Az NN Biztosító (ING Biztosító) Zrt. a maga részére bebiztosította ügyfelei szabadrablásának - kifosztásának a lehetőségeit

Cimkék: Manipulálás - hozamszámolóval (LETILTVA), Egyoldalú szerződésmódosítás, Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat,

 

Az NN Biztosító (ING) Zrt. bebiztosította ügyfelei szabadrablásának – teljes kifosztásának a lehetőségeit oly módon, hogy az előzőleg elfogadott szerződési megállapodás (ÁSZF EURÓ 2010), (ÁSZF EURÓ 2012) valamennyi gazdasági tételét 2012. július 1-jei dátummal a saját javára egyoldalúan módosította.  (Részletes összehasonlítás a kettő ÁSZF között)

 

Az NN Biztosító (ING) az egyoldalú szerződésmódosítást az összes ügyfele (euró + forint) részére alkalmazta annak ellenére, hogy a PSZÁF 2012. február 28-i dátummal hozott egy határozatot (JÉ-II-B-201/2012), melyben többek között kötelezte az NN Biztosító (ING) az egyoldalú szerződésmódosítás szabályainak a betartására is. (A határozat azonnali hatállyal jogerős. (2012. 02. 28)

 

Valójában mit is jelent az NN Biztosító (ING) Zrt. által végrehajtott egyoldalú szerződésmódosítás?

 

Úgy az euró, és a forint alapú befektetések Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) összes gazdasági pontjának egyoldalú módosíthatóságának a megváltoztathatósága.  Az ügyfél kötött egy szerződést az NN Biztosító (ING), mely szerződésben aláírásokkal megeggyeztek az elfogadott üzleti szabályokról.  Ezt a szerződést a forint alapú befektetéseknél 2011 július 1-én, valamint az euró alapú befektetéseknél 2012 július 1-i dátummal az ING Biztosító Zrt. önkényesen és önhatalmúlag megváltoztatta oly módon, hogy a szerződő félnek még esélye sem volt a módosítások elfogadására.

 

Bizonyítékok:

 

ÁSZF és a hozzá kapcsolódó 2, számú mellékletek, jelölve vannak a változtatott bekezdések.

 

ÁSZF EURÓ 2012, 2. SZÁMÚ EURÓ MELLÉKLET (2012, ÁSZF JELÖLVE)

ÁSZF HOLLAND (2012), 2. SZÁMÚ HOLLAND MELLÉKLET (2012 ÁSZF JELÖLVE)

 

A Hatóság kötelezte a Biztosítót arra is, hogy a szabályok betartásának a végrehajtását dokumentumokkal alátámasztva írásban igazolja a Hatóság felé 2012. május 31-ig.

 

Az NN Biztosító (ING) meg sem várta a hatóság által követelt teljesítésének igazolási határidejét, és a határozat kiadásától 40 napra (2012. április 10.) értesítette ügyfeleit az egyoldalú szerződésmódosításról.  (Részletes információ)

 

Kivizsgálás alá tartozik az is, hogy az NN Biztosító (ING) Zrt. egyáltalán eleget tett-e értesítési kötelezettségének, valamint a PSZÁF egyáltalán leellenőrizte-e a Biztosító esetlegesen beadott teljesítési igazolását?

 

Valójában mindegy, hogy az ellenőrzés megtörtént-e vagy sem, mert véleményem szerint az NN Biztosító (ING) Zrt. nem hajthatta volna végre törvényellenes cselekedetét a Hatóság (PSZÁF) „félrenézése, hallgatólagos tudta és beleegyezése” nélkül.

 

Az NN Biztosító (ING) Zrt. a PSZÁF határozatán kívül a Kúria véleményét (KÚRIA PK VÉLEMÉNY (2/2012. XII. 10)) is figyelmen kívül hagyta.  Egyáltalán elképesztő az a merészség, bátorság, arrogancia és önkényuralom, amit az NN Biztosító (ING) Zrt. elképzel önmagáról.  Kivizsgálásra vár az is, hogy az NN Biztosító (ING) Zrt. egyáltalán melyik jogi – hatósági szerv szabályait - utasításait hajlandó és köteles figyelembe venni és azt végrehajtani?

 

Mi is a tét?

 

A 2013. február 28-i hírlevelek alapján (EURÓ 2013. 02. 28) (Forint 2013. 02. 28) az euró eszközalapok összértéke kb. 350 millió euró, valamint a forint alapúak értéke kb. 50 milliárd forint.  Összegezve, a befektetők által teljes kezelendő összeg értéke kb. 150 milliárd forint, mely kizárólagos kezelési jogát az NN Biztosító (ING) Zrt. a saját részére bebiztosította. 

 

Miután az NN Biztosító (ING) Zrt. ügyfelei vagyonának a kezelési jogát kisajátította, szabadon és minden korlátozás nélkül elkezdhette a befektetők vagyonának teljes szabadrablását illegális módszereinek alkalmazásával:

 

 1. Manipulálás az eszközalapok értékeivel (LETILTVA)
 2. Manipulálás a hozamszámolóval (LETILTVA)
 3. Manipulálás "nyereségre / veszteségre" (LETILTVA)
 4. Manipulálás az eszközalapok vesztes múltjának az eltüntetésével (LETILTVA)
 5. Manipulálás – „reklám”
 6. Manipulálás - a bíróság megtévesztése (PSZÁF Vezetői Körlevél)
 7. Manipulálás - egyoldalúan szerződést módosított ügyfeleivel
 8. Manipulálás – Bizonyítékok eltüntetése (hírlevelek, hozaminformáció, stb).

 

Az összes kivizsgálási kérelem (10) az ING (NN) Biztosító Zrt. által „ki lett vizsgálva”, és jogsértés nem lett megállapítva.

 

Miután maga a Biztosító mindent rendben talált, a kivizsgálási kérelmek sorozata lett a hatóság(ok) felé bizonyítékokkal ellátva elindítva.

 1. PSZÁF LEVELEZÉSEK
 2. Fővárosi Főügyészség 2011. 08, 23.

 3. GVH (Gazdasági Versenyhívatal) (2012. 10. 01)

 4. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (2012. 11. 28)

 5. PSZÁF Elnöke 2012. 03. 26

 6. Levél ING - Holland részére 2013. 07. 03

 7. Levél Ms. Cornelia Coman, CEO részére 2013. 07. 10

 8. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (2013. 07. 15)

 9. Népszava (2013. 09. 02)

 10. Index Fórum (2013. 09. 03)

 11. Orbán Viktor Miniszterelnök Úr (2013. 10. 07)

 12. MNB

 

A hatóságokhoz küldött valamennyi kérelem autómatikusan továbbítva lettek a PSZÁF-hoz kivizsgálásra, ahol a kivizsgálás minden esetben Borzáné dr. Okos Erika főosztályvezető-helyettes asszony kezébe került.  A PSZÁF Borzáné, dr. Okos Erika főosztályvezető-helyettese aláírásával a kérvényeket minden esetben „érdemi kivizsgálás nélkül elutasította”.

 

Megemlítést követel az a tény is, hogy az ING (NN) Biztosító Zrt. vezérigazgató-helyettese dr. Borza Gábor volt, így felmerült az összeférhetetlenség gyanúja a pénzintézet, és az őt felügyelő hatóság között.  Ennek a felderítésére kérvény lett felterjesztve úgy a PSZÁF-hoz, valamint annak elnökéhez is, mely eredménytelenül azzal zárult, hogy a PSZÁF főosztályvezető-helyettese “Borzáné dr. Okos Erika és az ING (NN) Biztosító vezérigazgató-helyettese, dr. Borza Gábornem élnek közös háztartásban, így az összeférhetetlenség lehetősége jogilag kizárt.

 

Magyarázatot és hatósági kivizsgálást követel az is, hogy maga a felügyeleti hatóság "PSZÁF" Borzáné, dr. Okos Erika, (PSZÁF főosztályvezető-helyettes) közreműködésével, és az ING (NN) Biztosító dr. Borza Gábor (vezérigazgató-helyettese) hogyan tudták eltitkolni és megakadályozni az ING (NN) Biztosító által elkövetett gazdasági bűncselekmények sorozatát és annak a kivizsgálását a hatóság elöl?

 

Nagy valószínűséggel, a Buda-Cash, Questor, stb. balszerencséje az ING (NN) Biztosítóhóz viszonyítva nem más, mint a beépített védettségi kapcsolatok hiánya úgy a Buda-Cash, Questor, stb. igazgatói tanácsába, valamint a felügyeletnél (PSZÁF), igy az ING (NN) Biztosító minden esetleges korlátozás és retorzió nélkül utcai szabadrablással fosztogathatja a fogyasztók százezreit.

 

Nincs az a pénzintézet, mely megengedhetné magának azt, hogy a befektetők bizalmát, anyagi stabilitását bármilyen formában is veszélyeztetné.

 

Részletes információ (http://www.biztositobank.hu/)

 

Úgy az NN Biztosító (ING) Zrt, valamint a hatósági szervek több alkalommal értesítve lettek az NN Biztosító (ING) Zrt. bűncselekménysorozatának az elkövetéséről (Eddig megtett intézkedések), de az NN Biztosító (ING) a mai napig büntetlenül és korlátlan mértékben folytathatja szabadrablását.

 

Az átvert és kirabolt ügyfelek lehetőségei a panasztételre korlátozottak

 

Az NN Biztosító (ING) ügyfelei részére megadja a lehetőséget, hogy ügyfélszolgálatán keresztül panasztételre elérhető legyen, valamint komoly figyelmet szentel arra, hogy minden egyes beérkező panaszra időben válaszoljon.  Valamennyi NN Biztosító (ING) Zrt. által írt válasz utolsó bekezdése a következő információt tartalmazza:

 

„Törvényi kötelezettségünknek eleget téve tájékoztatjuk, hogy amennyiben válaszunkkal nem ért egyet, álláspontját alátámasztó bizonyítékaival a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet (levelezési címe: 1534 Budapest 114., postafiók 777., e-mail cime:  ugyfelszolgalat@pszaf.hu).  A szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén bírósághoz is fordulhat, vagy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdernényezheti (levélcím: H-1525 Budapest BKKP Pf.:172., vagy elektronikus formában az ügyfélkapun keresztül: www.magyarorszag.hu).”

 

Amennyiben az ügyfél nem ért egyet az NN Biztosító (ING Biztosító) válaszával, lehetősége van a PSZÁF-hoz fordulni fogyasztóvédelmi panasz beadásával.

 

Mit is lehet elvárni a PSZÁF-tól?

 

Amennyiben a panasz az NN Biztosító (ING) és az ügyfél közötti szerződést érinti, a PSZÁF pár hetes várakozás után írásban értesíti az ügyfelet, hogy az ügy nem rá tartozik, és amennyiben az ügyfél nem elégedett az NN Biztosító (ING) válaszával, panaszával fordulhat a bírósághoz vagy a Békéltető Testülethez.

 

Az „ingyen ebéd elmélete”

 

Nagyon komoly problémám van azzal a ténnyel, hogy a PSZÁF-nál vezető beosztásban lévő személyek, akik tisztességes és GARANTÁLT jövedelmét az adófizetők pénzéből fedezi az állam (osztályvezető, főosztályvezetők, megbízott főosztályvezető helyettes, stb.), a saját felelősségükre ingyen és bérmentve bevállalnák az NN Biztosító (ING) Zrt. bűncselekménysorozatának a jóváhagyását!

 

NINCS INGYEN EBÉD!

 

Most már csak az a kérdés, milyen széles körben van a korrupció?

 

Rendkívül érdekes és figyelmet követelő tény az is, hogy az általam beadott egyik kérelem kivizsgálásának a megszüntetését egy „Borzáné, Dr. Okos Erika” (mb. főosztályvezető helyettes) aláírásával és jóváhagyásával kaptam meg, mikor az NN Biztosító (ING) Zrt. vezérigazgató helyettese Dr. Borza Gábor.  (PSZÁF értesít az eljárás megszüntetéséről 2012. 05. 04.)

 

Van-e egyáltalán kapcsolat „Borzáné, Dr. Okos Erika” (mb. főosztályvezető helyettes) és az NN Biztosító (ING) Zrt. vezérigazgató helyettese között?

 

Feltűnő az a tény is, hogy a PSZÁF egyes pénzintézeteket 20-30-50-szer büntetett meg 2011. január 1. és 2012. december 31. között, míg az NN Biztosító (ING) Zrt. ugyanaz időszak alatt talán 4 alkalommal lett pénzbírsággal sújtva.

 

A PSZÁF 2013 februárjában bejelentette, hogy az egyoldalú szerződésmódosítás felderítésére razziázik márciusi kezdettel.

 

“A PSZÁF márciusban kezdi meg razziáját.  Átvizsgálnak minden banki tevékenységet, hátha egyoldalú szerződésmódosításra bukkannak.  Az ilyen intézkedés ugyanis már tilos minden bank számára.”

 

A PSZÁF mint „Felügyeleti Hatóság” részére itt a lehetőség és a felelősség az ING Biztosító törvénysértő cselekedeteinek a felderítésére.  A mai dátummal (2013. 05. 27) semmilyen nyilatkozat a PSZÁF-tól nem lett nyilvánosságra hozva arra vonatkozóan, hogy az NN Biztosító (ING) Zrt. egyoldalú szerződésmódosítást hajtott végre annak ellenére, hogy a PSZÁF formálisan és többszörös alkalommal is értesítve lett az ING Biztosító jogellenes cselekedeteiről.

 

http://www.hitelinfo.biz/hitel-betet/marciustol-razziazik-a-pszaf

 

Álláspontom szerint ez nem véletlen!

 

Az elmúlt kivizsgálási kérelmek tapasztalatai alapján idáig a PSZÁF SOHA NEM VONTA az NN Biztosító (ING) felelősségre törvényellenes cselekedetei miatt!

 

Részletes információ:  (Az NN Biztosító (ING Biztosító és a pszáf kapcsolata kivizsgálásra vár)

 

Amennyiben a panaszos úgy dönt, hogy a bírósághoz fordul panaszával, úgy készüljön fel a következőkre:

 

Bíróság:

 

Valószínű 6-8 hónapos várakozás után időpontot kaphat az első tárgyalásra.  Innentől kezdve az idő, energia, valamint a jogi költségekkel kapcsolatos százezrek kifizetése mellett egy több éves jogi cirkusz sorozata kezdődik, melyben a panaszosnak az NN Biztosító (ING) Zrt. ellen még esélye sincs.  Részemre most lesz 3 éve az NN Biztosító (ING) kapcsolatos jogi cirkusznak.  A testvérem és a saját perrel kapcsolatos jogi költségeink már közel vannak a hárommillió forinthoz.

 

Végre látom az „alagút” végét!  Bírósági tárgyalási időpont van kitűzve a Kúriánál 2013. május 15-re 9 órakor.

 

Pénzügyi Békéltető Testület:

 

Hatásköre korlátozott, idáig nem volt velük személyes tapasztalat.

 

Összefoglalás:

 

Az NN Biztosító (ING) Zrt. egyoldalúan – önkényesen és törvényellenesen módosította az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF EURÓ (2005) összes gazdasági tételét, mely jogi dokumentum a szerződés aláírásakor mint „átvett dokumentum” nem is szerepelt a dokumentum(ok) átvételi nyilatkozatán.

 

(NYILATKOZAT (ÁTVETT DOKUMENTUMOKRÓL)

 

Az NN Biztosító (ING) Zrt. egyáltalán hogyan is módosíthatott szerződést egy olyan dokumentumon, melyen átvételi - aláírási lehetőség sincs a szerződés pontjainak az elfogadására?  (az NN Biztosító (ING) Zrt. módosított egy olyan jogi szerződés megegyezési pontjain, melyek jogilag soha nem lettek elfogadva.)

 

Az NN Biztosító (ING) Zrt. visszaél az ügyfelek tudatlanságával és kiszolgáltatottságával, (alsóbbrendűségével), akik a befektetési lehetőségek tudatában bíztak az ING Biztosító tisztességében és megbízhatóságában.

 

A cirkusz 3 éve kezdődött.  Azóta az NN Biztosító (ING) Zrt. minden korlátozás nélkül folytathatta az összes ügyfele teljes szabadrablását.

 

Azok a személyek, akik kezéhez fűződik a több százezer mit sem sejtő ügyfél szabadrablása, nem mások, mint  “a fehérgalléros rablóbanda tagjai”.

 

Tudom, hogy az általam használt “fehérgalléros rablóbanda” (és a hasonló minősítés radikális és figyelmet felhívó, és a minősítés alkalmazásával ez is a tudatos szándékom.  Miután az elmúlt 3 évben én minden törvény adta lehetőségemet alkalmazva úgy az NN Biztosító (ING), valamint a PSZÁF, GVH, Ügyészség felé, a probléma nem lett megoldva, innentől kezdve bízom abban, hogy azok a személyek, akik felelősek a szabadrablásért, előbb-utóbb a “saját jó hírnevük(?)” megsértése miatt felelősségre vonnak engem.

 

Már éppen ideje annak, hogy azok, akik minden törvényt megszegnek, és azt hiszik hogy Ők a törvény felett vannak, felelősségre legyenek vonva!

 

ÉBREDJ MAGYAR!

 

AZOK A JOGOK, MELYEK NINCSENNEK MEGVÉDVE, AZOK EL VANNAK VESZÍTVE!

 

----------------------------------------------------------------------

 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra. 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

 

Videó – Az NN Biztosító (ING) hallgat és mindent tagad! – Megvan rá az oka! (Második rész) (LETILTVA)

 

http://biztositobank.hu/

 

Kapcsolódó anyagok:

 AZ OLDAL ÁLLANDÓAN FELTÖLTÉS ALATT ÁLL!