” újból elküldtem a PSZÁF részére.

 

PSZÁF 2012. február 28-ai dátummal hozott egy határozatot, (PSZÁF (JÉ-II-B-201/2012) mely 1/b bekezdésében többek között utasította az NN Biztosító (ING) az egyoldalú szerződésmódosítás szabályainak a rendezésére és betartására.  Továbbá kötelezte a PSZÁF az NN Biztosító (ING) arra is, hogy 2012 május 31-ig írásban igazolja a Hatóság felé a határozatban megkövetelt cselekedetek végrehajtását.

 

Az NN Biztosító (ING) nem az hogy teljesítette volna a PSZÁF által előírt követelményeket, hanem 40 nappal később (2012. 04. 10) névreszóló levélben értesítette valamennyi ügyfelét arról, hogy 2012. július 1-i dátummal változásokat alkalmaz.

 

“A szerződésére vonatkozóan néhány díj és kedvezmény rnértéke évente változik.  Ezek aktuális összegeiről tájékoztatiuk most Önt, a csatolt 2. Számú mellékletben.”

 

(kivastagítva a levélben)

 

Valójában a szerződéssel kapcsolatos összes díjak és költségekre vonatkozóan egyoldalúan szerződést módosított a biztosító.  Annak ellenére hogy az NN Biztosító (ING) aláírt eredeti szerződésekben az egyoldalú szerződésmódosítás alkalmazásának a lehetősége nincs beleírva és elfogadva, az ING Biztosító minden törvényt és szabályt megszegve önkényesen megváltoztatta a szerződéseket.

 

EZ UTCAI SZABADRABLÁS, ÉS AMENNYIBEN A HATÓSÁG EZT MEGENGEDI, AKKOR AZ ING BIZTOSÍTÓ HATÓSÁGI ENGEDÉLLYEL ÉS HOZZÁJÁRULÁSSAL TEHETI JOGELLENES CSELEKEDETÉT!

 

Egyáltalán kérdőre vonom az eredeti szerződés megírásának az okát akkor, amikor bármelyik fél a már megállapodott szerződést egyoldalúan megváltoztathatja.

 

Röviddel később írásban értesített engem a PSZÁF az eljárás megszűntetéséről.

 

Összefoglalás:

 

Meggyőződésem ás álláspontom szerint az NN Biztosító (ING) ügyfelei kárára olyan elszámolási módszert alkalmaz, melyben ügyfeleit gazdaságilag károsítja.  Ebben a levélben nem kívántam az NN Biztosító (ING) által alkalmazott kihágásokat még részleteseben feltárni, az is rövidesen meg fog történni.

 

Én úgy érzem, hogy az NN Biztosító (ING) a Hatóság “közreműködése, rábollintása” nélkül nem merné jogellenes cselekedeteit végrehajtani.

 

Én még hiszek és bízok a PSZÁF fogyasztóvédelmi szerepében, de úgy érzem hogy a PSZÁF-on belül lehetnek olyan személyek / személyes kapcsolatok (közös nevek) az NN Biztosító (ING), akik alkalmazásával a PSZÁF “más irányba figyel”, és ezek a kapcsolatok sikeres alkalmazásával a PSZÁF “mint Hatóság” figyelme el van kerülve.  (Borzáné, dr. Okos Erika, PSZÁF főosztályvezető-helyettes,  dr. Borza Gábor, ING Biztosító Zrt. vezérigazgató-helyettese)

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra.

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

 

Videó – Az NN Biztosító (ING) hallgat és mindent tagad! – Megvan rá az oka! (Második rész) (LETILTVA)

 

http://biztositobank.hu/

 

Kapcsolódó anyagok:

 AZ OLDAL ÁLLANDÓAN FELTÖLTÉS ALATT ÁLL!